کارگیک
پایگاه اینترنتی آموزش فنی مکانیک، برق و الکترونیک خودرو در ایران

جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو

Car Diagnosis table Full


لیست و جداول عیب یابی سیستم های مختلف خودرو


نوع عیبعلت خرابی
روشن نشدن خودرو

1 – سوئیچ اینرسی : ممکن است دراثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز) عمل کرده باشد.

2 – سنسور دورموتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.

3 – پمپ بنزین ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین )

4 – رله اصلی دوبل : دراین حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم .

ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم

5 – گیرکردن شافت استپر موتور

6 – با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است ( مثلاً اگر 40- یا 215+ را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد

7 – در خودروهای پیکان وRD     سنسورMAP

8 – باتری

9 – قطع شدن تغذیهECU    : دراین حالت نیز چراغ چک پشت آمپر خاموش است . باتوجه به نقشه ، مسیر ولتاژ 12 ولت و سوئیچ باز را چک کنید .

10 – خرابیECU  : به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله دبل خراب باشد .

خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود 1 – سنسور مپMAP 
خودرو درهنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد روشن نمیشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد مثلاً   صبح ها به محض روشن شدن خاموش میشود به معنای دیگر ساسات نمیکند و باید پا روی پدال نگه داشته شود

1 – استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن براثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد ( استپر را تمیزکرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید ) .

2 – گرمکن هوزینگ دریچه گاز

3 – سنسور دمای آب

خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و بارها کردن سوئیچ دوباره خاموش میشود 1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
روشن نشدن خودرو درهنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور درتابستان ) 1 – سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور دراثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد 1 – سنسور دمای آب
خودرو درهنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود 1- سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمیکند )
خاموش شدن خودرو دردورآرام

1 – گیرکردن شافت استپر موتور

2 – دریچه گاز

خاموش شدن خودرو دراثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف 1 – سوئیچ اینرسی عمل کرده است .
با ایجاد بار اضافی دردور آرام، موتور دچار لرش یا خاموش میشود

1 – استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید .

با چرخاندن فرمان هیدرولیک دردور آرام ، موتور دچار لرزش یا خاموش میشود

1 – سنسور فشار فرمان هیدرولیک

2 – استپر موتور

3 – اگردیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

خاموش شدن موتور دربعضی اوقات هنگام کاهش سرعت و زمانیکه دنده درگیراست ( به خصوص پشت چراغ قرمز) 1 – سنسور سرعت خودرو ( فیوز و سیم کشی چک شود)
خاموش شدن (کپ کردن ) ماشین به خصوص درزمان رها کردن ناگهانی پدال

1 – خرابی استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

درهنگام خاموش کردن ، موتور لرزش دارد 1 – سنسور مپMAP
ایجاد حالتCUT OFF     قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین ( مثلاً دور موتور به 3000 نمیرسد )

1 – سنسور دور موتور

2 – ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز 1 یا 2 میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید)

2 –ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد . درغیراینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود.

ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص ( یا شلاق زدن ) 1 – سنسور دور موتور
دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولاً دریکی از حالات )

1 – سنسور دمای آب

2 – برنامه ریزی ایپرامECU

دود کردن موتور درحالت عادی ( دود سیاه )

1 – گرفتگی انژکتورها

2 – نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور

3 – برنامه ریزی ایپرامECU

دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد میشود

1 – سنسور سرعت خودرو

2 – گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین

درسربالایی ها و هنگام شتاب گیری 1 – پمپ بنزین
خودرو درسربالایی ها شتاب لازم ندارد ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل است

1 – سنسور مپ ( منیفولد)

2 – اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود

در سربالایی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ میزند 1 – سنسور سرعت خودرو
درشتاب گیری موتور مکث دارد ( سکته میزند)

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – شمع ها و وایر

3 – برای 206 بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود

خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پدال گاز دچار دور موتور نامنظم (ریپ) میشود 1 – سنسور مپMAP
موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است

1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

2 – کثیف بودن فیلتر هوا

3 – شمع و وایرها ( برای 206 بهتراست از شمع سوزنی اصلی استفاده شود)

4- به هم ریختن برنامه ایپرامECU

موتور کشش ندارد

1 – نشتی یا گرفتگی انژکتورها

2 – به هم ریختن برنامه ایپرامECU

کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور آرام خودرو 1 – خرابی استپر موتور
گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو 1 – خرابی استپر موتور
خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا میرود

1 – استپر موتور

2 – سنسور و موتور دریچه گاز ( درصورت وجود)

3 – مپ سنسور ( سنسور فشار هوای ورودی)

4 – ایراد سیم و پدال و دریچه گاز

5 – سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز)

6 – سنسور دور موتور

7 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود )

8 – انژکتر ها و غیره

9 – ممکن است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی آی سی یو شود. معمولاً با فلش رفع عیب میشود

نوسان دور موتور دردور آرام و کاهش افزایش دورموتور

1 – ترمینالهای سوکت دریچه گاز ممکن است سولفاته شده باشند

2 – خرابی استپر موتور

3 – نشتی هوا از اتصالات مجموعه هواکش تا دریچه

4 – تنظیم نبودن پتانسیومترCO     در پیکان وRD

5 – کثیف شدن نوک سنسور دور موتور

6 – انژکتورها

7 – شمع ها

8 –ECU     موتور (ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

خودرو دردور آرام بد کارمیکند و مصرف سوخت زیاد است

1 – سنسور دمای آب

2 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

نوسان دورموتور دردورهای بالا 1 – کثیف بودن یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز
هنگامیکه خودرو سرد است دورموتور در حد نرمال و درموقع گرم بودن دورموتور تا حالتCUT OFF     بالا میرود 1 – سنسور دریچه گاز
بالا رفتن دورموتور (پراید بدون فرمان هیدرولیک ) و نوسان دردور آرام 1 – اتصال بدنه شدن سیم فشار هیدرولیک ( از اتصال بدنه بودن ممانعت شود)
بالا نرفتن دورموتور از یک حد خاص 1 – پتانسیومتر دریچه گاز
با گازدادن خودرو خاموش میشود

1 – پتانسیومتر دریچه گاز

2 – ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار سوخت کم شده باشد

3 – احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد . مسیر هرسه سیم را تاECU     چک کنید. اگز سالم بودECU     را بازکنید و مسیر منفی را با یک سیم اتصال کوتاه کنید . اگر درست نشد ایپرام را برنامه ریزی کنید درغیراینصورت آی سی دریچه گاز تعویض شود و همچنین مسیرهای روی برد چک شود.

خودرو حالتی شبیه به سه کار میکند ( لرزش شدید)

1 – سنسورMAP     (پارس ، سمند و 405) چک شود

2 – انژکتور

3 – شمع و وایرها

4 –ECU     موتور : ممکن است آی سی انژکتور خراب شده باشد

دمای آب و آمپر آب بالا میرود

1 – شمع ها چک شود

2 – ترموستات کنترل شود

3 – سنسور دمای آب

4 –ECU      موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن است خراب باشد )

فن با روشن شدن موتور یکسره کارمیکند

1 – رله فن چک شود

2 – مقاومت یا یونیت فن چک شود

3 – ایپرامECU     برنامه ریزی یا فلش شود ( ممکن است است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود ، معمولاً با فلش رفع عیب میشود)

4 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود

دمای آب و آمپر آب بالا میرود و صدای قل قل درهنگام خاموش کردن به گوش میرسد

1 – واشر سرسیلندر سوخته است

2 – سنسور دمای آب

3 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود

درمسافت های به طور پیوسته پرگاز موتور سکته (مکث) دارد

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – درخودروهای دوگانه درهر دو حالت اگر این اتفاق بیفتد معمولاً به سیم کشی کوئل مربوط میشود.

دوده سیاه خشک روی شمع می بندد 1 – سنسور دمای آب
حافظه موقت دائماً پاک میشود 1 – رله دوبل ایراد دارد
ریپ زدن موتور درحال حرکت:توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی میکنید با سرعت ثابت حرکت کنید ، موتور بد کار میکند. مشاهده میکنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است .

1 – اگر خودروی شما دارای کاربراتور است ، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد

2 – موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد

3 – تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است درفشار خیلی کمی کارکند

4 – زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد

5 – ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد

6 – ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد

7 – فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد

8 – مبدل گشتاور درگیربکس ممکن است که درزمان صحیحی قفل نکند یا سربخورد

9 – ممکن است نشت درسیستم واکیوم وجود داشته باشد

10 – سوپاپEGR     ممکن است گیر کرده باشد

11 – اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند

12 – انژکتورهای سوخت ممکن است کثیف شده باشند.
صدای تق تق از اگزوز :توضیح مشکل : با فشاردادن پدال گاز ، از اگزوز صدای تق تق میشنوید . کارکردن موتور بنظر خوب میرسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است . 1 – در سیستم واکیوم نشت وجود دارد
2 – یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند
3 – در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.
روشن شدن چراغ آب به همراه چراغSTOP     درخودروی خانواده 405 وRD  روشن شدن چراغ آب به همراهSTOP     زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید به احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی وECU     میباشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال درصورتیکه دمای آب نیز بالا باشد درنتیجه موتور واقعاً جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای ( داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر) که داخل آن 4 فیوز سبز رنگ وجود دارد 2 فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل میباشند یدک بوده و 2 فیوز دیگر اصلی میباشند درصورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . درصورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید . بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملاً سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی میباشد را با احتیاط بازنموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دوپیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده و پیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید . درصورت جوش آوردن مجدد ، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسور آب و فن ها ، رله ها و یایونیت مربوطه و سیم کشی میباشد.
ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارسELX اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارسELX     و دارای سیستم هوشمند (دزدگیر) میباشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی 30 – 40 تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهو ه ای آژیر مشکی رنگ ( داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سرباتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دوپایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتاً میکروسوئیچ درب موتور را ازمدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر به تعمیرگاه مراجعه نمایید.
اگر ماشین موقع شروع به گازدادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز در دنده 1 یا 2 ماشین تقه بزند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
خاموش شدن ماشین درمواقعی که درجا کارمیکند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن خودرو به خصوص در دورهای بالا 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
کد دهی به سمند معمولی سمت چپ زیر فرمان یک درب قراردارد که همانند یک جا فیوزی است . که با چند پیچ چهارسو و چند دیاق وصل شده . آنرا آزاد کرده و گیرنده آن را که همانند یک رله است خارج میکنید . سپس دوعدد پدی که داخل کیت گیرنده قراردارد را برای لحظه ای اتصال کوتاه داده و رها میکنید . آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار دهید تا باصدای چند رله اتمام کددهی را بشنوید . ریموتها اینک کد گرفته است .

عیبرفع عیبعلتهای احتمالی
استارت موتور را نمی چرخاند
(نور چراغ جلو کم است.)
باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید. باطری ضعیف است.
باطری راتعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید. کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است.
استارت موتور را نمی چرخاند.
(نور چراغ جلو خوب است.)
تعویض نمایید. سولونوئید استارت معیوب است.
جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید. بندیکس کثیف و یا معیوب است.
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت معیوب است.
تعویض نمایید. سوئیج استارت معیوب است.
موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود. باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید. باطری ضعیف است.
تعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است.
تمیز و یا تعویض نمایید. اتصال بدنه موتور خوب نیست
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت خراب است
فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید. روغن داخل موتور سفت است.
گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. جرقه سر شمع ها کنترل کنید. خرابی سیستم جرقه.
خروجی کوئل را کنترل کنید جرقه سر شمع مشاهده نمی شود.

شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.

     

فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.

جرقه سر شمع مشاهده می شود.

به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید.

در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد.
بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد. بنزین به کاربراتور نمی رسد.
اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید. اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد.

در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید.

در صورتی که پمپ مکانیکی باشد.
جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند.

     

کنترل و دوباره تنظیم کنید. دلکو نامیزان است.
کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید. در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.
موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود. به قسمت " گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.". رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها. خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.
در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود. تنظیم کنید. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید. ساسات درست کار نمی کند.
هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود. در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید. دور آرام در دور کمی است.
اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید. مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.
تمیز کنید. پیچ هوا میزان نیست.
عمل ساسات را کنترل کنید. ساسات گیر کرده است.
پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید. پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.
سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید. کاربراتور خفه کار می کند.
اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
دور آرام موتور (سلو) نرم نیست. سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید. مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.
پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید. پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.
فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید. شمعها کثیف و یا نامیزان است.
تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
فیلرگیری کنید. فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.
شتاب اتومبیل کم است.

     

تنظیم کنید. تنظیم دلکو صحیح نیست.
پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید. در لوله مکش نشتی وجود دارد
سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید. سوخت کافی نیست.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید. بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.

قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.

آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.
موتور ریپ می زند. تمیز کنید و یا تعویض نمایید. شمع ها خراب شده است.
مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است. مدار جرقه خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در لوله های تنفسی نشتی است.
در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید. بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.
سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید. خفه کردن کاربراتور.
اگزوز را تعمیر کنید. سیستم اگزوز گرفته است.
موتور دارای قدرت کمی است تنظیم کنید. دلکو تنظیم نیست.
تعمیر ویا تنظیم نمایید. آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
فیلر گیری کنید. فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.
فشار را اندازه بگیرید. فشار کمپرس کم است.
سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید. بنزین کافی نمی رسد.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است. اهرم گاز خارج از تنظیم است.
در دور آرام موتور خاموش
می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.

      

طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
تمیز کنید. سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.
تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید. در لوله مکش نشتی است.
در حین کار موتور ضربه می زند. مقدار آوانس را کاهش دهید. دلکو خیلی آوانس است.
فنرهای آن را بررسی کنید. آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.
سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید. موتور داغ می کنند.
شمع مناسب بکار ببرید. شمعها داغ می کنند.
کربن زدائی نمایید. جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.
در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.

     

تعویض نمایید. واشر سرسیلندر سوخته است.
تعمیر کنید. سرسیلندر ترک برداشته
موتور در سرعتهای زیاد ریپ
می زند.
تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید. سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.
پلاتین را کنترل و تنظیم کنید پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.
تمیز و یا تنظیم نمایید. شمع ها خراب است.
داغ کردن موتور نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید. کمبود آب در سیستم خنک کننده.
سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید. تسمه پروانه شل است.
تعویض نمایید. لوله های جنت خراب است.

واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورت تعویض نمایید.

درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست
مسیر را تمیز کنید. مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.
ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید. ترموستات خراب است.
طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید. پمپ آب خراب و یا نشت می کند.
اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید. عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.
مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید. راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).
از متخصص کمک بگیرید. ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.
داغ کردن موتور اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید. آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.

      

  

  

موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.
محکم کنید. تسمه پروانه شل است.
در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید. بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.
با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید. بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.
ازمتخصص کمک بگیرید. خرابی فرمان هیدرولیک.
پمپ آب نشت می کند. تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید. کاسه نمد خراب شده.
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور. در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید. واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
رادیاتورمرتبا آب کم می کند. لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید. نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).

نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.

نشت به داخل موتور.
موتور زیاد بنزین مصرف می کند. کاربراتور را تنظیم کنید. کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید. گرفتگی در ورود هوای مکشی است.
ساسات را رفع گیر نمایید. ساسات گیر کرده است.
موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود. ازمتخصص کمک بگیرید. خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود. موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید. روغن ریزی موتور.
تمیز کنید. مجرای تخلیه هوای موتر کثیف و یا بسته است.
وجود کمپرس. از متخصص کمک بگیرید، ممکن است احتیاج به تعمیر نداشته باشد. فشار زیاد در داخل کارتل.
چراغ روغن خاموش نمی شود. ارتفاع روغن داخل کارتل را بررسی کنید. عدم وجود روغن در موتور.

سیم چراغ اخطار روغن را از موتور قطع کنید. در صورتیکه روشن ماند در سیستم سیم کشی اشکالی وجود دارد و در صورتی که خاموش شود در سوئیچ فشار روغن اشکالی وجود دارد. قبل از اینکه دوباره موتور را روشن کنید از متخصص کمک بگیرید.

خرابی چراغ اخطار روغن و یا اشکال در فشار روغن.
ماشین را پیش متخصص ببرید. سیستم فشار روغن موتور خراب است.
هنگام چرخش به طرفین چراغ روغن روشن می شود. روغن اضافه کنید ارتفاع روغن پائین است.
هنگام زیاد شدن دور موتور چراغ روغن خاموش می شود در صورتیکه روغن مناسب به کاربرده شده از متخصص کمک بگیرید. کافی نبودن فشار روغن در دورهای کم موتور.
فشار روغن هنگام روشن کردن موتور درهوای سرد زیاد نمی شود. ارتفاع روغن را بررسی کنید. روغن کافی نیست.
موتور را متوقف کنید و با متخصص مشورت کنید. خرابی در سیستم فشار روغن.
فشار روغن هنگام رانندگی بطور ناگهانی افت پیدا می کند.

     

از نظر نشت روغن آن را کنترل کنید و پس از تعمیر، روغن اضافه کنید. با احتیاط رانندگی کنید، مجددا آن را بررسی کنید. سطح روغن پائین است.
موتور را خاموش کنید وآن رامجددا روشن نکنید و از متخصص کمک بگیرید. خرابی در سیستم فشار روغن.
وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام روشن باقی می ماند. از تسمه پروانه نو استفاده کنید. تسمه پروانه پاره شده است.
زغالها را چک کنید. در صورتیکه لحیم ها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است. دینام برق تولید نمی کند.

آفتامات و اتصال بدنه آن را چک کنید. در صورتیکه قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید.قسمتهایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.

دینام برق نمی دهد ولی به نظر می رسد که کار می کند.
اتومبیل هنگام رانندگی لرزش دارد. پیچهای چرخ رامحکم کنید. در صورتیکه حالت خاصی در تایر مشاهده نمودید یا متخصص مشورت کنید. از تایرهای نو استفاده کنید. چرخ ها لق شده یا تایرها بالانس نیست (بالانس نبودن تایر از لرزش در آوردن ماشین در سرعت معینی قابل تشخیص است). تایرها آسیب دیده و یا اینکه مناسب نیستند
بلافاصله تعویض نمایید. چهار شاخه شل و یا خورده شده یا اینکه میل گاردان آسیب دیده است.
از پروانه نو استفاده کنید. پره پروانه شکسته است.
بلبرینگ نو بکار ببرید. بلبرینگ جلو خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان بگردد).

     

از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. خار محور، یا میل پلس بریده است.
از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. قسمت اکسل عقب خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان نگردد). سطح روغن دنده اتوماتیک را چک کنید، در صورتیکه صحیح بود از متخصص کمک بگیرید. جعبه دنده اتوماتیک خراب است.
پس از خلاصی کلاچ صدا می کند. لقی را مرتفع سازید. اهرم کلاچ اشتباه تنظیم شده است.
هنگام درگیری کلاچ صدا می کند.

     

تعویض نمایید. بلبرینگ کلاچ خورده شده یا آسیب دیده.
در صورتیکه امکان داشته باشد تعویض و یا گریسکاری نمایید. بوش فلایول (انتهای میل لنگ)خشک است.
ترمز صدای غیرعادی دارد.

     

در صورتیکه لازم باشد کاسه چرخ یا دیسک ها را تعویض نمایید. اتصالات شل شده . دیسک یا کاسه چرخ خورده و یا خراب شده اند.
از لنت های نو استفاده کنید. لنت ها آسیب دیده اند.
هنگام ترمز، اتومبیل به یک سو کشیده می شود. تمام ترمزها را تنظیم کنید. یکنواخت نبودن تنظیم ترمزها.
واشرها را تعویض نمایید. از لنت چرخ مقابل سمتی که می کشد روغن بیرون زده.
پیستون آن را آزاد کنید و یا سیلندر چرخ را کاملا تعویض نمایید. سیلندر ترمز چرخ مقابل که می کشد، گیرکرده.
خلاصی پدال زیر پا زیاد است

     

تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشند تعویض نمایید. لنت کفشکها احتیاج به تعویض و یا تنظیم دارد.
تنظیم کنید. اهرم فشاردهنده روغن در داخل سیلندر اصلی دارای لقی زیادی است.
هنگام فشار روی ترمز ، لرزش حس می شود. تعویض نمایید. دیسک سالم نیست ، کاسه چرخ شکسته و یا خط برداشته است.
در اثر کار کردن به تدریج خوب خواهد شد. لنتها نو و کارنکرده هستند.
تنظیم ویا تعویض نمایید. بلبرینگ چرخ ها لقی دارند.
ترمز دو پا کار می کند هواگیری نموده و ترمزها را تنظیم کنید. وجود هوا در داخل سیستم.
اگر واشر عیبی ندارد سیلندر را تعویض نمایید. پیستون و سیلندر اصلی خراب است.
عیب را برطرف کنید. نشت جزئی در سیستم.
نیروی بیش از حد برای ترمز کردن لازم است تعمیر و یا تنظیم کنید. سیلندر چرخ گیر کرده است.
اثر خلاء روی بوستر را کنترل کنید.دست روی بوستر بگذارید در صورتیکه عملی از بوستر موقعیکه موتور کار می کند احساس نشد از متخصص کمک بگیرید. بوستر کار نمی کند.
ترمز گیر می کند. دوباره تنظیم کنید. لنتها خیلی نزدیک به کاسه چرخ تنظیم شده اند.
با بکار بردن سنجاق آن را باز کنید. سوراخهای درب مخزن روغن مسدود شده است.
آزاد یا تعویض نمایید. پیستون و سیلندر چرخها گیر کرده.
تمیز کرده ، روغن کاری نمایید و عمل آن را چک کنید. سیم ترمز دستی گیر کرده.
تعویض نمایید. فنر آزاد کن لنتهای ترمز ضعیف و یا شکسته شده است.
دوباره تنظیم کنید و جای بازی اضافه به پیستون و سیلندر داده شود. اهرم سیلندر اصلی تنظیم نیست.
روغن اشتباهی مصرف شده است آن روغن را خالی کرده روغن جدید بکار ببرید. گردگیرهای سیلندر ترمز حل شده.
ترمز داغ و یا دود می کند لنتها را باید تنظیم کنید. لنتها با کاسه چرخ در تماس است.
توقف کنید کنید و اجاز دهید خنک شود. استفاده زیاد از ترمز هنگام پایین آمدن از یک شیب طولانی.
ترمز بطور ناگهانی از کار می افتد با مکانیک ماهر تماس حاصل کنید. لوله ترمز بریده و یا نشتی در سیستم ترمز وجود دارد.
تعویض نمایید. اجزا داخل پمپ و یا سیلندرهای ترمز فرسوده


جدول عیب یابی سیستم مدیریت موتور

MMS diagnosis

جدول عیب یابی موتور

engine diagnosis 5840

جدول عیب یابی گیربکس

gearbox diagnosis cargeek


جدول عیب یابی تعلیق و لاستیک خودرو

عیب یابی تعلیق و فنر و کمک فنر diagnosis cargeek

عیب یابی لاستیک


برای پسندکردن باید عضو شوید
آخرین بروزرسانی در 2 سال پیش
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
لینک صفحه : https://cargeek.live/a/ygTi8ymi
تگ ها و کلمات کلیدی :
دیاگ عیب یابی
مطالب مرتبط براساس تگ ها
آشنایی با سنسور اکسیژن خودرو و تشریح عملکرد و نقش آن
آشنایی با مپ سنسور و نحوه تست و تعویض آن (سنسور فشار هوای منیفولد)
آموزش استفاده از Self Test دیاگ داخلی مزدا3 جدید
سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میل لنگ
عیب یابی خودرو از روی پارامترهای سنسورها و عملگرها با دیاگ
راهنمای دانلود ECU خودروهای داخلی با دستگاه دیاگ
آشنایی با دریچه گاز در خودرو
آموزش تخصصی عیب یابی خودرو برمبنای استاندارد OBD-II
آموزش تست سیم کشی و شبیه سازی سنسورهای خودرو
آشنایی با سیستم OBD و نحوه عملکرد آن
آموزش مکانیک خودرو : بازدید و عیب یابی موتور و تشخیص انواع صداهای موتور
اگر خودرو یکباره خاموش کرد چه مواردی باید بازبینی گردند؟
آموزش مکانیک خودرو : تفکیک و بررسی قطعات موتور
آموزش سنجش کمپرس سیلندر موتور
گزارش راهنمای کارگاه عیب یابی خودرو
جدول عیب یابی CNG
عیب یابی خودرو از روی صدا بوسیله گوشی صوت سنج
آموزش تست نشتی سیلندر
نظرات و کامنت های کاربران

افشار پاسخ (6 ماه پیش)

نقل قول از رضا : سلام ال 90 دارم لامپ خطر عقب سوخنع عوض کردم الان ترمز میگیرم فیوز استپ میسوزه؟ دوباره فیوز عوض کنم میسوزه علت چیه دوستان؟

لامپ رو نگاه کن شاید تک کانتاک انداختی یا خوده لامپ شاید اتصالی داره
essi پاسخ (9 ماه پیش)

نقل قول از رضا : سلام من 207 اتومات 20 هزار کارکرد رو بردم نمایندگی و روغن و موتور و تمام فیلترها و شمع هارو تعویض کردم. فردای اونروز بنزین زدم و چراغ چک موتور روشن شد. تا حالا 3 بار دیاگ زدم ارور های مختلف میده از سنسور میل بادامک (که اصلا نداره این ماشین!) تا آخرین بار که که ارور موتور میده و گفتن مشخص نیست داستان چیه. چون ماشین کاملا سرحاله و ریپ زدن و این داستانا رو نداره(البته فعلا!) گفتن مشکل احتمالا از کیفیت بنزین بوده. بعد از هر 3 بار دیاگ و پاک کردن خطا مجددا نهایتا 1 روز بعد دوباره چراغ چک روشن شده. در باک رو هم چک کردم و ظاهرا مشکلی نداره. ممنون میشم اگر راهنماییم کنید که چکار کنم بعد از دیاگ و رفع خطا دیگه روشن نشه چراغ چک. با تشکر

ابراهیم پاسخ (1 سال پیش)
سلام.باتشکر وخسته نباشید از سایت کاملتون .من پراید مدل نود دارم چند روزه چراغ روغن بعد بیست دقیقه که ماشین حرکت کرد وگرنه شد روشن میشود و همزمان باد کولر هم گرم میشود .درضمن روغن فول هست و کمبود روغن نبود.ایا بین چراغ روغن وگرمی باد کولر رابطهایی یا سنسور است درضمن بعد ازتوقف خودرو وگذر یکساعت کولر بادش خنک می‌شود و چراغ روغن خاموش می‌شود و به همین ترتیب.متشکرم از شما.
محمدیان پاسخ (1 سال پیش)
سلام من یه ۲۰۷ دارم زدم تو آب رودخانه الان کلا قاطی کرده چراغ خطرهاش با برف پاکن هاش ۲۴ ساعته روشن هستند و دارن کار میکنن چکارش کنم لطفا راهنماییم کنید
علیرضا پاسخ (2 سال پیش)
سلام امکان داره سورنای شما نشتی بنزین داشته باشند چک کنید
علیرضا پاسخ (2 سال پیش)

نقل قول از محسن : با عرض سلام ماشین بنده پژو ۴۰۵ slx tu5 می باشد چند وقتی هس که با کوچکترین فشار روی ماشین چراغ چک روشن میشه و همچنین توی ترافیک هم خاموش میکنه بعضی اوقات دیاگ هم‌ زیاد زدم خطا از کوئل میزنه پاک میشه ولی دوباره باز میاد ،با خاموش روشن کردن ۵بار هم چراغ چک خاموش میشه ولی باز روشن میشه شمع،وایر،باطری ،کوئل نو انداختم و اینکه چندتا کوئل سالم تستی هم انداختم ولی متأسفانه درست نشد وهمین مشکل همچنان باقیس ممنون میشم کسی از دوستان اگر وارده راهنماییم کنه

aiob پاسخ (2 سال پیش)
سلام چرا تو تیتر مدل خودرو رو نمی زنید البته برای بخش های اخصاصی ک فرق دارن
باسلام. ممنون میشم راهنمایی کنید. ماشین تیبا دارم. ۵ سال هست. ماشین در دور آرام. یک لحظه لرزش دارد. و با تعویض تمام سنسور ها و استوپر .باطری. سرویس دینام. بهترین مکانیک ها و باطری ساز ها نمیتونن ایراد را پیدا کنند. با دستگاه دیاگ. . زمان لرزش .زمانی هست که پاشش سوخت روی ۱.۹ می‌رسد .یک لحظه ضربه میزند. اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.
مهدی پاسخ (2 سال پیش)
سلام من یه پراید 91 دارم کیلومتر ماشینم هر از گاهی میاد پایین و بعد یه مسافت دوباره برمیگرده جای خودش بعضی وقت ها هم در حین حرکت .در این حین همزمان آمپر بنزینم هم نوسان داره و دقیق نشون نمیده و موقعی ک کیلومتر برگشت جای خودش آمپر بنزینم برمیگرده جای خودش. دیاگم زدم خطا نداشت. چندتا سیمکشم نشون دادم سر در نیاوردن.در همین حین هم دنده 2 هم ریب میزنه و ماشین به سمت خاموشی میره .به نظر دوستان مشکلش چی میتونه باشه؟
محسن پاسخ (2 سال پیش)
با عرض سلام ماشین بنده پژو ۴۰۵ slx tu5 می باشد چند وقتی هس که با کوچکترین فشار روی ماشین چراغ چک روشن میشه و همچنین توی ترافیک هم خاموش میکنه بعضی اوقات دیاگ هم‌ زیاد زدم خطا از کوئل میزنه پاک میشه ولی دوباره باز میاد ،با خاموش روشن کردن ۵بار هم چراغ چک خاموش میشه ولی باز روشن میشه شمع،وایر،باطری ،کوئل نو انداختم و اینکه چندتا کوئل سالم تستی هم انداختم ولی متأسفانه درست نشد وهمین مشکل همچنان باقیس ممنون میشم کسی از دوستان اگر وارده راهنماییم کنه خیلی اذیتم کرده
محسن پاسخ (2 سال پیش)
با عرض سلام ماشین بنده پژو ۴۰۵ slx tu5 می باشد چند وقتی هس که با کوچکترین فشار روی ماشین چراغ چک روشن میشه و همچنین توی ترافیک هم خاموش میکنه بعضی اوقات دیاگ هم‌ زیاد زدم خطا از کوئل میزنه پاک میشه ولی دوباره باز میاد ،با خاموش روشن کردن ۵بار هم چراغ چک خاموش میشه ولی باز روشن میشه شمع،وایر،باطری ،کوئل نو انداختم و اینکه چندتا کوئل سالم تستی هم انداختم ولی متأسفانه درست نشد وهمین مشکل همچنان باقیس ممنون میشم کسی از دوستان اگر وارده راهنماییم کنه
Saeed پاسخ (3 سال پیش)
سلام ماشین نیسان انژکتوره هنگام استارت زدن یکدفه موتورکپ میکنه ویه مقداری برعکس میچرخه و تو هواکش پس میزنه خبر میکنه ولی روشن نمیشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنین؟
Mehdi پاسخ (3 سال پیش)
با سلام بنده پژو 405 دارم موقعی که تو جاده هستم بدون اینکه ماشین شتابش کم و زیاد بشه یا ایرادی پیدا کنه آمپر دور موتور و سرعت و پمپ بنزین و آمپر درجه همگی یه دفعه از کار میوفتن و دوباره برمیگردن و این عمل هی تکرار میشه..موقعی هم که آمپرا از کار افتادن چراغ آچار روشن میشه و کیلومتر شمارو نشون نمیده..با اینکه ماشین بنزینه ولی نمیدونم چرا چراغ سی ان جی هم روشن میشه مشکل از چی میتونه باشه؟
bahman پاسخ (3 سال پیش)
سلام.من چهارصدوپنج موتورtu5 دارم.وقتی گاز میدم کل امپرها با هم می افتن.چه تو حالت حرکت و چه ثابت همه می افتن اگه گاز ندم اتفاقی نمی افته.یعنی تو حالت خلاص کارخودشونو میکنن. شمه و وایر.برنامه کامپیوتر.کوئل .سوزنها.دینام همه امتحان و یا تعویض شدن و مشکل از اونا نبوده .تو شتاب ماشینم هیچ تاثیری نداره .فقط یهو به مدت چند ثانیه کل آمپرها می افتن.چراغ روغن.استوپ.بنزین و چندتای دیگه روشن میشن .ممنون میشم کسی کمک کنه
محمد پاسخ (3 سال پیش)
اول صبح برف پاک کن و فن بخاری و شیشه بالابر پراید کار نمیکند اما پس از حدود نیم ساعت کار میکنه
محسن پاسخ (3 سال پیش)
سلام من ۲۰۶ اس دی مدل ۹۶ دارم چرا چراغهای ال سی دی خاموش نمیشود و باتری میخابه ممنون از راهنماییتون
محمد پاسخ (3 سال پیش)
با سلام من سمند مدل 92 ef7 دارم وقتی ماشین بعد 4 یا 5 ساعت خاموشی استارت میزنم استارت کمی زیاد میزنه و اکسوزکمی دود سیاه دارد و بوی خام سوزی بنزین میاد داخل ماشین و شمعها و یک عدد کوئل را عوض کردم ولی هنوز این مشکل رفع نشده چیکار بایدکرد.
علی حبیبی پاسخ (3 سال پیش)
ماشین بعد از ۲،۳ ساعت خاموش بودن بد روشن میشه ولی طولانی مدت تک استارت روشنه
محسن پاسخ (3 سال پیش)
سلام و عرض خسته نباشید رانا مدل 93 دارم چراغ اخطار روغن و نبستن کمریند اصلا پشت صفحه کیلومتر روشن نمیشه دلیلش چیه حتی وقتی سویچ را باز میکنم قبل استارت باز هم روشن نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید با سپاس
کمال پاسخ (3 سال پیش)
سلام سمند ۹۲ دارم ماشینم پارکینگ راهنمایی بوده بعد از ترخیص مستقیم بردم کارواش موتور کامل شستم حالا مدتیه هر چه خواستم سیستم کامپیوتر و ساعت و تاریخ ماشین رو ثبت کنم ثبت میشه ولی یک بار خاموش روشن کنم صفر میشه خواهشا چکار باید بکنم
علی صادقی پاسخ (3 سال پیش)
زمانی که ماشینم مزدا را روشن میکنم میخوامچراغ هاشو روشن خاموش میشود
فرشید پهلوانزاد پاسخ (3 سال پیش)
با عرض سلام من سمند EF7 مالتی پلکس دارم چند ماهی بود ماشین ریپ میزد اما نه زیاد (شاید ازصفر که بود) تا چند روز پیش زیاد شد و شمع و وایر و یکی از کوئل ها را عوض کردم و خ ب شد اما از زمان عوض کردن کوئل صفحه دیجیتال ماشین نویز میندازه و خاموش میشه اما هنگامی که چراغ های ماشین روشنه این اتفاق نمی فته ممنون میشم راهنمایی کنین
میلاد آقازاده پاسخ (3 سال پیش)
سلام خسته نباشید من سمند مدل 88 دارم وقتی ماشین راه میوفته هر 5 ثانیه یه بار فلاشر میزنه امپر کیلومتر شمارم هی بالا پایین میشه مشکلش چی میتونه باشه
محمد حسین پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از علیرضا آهونبر : باعرض سلام ، آقا بنده ی ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ح۴ دارم که از پشت سر سیلندر بنظرم اب میریزه ولی هر مکانیکی بردم بازکردن زیر شینی رو و رد اب و آبی نمیریزه اصلا و میگن به محض اینکه اب ریخت بیار و بناه هر روز چک میکنم ی موقعه هایی صبح میریزه و یا فقط موقعه هایی که ی تک استارت میزنم صبح میریزه و واقعا کلافم کرده ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام توی رادیاتور ضد یخ بریز رنگ سبز یا قرمز رو به همین دلیل که نشتی های احتمالی موتور رو مشخص کنه به ضد یخ اضافه میکنن اونوقت حتی اگه خشکم بشه مشخصه کجا نشتی داره یا اگه نمیخوای هزینه کنی یه مقدار زردچوبه بریز
علیرضا آهونبر پاسخ (3 سال پیش)
باعرض سلام ، آقا بنده ی ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ح۴ دارم که از پشت سر سیلندر بنظرم اب میریزه ولی هر مکانیکی بردم بازکردن زیر شینی رو و رد اب و آبی نمیریزه اصلا و میگن به محض اینکه اب ریخت بیار و بناه هر روز چک میکنم ی موقعه هایی صبح میریزه و یا فقط موقعه هایی که ی تک استارت میزنم صبح میریزه و واقعا کلافم کرده ممنون میشم راهنمایی کنید
Amir پاسخ (3 سال پیش)
سلام و عرض ادب . ممنون میشم راهنماییم کنید ،تیبا ۲ دارم و جدیدا با سرعت پایین که حرکت میکنم موقع ترمز گرفتم فرمان رو به سمت چپ میچرخونم و ترمز میگیرم آخرین لحظه یه صدایی مثل فشار روی یه آهنی میاد یه قیژی می‌کنه فقط هم به سمت چپ اینطوریه امکان داره از پلوس باشه؟ می‌تونه از سرد بودن کمک ها باشه؟
مازیار پاسخ (3 سال پیش)
سلام من ماشینم 206تیپ دو هستش و یه تصادف شدید داشتم بعد از تعمیر موتور ماشین تو دنده ی یک و دو سه شتاب خیلی خوبی داره ولی تو دنده پنج ماشین انگار بهش فشار میاد و شتابش خیلی کمه صبحا که میخوام روشنش کنم سه بار باید استارت بزنم که هر بار که استارتم میزنم خاموش میشه و باید گاز بدم و دود سیاه بیرون میاد و تو اون حالت ماشین دیر گاز میخوره ینی وقتی بهش گاز میدم یکی دو ثانیه گاز نمیخوره ولی یه هو تا دور چهار میره خودش ممنون میشم راهنمایی کنید
sah_6969 پاسخ (3 سال پیش)
سلام یه پراید 85 دارم که وقتی خاموشه شیشه ها، برف پاک کن و فن بخاری عمل می کنه ولی وقتی ماشین روشن میشه هیچی عمل نمی کنه و وقتی فیوز قفل مرکزی رو چند بار بیرون میارمو جا میزنم درست میشه لطفا ر اهنمایی کنیید بد جوری روی اعصابه متشکرم
جواد پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از حسین : سلام ماشینم پراید مدل ۹۲ هست دوگانه فابریک امروز بعد از زدن بنزین و طی مسافتی چراغ چک ماشین روشن شد و چراغ آمپر بنزین شروع به چشمک زدن کرد خطایی که تو دستگاه دیاگ میده اینه ایسو قفل شده چه باید بکنم با تشکر

سلام یا مشکل از پمپ ک داغ میکنه بد جواب میده یا مشکل از سوکت پمپ یا سیم کشی پمپ
جواد پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از محسن : سلام دوستان..ماشینم زانتیا وقتی ماشین خاموشه سویچ هم بسته هستش کلید جفت راهنما میزنم کل پشت آمپر هم همزمان با جفت راهنما خاموش و روشن میشه..کی میدونه علتش چیه..ممنون

باتری ماشین را چک کن اگه خوب بود منفی ماشین را چک کن
احمد پاسخ (3 سال پیش)
سلام دوستان وقتی ک بارندگی میشه ماشینم قطع و وصل میکنه سنسور اکسیژن و هم عوض کردم باز هم همان اش و همان کاسه در ضمن ماشینم پیکان وانت
مجید پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از محسن : سلام دوستان..ماشینم زانتیا وقتی ماشین خاموشه سویچ هم بسته هستش کلید جفت راهنما میزنم کل پشت آمپر هم همزمان با جفت راهنما خاموش و روشن میشه..کی میدونه علتش چیه..ممنون

کلید جفت راهنما یا سیم راهنما که به از سوچ برق میگیره اتصال کرده به سیم راهنمای که از کلید جفت راهنما میاد
نوید پاسخ (3 سال پیش)
سلام خسته نباشید من یه تیبا دارم که فقط صبح ها که ماشین خیلی سرده روشن میشه بعد سریع خاموش میشه یعنی باید 20 بار استارت بزنم تا روشن بمونه چون ماشینم سرده هنوز گازم نمیشه بهش داد سنسور اکسیژن عوض کردن با استپر ولی درست نشد باز
sayco پاسخ (3 سال پیش)
سلام.من خودروم پیکان 81 دوگانه cng وقتی ماشین تو حرکته با گرفتن کلاچ و ترمز کردن آمپر باتری شدیدا پایین میاد،دور موتور به صفر میرسه و اگه دوباره گاز ندم ماشین خاموش میشه قبلا فقط با گاز اینجوری بود الان رو بنزینم خاموش میشه در کل وقتی بخاری و چراغ جلو روشنه با روشن کردن راهنما دور موتور بالا پایین میشه و نور چراغا ضعیف و قوی میشن ممنون میشم یکی بگه مشکل از کجاست
سلام یاورهستم پاسخ (3 سال پیش)
پراید۱۳۱ مدل ۹۵ دارام چراغ چکش خودبه خودروشن شده برم باطریسازی استپرموتورتعویض کرد با فیوز های بغل باطری درست نشد میگه ایرادازکامپوترماشینه میخوام ببینم روشن شدن چراغ چک ربطی به خرابی کامیوتر ماشین داره الکی کامپوتوربازنکنم بدترخرابش کنند یاتعویض کنند زیادنمیشه به این مکانیکیها اطمینان کردمنتظرجواب هستم باتشکر
جهان پاسخ (3 سال پیش)
سلام خسته نباشین من ی پارس دارم وقتی ک میبرم کارواش یا روزای بارونی شیشه سمت شاگرد خود ب خود میاد پایین و بالا نمیره بعد از چند روز ک خشک شد درست میشه بردم نمایندگی کلیدای ماشین نگاه کردن و نتونستن درستش کنن و الکی ب کف پوشای ماشین گیر دادن و گفتن ک احتمال این ک بخاطر کف پوش باشه منم ماشینو بردم دیگه نخواستم درستش کنن حالا اگه میشه ی کمکی ب من بکنین ممنون میشم
مرتضی پاسخ (3 سال پیش)
سلام بنده پیکان 83 دارم حالت درجا کارکردن، موتور خیلی لرزش داره وتو جاده کفی با دنده 4 کم میاره نمیدونم مشکلش چیه یدونه شمع هاش با بنزین خیس میشه ترو خدا راهنمایی کنید مرسی
مصطفی پاسخ (3 سال پیش)
سلام من ماشینمبرق پشت آمپرام روشن شده ماشین استارت میزنم میخوره روشن نمیشه اول برف پاکن زد بد قطع شد الان نه چراغ های کوچیکم خاموش میشه نه روشن میشه ماشینم ۲۰۶ تیپ۲
مهراد پاسخ (3 سال پیش)
سلام. من پراید مدل ۹۷ دارم. جدیدا آفتامات دینام عوض کردم ولی موقع استارت زدن بخصوص صبح که هوا سرده، در لحظه اول استارت ماشین با دور کم میچرخه و روشن نمیشه انگار باطری خالی کرده، ولی دوباره که استارت میزنم تندتر میچرخونه و روشن میشه. گاهی هم با همون دور کم روشن میشه. ممکنه بفرمایید چرا ابتدای استارت زدن انگار باطری کم میاره؟ ایا مشکل از سفت بودن روغن موتور هستش؟ ممنون میشم جواب بدین
حسن پاسخ (3 سال پیش)
باسلام ماشینم راهنمای یکطرف هم جلو هم عقب روشن نمیشعه عیبش چی میتونه باشه
بنیامین پاسخ (3 سال پیش)
آمپر دور موتورم روی صفر نیست و روی یک ثابت شده وقتی گاز میدم میره روب بالا ولی درحالت عادی روی ۱ وایمیسه و هنگام دنده ۱ هم یکم میلرزه علت چیه؟
محمدحسن پاسخ (3 سال پیش)
با سلام خدمت عزیزان صفحه نمایش عملکردهای کولر وبخاری خودروی پژو پارم بعد از قطع کامل سوییچ و برداشتن روشن میمونه که منجر به جریان کشی و مصرف برق باطری میشه )اگه بخاری روشن باشه خاموش نمیشه(لطفا راهنماییم کنید علتش چیه؟؟؟؟
سیف پاسخ (3 سال پیش)
ماشین بااستارت دو وسه کارمیکنه باحل دادن خوب کار میکنه
ع.ق پاسخ (3 سال پیش)
سلام من یه اردی ۸۴ دارم ک چند روزی هست ماشین در هنگام درجا کار کردن چراغ های پشت امپر(چراغ روغن،ترمز دستی،استپ و آب)چشمک میزنن یا در بعضی مواقع کم نور روشن میمونن.این در حالی هست ک وقتی کمی گاز میدم چراغ ها خاموش میشن.وقتی ماشین خاموش میکنم و بعد روشن میکنم هم مشکلی تا یه مدت کوتاهی نداره ولی باز همین مشکل پیش میاد.< روغن و فیلتر هارو هم رو تازه عوض کردم; ولی امروز بعد سه هفته ک از تعویض میگذره، رفتم باز فیلتر روغن رو عوض کردم شک کردم شاید مشکل از فیلتر باشه ولی مشکل حل نشد.ایا کسی میدونه مشکل از چی میتونه باشه؟
حمیدرضامیلاد پاسخ (3 سال پیش)
باسلام و خسته نباشید من ماشینم پژو ۴۰۵ هستش اتش گرفته بود موتورش شیلنگ ها وسیم پیچی رو عوض کردم الان برق پشت امپر نمیاد میخواستم بدونم کدوم فیش ربط داره به برق پشت امپر
حامی پاسخ (3 سال پیش)
باسلام وخسته نباشیدچراغهای پشت آمپرپرایدمدل97هنگامی که پرگازمیروم روشن وخاموش میشودبعضی مواقع هم چراغ برق +-روشن میشودمیشه لطف کنیدراهنماییم کنید؟ سپاس
حسین پاسخ (3 سال پیش)
سلام ماشینم پراید مدل ۹۲ هست دوگانه فابریک امروز بعد از زدن بنزین و طی مسافتی چراغ چک ماشین روشن شد و چراغ آمپر بنزین شروع به چشمک زدن کرد خطایی که تو دستگاه دیاگ میده اینه ایسو قفل شده چه باید بکنم با تشکر
مهدی پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از محسن : سنسور دورموتور که روی گیربکس قرار داره یا کثیف شده یا مشکل داره

سنسور دور موتور محسن جان چه ربطی به استارت زدن زیاد داره؟؟؟؟دور موتور درست کار میکنه هیچ مشکلی نداره.
مهدی پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از محسن : سلام دوستان..ماشینم زانتیا وقتی ماشین خاموشه سویچ هم بسته هستش کلید جفت راهنما میزنم کل پشت آمپر هم همزمان با جفت راهنما خاموش و روشن میشه..کی میدونه علتش چیه..ممنون

سلام محسن جان از من پارس داشتم همینجوری بود بردم پیش سیمکش گفت منفی چراغ هات مشکل داره کم میاره که بعش با سیم واسم درست کرد.ایشالا مشکلت حل بشه.
محسن پاسخ (3 سال پیش)
سلام دوستان..ماشینم زانتیا وقتی ماشین خاموشه سویچ هم بسته هستش کلید جفت راهنما میزنم کل پشت آمپر هم همزمان با جفت راهنما خاموش و روشن میشه..کی میدونه علتش چیه..ممنون
محسن پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از مهدی : سلام خواهشا راهنمایی بفرمایید. من یه سمند LX مدل 88 دارم زمانی که موتور ماشین سرد هست یا سر صبح با استارت زیاد روشن میشه. موتور یک هفته تعمیر اساس کردم.صافی بنزین تعویض شد/سوزن انژکتورها شستشو شده/فشار پمپ بنزین گرفته شده/فشنگی اب کله سبز تعویض شده/این همه کار انجام شده ولوازم تعویض شده باز هم صبح ها یا زمانی که ماشین سرد هست با استارت زیاد روشن میشه خواهشا بفرمایید چیکار باید بکنم تا مشکلم حل بشه.چون هرکی یه چیزی میگه. سمند موتور پژو هست.

سنسور دورموتور که روی گیربکس قرار داره یا کثیف شده یا مشکل داره
محسن پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از علیرضا : سلام پاترول انژکتور دارم موقع حرکت وقتی دور موتور پایینه ماشین تک کارمیکنه با خاموش روشن کردن درس میشه شمع وایر دلکو سوزن پمپ بنزین سنسور اکسیژن همرو عوض کردم باز درس نشد

.سلام.ماشینتو ببر فیلر بزن خوب میشه احتمالا خیلی سفت شده فیلرهاش..
مهدی پاسخ (3 سال پیش)
سلام خواهشا راهنمایی بفرمایید. من یه سمند LX مدل 88 دارم زمانی که موتور ماشین سرد هست یا سر صبح با استارت زیاد روشن میشه. موتور یک هفته تعمیر اساس کردم.صافی بنزین تعویض شد/سوزن انژکتورها شستشو شده/فشار پمپ بنزین گرفته شده/فشنگی اب کله سبز تعویض شده/این همه کار انجام شده ولوازم تعویض شده باز هم صبح ها یا زمانی که ماشین سرد هست با استارت زیاد روشن میشه خواهشا بفرمایید چیکار باید بکنم تا مشکلم حل بشه.چون هرکی یه چیزی میگه. سمند موتور پژو هست.
همین پاسخ (3 سال پیش)
سلام وقت بخیر پارس دوگانه مدل ۸۸دارم بعد تعمیر مکانیکی خودرو رو روشن کردم آمپر بنزینش بالا نمیومد فقط چراغش چشمک میزنه پمپ بنزین و توباکی رو تست کردن سالم میشه راهنمایی بکنید مشکل چیه
خالد جهاندیده پاسخ (3 سال پیش)
سلام چراغ چک نیسان وانت روشن نمیشود
سعید راسخ نیا پاسخ (3 سال پیش)
سلام بند یک ماشین اردی دارم چراغ متورش چشمک میزنه ومتور ماشین بد کار میکنه
علیرضا پاسخ (3 سال پیش)
سلام پاترول انژکتور دارم موقع حرکت وقتی دور موتور پایینه ماشین تک کارمیکنه با خاموش روشن کردن درس میشه شمع وایر دلکو سوزن پمپ بنزین سنسور اکسیژن همرو عوض کردم باز درس نشد
مهدی پاسخ (3 سال پیش)
سلام 206 تیپ 2 دارم در هنگام حرکت چراغ چک روشن می شود و بعد از مدتی حداکثر یک ساعت یکدفعه خاموش می کند یا بعضی اوقات گاز نمی خورد و با فشار پدال گاز فقط یک صدای خفه از گاز می آید و چند ثانیه بعد خاموش می شود، بردم تعمیرگاه گفتن خطای دریچه گاز دارد و چند تای دیگه که مربوط به ای سی یو می باشد و باید ای سی یو تنظیم و سیم کشی مربوطه تعویض شود برای حدود یک هفته خوب بود و کارکرد موتور هم نرم تر و بهتر شده بود ولی کولر ماشین که خراب شده بود برای تعویض اواپوریتور بردم تعمیرگاه کولر نمیدونم چکار کرده بود که دوباره ماشین برگشت به حالت اولیه و مشکل قبلیش ؟! لطفا راهنمایی بفرمائید. با تشکر
سعید پاسخ (3 سال پیش)
سلام وقتتون بخیر ماشین ال نود دارم مدتی هست صبح استارت میزنم اگه ماشین رو گاز ندم خفه می‌کنه خاموش میشه اگه گاز بدم به جای اینکار دور موتور بره بالا میاد پایین خاموش می‌کنه و این اتفاق فقط صبح میوفته وقتی اول صبح استارت میزنم بقیه طول روز خوبه پمپ بنزین ، شمع ها ، استپر ، همه این کارو انجام دادم باز درست نشده ممنون میشم کمک کنید
یزدان پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از حمید : سلام علیکم بنده یه پراید مدل ۸۵دارم وقتی موتور سردباشه استارت کنم درجا روشن میشه ولی به محض گرم شدن وقتی خاموش کنم دیگه اصلا استارت نمیکنه تازمانی که دوباره موتورسردبشه .ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید .

سلام ماشین من پراید 86 بود اینطوری شد مشکل از سنسور اکسیژن بود
جواد پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از یونس : سمند ef7 دارم... بعد از یک ترمز ناگهانی در جاده چراغ چک خودرو روشن شد و ماشین ریپ زد مخصوصا در بنزین بیشتر ریپ میزند. ولی فقط هنگامی که چراغ چک روشن است خودرو ریپ میزند... درضمن صبحا که ماشین سرد است هیچ مشکلی ندارد و خوب کار می کند فقط وقتی گرم میشه اینجوری میشه... ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

سلام. مشکل از سنسور کیلومتر روی گیربکس میباشد
منصور پاسخ (3 سال پیش)
باسلام.خودروسمندef7دارم رفتم کارواش حدودابعدازطی۵۰۰مترمسافت ماسین خاموش شد.الان توصفحه کیلومترچراغ چک روشن نمیشه امپربنزین هم حرکت نمیکنه لطفاراهنمایی کنیدچکارکنم
محمود پاسخ (3 سال پیش)
سلام.بعد از خاموش کردن ماشین چراغ fuelcut روشن میشه.سمند۸۳
مهدی پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از Ali : بعداز استارت روشن شدن پراید برق کولر شیشه بالابر بخاری قطع میشود لطفاً راهنمایی کنید

برق رو از پشت جعبه فیوز چک کن . سیم ignرو دنبال کن
صبا پاسخ (3 سال پیش)
سلام پراید 83 دارم چراغ دینام و ترمز دست بصورت کم سو روشنه چند روز پیش آفتامات دینام رو عوض کردم درست شد ولی دوباره امروز اینجوری شد لطفا راهنمایی کنید سپاس
هادی پاسخ (3 سال پیش)
سلام من تیبا2 دارم مدل96 این مدتی هست مشکل برقی داره بردم چندجا درست کردن یعنی ولی الان فیوز انژکتور میسوزونه وخاموش میشه بعدا هم فیوزکه میزارم بازم میسوزونه وفیوزه خیلی دذغ میشه
منصور پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از عباس : باعرض سلام، خودرو دنا دارم، آمپر بنزین، آب و دور موتور از کار افتاده. میخواستم علتشو بدونم

شبکه ecu موتور قطع شده از طریق دیاگ پیکره بندی چک شور
مجتبی پاسخ (3 سال پیش)
با سلام و احترام پراید مدل 91 دارم ماشین کم جون هست و داغ میکنه شتاب گیری خوبی نداره،تو جاده در حالی که پام تا ته رو گازه ولی سرعتش از هفتاد بیشتر نمیشه در همین حال داغ میکنه، قابل توجه اینکه موتور ماشین رو عوض کردم و درست نشد همچنین پمپ بنزین، راله دوبل ، مینی فول،گیربکس،سیستم هواکش، واترپمپ،شمع،رادیاتور،سیستم کامپیوتر ماشین ،تمام این مواردی که عرض کردم رو تعویض کردم ولی درست نشد، لطفا راهنمایی کنید ممنون از حسن توجه شما
داود پاسخ (3 سال پیش)
سلام حالتون خوب باشه ماشین سمند موتور ملی دارم.وقتی سرد میشه استات می خوره
یونس پاسخ (3 سال پیش)
سمند ef7 دارم... بعد از یک ترمز ناگهانی در جاده چراغ چک خودرو روشن شد و ماشین ریپ زد مخصوصا در بنزین بیشتر ریپ میزند. ولی فقط هنگامی که چراغ چک روشن است خودرو ریپ میزند... درضمن صبحا که ماشین سرد است هیچ مشکلی ندارد و خوب کار می کند فقط وقتی گرم میشه اینجوری میشه... ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
محمد پاسخ (3 سال پیش)
سلام پراید کاربراتوری دارم،چراق اشو روشن میکنم دور موتورش کم میشه،متوجه شدم شیر برقیش یسره کار میکنه،ایراد این یسره مار کردن چی هستش؟؟؟؟کمک بدین لطفا
Ali پاسخ (3 سال پیش)
بعداز استارت روشن شدن پراید برق کولر شیشه بالابر بخاری قطع میشود لطفاً راهنمایی کنید
Ali پاسخ (3 سال پیش)
عالی
حمید پاسخ (3 سال پیش)
سلام علیکم بنده یه پراید مدل ۸۵دارم وقتی موتور سردباشه استارت کنم درجا روشن میشه ولی به محض گرم شدن وقتی خاموش کنم دیگه اصلا استارت نمیکنه تازمانی که دوباره موتورسردبشه .ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید .
عباس پاسخ (3 سال پیش)
باعرض سلام، خودرو دنا دارم، آمپر بنزین، آب و دور موتور از کار افتاده. میخواستم علتشو بدونم
محسن حیدری زاد پاسخ (3 سال پیش)
سلام وقت بخیر خسته نباشید من خودرو نیسان وانت دارم زمانی که سوئیچ را باز میکنم چراغ چک خاموش میشود ودر این حالت بنزین داخل دریچه هوا میریزم روشن میشود وبعد از روشن شدن زود خاموش میشود دستگاه دیاگ زدم برق رسانی دائم را نشان داد لطفا راهنمایی بفرمائید
امیرحسین پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از امير- : سنسور موقعيت ميلنگ يا دور موتور كه روي فلايويل نصب هست رو چك كردين يا با يه پرايد سالم براي تست تعويض كردين؟ سنسور موقعيت ميل بادامك و مپ سنسور راهم چك كنيد. با اهمتر كويل رو هم چك كنيد.

فشارپمپ چک کن
امیرحسین پاسخ (3 سال پیش)

نقل قول از مهدی : سلام پراید 89دارم .چند روزی هست ماشین ریپ میزنه و بیشتر دنده 1-2اینجوری میشه.استارت خوب میخوره ولی اگه موقع ریپ زدم خاموش بشه دو سه تا استارت میخاد.اکثر وقتا ریپ که میزنه کیلومتر میوفته.صافی بنزین عوض کردم درست نشد ممنون میشم راهنمایی کنید

سنسورکیلومترچک کن
سیدحسین موسوی پاسخ (3 سال پیش)
سلام. 405 بنزینی 84 دارم. موتور واشین دچار حریق شد. سیم کشی رو عوض کردم چراغ چک روشنه خیلی بد کار میکنه ماشین و دور موتور که به 3 میرسه ریپ شدید داره
امير- پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از اذری : سلام ماشینم پراید موتور تعمیر کردم از اون موقع به بعد ماشین زیاد استارت می خوره تا روشن بشه فیلر گیری ، کردم وایر ا هم عوض کردم خلاصه استارتم عوض کردم باز درست نشد میشه راهنمایی کنید با تشکر

سنسور موقعيت ميلنگ يا دور موتور كه روي فلايويل نصب هست رو چك كردين يا با يه پرايد سالم براي تست تعويض كردين؟ سنسور موقعيت ميل بادامك و مپ سنسور راهم چك كنيد. با اهمتر كويل رو هم چك كنيد.
امير- پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از اصغر : سلام سمند ال ایکس دارم در مسافرت های 2 تا 3 ساعت مدام که کولر میگیرم یه دفعه ماشین کم میاره میخواد خاموش بشه و گاهی اوقات نیز خاموش میشه حتی بعد از قطع کردن کولر این کم آوردن ادامه داره تا اینکه ماشین رو کاملا سرد کنم و دوباره ادامه مسیر بدم .اگر راهنمایی کنید ممنون میشم

فشار پمپ بنزين را در زمان گرم بودن موتور و رانندگي پيوسته 3 ساعته گرفتين؟
مهدی یوسفی پاسخ (4 سال پیش)
سلام .من کوبیک صفر گرفتم بعد از یک ماه دزد گیر نصب کردم یه هفته ماشین خاموش بوده حالا که روشن کردم نور صفحه کیلومتر و چراغهای عقب و ضبط و چراغ مه شکن روشن نمیشه یه راهنمایی کنید ممنون
محمدامین پاسخ (4 سال پیش)
سلام اقا ی 405پژو مدل91وقتی بعضی وقتا روی دست انداز برم چراغ درب ها روشن میشود
محمدمختاری پاسخ (4 سال پیش)
سلام..لطفامنوراهنمایی کنید..ماشینم خودبه خودخاموش شده وهیچ برقی درماشینم نیست چکارکنم
بهروز محمد شریف پاسخ (4 سال پیش)
سلام پراید صبا مدل ۸۵ دارم ماشین تو سر بالایی کم میاره ولی تو کفی و سر پایینی مشکلی نداره موتور چک شد مشکلی در انژکتور و سوزن انژکتور وجود نداره باتشکر
علی پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشین من پژو 405 وقتی سرد خوب کار میکن ولی وقتی گرم میش موقعی که پات رو از رو گاز برمی داری ریپ میزن به اصطلاح هی کله میزن یا وقتی آروم میاری این جوری میش صافی بنزین عوض کردم فرقی نکرد.
مهدی پاسخ (4 سال پیش)
سلام پراید 89دارم .چند روزی هست ماشین ریپ میزنه و بیشتر دنده 1-2اینجوری میشه.استارت خوب میخوره ولی اگه موقع ریپ زدم خاموش بشه دو سه تا استارت میخاد.اکثر وقتا ریپ که میزنه کیلومتر میوفته.صافی بنزین عوض کردم درست نشد ممنون میشم راهنمایی کنید
محمد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از امیر : با سلام بنده سمندef7دارم ماشینم با افزایش دور موتور موتور شتاب ندارد طوری که تا ۱۰۰ کیلومتر بیشتر نمی رود و همچنین دور موتور به ۴۰۰۰۰۰ تا برسه ماشین خاموش میشه و ماشینم از حالت گاز بعد چند دقیقه میره رو حالت بنزین لطفا کمکم کنید اگه به ایمیلم بفرستید چکار کنم ممنون میشم

سنسور موقعیت میل سوپاپت خرابه
امیر پاسخ (4 سال پیش)
با سلام بنده سمندef7دارم ماشینم با افزایش دور موتور موتور شتاب ندارد طوری که تا ۱۰۰ کیلومتر بیشتر نمی رود و همچنین دور موتور به ۴۰۰۰۰۰ تا برسه ماشین خاموش میشه و ماشینم از حالت گاز بعد چند دقیقه میره رو حالت بنزین لطفا کمکم کنید اگه به ایمیلم بفرستید چکار کنم ممنون میشم
مهدی پورراهدار پاسخ (4 سال پیش)
باسلام ممنون از سایت بسیار خوب و آموزندتون بنده همیشه سایت و کانال تلگرامی شما رادنبال میکنم یکی از بهترین سایتهای فنی میکانیکی میباشد که بدون هیچ هزینه ای اطلاعات فنی در اختیار ما قرار میدهد خداقوت دستمریزاد
حجت احمدی پاسخ (4 سال پیش)
سلام من پراید دارم آمپر بالا میرود وفن بطور دائم کار نمی کند یهنی کار میکنه بعصی موقعه ها بد استارت می خوره چراع چک روشنه بعد از روشن شدن سخت موتور می خواهد خاموش شود
محمود پاسخ (4 سال پیش)
با سلام. ماشین من 206 تیپ 5 مدل 96 هستش. چراغ چکم روشن باقی میمونه و توی دفعات متعدد چراغ های پشت آمپر مثل استپ، باتری، ای بی اس برای لحظاتی روشن میشن و دوباره خاموش میشن، وقتی این اتفاق میفته ضبطم هم ریست میکنه، یا شیشه بالابر هم درست توی همون لحظه عمل نمیکنه، دلیلش چیه؟
محمد حسین پاسخ (4 سال پیش)
سلام من ۲۰۶ اس دی v8 دارم بعد از گاز خوردن زیاد مثلا در سرعت بالا پا رو از روی گاز بر میدارم در بعضی مواقع ماشین خاموش میشه یا پس از گاز دادن زیاد در سربالایی ،،،
مسیحامحمدی پاسخ (4 سال پیش)
سلام وقت بخیر بنده دنا دارم وقتی ماشینو خاموش میکنم و سوییچ رو در میارم چراغ پشت امپر روشن میمونه یعنی یجورایی استارت سرد فعال میمونه و صدای دزدگیر در نمیاد و اینه ها جمع نمیشه میشه لطف کنید راهنمایی کنید
مسیحامحمدی پاسخ (4 سال پیش)
سلام‌خسته نباشید خودرو دنادارم چراغ پشت امپر خاموش نمیشود ودوزد کیر درست کار نمیکند اکه میشه لطفا علت رابکوید
محمدرضا پاسخ (4 سال پیش)
یه ایراد دیگه ای هم که ماشین داره اینه که گاهی اوقات که کلاجو میگیرم ماشین خاموش میشه یعنی دور موتور که میرسه به ۱ خاموش میشه اگه هزارم برسه خاموش نمیشه چک چیزی نشون نمی‌ده استپر و سوزن انژکتور و دریچه گازم تعویض یا شستشو داده شده
محمدرضا پاسخ (4 سال پیش)
سلام من چراغ چکم پشت سر هم خاموش و روشن میشه ؟ گاهی اوقات خطا نداره گاهی اوقات سنسور ضربه رو خطا میده ؟
غفوری پاسخ (4 سال پیش)
باسلام و احترام؛ چراغهای استپ، روغن و آب پژو۴۰۵ بنده بعد استارت همچنان روشن شده و خاموش نمیشود، علیرغم تعوض فیلتر روغن و سنسور یا فشنگی روغن نیز کماکان چراغهای فوق روشن هستند؛ لطفا" راهنمائی بفرمائید. با تشکر از سایت خوبتان
اذری پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشینم پراید موتور تعمیر کردم از اون موقع به بعد ماشین زیاد استارت می خوره تا روشن بشه فیلر گیری ، کردم وایر ا هم عوض کردم خلاصه استارتم عوض کردم باز درست نشد میشه راهنمایی کنید با تشکر
اصغر پاسخ (4 سال پیش)
سلام سمند ال ایکس دارم در مسافرت های 2 تا 3 ساعت مدام که کولر میگیرم یه دفعه ماشین کم میاره میخواد خاموش بشه و گاهی اوقات نیز خاموش میشه حتی بعد از قطع کردن کولر این کم آوردن ادامه داره تا اینکه ماشین رو کاملا سرد کنم و دوباره ادامه مسیر بدم .اگر راهنمایی کنید ممنون میشم
امیر پاسخ (4 سال پیش)
سلام من یک کیا اوپتیما دارم الان یک هفته میشه که صبحا با استارت استارت اول روسن نمیشه و باید یک دقیقه ماین را روی پدال گاز نگه دارم تا خاموش نشه علت چیه
بیژن پاسخ (4 سال پیش)
ماشین من روا هست استارت میخوره روشن نمیشه و درجه کیلومتر میره روی دویست
سبحان پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشین من پراید هست تازه ۷۰۰۰تا کارکرده گاهی خود به خود خاموش میکنه درحین حرکت وقتی که حتی پای روی پدال گاز هست. میدونید عیب از چیه.ممنون
سروش پاسخ (4 سال پیش)
با سلام، پراید مدل ۸۵ دارم در سرعت های زیاد وقتی پیوسته ماشین گاز میخوره و یابعضا وقتی در دست انداز میفته تمام چراغ های آمپر باهم روشن شده و سریعا خاموش میشوند، گاهی اوقات هم چراغ چک ماشین روشن میشه که خودش خود بخود بعد از سرد شدن ماشین خاموش میشه. آیا میتوانید کمک کنید ببینم مشکل آن چیست؟ دینام رو نشون دادم بصورت شهودی گفتن ایرادی نداره و اینکه دستگاهم زدن همین بود، پمپ بنزینش هم عوض کردم این اواخر.
Arman پاسخ (4 سال پیش)
با سلام بنده یه پراید 88 ساژم دارم. موقعی ک سرده یا چن ساعت خاموشه ردشن ک میکنم ماشین تا 1 دیقه عالی کار میکنههه بعدش شرو میکنه به 3 کار کردن و عوص اینکه دور موتور بره بالا گاز دادنی انگار خفه میکنه. بعد. بعد 1 دیقه گرم شدن درست میشه. کلافم کرده نمیتونم پیداش کنم چشه شمع. سنسور دریچه گاز. واشر سرسیلند. سنسور مپ. سنسور اکسیژن. کوییل. واییر. سنسور دمای اب. فیلر. تایم. استپ موتور. سیفون بنزین. همش رو تعویص کردم باز هم درست نشده. هیچکدوم از مکانیکی یا تست انزکتور هم نمیتونه دردشو پیدا کنه. ممنون میشم اگه اطلاعاتی داشته باشین
امیرمهدی پاسخ (4 سال پیش)
مزدا۳ مدل ۸۸ دارم که از به سختی شتاب میگیرد و‌حدود چهار ثانیه برای سرعت ۲۰ به ۴۰ طول میکشد. مشکلش فکر میکنین چی باشه؟
سجاد پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباسید پراید من مدل ۹۰. سویچ ک میچرخونم اصلا صدای پمپ بنزنین نمیاد.ولی ماشین استارت میخوره روشن نمیشه..رله دوبل هم مشکلی نداشت.سیم ی سره هم ب پمپ بنزنیه وصل کردم پمپه کار میکنه.ممنون میشم راهنمایی کنید
علی پاسخ (4 سال پیش)
اقا دم شما گرم خیلی جدول خوبی بود . مرسی بابت زحماتتون :-)
Tohid پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از باقری : سلام دوستان پراید مدل ۹۱ دارم.درزمانی که هوا خنک باشد با نیش استارت روشن میشود اما مدتی در هوای گرم یا زیر آفتاب میمونه بد استارت میخوره و دیر روشن میشه و بعد از روشن شدن هم دور موتور بالا میره و ماشین خفه هست تا بعد چند دقیقه راه رفتن،درست میشه.مشکل از چی میتونه باشه؟؟

سلام داداش. به احتمال 99 درصد مشکل کنیستر داری. مخزن کنیستر رو تعویض کنی اوکی میشه
سلمان پاسخ (4 سال پیش)
با سلام پژو پارس مدل88 گاها شمع چهارم، كامل خيس ميشود حتى داخل سرشمع كه مجبور به تميزكردن شمع وسرشمع ميشوم. علت چيست؟ ضمنا آب راديات روغني نميشود.
مهدی پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از محمد : سلام‌ پرشیا دوگانه دارم مدل ۹۴ وقتی اسارت می‌زنم روشن نمی‌شود یا خیلی دیر بعد از کلی استارت زدن روشن میشود و بد گاز می‌خرد انگار بنزین ندارد در صورتی که بنزین ماشین فول است ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

داداش ماشین منم ایجوری بود سوزنهای انژکتورت خراب شده ببر پیش یه مکانیک ماهر تعویض کن اوکی میشه.
محمد پاسخ (4 سال پیش)
سلام وقت ‌ما بخیر.. ماشین من تیبا صفر هست دو روزه از نمایندگی تحویل گرفتم.... اولش خوب بود و راحت روسن میشد... الان 7 روزه تحویل گرفتم... ماشین استارت میخوره ولی روشن نمیشه.. ایرادش چیه..... درست میشه؟
سهیل پاسخ (4 سال پیش)
سلام من ماشینم تیبا بعضی اوقات دور موتور بیشتر از ۲ یا۲.۵ نمیره
مهدی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام ماشینم پژو ۴۰۵ . سوییچو که باز میکنم چراغ چک چشمک میزنه و ماشین استارت میخوره ولی روشن نمیشه . ذغال دینامم تموم شده باتقه زدن به دینام چند بار راش انداختم . روکش سوییچمم عوض کردم . احتمال داره از اینا باشه . لطفا کمکم کنید. ممنون
میثم پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از میثم : باسلام .حدود دوماه ماشین درزمان روشن شدن بیش از حد استرات میخورد وبعد ازروشن شدن چراغ زد سرقت روشن میماند اما حالا هرچقد استارت میزنم روشن نمیشه وبرق سیفون وصل نمیشه

کامپیوتر ماشین کد خورده
ژیار پاسخ (4 سال پیش)
سلام یه ٤٠٥tu5 دارم تو سر بالايي و سرنشين كامل چراغ چك روشن ميشه قدرت ماشين از نصف هم كمتر ميشه بیشتر از ده بار رفتم عیب یابی کویل و فیلتر بنزین شمع و وایر هر چی بگید عوض کردم ولی درست نمیشه در ضمن تو هوای سرد وقتی یه مسافت کوتاه از جلو در تا داخل پارکینگ می‌رم ولی بعدا که می‌خوام ماشین رو بیرون ببرم چراغ چک روشن میشه به خدا دیونه شدم لطفا راهنمایی کنید
ارش پاسخ (4 سال پیش)
سلام خودرو ۴۰۵ مدل ۹۱ دارم موقعی که امپر آب نزدیک وسط باشه قبل اینکه فن تند کار بکنه ماشینو خاموش بکنم و۵دقیقه بعد سوئیچ باز میکنم که خودرو روشن بکنم امپر آب رو قرمزه باید صبر بکنم تا فن تند روشن بشه امپر بیاد وسط بعد روشن بکنم صد جا بردم نتونستن درست بکنن اگه راهی داره لطفا راهنمای بکنید
باقری پاسخ (4 سال پیش)
سلام دوستان پراید مدل ۹۱ دارم.درزمانی که هوا خنک باشد با نیش استارت روشن میشود اما مدتی در هوای گرم یا زیر آفتاب میمونه بد استارت میخوره و دیر روشن میشه و بعد از روشن شدن هم دور موتور بالا میره و ماشین خفه هست تا بعد چند دقیقه راه رفتن،درست میشه.مشکل از چی میتونه باشه؟؟
محمد پاسخ (4 سال پیش)
خودرو ال ۹۰ از جوش میاره چراغ اخطار روشن میشه از مخزن انبساط اب میریزه بیرون سیستم هوا داره یا از ترموستاتشه ممنون از سایت خوبتون
مهدی پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشینم پرایده انژکتور وقتایی که ۳ ساعت به بالا ماشین خاموش است دیر روشن میشه و روی گاز بهتر از بنزین حرکت میکند لطفا راهنمایی
سروش پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از مهدی : ماشینم اردی84هست در هنگام گرم شدن موتور مخصوصا سر بالایی ویا وقتی کمی فشار بهش میارم چراغ‌های پشت آمپر همه با هم خاموش و روشن میشه منظور چراغ روغن استوپ آب هی خاموش روشن میشن ولی وقتی موتور بهش فشار نمیاد این مشگل رو نداره خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید ممنونم منتظر پاسخ هستم

سلام تو مسیر روغن مشکل دارید بررسی کنید اویل پمپ،و مسیر روغن رو
منوچهر کهن پاسخ (4 سال پیش)
سلام سورن دارم خودرو در حالت درجا در حال کار بود که ناگهان خاموش شد و دیگر روشن نشد و در حالت خاموشی تا لحظاتی یک صدای تق تق از موتور می آید. در استارت مجدد استارت عمل نمی کند و صدای دزدگیر در می آید اما ضعیف. خواهشمند است راهنمایی کنید.
مهدی پاسخ (4 سال پیش)
ماشینم اردی84هست در هنگام گرم شدن موتور مخصوصا سر بالایی ویا وقتی کمی فشار بهش میارم چراغ‌های پشت آمپر همه با هم خاموش و روشن میشه منظور چراغ روغن استوپ آب هی خاموش روشن میشن ولی وقتی موتور بهش فشار نمیاد این مشگل رو نداره خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید ممنونم منتظر پاسخ هستم
هادی پاسخ (4 سال پیش)
ماشین بنده رانا میباشد دور موتور از ۳۰۰۰ بالا نمی اید همچی درست فقط نمدونم چرا بعد از اینکه باطری خراب شد و باطریو عوض کردم اینجوری شد
محمد پاسخ (4 سال پیش)
سلام‌ پرشیا دوگانه دارم مدل ۹۴ وقتی اسارت می‌زنم روشن نمی‌شود یا خیلی دیر بعد از کلی استارت زدن روشن میشود و بد گاز می‌خرد انگار بنزین ندارد در صورتی که بنزین ماشین فول است ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر
میثم پاسخ (4 سال پیش)
باسلام .حدود دوماه ماشین درزمان روشن شدن بیش از حد استرات میخورد وبعد ازروشن شدن چراغ زد سرقت روشن میماند اما حالا هرچقد استارت میزنم روشن نمیشه وبرق سیفون وصل نمیشه
مصطفی پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از Majid : اگر صدای شرشر آب پی شت داشبورد سمت راننده شنیده بشه احتمال واشر سرسیلندر هستش.

نه آقا چه ربطی به واشر سرسیلندر داره؟ رادیاتور بخاری سوراخ شده
Majid پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از میلاد : سلام سمند مدل ال ایکس در حین حرکت صدای مانند آبکه شناور باشه بعضی موقع ها ششنیده میشه علت چی میتونه باشه

اگر صدای شرشر آب پی شت داشبورد سمت راننده شنیده بشه احتمال واشر سرسیلندر هستش.
Long beach پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از میناا : سلام پرایدم تو باد شدید، چراغ چکش روشن میشه و با گاز ندادن دوباره خاموش میشه. چندین بار تو باد شدید این اتفاق افتاده

از سنسور مپه
محمدضیایی پاسخ (4 سال پیش)
سلام ۲۰۶تیپ۲مدل۹۰دارم ماشین روشن میکنم فن دورتندروشن میشه ماشین گازنمیخوره دیگه لطفاکسی علتشو میدونه راهنمایی کنید ممنون
پیمان پاسخ (4 سال پیش)
سلام در هنگام باز و بست درب ها با ریموت ماکسیماءچراغ ها روشن و خاموش نمیشوند. ایراد چیست؟
میلاد پاسخ (4 سال پیش)
سلام سمند مدل ال ایکس در حین حرکت صدای مانند آبکه شناور باشه بعضی موقع ها ششنیده میشه علت چی میتونه باشه
حبیب پاسخ (4 سال پیش)
سلام حبیب هستم وقت به خیر و به امید سلامتی همه یه لیفان 620 دارم کنار خیابون با موتور روشن ایستاده بودم و وقتی خواستم دنده عقب حرکت کنم موتور خاموش شد . سوئیچ رو خاموش کردم و دوباره که خواستم استارت بزنم دیدم پشت امپر برق ندارم اما چراغ چک روشن بود . موتور استارت می خوره اما روشن نمی شه می خواستم اگه بشه یه راهنمائی کنیدکه ایراد احتمالی چی می تونه باشه
میرعلی پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشید من ماشین جک اس 5 اتوماتیک دارم باطری ماشینم بعلت اینکه مدتی روشن نکردم خالی کرده دربها با ریموت و کلید باز نمیشه لطفا راهنمایی کنید با تشکر
علی احمدی پاسخ (4 سال پیش)
خطای 1304در سمند ef7پایه گازسوز چستاحتراق ناقص شمع عوض کردم وایر عوض کردم موتور سه کار میکنه وچراع چک قطع ووصل میشه ومیره روی بنزین
Mohammad1278 پاسخ (4 سال پیش)
سلام من یک ماشین صبا مدل 89 دارم وقتی ماشین روشن میکنم خاموش میکنه. باید پام رو روی پدال گاز نگه دارم تا روشن شه ودوباره باز پام رو بردارم خاموش میکنه مشکل از چیست لطفا راهنمایی کنید.
علیرضا پاسخ (4 سال پیش)
سلا م سمند معمولی مدل ۸۶ دارم ، صبح ها استارت میخوره و تا گاز ندی گاز ندی روشن نمیشه ، موتورش رو تازه تعمیر کردم . در حد خیلی کم هم گاز میخوره هرجا بردم نتونست کاری کنه باطری ، سنسور اکسیژن ، ترموستات ، شمع ها رو عوض کردم فشار بنزین هم تست کردم خوب بوده روی cng هم ریپ میزنه لطفا کمک کنید تشکر
مهدی پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از لیلا : من یه ماتیز ۷۹ دارم. اخیرا استارت میخوره ولی یا به سختی روشن میمونه یا با رها کردن سوئیچ خاموش میشه. گاهی تو دور کند با چرخوندن فرمون هیدرولیک خاموش میشه. کمی آب از اگزوزش خارج میشه. واشر سرسیلندرش تازه عوض شده. صبح و عصرم نداره کلا اینجوریه. مشکل چیه؟

موقع تعویض واشر سرسیلندر، کف تراش انجام ندادن و قطعا سرسیلندر تاب داره. واسه همین از اگزوز آب خارج میصه و چون موتور، توانایی لازمو نداره، با‌چرخوندن فرمون خاموش میشه
سعید شهابی پاسخ (4 سال پیش)
سلام دنا مدل 96 دارم وقتی ماشینو خاموش میکنم بعد ازی زمان طولانی ساعت و تاریخ ماشین ریست میشه چراغ اچار روشن میشه علت چیست لطفا راهنماییم کنید ضمنا مشکلی در روشن شدن ماشین نیست ماشین راحت روشن میشه
میناا پاسخ (4 سال پیش)
سلام پرایدم تو باد شدید، چراغ چکش روشن میشه و با گاز ندادن دوباره خاموش میشه. چندین بار تو باد شدید این اتفاق افتاده
لیلا پاسخ (4 سال پیش)
من یه ماتیز ۷۹ دارم. اخیرا استارت میخوره ولی یا به سختی روشن میمونه یا با رها کردن سوئیچ خاموش میشه. گاهی تو دور کند با چرخوندن فرمون هیدرولیک خاموش میشه. کمی آب از اگزوزش خارج میشه. واشر سرسیلندرش تازه عوض شده. صبح و عصرم نداره کلا اینجوریه. مشکل چیه؟
ممد پاسخ (4 سال پیش)
سلام. سمند 82 دارم، چراغ چک یدفعه شروع کرد چشمک زدن. مشکل چیه؟؟
Reza پاسخ (4 سال پیش)
من دوو سیلو دارم.صبحها که هوا سرد هست ماشین رو روشن میکنم به مدت ۵ دقیقه از موتور صدا در میاد.بعدش خوب میشه.میشه علتش رو توضیح بدین.ممنون
رضا پاسخ (4 سال پیش)
سلام من 207 اتومات 20 هزار کارکرد رو بردم نمایندگی و روغن و موتور و تمام فیلترها و شمع هارو تعویض کردم. فردای اونروز بنزین زدم و چراغ چک موتور روشن شد. تا حالا 3 بار دیاگ زدم ارور های مختلف میده از سنسور میل بادامک (که اصلا نداره این ماشین!) تا آخرین بار که که ارور موتور میده و گفتن مشخص نیست داستان چیه. چون ماشین کاملا سرحاله و ریپ زدن و این داستانا رو نداره(البته فعلا!) گفتن مشکل احتمالا از کیفیت بنزین بوده. بعد از هر 3 بار دیاگ و پاک کردن خطا مجددا نهایتا 1 روز بعد دوباره چراغ چک روشن شده. در باک رو هم چک کردم و ظاهرا مشکلی نداره. ممنون میشم اگر راهنماییم کنید که چکار کنم بعد از دیاگ و رفع خطا دیگه روشن نشه چراغ چک. با تشکر
پژمان پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از مجید : سلام کسی هست جواب منو بده ماشینم سرعتش از 170 بالاتر نمیره پژو پارس سال مدل 93 ممنون میشم علت رو بگین دیسک وصفحه هم تعویض کردم دیاگ هم زدم

احتمال زیاد از ecu محدود شدن منم یه دوگانه ۹۵داشتم ۱۴۰تا بیشتر نمیرفت
کامران پاسخ (4 سال پیش)
سلام من ی 206 مدل 83 دارم تیپ دو صبح ها امپرش بین 80 و 70 بازی میکنه یکم ک گرم شد بین 80 و90 بازی میکنه ترمستات و فشنگی اب هم عوض کردم بازم نشد کمکم کنید ممنون میشم
کامران پاسخ (4 سال پیش)
سلام. لطفا کمکم کنید من ی 206 تیپ دو دارم مدل 86 صبح ک روشن میکنم امپر ک میاد رو 80 باز برمیگرده رو 70 چن بار این اتفاق ک افتاد میره روی 80 بعد بین 80 و 90 بازی میکنه البته فقط تو حرکت کمکم کنید ممنونن
بهرام پاسخ (4 سال پیش)
با سلام من 206اس دی مدل دیماه 96 دارم . حدودا یک ماهه صبح ها می خواهم (البته بعضی از روزها) روشن کنم ، از موتور صدا ناهنجار شنیده می شود و چراغ چک روشن می شود . اوایل بردم نمایندگی گفتند، آب قاتی بنزین شده ،ونمایندگی گفت ریست کردم. من هم صافی بنزین را هم عوض کرد، ولی مشکل هنوز پابرجا است .
روح اله پاسخ (4 سال پیش)
سلام من تیبای دوگانه دستی دارم چند وقته روی بنزین ببکباره خاموش میشه ویک یا چند ساعت بعد روی بنزین روشن میشه واین مشکل در روزهای سرد بیشتر اتفاق می افته.هنگام خاموش شدن روی بنزین ،باگاز خوب کار میکنه.همه قطعاتشم بررسی وتعویض کردم لطفا مرا راهنمایی کنید خیلی کلافه شده ام
حسین ابادی پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : احتمالاً به دلیل سیم کشی اشتباه برق را از دکمه قفل شیشه های عقب گرفته شده شما دکمه را در حالت بدون قفل قرار دهید .

:-| :-*

نقل قول از مجید : فشنگی و سنسور دمای آب یا ترموستاتت مشکل داره.

: شک نکن سنسور دمای آبه

نقل قول از حامد قاهری : سلام تو ال۹۰ موقع استارت زدن بعضی از چراغها پشت آمپر مثل ایربگ و کمربند روشن میشد علت چیه

آرین پاسخ (4 سال پیش)
سلام دوستان.من ی mvm 315 sمدل ۹۶ دارم.ماشین وقتی حدودا چند کیلومتر کار میکنه(بالای ۳۰ کیلومتر) و بعد خاموش میکنم و بعد حدود نیم ساعت استارت میزنم دود سفید غلیظی حدود ۶ ثانیه میده و قطع میشه.سرسیلندر و متعلقات رو عوض کردم .اما بازم مشکلم حل نشده.کسی میتونه راهنمایی کنه.سر صبح استارت میزنم مشکلی نیست
حمید پاسخ (4 سال پیش)
سلام پژو ۴۰۵موتور معمولی دارم،صبحا با یه استارت روشن میشه ولی تا وقتی که گرم بشه و امپر بره بالا بد کار میکنه و لرزش داره،ممنون میشم راهنماییم کنید
امیر پاسخ (4 سال پیش)
سلام خودرو لیفان620 هست (1600) یکسال پیش تعمیر اساسی کردم و همون موقع اویل پمپ هم تعمیر گردید تااینکه حدود یکماه پیش جهت صدایی شبیه یاتاقان مراجعه کردم البته بعد تعمیر داشت که گفتن از انگشتی هاست دو تا از دوقلوها عوض شد که صدا رفع شد و روغن و فیلتر هم عوض شد بعد از چند روز چراغ روغن با گرم شدن در دور پایین روشن میشه حتی روغن دوباره عوض شد ولی رفع نشده؟؟؟ لطفا راهنمایی بفرمایید
جواد پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشین من پراید هست وقتی سوعیچ رو میچرخونم برق هست ولی وقتی آخر سوعیچ رو میخوام بچرخونم که ماشین استارت بخوره اون موقع کل برق ماشین قطع میشه ممنون میشم بگین مشکل چیه
علی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام ماشینم سیلو هست. چنوقته موقع استارت زدن خیلی دیر روشن میشه مثلا همینجوری باید استارتو نگه دارم تا روشن بشه بعد روشن شدنم هیچ مشکلی نداره نه دودی خارج میشه نه بد کار میکنه همه جاهم بردم نتونستن تشخیص بدن.فقط موقعی ک خاموش میکنم اگ در جا استارت بزنم زود روشن کیشه ولی اگ چند دقیقه خاموش باشه بایداستارتو نگه دارم تا روشن بشه ممنون میشم اگ کمکم کنید
cena پاسخ (4 سال پیش)
درود فن ها نامیزان کار میکنند و به هنگام استارت فن سرعت موتور گرفته میشود
حامد قاهری پاسخ (4 سال پیش)
سلام تو ال۹۰ موقع استارت زدن بعضی از چراغها پشت آمپر مثل ایربگ و کمربند روشن میشد علت چیه
علی مقدم‌کیا پاسخ (4 سال پیش)
با سلام خودرو ۲۰۷ اتو دارم صفر صبح وقتی خودرو سرده و هوا هم سرده روشن‌میکنم راحت روشن‌میشه و وقتی یکم از میدم و زود پدال گاز رو ورمیدارم امپر دور‌موتور نوسان میکنه در حدی که کم میکونه ماشین خاموش شه چند بازم همین که خواستم ماشبن رو‌جا به جا کنم ماشین سرد بوده خاموش شده ...به نظرتون چه‌جیزیه ایراد داره چراغ چک روشن نیست و ecu هم ایرادی نشون نمیده ؟
حسن پاسخ (4 سال پیش)
سلام لطفا یک برق کار اتومبیل راهنمایی کنه پراید ۱۳۱ مدل ۹۴ موقعی که ماشین در حال حرکته یک دفعه برق پشت آمپر قطع میشه وماشین خاموش میشه ولی برق دزدگیر و چراغها قطع نمیشه بعد از ۵ دقیقه دوباره برق خودش وصل میشه پیش دوتا برق اتومبیل هم بردم گفتن سه تا فیوز کنار باتری رو عوض کنی درست میشه فیوزهارو هم عوض کردم درست نشد . ممنون میشم یکی راهنمایی کنه؟
سامان پاسخ (4 سال پیش)
با سلام یه برق کاره حرفه ای لطفا جواب بده..... ماشین تیبا ۲ هستش فقط صبح که سرده اولین استارت نمیخوره یه صدای هم میده ولی دومین استارت میخوره. دیگه تا فردا صبح هر دفعه استارت میخوره. فقط اولین استارته صبح برق پشت امپرم دارم. ممنون میشم کمک کنید
رضا پاسخ (4 سال پیش)
سلام من 206 اس دی دارم وی 8 وقتی با دنده 3و بالاتر حرکت میکنم سرگاز یهو که گاز بیشتر میدم صدای ماشین بم میشه و گاز نمیخوره . ولی آروم که گاز میدم عادیه
محمدحسین پاسخ (4 سال پیش)
سلام یک ماشین سمند مدل۸۳دارم موتورش تازه تعمیر شده سنسور اکسیژن .کوئل دوبل.سنسوردریچه گاز.شمع ووایرها .سنسور کیلومتر.شستشوی انژکتور.همگی روتازه تعویض کردم ولی ماشین وقتی توسربالای میرم هی عطسه می‌کنه وریپ میزنه ودود سیاه می‌کنه ولی صبح بابک تک استارت روشن میشه پیش هرمکانیک بردم یکی میگه کمپرس موتورش کمه یکی میگه مشکل برق داره ماشین حالی به حالی میشه بعضی موقع ها خوب کار می‌کنه ولی بعضی موقع ها انگارسه کارمیکنه حالا موندم چیکار کنم بنظر شما مشکل از کجا می تونه باشه .خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.باتشکر
علی اکبر پاسخ (4 سال پیش)
سلام من رنو سیمبل دارم چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده روی مانیتور نشان داده نمیشه علت چیست ؟ تشکر میکنم اگر راهنمایی بفرمائید
hesam پاسخ (4 سال پیش)
ماشین گاز میخورد فرمان را میچرخانم گاز خوردنش کم میشود خودرو پژو پارس دوگانه
علی پاسخ (4 سال پیش)
سلام وقت به خیر، رانای من در حالت سرد به خوبی روشن میشود، در حالتی بین سرد و گرم درصورتی که خودرو را خاموش کنیم پس از دقایقی به هنگام روشن کردن خودرو روشن میشود ولی با رها کردن گاز خاموش میشود، پنج بار استوپر عوض شده سه بار باتری، سنسور دریچه گاز، سنسور دمای آب، سنسور دور موتور، ایموبلایزر و ... نمایندگی بارها چک کرده و میگه ای سی یو سالمه، راه حلی به نظرتون میرسه، به خدا بیچاره کرده بیش از یک ساله درحالی که ماشین شهریور ۹۵ هست و کم کارکرد، از اولم دست خودم بوده،مشکل فقط در حالت بین سرد و گرم هست، سیمکشی هم دوبار کامل چک شده. سپاسگزارم.
میثم پاسخ (4 سال پیش)
سلام بنده یه کمری مدل۲۰۰۸دارم تاکسی فرودگاه امام مشکل روشن شدن داره البته موقعی که شب تا صبح میمونه صبح با تک استارت روشن میشه ولی موقعی که سرکارم به اصطلاح موتور گرمه ۲الی۳بار باید استارت بزنم تا روشن بشه البته بااولین استارت به مدت ۲۰ثانیه روشن میشه ولی این کارو نمیکنم بنظر شما چرا وقتی ماشین۷الی۸ساعت خاموشه با تک استارت روشن میشه ولی موقعی که موتور ماشین گرمه باید ۲الی۳ بار استارت بزنم ممنون میشم کمک کنید باتشکر
mohsen پاسخ (4 سال پیش)
سلام من یه 405 مدل 81 با ECU SL96 دارم . بعضی صبحای خیلی سرد (هوا از یه حدی سردتر باشه) ماشین بدون مشکل تک اتارت روشن میشه ولی بلا فاصله دور موتور افت میکنه و با لرزش خاموش میشه . این مسئله تا زمانی که با بازی کردن پدال گاز دور موتور رو بالا نگه دارم ادامه داره . تا زمانی که یا هوا یا دمای ماشین کاملان بالا بیاد(گاهی اوقات الارقم دمای بالای موتور توی هوای خیلی سرد بازهم این نوسان و خاموش شدن پیش میاد)
میلاد پاسخ (4 سال پیش)
سلام نیسان مدل ۸۷ دارم هرچندوقت یبار موقع که میخوام ماشین روشن کنم پمپ صداش نمیاد روشن نمیشه پمپ عوض کردم خوب شد باز دوبار همنجور شد در اوردم باک پمپ سالم بود جازم خوب شد باز تکرار کرد پمپ دست نزدم سنسور وایر عوض کردم خوب شد یکما ه کار کرد باز خاموش شد پمپ صدا نمیکنه هرجا بردم میگه سالم مورد ندار الان خاموش براخودش وصل میشه یمدت کار میکنه یهو جامیذاره
حامد پاسخ (4 سال پیش)
سلام من ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۰ دارم بعضی مواقع تک کار میکنه مخصوصا وقتی که چند روز ماشین استارت نخورده باشه و همچنین وقتی کاپوت بازه و فلشر ماشین رو شن خاموش میشه آمپر باتری بین ۱۳ و ۱۲ نوسان میکنه. کوئل تعویض شده انژکتور ها شستشو شدن و اتصال به بدنه کوئل سفته و واشر سرسیلند سالمه ممنون میشم راهنمایی کنین
عبدالعظیم پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از Akbar : سلام من206اس دی دارم لرزش داره وبوی بنزین ازاگزوزمیادبه خاطر لرزشش شمع وایروکوئل و سنسورمپ وسوزن انژکتورعوض کردم ودستگاه زدم میزنه همه چیز نرمال است .بنظرشماچیکاربایدکرد

سلام بوی بنزین از دریچه پمپ بنزین که زیر صندلی عقب قراردارد و معمولا زمانی که بنزین باک کم باشد و در فصل تابستان بیشتر این مشکل مشاهده می شود. قطعه پلاستیکی نیاز به تعویض دارد. البته بدلیل موقعیت دریچه این کار معمولا نیاز به دقت تعمیر کاران محترم دارد تا اثربخشی لازم حاصل شود.موفق باشید.
عبدالعظیم پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از علی : با سلام و خسته نباشی 206 تیپ 2 دارم برف پاکن 3 حالتش از کار افتاده برق میرسونه. صدای موتور هم میاد مشکلش از چیه ؟ باتشکر

سلام ، به احتمال زیاد اتصالات مربوط به برف پاککن و موتور دچار ایراد است.
عبدالعظیم پاسخ (4 سال پیش)
سلام، وقتی باطری خراب شده باشد یا ضعیف باشد این حالت پیدا می شود. برف پاککن هم موقع استارت به حرکت در می آید. لذا راه حل بررسی باتری است. موفق باشید.
صفر پاسخ (4 سال پیش)
سلام من یک پژو ۴۰۵ گرفتم صفر وقتی سویچ روی ماشین نیست موتور بخاری را میچر خانی موتور بخاری روشن و خاموش میشود
امیر پاسخ (4 سال پیش)
سلام قفل مرکزی سمند دربهارو بازمیکنه ولی نمیبنده ریموت هم‌سالمه بادست که میبندی باز میکنه‌ولی خودش نمیبتده‌زحمت بکشید‌راهنمایی کنید
محمدرضا همدان پاسخ (4 سال پیش)
باسلام ماشین پژو۴۰۵ موقع حرکت کیلومتر شمار از کار می افته شتاب ماشین گرفته میشه سنسورش را عوض کردم ولی مشکل رفع نشده لطفا راهنمایی کنید چکار کنم مشکل رفع بشه
اکبری پاسخ (4 سال پیش)
با سلام 206 تیپ 5 مدل 88 دارم که خودرو در زمان گرم شده و حرکت چراغ چک روشن شده و سه کار می کند که کلیه کارهای برقی و مکانیکی بر رو ی خودرو انجام شده لیکن تاکنون جواب نداده است لطفا در اسرع وقت اینجانب را راهنمایی نمایید؟
اصغری پاسخ (4 سال پیش)
با سلام بنده بسترن b50دارم چند روزی است وقتی استارت میزنم استارت نمی زند بعداز ۲یا۳بار استارت ماشین روشن میشود لطفا بفرمائید ایراد از کجاست ممنون از پاسخ
mohamad پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشین یه ماشین پیکان وانت دارم وقتی روشنش میکنم چراغ چکش روشن میشه ولی بعد چند دقیقه خاموش میشه بعد از خاموش شدن ماشین شروع به ریپ زدن میکنم وقتیم درحالت توقفه سکته میزنه بعد چند دقیقه خاموش میشه لطفآراهنمای کنید ممنون.
Ghasem پاسخ (4 سال پیش)
سلام.یه پرایدصبا مدل۸۸ دارم توی سربالایی ها و موقعی که موتور زور میزنه عقربه های کیلومتر بهم میریزن و یه لحظه خاموش میشن ماشین هم دل میزنه بعد دوباره عقربه ها و موتور درست میشن باهم و فقط وقتی رو بنزینه اینجوریه.لطفا راهنماییم کنید
Miladmeshki پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از حامد : سلام علت سوختن مدام فیوز راهنما چیست؟بصورتی که بعد از تعویض فیوز راهنما،هر کدام از دستک راهنما رو میزنیم فیوز میسوزه

دوست عزیز مشگل از سیم کشی ماشین احتمالا برق دزدی داری بده یه باطری ساز نگا کنه حل میشه
حامد پاسخ (4 سال پیش)
سلام علت سوختن مدام فیوز راهنما چیست؟بصورتی که بعد از تعویض فیوز راهنما،هر کدام از دستک راهنما رو میزنیم فیوز میسوزه
Miladmeshki پاسخ (4 سال پیش)
سلام دوستان گرامی یه 206 تیپ 2 مدل 90 دارم با کامپیوتر ولو جی 34 --به محض استارت کردن با اولین استارت روشن میشه ولی بلافاصله خاموش میشه باید کم کم 10 بار باید تکرار کنم تا دیگ خاموش نشه--- ریمپ کردم شمع سوزنی بوش انداختم انزگتور سبز ولو 4تاشو باهم عوض کردم کویل نو خریدم سنسور اکسیزن مدل ان تی کا خریدم ک ب کامچیوتر بخوره. مپ سنور عوض کردم تسمه تایم دینام عوض کردم بخدا دیگ مونده فقط خود ماشینو عوض کنم کسی میدونه از چیه. همه میگن از استپر ولی ماله من استپر نداره درچه گازش برقیه
اکبر پاسخ (4 سال پیش)
سلام استارتم یکسره شد والان نمیزنه دلیلش چیه
شهریار پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشید ماشین من پژو ۴۰۵ مدل ۸۷ که زیاد گاز می خور ه استپ موتور و سانسور دریچه گاز هم عوض کردم بازهم گاز می خوره عیبی که ecu نشان می ده قطعی برق مثبت سسنوردریچه گاز را نشون میده باید چه کار کنم متشکرم
حسن پاسخ (4 سال پیش)
سلام. پیکان کاربراتوری دارم موقع خاموش کردن خاموش نمیشه خیلی بد خاموش میشه مثل حالت سکته یعنی میخاد خاموش بشه ولی نمی شه چند ثانیه طول میکشه. این علائم زمانی که با بنزین کار میکنه رخ میده باcng مشکل نداره
علی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام و خسته نباشی 206 تیپ 2 دارم برف پاکن 3 حالتش از کار افتاده برق میرسونه. صدای موتور هم میاد مشکلش از چیه ؟ باتشکر
علی پاسخ (4 سال پیش)
سلام دوستان عزیز من ریو مدل 90دارم چندوقت پیش واشرسرسیلندرعوض کردم ولی بعد از اون صبحها ماشین باچند استارت روشن میشه وباید حتما پات چندثانیه روی پدال گاز باشه وموتور صدای زیادی میده که بعد ازچنددقیقه صداش عادی میشه وتوی دنده یک ودو وقتی ماشینو خلاص میکنی یامیخوای دنده عوض کنی ماشین خاموش میشه یا میلرزه وحتما باید گازبدی وبعضی مواقع هم پدال گازروکه فشارمیدی انگارنه انگار وبعد ازچندثانیه گاز میخوره ضمنا 2مرتبه دیاگ زدم استپر مو تورم تعویض کردم شمعها روهم عوض کردمسنسور دریچه گازهم چک شد لطفا راهنماییم کنید باتشکر از شما دوستان گرامی
حمید پاسخ (4 سال پیش)
سلام دوستان، سمند lx 88 دارم، مدتی هست موقع استارت زدن صدای تق تق میده ولی پس از 10-15 باز استارت زدن موتور استارت روشن میشه و ماشین رو روشن میکنه، از طرفی وقتی مستقیم از باتری به اتوماتیک استارت برق میدم روشن میشه یعنی اتوماتیک و استارت مشکل نداره ، ممکنه راهنمایی کنید که مشکل کجاست؟
مهدی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام سمن ef7دوگانه سوز دارم صبحها وقتی که میخواهد از بنزین روی گاز برود خاموش می شود لطفا جواب دهید با تشکر
Akbar پاسخ (4 سال پیش)
سلام من206اس دی دارم لرزش داره وبوی بنزین ازاگزوزمیادبه خاطر لرزشش شمع وایروکوئل و سنسورمپ وسوزن انژکتورعوض کردم ودستگاه زدم میزنه همه چیز نرمال است .بنظرشماچیکاربایدکرد
مجتبی پاسخ (4 سال پیش)
سلام چند روز پیش تو سر بلای به ماشین فشار اوردم یهو احساس کردم قدرتش کم شد بعدش تو درجا میلرزید امروز شمعهار باز کردم شمع اولی سیاه شده بود تست فشار زدم 3تاش خوب بود ولی اون یکی قدرتش کم بود تو حرکت صدای فس فس از تو موتور میاد (موتور تک کار میکنه) موقع حرکت کردن میخواد خاموش کنه ولی بعدش مشکلی نداره ماشین elx. هست
Mohamad28516 پاسخ (4 سال پیش)
سلام . میخواستم بدونم وقتی دور پایین پدال گاز و یهو فشار میدم و ول میکنم ماشین دل میزند دلیلش چیه؟؟؟
جمشید اکبری پاسخ (4 سال پیش)
سلام علیکم خسته نباشید در مورخه 1398/08/07در ساعت 14 خودروی سمند ایکس 7معمولی مدل 1382 بنده در یکی از خیابانهای مشهد مقدس خاموش شد و تا این تاریخ 1398/08/13 هنوز روشن نشده است باطری و رله دوبل وسنسور دور موتور و فیوز کالسکه ای را بنا به گفته های راننده امداد خود رو وبعضی از مکانیکها و سیمکشهای اتومبیل و همچنین وکامپیوتر خود رو را هم چک کردم ولی اصلا روشن نمیشود و خدا را شاکریم که تسمه تایم سالم است فقط نمیدانم علت روشن نشدن ماشین بنده از چیست متشکرم
علي شكري منش پاسخ (4 سال پیش)
سلام پژو پارس tu5 دارم تازه شمع نعويض كردم ...دو ساعت بعد چراغ چك ماشين روشن شده علت ممكنه چي باشه؟
گلاره پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشید.. ببخشید ماشین من 206 صندوقدار هستش ..حدود یک هفته ای هستدکه چراغ های جلوییش وقتی ماشین خاموشه ، چراغاش روشن میشه.. میرم در ماشینو باز میکنم فقط چراغا خاموش میشه باز در و میبندم بعد چند ثانیه دو باره چراغا روشن میشه بخاطر همین مجبورم باطری رو قطع کنم.. تعمیر گاهم بردم هیچکدوم مشکلو حل نکردن.. میتونید کمکم کنید؟؟
سعید پاسخ (4 سال پیش)
سلام دوتا سوال داشتم پراید مدل 95 دارم دور گاز از عقربه 2 تا 1 گاز با حالت گیر و کندی پایین میاد بعضی موقع ها هم فقط روی عقربه 2 پرگاز میشه دومی هم ایا باطری خراب باشد و ماشین باطری به باطری یا با هول دادن روشن کنیم وقتی پا رو از رو پدال گاز ورداریم ماشین خاموش میشه از باطری
محسن پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوب و مفیدتون. من سمند ef7 مدل 97 دارم صبحا که هوا سرده باید 10 دقیقه بمونم تا گرم بشه اگر این کارو نکنم چراغ چک بعد از چند بار چشمک زدن روشن میشه و ماشین تک کار میکنه. منم 5 بار سویچو به مدت 30 ثانیه خاموش ٣0 ثانیه باز میکنم تا چراغ چک خاموش بشه مشکل چیه استاد.
سجاد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از سجاد : سلام سمند LX مدل٩٠ دارم بعضي وقتها موقعى كه دنده رو زياد ميكنم تا ميخوام گاز بدم ماشين يه حالتي شبيه خفگي داره و بعضي وقتا سريع ول ميكنه و بعضي وقتا يه كم طول ميكشه كه خوب بشه (البته گاهي اوقات وقتي دنده زياد كردم و ميخوام گاز بدم يكي دوتا ريپ هم ميزنه) شمع سوزني انداختم(قبل از تعويض شمع خيلي زياد شده بود اين ريپ اما عوض ك كردم كم شده) واير هم تست كردم (نو جايگزين كردم اما فرقي نكرد) كوئل هم تست كردم (نو كردم اما فرق نكرد) دليلش چي ميتونه باشه؟ البته گاهي اوقات عقربه دور موتور روي بعضي اعداد مثل ٢ يا ٣ گير ميكنه و ميمونه اما ماشين به حالت طبيعي راه ميره و گازهم ميخوره حتي يه بار كه روي ٢.٥ گير كرده بود،خلاص كردم كه ديدم عقربه روي صفر موند اما ماشين روشن بود كيلومترمم بعضي از چراغ هاش رنگش تعويض شده مثل راهنما و نورپايين

البته اينم بگم اخرين بار كه عقربه گير كرد،ماشينو خاموش روشن كردم هم عقربه درست شد هم ريپ تا يه روز قط شد
سجاد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از ابراهیم : سلام خدا قوت.پرراید مدل٨۴دارم دستی گازسوز کردم چند وقته درجه میزان گاز اگه مخزن کاملا خالی هم باشه ولی همه خانه هاش پر نشون میده علتش چیه؟

داخل كاپوت يه گيج براي گاز گذاشتن كه عقربه داره اون عقربه كه گير ميكنه باعث ميشه چراغ گاز اشتباه نشون بده شما با انگشت يكي دوتا ضربه بهش بزن البته طوري كه يه لرزش كوچيك بهش بخوره تا عقربه تكون بخوره درست ميشه
سجاد پاسخ (4 سال پیش)
سلام سمند LX مدل٩٠ دارم بعضي وقتها موقعى كه دنده رو زياد ميكنم تا ميخوام گاز بدم ماشين يه حالتي شبيه خفگي داره و بعضي وقتا سريع ول ميكنه و بعضي وقتا يه كم طول ميكشه كه خوب بشه (البته گاهي اوقات وقتي دنده زياد كردم و ميخوام گاز بدم يكي دوتا ريپ هم ميزنه) شمع سوزني انداختم(قبل از تعويض شمع خيلي زياد شده بود اين ريپ اما عوض ك كردم كم شده) واير هم تست كردم (نو جايگزين كردم اما فرقي نكرد) كوئل هم تست كردم (نو كردم اما فرق نكرد) دليلش چي ميتونه باشه؟ البته گاهي اوقات عقربه دور موتور روي بعضي اعداد مثل ٢ يا ٣ گير ميكنه و ميمونه اما ماشين به حالت طبيعي راه ميره و گازهم ميخوره حتي يه بار كه روي ٢.٥ گير كرده بود،خلاص كردم كه ديدم عقربه روي صفر موند اما ماشين روشن بود كيلومترمم بعضي از چراغ هاش رنگش تعويض شده مثل راهنما و نورپايين
محسن پاسخ (4 سال پیش)
سلام 405 96 کلید میندازم برق پشت امپر نمیاد که استارت بخوره باتری هم سالمه مشکل از کجاست ممنون
ابراهیم پاسخ (4 سال پیش)
سلام خدا قوت.پرراید مدل٨۴دارم دستی گازسوز کردم چند وقته درجه میزان گاز اگه مخزن کاملا خالی هم باشه ولی همه خانه هاش پر نشون میده علتش چیه؟
علی پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از مجید : کسی سوال منو نمیخواد جواب بده خدایی علت رو نمیدونیین

با 170 می خوای بری اون دنیا با این جاده ها. ایشالا 120تا بیشتر کار نکنه امین. ولی مشکلت فیلتر بنزین یا مشکل ورودی هوا داره. اگه دیاگ زدی اینا تو دیگاگ مشخص نمی شه
اراد پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشین رونیز بعضی مواقع استارت میخورده ولی چراغ پشت امپر روشن نمیشه و یه سری چیزای دیگه مثل شیشه بالابر.. بعد از چند دقیقه استارت زدم مشکل حل شد.چند بار این اتفاق افتاده بنظرتون اگه از فیوزه .کدوم فیوز .یا چیز دیگست..؟
کیوان پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از حسین : سلام پراید مدل 90 دارم مقاومت فن رو به دلیل اینکه دور کند اون روشن نمی شد عوض کردم .حالا بعضی مواقع چراغ چک روشن میشه و ظبط ریست می شه و دورباره باید بهش کد بدم لطفا راهنمایی کنید . سپاسگذارم

جای سوکتای مقاومت فن رو عوض کن درست میشه منم همین مشکل رو داشتم
علی پاسخ (4 سال پیش)
سلام ممنون از راهنمایاتون
بهزاد پاسخ (4 سال پیش)
سلام. من النترا ۲۰۱۵ دارم. برای اینکه روشن بشه باید پدال کاز رو نگه دارم بعد استارت بزنم. اگه پدال گاز رو نگه ندارم بعضی وقتا استارت میزنه ولی روشن نمیشه و بعضی وقتا اگه روشن بشه با دور موتور پایین روشن میشه و حدود ۱۰ ثانیه طول میکشه و خودبه خود گاز میخوره و درست میشه. ماشین توی هیچ حالتی مشکل دیگه ای نداره. فقط انگار ماشین که باید موقع روشن شدن گاز بده اینکارو نمیکنه. ضمنا ارتباطی به سرد و گرم بودن موتور و هوا نداره. ممنون میشم راهنمایی کنید
مجتبی پاسخ (4 سال پیش)
سلام من یه ۴۰۵ دوگانه شرکت مدل ۹۷ دارم ماشین روی بنزین دنده ۲ با سرعت پایین رییپ میزنه ولی روی گاز اینطور نیست وقتی دور موتور میاد پایین و سرعت تقریبا ۲۰ پا روی گاز می زاری که شتاب بگیره شروع میکنه به ریپ زدن و گهواره ای رفتن تا وقتی که دور موتور می ره بالا شمع ،وایر ،استوپر ،سنسور فشار هوا و سنسور دریچه گاز رو تعویض کردم ولی فایده نداشت ترم افزارشم تازه اپدیت کردم ممنون میشم کمکم کنید
ابراهیم خدمتگزا پاسخ (4 سال پیش)
خودروپراید86 استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا به محض روشن شدن خاموش مي شود وبايد چندين بار استارت زد و همزمان بايد گاز را كمي فشار دادو پا را روي گاز نگه داشت تا ماشين روشن شود وسپس گاز را بيشتر كرد تا روشن بماند بعد از 10 تا 15 ثانيه ديگر ماشين خاموش نمي شود( البته در موقع استارت خوردن اگر گاز را زياد فشار دهي ماشين حالت خفگي پيدا كرده)بعد از راه افتادن ماشين ، خودرو حالت ريپ زدن پيدا كرده انگار ماشين داره از اختيار راننده خارج مي شود بعد از يكي دوتا دنده عوض كردن مشكل حل شده و در مواقعي كه موتور گرم است ماشين با تك استارات روشن مي شود بدون مشكل .بدوا پيش برق كار بردم باطري نو انداخت مشكل حل نشد واير را تعويض كرد و شمع ها را تميز كرد مشكل حل نشده سنسور مپ (مربوط به تنظيم دما وميزان هواي ورودي ) سنسور دريچه گاز واستوپر بنزين وصافي بنزين را عوض كردم مشكل حل نشده حتي دياگ نيز زدم كه خطاي دريچه گاز را نشان داده كه سنسور دريچه گاز را عوض كردم بازهم مشكل حل نشده است. لطفا راهنمايي كنيد
مهدی پاسخ (4 سال پیش)
سلام .من به کمک نیاز دارم لطفاً. جای پیچ بست نگهدارنده سوزن انژکتور م خراب شده و احتمال نشت بنزین داره کمک کنی چکار کنم چیرو باید عوض کنم
امیر پاسخ (4 سال پیش)
یه پژو پارس مدل ۸۶ دارم شمع و وایر عوض شده ولی موتور روشن میشه ماشین لرزش داره
مسعود پاسخ (4 سال پیش)
سلام.یه پراید نیمه انژکتور دارم وقتی ماشین سرده راحت روشن میشه اما وقتی گرم میشه خاموشش که میکنیم روشن نمیشه و در حین مسیر وقتی نور بالا میزنم ماشین یه سکته میکنه. دلکو کوئل سیم کشی ای سی یو مغزی سوییچ همه چک شده.
سامان پاسخ (4 سال پیش)
سلام به همگی تیبا۲ مدل ۹۸دارم تنها مشکل ماشینم اینه که صبح ها ماشین با استارت ۴ثانیه ای به حالت خیلی لرزش و زور زدن روشن میشه و در ۱۰ ثانیه اول صدای پت پت و فس فس از خود موتور شنیده میشه که بعد از دو ماه موجب شده عطسه کنه و درپوش فیلتر هوا رو بشکونه از اگزوزش منظم گاز تخلیه نمیشه و هر چند ثانیه ای پت پت میکنه البطه هیچ دودی نمیده.اگه ماشین گرم باشه خیلی خیلی بهتر استارت میخوره و انجوری دیگه صدا نمیده بردم نمایندگی سر در نیاوردن گفتن انقدر باهاش رانندگی کن تا چراغ چک روشن بشه.البطه جدیدا یخورده گاز رو فشار داده نگه میدارم ماشین راحت تر روشن میشه خواهشا اگر اطلاع دارید کمکم کنید
ابراهیم پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : دوست من - تصادف داشتید یا خیر؟

به نام خدا.رادیات نو است.شبکیه رادیات شما نخوابیده اس؟ ماشین را به کارواش برده اید؟ در صورتی که فشار آب از نزدیک گرفته شود شبکیه رادیات میخوابد. شاید رادیات شما گرفته با شد.رادیات را سیخ بزنید.
تقوی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام ماشین من 206 میباشد الان دو ماه است که چراغهای ایربگ و ABS و ترمزدستی و STOP پس از چرخاندن سوییچ خاموش نمیشوند وحتی در حال حرکت نیز روشن هستن و پس از مدتی ممکن است همه خاموش شده و فقط چراغ ایربگ روشن بماند البته گاهی شرایط نرمال است و هیچ چراغی روشن نمی شود و همه چی عادی است به تعمیرکار همچنین برق کار ماشین رو نشون دادم مشکل رو نفهمیدن خواهشا اگر میتوانید راهنمایی کنید ممنون
سامان پاسخ (4 سال پیش)
سلام به همگی تیبا۲ مدل ۹۸دارم تنها مشکل ماشینم اینه که صبح ها ماشین با استارت ۴ثانیه ای به حالت خیلی لرزش و زور زدن روشن میشه و در ۱۰ ثانیه اول صدای پت پت و فس فس از خود موتور شنیده میشه که بعد از دو ماه موجب شده عطسه کنه و درپوش فیلتر هوا رو بشکونه از اگزوزش منظم گاز تخلیه نمیشه و هر چند ثانیه ای پت پت میکنه البطه هیچ دودی نمیده.اگه ماشین گرم باشه خیلی خیلی بهتر استارت میخوره و انجوری دیگه صدا نمیده بردم نمایندگی سر در نیاوردن گفتن انقدر باهاش رانندگی کن تا چراغ چک روشن بشه خواهشا اگر اطلاع داری کمکم کنید
هادی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام ماشین پیکان بار دارم صبح ها هر روز وقتی ماشین رو روشن میکنم به مدت ۲۰ ثانیه صدای تق تق میاد بعد خودش قطع میشه تا روز بعد
محسن پاسخ (4 سال پیش)
با سلام ماشین پژو 405 جی ال ای دارم که گازش به صورت صفر و یک عمل می کنه به این صورت که اگه پامو از گاز بردارم ماشین یهو می خواد واسته یکمیم که به گاز اشاره میکنم سریع دوره موتور بالا میاد .......ممنون میشم راهنماییم کنین
کیوان پاسخ (4 سال پیش)
سلام وقت بخیر . دوستان ی پراید مدل ۹۵ دارم که از ابتدا مشکل گاز خوردن الکی داشت ولی اونقدر نبود ک اذیت کنه ولی الان چند وقتیه موقعی ک تو حرکت بیکباره کلاج و ترمز میگیری دور موتور میره تا دوهزار و خورده که از داخل موتور اگه اشتباه نکنم زیر قسمت استپر که چنتا سیم توی روکش هستن که زیرشونم اولین سوزن انژکتور هست رو یه تقه به اون سیم ها زده میشه دور بالای موتور میوفته و حالت عادی میشه . اومیدوارم متوجه منظورم شده باشین. ممنون ی راهنمایی کنین
ناما پاسخ (4 سال پیش)
سلام و خسته نباشید به شما ماشین دنا دارم مدل 94. جدیدا در حالت ایستاده و گاها در حرکت خاموش میشه.. برق صفحه در دارم ولی استارت کاملا میره.. جوری که لید رو که میچرخونم کاملا بی صدا میشه و اصلا استارت نمیخوره. مجبور میشم بست باطری رو باز کنم مجدد ببندم بعد 10 دقیقا که میگذره یه صدایی مثل آزاد شدن یه پلاتین میاد بعد با استارت اول روشن میشه و مشکلش حل میشه.. ممنونم اگه راهنماییم کنید
هادی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام ۲۰۶ صفر تحویل گرفتم سوییچ سخت میچرخه برای نرمیش باید چکار کرد! روغنکاری سوییچ کمک میکنه؟
غلام پاسخ (4 سال پیش)
سلام من دنا مدل ۹۳ دارم بعد از خاموش کردن ماشین چراغ صفحه کیلومتر روشن میماند و اصلن خاموش نمیشود سراغ برقکار که رفتم نتونست درست کنه گفت برم نمایندگی ایرانخودرو اونجا هم رفتم نتونستن درستش کنن، راه حل مشکل من چیه؟
فیروز پاسخ (4 سال پیش)
سلام من پژو ۴۰۵ دارم روغن با فیلتر عوض کردم حالا وقتی ماشین خاموش میکنم وبعد سویچ را باز میکنم چراغ روغن تا نیم ساعت بعد از خاموشی موتور روشن نمیشود بعد از نیم ساعت که ماشین خاموش باشه سویچ که باز میکنم چراغ روشن میشه قبلا تا خاموش میکردم بعد سوئچ باز میکردم فوری چراغ روشن میشدولی الان خیلی طول میکشه
REZA9252 پاسخ (4 سال پیش)
سلام دوستان، پراید مدل 89 دارم کیلومترش تعویض کردم الان چراغ سقف وقتی درب ها بسته هستش چراغ کم نور روشنه، مشکل از کجا میتونه باشه ممنون میشم راهنمایی کنید
عنایت پاسخ (4 سال پیش)
سلام.. بعضی وقتا ماشین.. تو حرکت. تمام چراغ های صفحه کیلومتر روشن میشه.. و ماشین حرکت نمیکنه.. ولی سوئيچ ک میبندم.. دوبار استارت میزنم.. حرکت میکنه.. پراید مدل 89 تک گانه
mehdi jabbari پاسخ (4 سال پیش)
سلام پژو۴۰۵مدل۸۵دارم موتور که گرم میشه در حالت درجا چراغ چک و روغن و استپ چشمک ریز میزنن که با گاز دادن رفع میشن اویل پمپ رو سه ماهه عوض کردم ولی تازه این مشکل پیش اومده فشنگی روغن و سیم کشی موتور رو عوض کردم باز هم این مشکل رو داره ولی سرعت بالارو خیلی راحت میره بدون سر صدا هر از چند گاهی تو دنده ی سبک و دور موتور پایین ریپ میزنه
رضا پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشینم ام وی ام۱۱۰هس.ماشین جدیدا یه مشکل عجیب پیدا کرده ونمیتونم رفع عیب کنم خواهش میکنم کمک کنید.ماشین وقتی تقریبا یک روز کامل خاموش باشه کلا بعد یک روز بخوام استارت بزنم ماشین درحالی که برق توصفحه کیلومترهس همه چی اوکی هس ولی روشن نمیشه سوییچ میچرخه ولی استارت نمیخوره بعد تقریبا یه ربع تا نیم ساعت سوییچ درمیارم وبعدنیمساعتمیرم سراغش و روشن میشه.توروخدا کمکم کنید
محمد رجایی پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از محمد رجایی : سلام خسته نباشی لطفا جواب بدع یک ماشین پراید صبا مدل 89 دارم وقتی ماشین روشن میکنم یک صدایی میدع ولی کلاج رو میگیرم صدا قطع میشهه از وقتی که صفحه کلاج رو عوض کردم اینطوری شده ایرادش مال چیه راستی کلاج هم سفت شده

علی پاسخ (4 سال پیش)
سلام. من ال 90 مدل 87 دارم آب رادیاتور قمقمه پلاستیکی امروز اگر پر کنم و کلا فاصله 400 کیلومتری باهاش برم آب از ماکسیمم میاد روی مینیمم کسی میتونه راهنماییم کنه؟ و همینطور اگر یه مسافت زیادی باهاش برم خاموش کنم همون لحظه بخوام روشنش کمم روشن نمیشه باید 4دقیقه صبرکنم تا استارت بزنم روشن بشه امیدوارم کسی بتون راهنماییم کنه
بهزاد ابراهیمی پاسخ (4 سال پیش)
سلام.وقت بخیر. زانتیا ۸۶ دارم. تو درجا وقتی ماشین گرم میشه چراغ روغن و استپ و چراغ آمپر آب روشن میشه. فیلتر روغن چند بار عوض کردم. فشنگی ۲ بار عوض کردم. اویل پمپ عوض کردم. موتورو باز کردم و یاتاقان ثابت و متحرک عوض شد . میلنگ ساعت زده شد. لقی سوپاپا گرفته شد ولی بازم روشن میشه. البته یکمی کمتر شده ولی درکل در بیشتر اوقات روشن میشه. راهنمایی کنین خواهشا خسته شدم خیلی.... ممنون
محمد رجایی پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشی لطفا جواب بدع یک ماشین پراید صبا مدل 89 دارم وقتی ماشین روشن میکنم یک صدایی میدع ولی کلاج رو میگیرم صدا قطع میشهه از وقتی که صفحه کلاج رو عوض کردم اینطوری شده ایرادش مال چیه
ایوب پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشی استاد.پراید 89دارم صبح ها حدود 15ثانیه اول روشن شدن صدایی خشک انگار که روغن نیاره بالا صدا میده بعد قطع میشه ممنون میشم علتشو بفرمایید چسه
مهدی فیضی مقدم پاسخ (4 سال پیش)
سلام خودرو رانا ۹۵ دارم مدت ۲۰روز هست استیپ موتور وچراغ روغن روشن میشه اوی پمپ وفشنگی روغن و فیلتر روغن عوض کردم متاسفانه درست نشده فقط زمانی که موتور گرم شود روشن میشه باگاز زدن و رفتن دور موتور روی ۱۰ چراغها خاموش میشه لطفا راهنمایی کنید ممنونم
همایون پاسخ (4 سال پیش)
با عرض سلام. ماشینم پراید کاربراتوری است. چند وقت پیش هنگام دور زدن فرمون سفت شد و فقط به طرف راست میپیچید. خیلی آروم باهاش بازی کردم تا آزاد کرد. دو بار این حالت شد و ماشین را دیگه تکان ندادم. مکانیک اومده میگه: دنده دیشلی ها باید عوض بشه. آیا درست میگه؟ در ضمن هم سرپولوس‌ها خرابه و هم دسته موتورها. لطفاً راهنمائی بفرمائید. با تشکر.
ابوالفضل پاسخ (4 سال پیش)
سلام چراغ چک سمن ای اف سون روشن شده دیاگ سوختن کویل نشون میده ولی عوض کردم باز هم مثل اول ماشین درجا سه کار میکنه اگه ممکنه کمکم کنید درضمن واشر سرسیلند وسوپاپ هم عوض کردم اگه کسی میدونه کمکم کنه ممنون میشم
حسین پاسخ (4 سال پیش)
سلامخودرو روا هنگام خاموش کردن سویچ وبیرون اوردان سویچ چراغ پشت آمپر روشن می ماند وهنگان خاموش کردن خودرو صدای پمپ بنزین شنیده میشود.
رضا پاسخ (4 سال پیش)
سلام. یه وانت داریم استارت میخوره ولی روشن نمیشه همه چیزاشو چک کردیم برق تا سوکت کویل میاره ولی وایر ها برق ندارن ممنون میشم راهنمایی کنید.
سعید پاسخ (4 سال پیش)
با سلام من یه سمند ال ایکس ۸۴ دارم صبح زود که روشنش میکنم سریع فنش روشن میشه بعد یه کم کار کردن دگه خاموش میشه ممنون میشم راهنماییم کنید.
علی پاسخ (4 سال پیش)
پرشیا دارم ،وقتی مسافت طولانی رانندگی میکنم بعد ماشین راخاموش میکنم ،استارت مجدد میزنم ،استارت نمیخوره ،بعداز چنددقیقه مجدد استارت میخوره،چرا؟
علی پاسخ (4 سال پیش)
سلام وقت بخیر ماشین من 206صندوقدار تیپv8هست سال۹۰. تو دست انداز ها موقع رد شدن ؛عقربه سرعت ،دورموتور یه لحظه می افتن به صفر و بعد دوباره به جای قبلی برمیگردن واقعا کلافم کردن ممنون میشم راهنمایی کنید
محسن پاسخ (4 سال پیش)
سلام. 405 دوگانه دارم.مدتیه ماشین که سرد ه روشن میکنم کولر خوبه بعد از گرم شدن موتور گاهی از کار می افتد وخود به خود به کار می افتد ول گاهی چندین ساعت وبا خاموش کردن ماشین و سرد شدن نرمال میشه رله های دوبل زیر داشبورد و یکی رله زیر فرمان هم یک سره کردن ولی عیب همچنان وجود داره لطفا راهنمایی کنید با تشکر.
سعید پاسخ (4 سال پیش)
سلام و سپاس پیشاپیش از شما. ماشین سمند امروزهر دو شیشه برقی عقب و چراغ راهنما از کار افتاد اما سایر دستگاه های برقی و شیشه های جلو کار می کنه.
Mehran پاسخ (4 سال پیش)
سلام یه ۲۰۶ مدل۸۸ دارم با روشن شدن سویچ چراغ های روی صفحه و شیشه بالابر و چراغ های عقب و جلو ماشین روشن میشه و ماشین استادت میخوره ولی روشن نمیشه اگه میشه کمک کنین ممنونم
داود پاسخ (4 سال پیش)
با سلام ۲۰۶ تیپ ۵ دارم وقتی امپر اب از ۹۰ به بالا باشه ماشین رو خاموش کنم دیگه استارد نمیخوره.۶ یا ۷بار باید استارت بزنم تا استارت بخوره.استارت یه صدای ریز مثل تق میده استارت نمیخوره.ولی امپر زیر ۹۰ باشه راحت روشن میشه.باطری هم تازه عوض کردم.مشگل چیه به نظرتون.ممنون
میلاد پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشین ۲۰۶ تیپ ۵ سال ۹۶ دارم موقع استارت زدن ماشین بوی بنزین میدهد وقتی که میخوای حرکت کنی ماشین اولش کند ودیر شتاب میگیره و یه صدایی پرپر میده وماشین بعد از حرکت صداش خوب میشه ،وقتی هم کولر روشن میکنی این شتاب کمتر میشه و اول باید کولر رو خاموش بعد ماشین راه افتاد دوباره کولر رو روشن کرد وگرنه ماشین خاموش میشه و شمع ماشین رو هم که عوض کردم شمع از هم فاصله گرفته بود خونه ماشین و کمپرس زدن ماشین سالم بود .
احسان پاسخ (4 سال پیش)
سلام . سراتو ۲۰۱۴ وارداتی دارم که حدود ۱۰۰ تا کار کرده. تو هوای گرم که زیاد رانندگی کنم موتور کپ میکنه یعنی راه نمیره ولی خاموش هم نمیشه و حتی کولرشم کار میکنه. یه خاموش کنم و بعد از چند دقیقه روشن کنم اوکی میشه ولی اگه تو سربالایی یا فشار باشه باز همون جوری میشه. یه حالتی که انگار تو حرارت زیاد بهش اکسیژن نرسه یا خوب خنک نشه، آمپرشم بالا نمیره و همون وسط میمونه. کسی میتونه راهنمایی کنه؟
جواد پاسخ (4 سال پیش)
سلام. ماشین من پژو ۴۰۵ هست. وقتی لامپ های جلو ماشین را روشن کردم در حین حرکت کیلومتر صفر شد، چراغ بنزین خاموش شد، دور موتور هم صفر شد. الان هم که ماشین را خاموش کردم دیگه روشن نمیشه. البته استارت میخوره
علی کوهستانی پاسخ (4 سال پیش)
سلام من ماشین پژو دارم چند وقتی هست موتور خیلی زود داغ میشه و فن کار می‌کنه اگر مدت طولانی حدود ۱۰۰ کیلو متر می‌رفتیم امور اب ماشین به وسط می‌رسید و چراغ استپ و روغن روشن می شد لطفاً بگید مشکل از کجاست
احسان بیگدلی پاسخ (4 سال پیش)
سلام من ۲۰۶ مدل ۸۸ دارم پشت آمپرم اوایل خود ب خود بالا پایین میسد تن تن تا اینک کلا هم پشت آمپر هم اون ساعت وسط ماشین از کار افتاد دو بار هم خود به خود تو چاله افتادنی وصل شده و بازم قط شده کسیم سر در نمیاره
علی حیدری پاسخ (4 سال پیش)
سلام من پژو پارس سال معمولی مدل۹۳دارم گاهی اوقات دوبار استارت می بره مخصوصا موقعی که خودرو گرم هست، ممنون میشم راهنمایی کنید
حسن پاسخ (4 سال پیش)
با سلام و احترام. من پراید 111 مدل 91 دارم. وقتی ماشینو روشن می کنم دور موتور بالا میره تا 2 می رسه و در حال حرکت هم پایین نمی یاد و بعضی وقتها هم ریپ می زنه با تشکر از راهنمایی تون
مهدی پاسخ (4 سال پیش)
با سلام.پراید مدل 82 نیمه انژکتوری دارم امروز صبح کلا برق ماشین قطع شده و پشت امپر برق نیست.وقتی ماشینو روشن کردو دزد گیر شروع به کار کرد و ماشین دوباره خاموش شد.هر بار روشن کردم به همین شکل دزد گیر مانع روشن شدن خودرو شد تا برق به طور کل قطع شد.لطفا راهنمایی نفرمایید.با تشکر
محمد مرادی پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از پیمان : به نظر من روغن ماشین رو تعویض کنین به احتمال زیاد جنس روغنی که استفاده کردین خوب نیست اگر درست نشد به احتمال زیاد اویل پمپتون ایراد داره یا یکی از راه هایی که روغن به بالای سرسیلندر میرسونه دچار گرفتگی شده

دوست عزیر ایراد مربوطه به استکانی ها و شیم گیری تون
احد بهزادی پاسخ (4 سال پیش)
سلام و عرض ادب پراید 131 مدل 97 دارم، چراغ چک آن زیاد روشن میشه،چندین بار دستگاه دیاک انداختم،خطای سنسور ااکسیژن نشان میدهد،یکبار تعویض سنسور در نمایندگی سایپا انجام دادم،چند روز خوب بود،دوباره خطا و روشن شدن چراغ چک و ریپ زدن ماشین دارم.مجددا به نمایندگی رفتم که از گارانتی استفاده کنم،گفتند نمیشود برای بار دوم تعویض نمود،خواستم بپرسم بهترین مارک سنسور اکسیژن واسه پراید 131 مدل 97 چه ما رکی خوبه خوبه تا خریداری کنیم و نجات پیدا کنم.ممنونم
حمید پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشینم کاربرات است خاموش که میکنم خاموش نمیشه دل دل میزنه مشکل از کدوم قسمتشه
اسماعیل پاسخ (4 سال پیش)
سلام پارس tu5 مدل 96 به هنگام روشن کردن کولر و یا دمای بالا که دور فن تند شروع به کار کردن میشه فنها حالت روشن و خاموش میشن بصورت سریع و در صورت و در صورت روشن بودن چراغها نور آنها کمی ،کم و زیاد میشه 3-4 جا رفتم میگن هیچ خطایی نشون نمیده باطری عوض کردم رفع نشد و احتمال مشکل دار بودن دینام را دادن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
عرفان پاسخ (4 سال پیش)
سلام ماشین پراید ۸۶ باک بنزینو وقتی پر میکنم بعد ده دقیقه یه ربع بنزین با فشار از باک خارج میشه .مشکل از چیه ممنون میشم راهنماییم کنید
محمود پاسخ (4 سال پیش)
سلام دنا معمولی دارم.چند روز بود هر وقت ماشین رو روشن میکردم قبل از استارت کلیه اطلاعات پاک میشد و در صورتیکه کوتاه خاموش میکردم مشکلی نبود ولی بیش از 1 ساعت خاموش همین برنامه بود.حالا با باطری قوی تمام چراغهای پشت آمپر روشن میشه ولی اصلا در مود استارت نمیره.لطفا راهنمائی کنید.ممنون
مهدی صفا پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از احسان : لطفا جواب بدهید جناب مهندس سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر

سنسور دور موتورت خراب شده یا سرش کثیف شده مرحله دوم ایراد از استیپر و بعد از اون هوزینگ دریچه گاز
مهدی صفا پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از حامد : کمپرس سیلندر ها چک شود شاید واشر سوخته

تسمه تایمتو عوض کن اگر در سر بالایی شتاب کمی داری ولی در سر پایینی شتاب خوبی داریتسمه تایمت رو عوض کن
احسان پاسخ (4 سال پیش)
سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از علی : سلام ماشینم ۴۰۵مدتی است چراغ استپ وروغن واب روشن میشه بعدکمی گازرفع میشه تمام راهارفتم فشنگی عایل پمپ کلا موتورعوض کردم بازهم روشن میشه هرکی یه چیزی میگه خسته شدم خواهشن کمکم کنیددالان ۶میلیون خرجش کردم ولی نشدمدلش ۸۱ ممنون

اگر فیلتر روغن سالمه لقی یاتاقان زیاد شده که باید تعویض شوند
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از سلمانی : با عرض سلام و خسته نباشید خودروی تیبا 2 داریم که بعد از خاموش کردن ماشین درجه آمپر آب بالا رفته و حد وسط را رد میکند و پس از روشن کردن مجدد خودرو فن سریعا شروع به کار کردن میکند؟عیب این خودرو چیست؟لازم به ذکر است که در سربالایی کم شتاب شده ماشین..یکبار تسمه دینام پاره شد و آمپر بالا رفت بعد از اون اتفاق اینجوری شد..ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

کمپرس سیلندر ها چک شود شاید واشر سوخته
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از سخایی : سلام . ببخشید من ماشین آریو دارم و چند روز است که امپر آب همینطور بالا میره مخصوصا وقتی کولر روشن می کنم . فن خودرو هم بعد از خاموش شدن ماشین تا نیم ساعت کار میکنه و خاموش نمیشه . تمام موارد تسمه و سی پی یو و ... توسط مکانیک چک شده اما باز هم به همانصورت است . لطفا اگر می توانید بنده را راهنمایی کنید . با تشکر

هواگیری انجام دادید؟
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از مصطفی : با سلام. خودرو دنا معمولی دارم. یکی دوبار سوییچ خودرو از دستم افتاده زمین. الان چند هفته است گاهی اوقات ریموت کار نمیکنه و وقتی با کلید ماشین رو باز میکنم ، فلش ماشین شروع میکنه به چشمک زدن و ماشین روشن نمیشه . تقریبا یه ربع طول میکشه تا من دوباره دکمه باز و بسته کردن ماشین رو بزنم تا کار کنه. اگه در باز و بسته شد دیگه چشمک زدن فلش قطع میشه و میتونم ماشین رو روشن کنم. تا الان چندین باره این اتفاق افتاده. نمیدونم مشکل از ریموت ماشینه یا مشکل از خود ماشینه. شاید بخاطر اینه که ریموت چندبار از دستم افتاده اینجوری شده. لطفا راهنمایی نمایید با تشکر

ریموت
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از محسن : سلام..و خسته نباشید...ماشین من اردی مدل 83هستش...مشکل برقی داره...از این قراره وقتی کولر ماشین روشن می کنم..فن دور تند فعال میشه و پس از خاموش کردن هنوز روشنه امپر اب از 50هم میاد پایینتر ولی خاموش نمیشه ...کلا چند ساعت بعد که ماشین کاملا سرده دیگه فن روشن نمیشه..به محض گرفتن کولر دوباره فن دور تند به صورت یکسره عمل می کنه ...پیش چندتا باطری ساز هم بردم...یونیت فن عوض شد...همچنین کلید سه کاره کولر هم تعویض شد...رله فن چک شد...ولی نتیجه ای نداد و مشکلش همچنان باقی اس..لطفا راهنمایی کنید...ممنون

زیاد شارژ شدن گاز کولر میتونه باشه
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از iman : سلام من یک پراید 83 تازه تعمیر کردم میخواستم بدونم دودی که از اکزوز خارج میشود در موتور تازه تعمیر تا چه مدت عادی است و پس از چه زمانی باید قطع شود.

تا دوساعت کار کرد دایم
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از mv : سلام ۴۰۵ تکسوز دارم ماشین وقتی سردهست موقع حرکت زور ندارد و حالت گرفته دارد .رفتم مکانیکی سنسور دریچه گاز را عوض کرد ولی خوب نشد لطفا راهنمایی کنید

فشنگی دمای آب تعویض شود
حامد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از رضا : سلام.من‌یه پراید مدل۹۶ دارم.رفتم جلوبندی سازی سیبک و طبق رو عوض کرد با گرد گیر پلوس.از اون موقع به یعد چراغabaروشن شده و کیلومتر شمار کار نمیکنه.ممنون میشم راهنماییم کنین

سوکت سنسور ای بی اس روی چرخها درست جا نخورده
جاوید پاسخ (4 سال پیش)
سلام.سمندمدل 83 دارم.فشار دراب داشت.وقتی سرد میشد جنت سفت بود.درب رادیاتور راباز میکردم صدا میداد.مجبور شدم تعمیرکامل بزنم.الان اب کم نمیکند.در زمان سرد بودن صدا هم نمیدهد.فقط جنت درحال روشن بودن ماشین خیلی سفت میباشید.ممنونم
احسان پاسخ (4 سال پیش)
با سلام بنده یه206"تیپ 5یا tu5دارم حدود دو هفته پیش ماشین روغن سوزی داشت و دود آب کمی می‌کرد و به گفته مکانیک رینگ و لاستیک پایه سوپاپ و واشر سر سیلندر و و سر سیلند کف تراشی شد وموتور بسته شد الان موتور در دور موتور زیر 1چراغ روغن و چراغ استپ روشن میشه گاز که میدی دور موتور بالا 1بره خاموش میشه علت چیست روغن و فیلتر روغن و مهره روغن و پمپ روغن عوض کردم نشد لطفا راهنمایی کنید ممنون
امير پاسخ (4 سال پیش)
سلام خسته نباشید ماشین من پژو405 موتور tu5 هستش وقتی بنزین میزنم و یا دو ساعت ماشین کار میکنه یهو مکث میکنه چک روشن میشه ماشین دیگ راه نمیره گاز نمیخوره گارانتی هست ماشین شیش بار نمایندگی بردم کوئل شمع دریچه گاز سنسور فشار هوا بازدید مسیر سوخت تعویض کانکتور انجام شده ولی باز ماشین همون مشکل داره خواهش میکنم کمک کنید راهنمایی کنید مرسی
امیر چ چ پاسخ (4 سال پیش)
سلام پژو 405 دارم روشن میخوام کنم ماشین روشن نمیشه اماچراغ و برف پاکن کار میکنن و ماشین قفل نمیشه مشکل کجاست؟؟!؟
mv پاسخ (4 سال پیش)
سلام ۴۰۵ تکسوز دارم ماشین وقتی سردهست موقع حرکت زور ندارد و حالت گرفته دارد .رفتم مکانیکی سنسور دریچه گاز را عوض کرد ولی خوب نشد لطفا راهنمایی کنید
داود پاسخ (4 سال پیش)
سلام.داشبورد پرشیا باز کرد وقتی بستم ضبط، کیلومتر، قفل مرکزی و چراغ عقب با چرخواندن دستیش روشن نمیشه فقد سویچ باز میکنم روشن میمونه اگه میشه راهنمایی کنید؟
رضا پاسخ (4 سال پیش)
سلام.من‌یه پراید مدل۹۶ دارم.رفتم جلوبندی سازی سیبک و طبق رو عوض کرد با گرد گیر پلوس.از اون موقع به یعد چراغabaروشن شده و کیلومتر شمار کار نمیکنه.ممنون میشم راهنماییم کنین
iman پاسخ (4 سال پیش)
سلام من یک پراید 83 تازه تعمیر کردم میخواستم بدونم دودی که از اکزوز خارج میشود در موتور تازه تعمیر تا چه مدت عادی است و پس از چه زمانی باید قطع شود.
محسن پاسخ (4 سال پیش)
سلام..و خسته نباشید...ماشین من اردی مدل 83هستش...مشکل برقی داره...از این قراره وقتی کولر ماشین روشن می کنم..فن دور تند فعال میشه و پس از خاموش کردن هنوز روشنه امپر اب از 50هم میاد پایینتر ولی خاموش نمیشه ...کلا چند ساعت بعد که ماشین کاملا سرده دیگه فن روشن نمیشه..به محض گرفتن کولر دوباره فن دور تند به صورت یکسره عمل می کنه ...پیش چندتا باطری ساز هم بردم...یونیت فن عوض شد...همچنین کلید سه کاره کولر هم تعویض شد...رله فن چک شد...ولی نتیجه ای نداد و مشکلش همچنان باقی اس..لطفا راهنمایی کنید...ممنون
محمد پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از پیرعلی : سلام ممنون از راهنمایی های مفید شما خوردوی 405دارم وقتی بنزین نضف میشود بدلیل بنزین نرسیدن خودرو خاموش می شود دلیل چیست ممنون

صافی داخل باک کثیف شده
Reza پاسخ (4 سال پیش)

نقل قول از عباس : مشکل از فشنگی روغن یا پمپ روغن یا سوکت فشنگی روغن هستش شک نکن اول سوکت بعد فشنگی اگر درست نشد اویل پمپ رو تعویض کن

مشكل شما از فيلتر روغن هست حتما يه بار عوض كن اگه به تازگي عوض كرده باشي اون خراب شده يا جنس خوب نبود عوش بشه خوب ميشه ١٠٠٪؜
احسان پاسخ (5 سال پیش)
لطفا جواب بدهید جناب مهندس سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر
مصطفی پاسخ (5 سال پیش)
با سلام. خودرو دنا معمولی دارم. یکی دوبار سوییچ خودرو از دستم افتاده زمین. الان چند هفته است گاهی اوقات ریموت کار نمیکنه و وقتی با کلید ماشین رو باز میکنم ، فلش ماشین شروع میکنه به چشمک زدن و ماشین روشن نمیشه . تقریبا یه ربع طول میکشه تا من دوباره دکمه باز و بسته کردن ماشین رو بزنم تا کار کنه. اگه در باز و بسته شد دیگه چشمک زدن فلش قطع میشه و میتونم ماشین رو روشن کنم. تا الان چندین باره این اتفاق افتاده. نمیدونم مشکل از ریموت ماشینه یا مشکل از خود ماشینه. شاید بخاطر اینه که ریموت چندبار از دستم افتاده اینجوری شده. لطفا راهنمایی نمایید با تشکر
محمدرضا پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسام : سلام پژوپارس م رو تازه واشر سر سیلندر عوض کردم آمپرش زود میره به نزدیک های وسط و چون خونه مون جزء مناطق گرمسیره عادیه ولی موقعی که کلر رو میگیرم آمپر پایین نمیاد؟ لطفا راهنمایی کنید

نقل قول از علی : سلام من ماشين پژو 206 تيپ 6 دارم. چند روز پيش يعنی توی تيرماه سر ظهر بنزين زدم. از اون به بعد توی اتاق ماشين بوی بنزين میاد . ابتدا کم بود بود ولی روز بعد بيشتر شد، آيا ممکنه بخاطر تبخير و گاز بنزين باشه ؟ يا اينکه ايراد از باک بنزينه! ممنون از مساعدتتون

باسلام خدمت شما احتمال اینکه شیلنگ مربوط به کنیستر که زیر گلگیر جلو سمت شاگرداست پاره گی پیدا کرده میتونی حفاظ لاکی توی گلگیر رو پس از ازادکردن خارها جدا کرده وشیلنگ مربوطه رو چک کنی یا ابتدا شیلنگ مربوط به شیر برقی کنیستر که دقیقا زیر قمقمه اب رادیاتور است رو چک کنی
سخایی پاسخ (5 سال پیش)
سلام . ببخشید من ماشین آریو دارم و چند روز است که امپر آب همینطور بالا میره مخصوصا وقتی کولر روشن می کنم . فن خودرو هم بعد از خاموش شدن ماشین تا نیم ساعت کار میکنه و خاموش نمیشه . تمام موارد تسمه و سی پی یو و ... توسط مکانیک چک شده اما باز هم به همانصورت است . لطفا اگر می توانید بنده را راهنمایی کنید . با تشکر
سلمانی پاسخ (5 سال پیش)
با عرض سلام و خسته نباشید خودروی تیبا 2 داریم که بعد از خاموش کردن ماشین درجه آمپر آب بالا رفته و حد وسط را رد میکند و پس از روشن کردن مجدد خودرو فن سریعا شروع به کار کردن میکند؟عیب این خودرو چیست؟لازم به ذکر است که در سربالایی کم شتاب شده ماشین..یکبار تسمه دینام پاره شد و آمپر بالا رفت بعد از اون اتفاق اینجوری شد..ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
شمس پور پاسخ (5 سال پیش)
با سلام و خسته نباشید،ماشینم سمند EF7 موتور ملی هستش ،روشنش میکنم بدون مشکل روشن میشه ولی بعد از یه ربع چراغ چک روشن میشه و پنج دقیقه بعد از چراغ چک وقتی گاز رو کم میکنم چراغ استاپ روشن میشه و ریپ میزنه و گاهی خاموش میشه ،لطفا راهنماییم کنید متشکرم از همکاریتون ❤
جمشید پاسخ (5 سال پیش)
سلام من ریو دارم مدل 90 .باطری ماشین چراغ سبز دارد یعنی ضعیف نیست ولی موقع روشن کردن موتور جون می کنه تا روشن بشه ، البته تازگی با چند بار استارت روشن می شه .لطفا بفرمایید مشکل چیه ؟ ممنونم
علی پاسخ (5 سال پیش)
سلام من ماشين پژو 206 تيپ 6 دارم. چند روز پيش يعنی توی تيرماه سر ظهر بنزين زدم. از اون به بعد توی اتاق ماشين بوی بنزين میاد . ابتدا کم بود بود ولی روز بعد بيشتر شد، آيا ممکنه بخاطر تبخير و گاز بنزين باشه ؟ يا اينکه ايراد از باک بنزينه! ممنون از مساعدتتون
حمید پاسخ (5 سال پیش)
باسلام سمند ایکس 7 مدل 82 دارم چند وقت بود ماشین بدون دلیل تو حرکت و یا زمان توقف گاز میخورد دور موتور تا 3 میرفت سنسور دریچه گاز و استپر و عوض کردم درست نشد تا اینکه دینام ماشین سوخت تا چند وقت خوب بود ولی بدون دلیل دوباره دینام ماشین سوخت. میشه دلیلش را بگید.
حسام پاسخ (5 سال پیش)
سلام پژوپارس م رو تازه واشر سر سیلندر عوض کردم آمپرش زود میره به نزدیک های وسط و چون خونه مون جزء مناطق گرمسیره عادیه ولی موقعی که کلر رو میگیرم آمپر پایین نمیاد؟ لطفا راهنمایی کنید
محمدرضا پاسخ (5 سال پیش)
باسلام با احترام به عرض میرسانم که خودروی 206 اس دی v8دارم ومدل1388است چند وقت پیش بدلیل خراب شدن ترموستات اقدام به تعویض ان نمودم (ازنوع اصلی تیپ5) الان متوجه شده ام که بعداز مسافت 150یا 200کیلومتر ویا در ترافیک بعداز خاموش کردن خودرو وچرخاندن کلید جهت استارت (البته بعداز 5الی10دقیقه) امپر اب 1/4بالای خط نصف رو هم پر کرده که بعداز استارت به حالت نرمال یعنی نصف برمیگردد البته لازم بذکر است که درزمان روشن بودن خودرو اصلا از نصف بالا نمیره لازم بیاداوری است که ترموستات خریداری شده اورجینال ودمای 90درجه روی اون هک شده بود میخواستم راهنمایی کنید ببینم اینکه درزمان خاموش کردن دما بالا میرود عیب است ومشکل ایجاد نمیکنه چون قبلا اینطور نبود ممنون از راهنمایی
احسان پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر
پیرعلی پاسخ (5 سال پیش)
سلام ممنون از راهنمایی های مفید شما خوردوی 405دارم وقتی بنزین نضف میشود بدلیل بنزین نرسیدن خودرو خاموش می شود دلیل چیست ممنون
علی پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشینم ۴۰۵مدتی است چراغ استپ وروغن واب روشن میشه بعدکمی گازرفع میشه تمام راهارفتم فشنگی عایل پمپ کلا موتورعوض کردم بازهم روشن میشه هرکی یه چیزی میگه خسته شدم خواهشن کمکم کنیددالان ۶میلیون خرجش کردم ولی نشدمدلش ۸۱ ممنون
محسن پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین من تیبا 2 مدل 93 هستش چند وقته صدای ضربه خوردن به کف ماشین زیر پای راننده شنیده میشه، چند بار بردم برای تعمیر ولی نمیتونن عیب یابی کنند که مشکلشو حل کنند. لطفا راهنمایی کنید
صادق پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین بنده سمند ال ایکس مدل 87 هستش حدود 10 روز پیش موتورشویی کردم پس از حدود 2 روز فیوز پشت آمپر (10َA) رو میسوزونه و پس از تعویض فیوز حدود چند روز دیگه مشکلی نداشتم ولی الان هر بار که فیوز عوض میکنم با باز کردن سوئیچ در جا میسوزه و ماشین روشن نمیشه. لطفا مساعدت کنید
محم پاسخ (5 سال پیش)
سلام پراید مدل87 پمپ بنزین صدا میده ولی بنزین روی ریل سوخت نمیاد
حامد اریان پاسخ (5 سال پیش)
سلام .۴۰۵ مدل ۸۱ دارم انژکتور.شیشه بالابر سمت راست و فنی ک باد میزنه کولر ماشین تهویه یهو از کار افتاد ماشین روشن الان ۲ روزه و چراغ استپ و چراغ اب با هم روشن میشه گاهی باد داغ هم از زیر پای ماشین میاد تو ماشین شدید و کولر ک میگیرم امپر میره بالا و گند زده کلا نظرتون چیه استاد
ناصر پاسخ (5 سال پیش)
سلام, سمند ۸۸ دارم موقع استارت بنظر میادمیلنگ قفل کرده , سه بار دنده فلایویل و یکبار استارت نو تعویض کردم ولی هنوزهم مشگلم حل نشده لطفا راهنمایی.بفرمایید
سجاد بارانی پاسخ (5 سال پیش)
سلام پژوپارس سال دارم مدتی است ماشین گهگاهی ریپ میزند و دوباره وصل میشود و در زمان ریپ زدن سر کوئل جرقه نمی زند ولی کوئل را تعویض کردم باز هم ریپ می زند مشکل کجاست
محمد پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مریم : سلام پژوپارس سال دارم چند روز هست که فن کولر یه مرتبه از کار افتاد وکولر کار نکرد نمایندگی دستگاه زد درست شد ولی ۲ ساعت بعد دوباره از کار افتادتعمیر کار فن رو عوض کرد درست نشد فشنگی هارو عوض کرد درست نشد رله ها هم سالم بود برقش هم چک کردند بازم مشکل پیدا نشد فقط دستگاه که میزنند مشکل عیب فن هست موندم چه کنم؟

اگر همه اونا چک شده وسالم هست عیب مربوط میشه به آ سی فن ecu یا اگر یونیت فن داره مربوط به اون میشه
محمد پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از اصغر ب : به نام خدا خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون هزاران لایک من یک پیکان دارم در اولین استارت وقتی ماشین سرد است حساس میکنم صدا میده تق تق بعد قطع میشه با استارت دوم صدا نمیده ممنون میشم راهنمایی کنین

اویل پمپ ضعیف شده
farzad faryadi پاسخ (5 سال پیش)
سلام من لیفان ۶۲۰ موتور ۱۶۰۰ دارم در عین حرکت رو دنده ۳ گیر کرده و کلاجمم سالم علت چی میتونه باشه
ابوالفضل یوسفی پاسخ (5 سال پیش)
با سلام من سمند ef7دوگانه مدل94دارم 40هزارکیلومتر کارکرده امروز دور میدون ماشین یهو خاموش شد و وقتی روشن میکردی خاموش می شد باید گاز میدادی تا روشن بمونه وپدال گاز را رها میکردی دوباره خاموش می شد می خواستم بدونم علل چیه
مریم پاسخ (5 سال پیش)
سلام پژوپارس سال دارم چند روز هست که فن کولر یه مرتبه از کار افتاد وکولر کار نکرد نمایندگی دستگاه زد درست شد ولی ۲ ساعت بعد دوباره از کار افتادتعمیر کار فن رو عوض کرد درست نشد فشنگی هارو عوض کرد درست نشد رله ها هم سالم بود برقش هم چک کردند بازم مشکل پیدا نشد فقط دستگاه که میزنند مشکل عیب فن هست موندم چه کنم؟
رسول پاسخ (5 سال پیش)
سلام خسته نباشید من 206 مدل 85 تیپ 2 دارم وقتی آمپر بنزین به 2 خانه آخر می رسه ماشن سر چهار راه یا دور برگردان و در ترافیک به محض راه افتادن دور موتور پایین امده چند ثانیه ابتدایی هیچ وجه گاز نمی خوره و دور موتور بالا نمی رود و بعد از چند ثانیه به صورت ریپ زدن دور گرفته و بعد از 2000 دور به شتاپ اولیه می رسد در صورتی که قبل از راه افتادن چند بار پدال گاز را فشار داده و پر گاز راه بیفتیم مشکل ریپ زدن به وجود نمی آید . پمپ بنزین ، سنسور اکسیژن ، سنسور مینی فول ، استیپر، شمع تعویض شده است.ممکن راهنمایی کنید ممنون
حسین پاسخ (5 سال پیش)
باسلام خدمت اساتید محترم من ماشینم پراید ۱۳۱مدل۹۱ هست وقتی ماشین روشن هست و میخوام خاموش کنم سوئیچ رو که میبندم انگار برق خوب قطع نمیشه وماشین هنوز انگار با برق خیلی ضعیف وسوخت کم روشنه و بزور خودش خاموش میشه تو همین حالت وقتی سوئیچ رو سریع باز میکنم موتور صاف کار کمیکنه ممنون میشم راهنماییم کنید
اصغر ب پاسخ (5 سال پیش)
به نام خدا خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون هزاران لایک من یک پیکان دارم در اولین استارت وقتی ماشین سرد است حساس میکنم صدا میده تق تق بعد قطع میشه با استارت دوم صدا نمیده ممنون میشم راهنمایی کنین
سینا پاسخ (5 سال پیش)
با سلام .من یه پژو چهارصدو پنج دارم که هنگام روشن شدن باید پام روی گاز باشه تا روشن بشه استپرش رو عوض کردم ولی بازم این عیب رو داره
احسان پاسخ (5 سال پیش)
با سلام .. بنده یه پژو 85 پارس معمولی دارم و صبح ها با 3 با استارت روشن میشه ..هر بار خاموش میشه باید 2 بار استارت بزنم تا روشن بشه ...شمع ..وایر شمع ..شستشو انژکتور .. فیلتر بنزین .. استپر .. رله دوبل ..رو هم تعویض کردم...
محمد پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از هادی : با سلام پراید86 دارم یه مدت هست که سوئیچ رو که باز میکنی استارت بزنی،چراغ چک و پمپ بنزین کار نمیکنه،اکثرا بعد از ده دقه تا نیم ساعت که سوئیچ باز میمونه چراغ چک و پمپ بنزین روشن میشه.فیوز سه تایی و رله دو قلو همه رو کامل حتی با سر سیم هم عوض کردم.حتی پمپ رو برق مستقبم گرفتم و سالمه ولی روشن نشد ماشین.سوییچ قط کن ضربه ای رو هم عوض کردم فاییده نداشت.دیگه کلافه شدم.من تو بیابونم میکانیک در دسترسم نیست.راهنماییم کنید.سپاس از شما

از قفل مرکزی و سنسور دور موتور هم میتونه باشه
هادی پاسخ (5 سال پیش)
با سلام پراید86 دارم یه مدت هست که سوئیچ رو که باز میکنی استارت بزنی،چراغ چک و پمپ بنزین کار نمیکنه،اکثرا بعد از ده دقه تا نیم ساعت که سوئیچ باز میمونه چراغ چک و پمپ بنزین روشن میشه.فیوز سه تایی و رله دو قلو همه رو کامل حتی با سر سیم هم عوض کردم.حتی پمپ رو برق مستقبم گرفتم و سالمه ولی روشن نشد ماشین.سوییچ قط کن ضربه ای رو هم عوض کردم فاییده نداشت.دیگه کلافه شدم.من تو بیابونم میکانیک در دسترسم نیست.راهنماییم کنید.سپاس از شما
محمد پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از پوریا : سلام ماشین پژوپرشیا موقع حرکت چراغ استپ و فن روشن میشه بعد 5 دقیقه خاموش میشه. دوبارهم ترموستات عوض شده مشکل چیه

فشنگی آب
راضی پاسخ (5 سال پیش)
برای منی که از ماشین هیچی سر در نمیاوردم عالی بود. واقا مرسی واقا عالی واقعا خیلی کارتون درسته
محمد پاسخ (5 سال پیش)
سلام پارس elx دارم عقربه دور موتور بیشتر از دور واقعی نشون میده و هرچه بیشتر گاز بدی خطا بیشتر میشه .موتور عقریبه دور موتور هم عوض کردم درست نشد و چندروزی هست که آمپر آب یک پله بیشتر نشون میده فشنگی آب عوض کردم ترموستات هم عوض کردم و هم درش اوردم ولی تغییری نکرد لطفا راهنمایی بفرمائید علت از چی میتونه باشه
پوریا پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین پژوپرشیا موقع حرکت چراغ استپ و فن روشن میشه بعد 5 دقیقه خاموش میشه. دوبارهم ترموستات عوض شده مشکل چیه
Bhari پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین من ساندرو هست یک سره فلاشر میزنه لطفا راهنمایی کنید
Majid mohammadi پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از محمد : با سلام من پراید 132 مدل 88 دارم زمانی که ماشین ایست می کند دور موتور زیر 1000 میاید فرمان و بدنه می لرزد وقتی کمی گاز میدهیم دور موتور به 1000 می رسد در حالت ایستاده لرزش قطع می شود استپر تعویض شده ولی مشکل حل نشده ممنون راهنمایی کنید.

لطفا سنسور مپ با دور موتور و دریچه گاز چک شود
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حجت : سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟

احتمال اتصالی
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از پیمان : به نظر من روغن ماشین رو تعویض کنین به احتمال زیاد جنس روغنی که استفاده کردین خوب نیست اگر درست نشد به احتمال زیاد اویل پمپتون ایراد داره یا یکی از راه هایی که روغن به بالای سرسیلندر میرسونه دچار گرفتگی شده

روغن یه مدت زمان کمی لازم داره که روی سوپاپ ها پا شیده بشه به خصوص اگر ماشین بالای ده سال کارکرد داشته باشه . و به نظر من که مقدار خیلی کمی خوردگی میل بادامک باعث لقی خیلی کمی میشه و احتمال هم هست که مسیر پاشش روغن در سر سیلندر (بالای سوپاپها ) جرم گرفته باشه البته یه تنظیم سوپاپ هم بد نیست (فیلر گیری )
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : ترموستات گیر داردیا جایی نشتی دارید

داخل رادیاتور جرم گرفته حتما پاکساری بشه
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مهدی کریمی : آیا داغ شدن فیوزهای جعبه فیوز خودرو ریو طبیعی است؟

نه باید فیوزها محکم در جای خودشون قرار بگیرن در صورت شل بودن ایجاد گرما میکنند
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از جباری : با سلام، ال نود مدل ۸۶ دارم. وقتی موتور گرم و فن روشن میشه، تقریبا فن دیگه خاموش نمیشه. ممنونم.

فشنگی های دما
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از اصغرضایی : باسلام و خسته نباشید ماشبن من تیبا مدل ۹۵ هستش موقع بنزین زدن تا ۳۰ لیتر اول بدون مشگل است ولی ۱۰ یا ۱۵ لیتر آخر رو با هزار بدبختی میزنم یه تیکه نازل بنزین رو فشار میدم باید وایسم تا بره پایین دوباره بزنم حدود یه ربع طول داره بردم تعمیرگاه گفتن لوله بخار که داخل درب باک هستش کیپ شده هر دو تا رو باز کردن چک کردن مشگل نداشتن یکی دیگه گفت توری داخل باک شاید مشگل داره اون رو هم خارج کردن بازم مشگل بر طرف نشد لطفا راهنمایی کنید ممنونم

چند تا شیلنگ اصلی زیر ماشین هست که باید تعویض بشه من هم قبلا این مشکل رو داشتم البته برای پراید
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسین : سلام،خدا قوت.ماشینم ریو هست دو ساله وقتی هوا گرم میشه بعد از مدتی رانندگی وقتی خاموش میکنم و دوباره میخوام روشن کنم خیلی سخت ،با چنتا استارت و با لرزش روشن میشه.چند بارم دیاگ زده ام خطایی نداره،مصرف بنزین هم زیاد شده،ممنون میشم راهنمایی کنید جناب مهندس

شاید از شمع و وابرها باشه
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از بهمن : سلام من پراید ۱۳۲ خشک تحویل گرفتم الان گرم می‌کنه تا نقطه جوش هم میرسه سنسور دما عوض کردن مشکل حل نشد وقتی گرم می‌کنه میزنم بغل چراغ روغن ماشین هم چشمک میزنه علتش چی می‌تونه باشه

اگر تو سیستم روغن رسانی توی موتور اختلال ایجاد بشه اصطکاک قطعات میتونه باعث گرمای زیادی بشه
شاهین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از فرشاد : سلام من يه خودرو تيگو ٥ صفر خريدم ، كولرش تا ٣ هزار تا مشكلي نداشت و كاملا خنك بود اما الان ماشين در حالت ايستاده و تو ترافيك بادش گرم مي شه انگار فن كار مي كنه و تو سرعت و حركت تند خنك مي شه مشكل كجاست؟

یه فن دیگه هست که مربوط به رادیاتور کولر میشه اگر فیوز اون سوخته باشه گاز توی رادیاتور خنک نمیشهدر حالت ایستاده و به خاطر همینه که تو حرکت جریان باد اون رو خنک میکنه
شاهین پاسخ (5 سال پیش)
سلام پراید 84 - وفتی در حرکت امپر دما به نزدیکی وسط میرسد یعنی تقریبا روشن شدن فن بعضی وقتها موتور مکث دارد مانند ریپ زدن ولی برق داخل داشیورد قطع و وصل نمیشود انگار که برای چند ثانیه سویچ روخامو ش و روشن کنیم ممنون میشم
حسین پاسخ (5 سال پیش)
سلام پراید مدل 90 دارم مقاومت فن رو به دلیل اینکه دور کند اون روشن نمی شد عوض کردم .حالا بعضی مواقع چراغ چک روشن میشه و ظبط ریست می شه و دورباره باید بهش کد بدم لطفا راهنمایی کنید . سپاسگذارم
فرشاد پاسخ (5 سال پیش)
سلام من يه خودرو تيگو ٥ صفر خريدم ، كولرش تا ٣ هزار تا مشكلي نداشت و كاملا خنك بود اما الان ماشين در حالت ايستاده و تو ترافيك بادش گرم مي شه انگار فن كار مي كنه و تو سرعت و حركت تند خنك مي شه مشكل كجاست؟
وحیدابراهیمی پاسخ (5 سال پیش)
سلام پراید مدل 81دارم، ماشین درسربالایی کم میاره سرعت نمیگیره وشتاب نداره، دیسک وصفحه تازه عوض کردم و همینطور کاربرات تازه تنظیم شده میخواستم بدونم مشکل مربوط به چیه لطفاً راهنماییم کنید باتشکر
محمد پاسخ (5 سال پیش)
سلام. 206 اس دی توی تابستون در حرکت دیگه گاز نمیخوره تا ماشین ایست کامل میکنه خاموش میشه و دیگه هر چی استارت بزنی روشن نمیشه. باید 10، 15 دقیقه صبر کنم بعد روشن کنم.مشکل از چیه؟ ممنون از راهنماییتون
بهمن پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پراید ۱۳۲ خشک تحویل گرفتم الان گرم می‌کنه تا نقطه جوش هم میرسه سنسور دما عوض کردن مشکل حل نشد وقتی گرم می‌کنه میزنم بغل چراغ روغن ماشین هم چشمک میزنه علتش چی می‌تونه باشه
نیما پاسخ (5 سال پیش)
سلام.۴۰۵ اس ال ایکس دارم.وقتی هوا گرمه و کولر میگیرم وسط رانندگی مثل حالتی که انگار بنزین تموم شده چند ثانیه شروع به مکث و کاهش سرعت کرده و بعد دوباره عادی میشود.حتی کولر هم قطع کردم هر چند دقیقه یکبار اینطوری شد.مثل وقتی که از بی بنزینی میخواد خاموش بشه.لطفا راهنمایی کنید
رضا پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مجید : با سلام لطفآ ی میکانیک حرفه ای جوابمو بده بخدا خیلی جاها ماشینمو بردم نتونستن عیب یابی کنن. من ماشینم پراید مدل 81 کاربراتوری هستش من در فاصله 3 ماه دوتا استارت عوض کردم برای ماشین برای دفعه سوم که استارتم خراب شد بردم تعمیرش کردم ولی دیگه هرچقدر استارت میخوره ماشین روشن نمیشه ولی باهول دادن روشن میشه. باطری ساز میگفت برق ماشینت خوبه مشکل از برقش نیست احتمالا از کاربراتورته. بردم کاربراتورسازی ام گفت مشکل کاربراتور وسیستم هوا وسیستم برق نداره ماشینت. حالا الان یک ماهه ماشینم استارت میخوره ولی روشن نمیشه ولی باهول روشن میشه هرجا هم میبرم مشکلش رو پیدا نمیکنن خستم کرده هرجا میرم ماشین رو خاموش نمیکنم بخاطره اینکه خاموش بشه با استارت روشن نمیشه باید چندنفرباشن هول بدن تا روشن بشه. ممنون میشم اگه کمکم کنید مشکلشو پیدا کنم.

سلام عزیزم خسته نباشی منم این مشگل داشتم باطری عوض کردم خوب شد
علی پاسخ (5 سال پیش)
سلام بند ماشینم 207 مدل 90 هست بعد از تعمیر موتور هر چند وقت یه بار ماشین خاموش میشه و حداقل نیم تا یک ساعت بعد روشن میشه و خوب میشه بعد دو تا سه روز بعد هم ممکنه همیطوری بشه پشت امپر دارم الان چند نفر مثلا متخصص میبینن و گیج شدن نمیدونن چیه یکی میاد دور موتور و سوکت چک میکنه بعدش خوب میشه یکی میاد پمپ بنزین چک میکنه سوکت جابجا میکنه روشن میشه یکی اومد جعبه فیوز عوض کرد روشن شده جعبه خودشم وصل کردم بعدش روشن شده هیچ کدومم نزاشتم عوض کنن چون تشخیص درست نبوده شما میتونید راهنمایی کنید ؟
مصطفی دهقانی پاسخ (5 سال پیش)
سلام پژو 405 دارم موتور در حال درجا کاهش موتور کمی داره به طوریکه آمپر دور موتور یک کمی تکان میخوره توی دنده های مختلف هم ابتدای گاز دادن موتور حالت ریپ زدن اتفاق می افته اما با افزایش سرعت دیگه این حالت وجود نداره. یکی مکانیکی هم بردم شمعها را تمیز و استپر موتور را تمیز کرد اما فرقی نکرد. حال می فرمایید اشکال از چیه؟
اکبر جعفرزاده پاسخ (5 سال پیش)
سلام وقت بخیر سمند موتور ملی دارم جدیدا وقتی خودرو رو روشن میکنم تو چند ثانیه اول صدتی شق شق میاد بعد قطع میشه و موتور نرمال کار میکنه.لطفا راهنمایی کنین چی کا کنم
دهقان پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پژو پارس دارم مدل ۹۲از اگزوز صدای پت پت میاد و بیشتر از ۱۳۰ تا هم نمیره همه ی سرویس های برقی و سوخت انجام شده شیم گیری شده کمپرس گرفته شده ولی بازم همونه علت چیه خواهشا کمک کنید اعصابم خورد شده
حامد پاسخ (5 سال پیش)
سلام.من ۲۰۶ تیپ۵ مدل۹۶ دارم.زمانی که کولر رو روشن میکنم بعد از گاز دادن و برداشتن پا از روی پدال موتور قبل از رسیدند دور موتور به ۱ شروع به لرزش میکنه طوری که چراغ ماشین کم نور میشکه انگار ماشین میخواد خاموش بشه.بعد درست میشه.وقتی دوباره گاز میدی همین اتفاق میفته.لطفا راهنمایی کنید مشکل خز چی هست.ecuری مپ شده.قبلش هم این مشکل بود.ممنون
کیهان پاسخ (5 سال پیش)
سلام دوستان من دیروز کوییک دنده تحویل گرفتم. ۳تا مشکل اینکه : فن رادیات اصلا خاموش نمیشه - دوم اینکه کولرشم چند دقیقه یکبار صدا میده و سوم نفس کم میاره خف میکنه!!!! کلا جنس داشبورد و پلاستیک ستونها خیلی بی کیفیت ساخته شده! اگه بگم اشتباه کردم خریدم درست نیست، اما اگرم نمیخریدم با مبلغ ۷۵ چی میتونستم تو این بازار بخرم صفر بدرد بخور؟!!!!!
اصغرضایی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام و خسته نباشید ماشبن من تیبا مدل ۹۵ هستش موقع بنزین زدن تا ۳۰ لیتر اول بدون مشگل است ولی ۱۰ یا ۱۵ لیتر آخر رو با هزار بدبختی میزنم یه تیکه نازل بنزین رو فشار میدم باید وایسم تا بره پایین دوباره بزنم حدود یه ربع طول داره بردم تعمیرگاه گفتن لوله بخار که داخل درب باک هستش کیپ شده هر دو تا رو باز کردن چک کردن مشگل نداشتن یکی دیگه گفت توری داخل باک شاید مشگل داره اون رو هم خارج کردن بازم مشگل بر طرف نشد لطفا راهنمایی کنید ممنونم
حسین بختیاری پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین من پراید مدل ۸۹ دو گانه شرکتی است از موقعی که رادیات ر عوض کردم این مشکل پیش امده که اب رایات را مده تو قمقمه بر نمی گردد چند در رادیات مختلف عوض کردم پیش انواع مکانیک رفتم هر کس هم نظر خودش را می دهد گفتند واتر پمپ است عوض کردم گفت ترموستات عوض کردم می خواستم نظر شما را بدانم بعضی گفتند واشر ترسیده نشان چند مکانیک خوب دادم گفتند نه حالا ماندم چرا این کار را مکند هر روز صبح اب را از قمقمه می دهم تو رادیات البته تو شهر این کار را نمی کند در مسیرهای طولانی این کار را مکندد
Morteza پاسخ (5 سال پیش)
سلام مهندس من ۴۰۵ مدل۹۳ دارم امپر بنزین کار میکنه اما با تموم شدن بنزین چراغ اخطار بنزین روشن نمیشه ایرادش از چی میتونه باشه ممنون
حسینی پاسخ (5 سال پیش)
سلام سمند مدل ۸۴ دارم صبح که روشن می کنم دود سیاه می‌کنه و کمی هم صدای لقلق می کنه بردم سوزنها رو عوض کردم فرقی نکرده ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر
Farzan پاسخ (5 سال پیش)
سلام.. ماشين من پرايد هستش مدل ٩١ سه كار ميكنه و اتاق و فرمان لرزش داره .... روغنش كم شده بود ولي چراغ روغن روشن نشده بود كه متوجه كم شدن روغن بشم... علت چي ميتونه باشه ممنون از راهنماييتون.
حسین پاسخ (5 سال پیش)
باسلام خودرو ال90 هست مشکلش این هست که وقتی یه مدت کار کرد و موتور نسبتا داغ شده باشه اگر جایی توقف کنم و خاموش کنم بعد که استارت میزنم روشن نمیشه و حدود 5-10 دقیقه بعد که کمی خنک شد ناشین روشن می شود .گاها هم که روشن نمی شود در اثر استارت زدن زیاد با هل دادن ماشین روشن میشود اگر کسی همچین اشکالی برایش پیش اومده و عیب رو برطرف کرده لطفا راهنمایی بفرمایید
مجتبی پاسخ (5 سال پیش)
سلام من ماشین ۴۰۵دارم چند مدته که صبح هر وقت که موتور سرد هست کولر میگرم سری میره دور تند تعمیر نگاه چندتا تعمیر گاه بردم عیبش پیدا نکردن
صمد سلمانی پاسخ (5 سال پیش)
خودوری بنده پراید مدل 88است وقتی ماشین میخواهد داغ کنه فن وچراغ چک همزمان روشن میشه وقتی درجه ماشین پایین تر امد فن خاموش میشه اما چراغ چک همین جور روشن می مونه اما ماسین را اگه خاموش کنی بعد استارت بزنی چراغ چک خاموش میشه دلیلش چیه
محمد پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسینی : سلام یه سمند معمولی مدل 83 دارم فن دور تندش کار نمیکنه دمای اب تا 110 هم میره توی سربالایی دما بالا میره واینکه کولر میگیرم فن روی دور تند نمیره خدا خیر بده هرکی که بتونه کمکم کنه یا حق

سلام فشنگی قهوه ای پشت سر سیلندر بغل کویل رو عوض کن صد درصد درست میشه یا سوکت فشنگی قهوهای ایراد داره به هر حال مربوط به فشنگی قهوه ای هست دنبال چیزی دیگه نگرد
داریوش جوادی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسن : سلام خواهشا اگر کسی اطلاعات داره راهنمایی کنه ماشینم سمند ای اف سون موتور ملی هست رو دور پایین و وقت میخوام توقف کنم چراغ روغن و استپ موتور روشن میشه عیدمشکل یاتاقان و فیلترروغن و خود روغنشم ی روز پیش عوض کردم هیشکی هم درست ُسر در نمیاره راهنماییم کنید

خوب اینکه مشخصه مشکل یا از اویل پمپ هست یا شمع روغن !
عادل پاسخ (5 سال پیش)
باسلام ماشین ال نود دارم شرکت پارس خودرو ماشینم فن دور تند کار نمیکنه امپر میکشه و کولرشم خنک نمیکنه تشکر میکنم کمکم کنید
مفرحی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : شمع کنترل شود 2 بررسی خطای سنسور اکسیژن با دیاگ کنترل شود 3-نشتی آب و یا روغن به داخل سیلندر

موتور تازه تعمیره . تنظیم موتور که بردم فقط وایر شمع رو گفت عوض کن ( فکر کنم دیاگ هم نذاشت !) وقتی داغ میکنه تو جاده یهو کپ میکنه .
حسن زاده پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین پیکان وانت دارم بعد از گرم شدن وقتی.خاموش میکنم بعد زوشن میکنم مقداری دود ابی از اگزوز به بیرون میزنه بعد قطع میشه دیگه دود نمی کنه دلیلش چی میتونه باشه ممنون
باسلام من مجیدم پاسخ (5 سال پیش)
سلام من یک ماشین پارس دارم زمانی که موتور گرم میشود بد کار میکند وخاموش مکنم دیگه روشن نمیشود تا اینکه با هول باید روشن کنم پمپ بنزین تازه عوز کردم وسوخت پاشام چک کردم پرتاب خوبی دارن
مفرحی پاسخ (5 سال پیش)
سلام . پراید دارم . تو جاده که میرم وقتی موتور گرم میشه هنگام روشن شدن فن (فن یک زمانه هست) قدرت موتور به کلی گرفته میشه بطوریکه حداکثر سرعت 60-70 تا بیشتر نمیشه . علت رو میخواستم بدونم لطفا. باتشکر
abbas.miri پاسخ (5 سال پیش)
ماشين پارس اتومات مدل ٩٠ دارم، تو جاده ك ميرم سرعت ٩٠ تا ١٠٠ بعضي موقع آمپر آب يهو تا خط ٣/٤ بالا ميره بعد مياد پايين مشكل چيه
حسین پاسخ (5 سال پیش)
سلام،خدا قوت.ماشینم ریو هست دو ساله وقتی هوا گرم میشه بعد از مدتی رانندگی وقتی خاموش میکنم و دوباره میخوام روشن کنم خیلی سخت ،با چنتا استارت و با لرزش روشن میشه.چند بارم دیاگ زده ام خطایی نداره،مصرف بنزین هم زیاد شده،ممنون میشم راهنمایی کنید جناب مهندس
حسن پاسخ (5 سال پیش)
سلام خواهشا اگر کسی اطلاعات داره راهنمایی کنه ماشینم سمند ای اف سون موتور ملی هست رو دور پایین و وقت میخوام توقف کنم چراغ روغن و استپ موتور روشن میشه عیدمشکل یاتاقان و فیلترروغن و خود روغنشم ی روز پیش عوض کردم هیشکی هم درست ُسر در نمیاره راهنماییم کنید
Reza پاسخ (5 سال پیش)
باسلام خواهشا منو راهنمایی کنین خسته شدم از بس به این نمایندگی و اون نمایندگی،این تعمیرگاه و اون تعمیرگاه رفتم و نتونستن برطرف کنن ایراد ماشینمو ؛پراید صفر دارم هنگام حرکت( توی دور پایین و دنده یک و دو بیشتر به چشم میاد) پامو که از روی گاز برمیدارم و قتی دوباره گاز رو فشار میدم موتور دوبار قطع و وصل میکنه سنسور مپ و استوپر و سنسور دریچه گاز رو عوض کردم انژکتور و شعمعها رو سرویس کردم درست نشد که نشد چراغ چک هم روشن نمیشه و هیچ خطایی هم نمیزنه ممنون میشم راهنمایی کنین
محمد نوری پاسخ (5 سال پیش)
سمند مدل 95 صبح اول وقت ویا در هوای سرد پس از استارت ماشین روشن میشه ولی ریپ میزنه و تا خاموش شدن هم میره ( گاهی خاموش میشه ) که با فشردن پدال گاز و یا در استارت دوم بدون مشکل روشن میشه
رضا افسری پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین من سمنده ۴انژکتور با سیم کشی مغزی پمپ بنزین با فشار شکن شمع و وایر صافی بنزین همه را تعویض کردم ماشین در حالت ساکن مثل ساعت کار میکنه ولی توی حرکت بعد از راه افتادن ب محض فشار دادن پدال گاز کپ میکنه هیچکس هم سر در نمیاره اگ بتونید کمکم کنید ممنون میشم سپاس
نوید پاسخ (5 سال پیش)
سلام من یه 405دو گانه دستی دارم چند وقت قبل واشر سرسیلندر سوخته بود که کلا واشر سرسیلندر و خود سرسیلندر رو نو عوض کردم الان مشکلی نداره ولی از همون روز بعد از تعویض وقتی ماشین سرده درب رادیاتور رو باز می کنم صدای مثل بازکردن درب نوشابه میده حتی رادیاتور هم نو عوض کردم
محسن پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین سمند دوگانه سوز دارم سوییچ رو که باز میکنم ضبط خود به خود رو شن میشه و روی قسمت مانیتور ضبط error 3 نمایش داده میشود مشکلش چیه ممکنه راهنمایی کنید
1234 پاسخ (5 سال پیش)
با سلام و خسته نباشید ماشین 405 با زرن جفت راهنما وترمز گرفتن چراغهای رادیو ظبط ماشین روشن میشود ،علت چیست با تشکر
رضا پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین اردی دارم بعضی مواقع وقتی سوییچ باز میکنم ،چراغ های چک واستپ روشن نمیشود وبعداز استارت وحرکت عقربه کیلومتر شمار کار نمیکنه لطفا بگید ایراد از کجاست
نیما پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشینم پراید 131هستش وقتی ترمز شدید میگیرم از زیر پام صدایی مثل ضربه زدن به یه فنر یا در رفتن یه فنر میاد، وقتی هنگام ترمز توی جاده،جاده دست اندازای کوچیک داشته باشه این صدارو میده ، نمیدونم از چیه
جمال پاسخ (5 سال پیش)
ایا کسی هست که یاری کند یه پراید دارم وقتی که دور موتور به ۳ میرسه موتور کپ پیکنه باید دنده بش بدی سه بار دیاگ زدم سرعت سنجا نشون میده در صورتی که هم کیلومتر قشنگ کار میکنه یه بارم نو نو عوضش کردم که خیالم راحت بشه به نظرتون چیکار باید بکنم ممنون
نگین پاسخ (5 سال پیش)
سلام خسته نباشید ببخشید ما چند روز پیش یه خودرو پیکان خریدیم از نظر تنظیم موتور جلوبندی و مکانیکی همه وسایلاش نو کردیم الان گذاشتیم تنظیم برق خودرو نمیدونم چیکار کرده ماشین خاموش شده روشن نمیشه علت چی میتونه باشه ممنون میشم جواب بدید
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حامد : سلام ماشین 405مدل95 دارم کولرش کار نمیکرد بردم باطریساز ،گفت برقش قطع شده اونو درست کرد الان بعده اون وقتی میخوام سوییچ ماشین رو بچرخونم تا استارت بزنم یه صدایی تق میاد ایراد از چی میتونه باشه

دکمه کولرت رو حالت روشن هست
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از سامان : سلام خودرو پارس معمولی۸۸ کولر بعضی وقت ها آف میکنه و به حالت قبل بر نمیگرده در این حالت صدای قطع و وصل کمپرسور نمیاد و با خاموش و روشن کردن کولر باز هم درست نمیشه در این حالت فن ها کار میکنن ولی بادگرم خارج میشه این اتفاق در روز چند بار اتفاق میوفته بعضی وقتا یه روز کامل اینجوری میشه ممنون میشم راهنمایی کنید

سوکت رله شل شده یا خراب شده -زیر پا سمت چپ
نوید پاسخ (5 سال پیش)
ماشین پژو پارس ۹۴. تمامی سرویسها انجام شده. بنظر هیچ ایرادی ندارد. تنها ایرادش اینه که میزان خروجی اگزوز تند هست و نرم نیست . گاهی هم اگزوز هوا رو بصورت توپی خارج می کند. ممنون میشم راهنمایی کنید
مسعود پاسخ (5 سال پیش)
سلام سمند ال ایکس دارم . وقتی ماشین رو خاموش میکنم برق کل آمپرها قطع میشه و آمپرها و دور موتور همونجایی که هستن می مونن . علت چیه ممنون میشم کمک کنید
مهدی پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین بنده پژو405تکسوز می باشد چند روزیست که چراغ چک ماشینم گاه وبیگاه روشن می شود وبعد ماشین دچار ریپ زدن می شود و افت سرعت تا حد خاموشی پیدا می کند و دوباره راه می افتد می خواستم لطف بفرمایید و راهنمایی کنید.
یونس پاسخ (5 سال پیش)
سلام؛ ماشینم پیکان مدل ۸۲ انژکتوری هستش؛ آمپر روغن بعد ۵ کیلومتر روندن روشن میشه، بردم مکانیک، اویل پمپ رو عوض کرد و لاتون هم زد، روغنش هم تعویض کردیم یه چند روز بد نبود آمپر میرفت پایین اما به خط قرمز نمیرسید. اما خیلی طول نکشید که دوباره همونطوری شده... ممنون میشم راهنمایی کنین
امیرجواد پاسخ (5 سال پیش)
سلام خودرو من ۴۰۵ مدل ۹۰ هست دوروز پیش رفتم باطری سازی دوتا فیوز تو جعبه فیوز خودرو سوخته بود عوض کرد مشکل مربوط بود به آمپرهای صفحه کیلومتر و آمپر بنزینو آمپر آبو و چراغای صفحه کیلومتر کار نمیکرد اول درست شد تا ۱۰ دقیقه بعد جایی وایسادم هرکار کردم خاموش نشد خللصه سوییچو اینقد زدم تا خاموش شد مثلا ۲ دقیقه البته تو راه یه مقدار بوی سیمسوزی هم اومد تو کابین فکر کردم از بیرونه خیلی کم بود توضیحا روی ماشین کیلس هم نصبه خلاصه برگشتم خونه فرداش خواستم برم بیرون کلید استارت اذیت میکرد اول ولی روشن شد گفتم خاموش کنم دوباره روشن کنم دیگه روشن نشد تا اینکه باطریساز آوردم یه مقدارری سیمکشیش‌ سوخته بود روشن کنه ببریم در مغازش که هر کار کرد نشد رله دوبل نو هم بستم نشد استارت میخوره برق پشت صفحه کیلومترو آمپراهم کار میکرد اما نشد اگر راهی میدانید بفرمایید امتحان کنم ماشین فقط روشن شه ببرم به خدا پول ندارم جرثقیل بگیرم راه باطریسازی هم دوره کمک کنید ممنون میشوم
محمد شفیق پاسخ (5 سال پیش)
سلام ۲۰۷ اتومات مدل ۹۰ دارم . سربلایی تو دور برگردون که میخوام دور بزنم چراغ استوپ و دستی به همراه بوق هشدار زده میشه و نمیدونم از چیه . دنده ی معکوس ۲ به ۱ اتومات تقه میزنه و ممیدونم عیب از کجاست . لطف میکنید جواب بدید
احمدرضا پاسخ (5 سال پیش)
سلام پژو 207 I دنده ای دارم که چراغ چک گاهی روشن میشه ودور موتور تا 2 بیشتر نمیاد و گاز نمیخوره خطای نامشخص میزنه و باز بودن یا اتصال به زمین سنسور وضعیت2پدال گاز شمع عوض کردم پدال عوض کردم کوئل عوض کردم باز مشکل داره
علی پاسخ (5 سال پیش)
سلام من ۲۰۶مدل ۸۱دارم وقتی موتور گرم میشه چراغ روغن هشدارمیده وباکمی گازدادن خاموش میشه دوباره گازندم روشن میشه ممون میشم کمکم کنید
حامد پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین 405مدل95 دارم کولرش کار نمیکرد بردم باطریساز ،گفت برقش قطع شده اونو درست کرد الان بعده اون وقتی میخوام سوییچ ماشین رو بچرخونم تا استارت بزنم یه صدایی تق میاد ایراد از چی میتونه باشه
جعفری توحید پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین من با وجود باطری واستارت نرمال و رسیدن بنزین بعضی وقتااصلا روشن نمیشدولی دیروز بااستفاده از راهنمایی این برنامه وجدول عیب یابی تونستم مشکلمو حل کنم عیب ماشین من کثیفی سنسور mapبود ممنونم خواستم تشکر بکنم
رضا پاسخ (5 سال پیش)
با سلام لطفا برای حل مشکلم بهم کمک کنید .من یه پراید دارم مدل 91 ماشینم زیاد استارت میخوره چ در هوای سرد چ در هوای گرم اما در هوای گرم مدت زمان استارت میخوره خیلی جاها بردمش یکی میگه شمع و کویله عوض کردم،یکی دیگه میگه دیاگ دادم دم دستگاه دیاگ استپ موتور هم عوض کردم پمپ بنزین هم عوض کردم اما مشکلم حل نشده .اگه میتونین راهنماییم کنید ممنون.
محمد پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین تیبا دارم فقط تابستون ظهرا که هوا گرمه در حرکت گاز زیاد نمیخورد گاز میخوابه ولی صبح شب خوب میشه مشکل چی هست
سامان پاسخ (5 سال پیش)
سلام خودرو پارس معمولی۸۸ کولر بعضی وقت ها آف میکنه و به حالت قبل بر نمیگرده در این حالت صدای قطع و وصل کمپرسور نمیاد و با خاموش و روشن کردن کولر باز هم درست نمیشه در این حالت فن ها کار میکنن ولی بادگرم خارج میشه این اتفاق در روز چند بار اتفاق میوفته بعضی وقتا یه روز کامل اینجوری میشه ممنون میشم راهنمایی کنید
سامان پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین پژو پارس معمولی مدل ۸۸ از ماشین در حین حرکت صدای خرخر ممتد میاد و با افزایش یا کاهش سرعت و گاز دادن صدای کم و زیاد میشه یه جا میگن از گیربکس یه جای دیگه میگن از سیلندر چند ماه پیش واشر سر سیلندر و یه دست کامل سوپاپ عوض کردم ممنون میشم راهنمایی کنید
سامان پاسخ (5 سال پیش)
سلام.من رانا ال ایکس مدل ۹۴ دارم.زمانی که با سوییچ درب ماشین رو قفل یا باز میکنم، احتیاط ماشین اصلا چشمک نمیزنه ولی از داخل با دسته راهنما یا دکمه چهار راهنما رو میزنم روشن میشه.فقط با قفل و باز کردن دربها با سوییچ هیچ اتفاقی ننیفته ولی ماشین قفل و باز میشه
حامد پاسخ (5 سال پیش)
با سلام پراید مدل 81دارم در حین حرکت بعضی وقتها مکث میکرد ولی جدیدا خاموش میشود وبعضی وقتها خاموش که میشود چراغهای داخل کیلومتر هم خاموش میشود لطفا راهنمایی کنید گرفتارم کرده چند جا هم بردم فایده نداره مرسی
pedram پاسخ (5 سال پیش)
سلام.ماشینم پرایده.استارت میخوره ولی سخت روشن میشه بعضی مواقع روشن نمیشه اگرم روشن بشه چک هم روشن میشه و ماشین بد کار میکنه
حسین پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علی : باسلام ماشین من پژوپارس دوگانه مدل 96 هست که در ترافیک در حالت خلاص هم در گاز و هم در بنزین خودبه خود گاز میخوره و دورموتور میره رو 3 . لطفا راهنمایی بفرمایید.

مشکل سنسور دریچه گاز دارد(پتانسیومتر)
پژمان پاسخ (5 سال پیش)
سلام.من یک پژو ۲٠٦ دارم که به تازگی icu رو تعمیر کردم و سوزنهای انژکتور رو عوض کردم.اما دیروز بعداز نیم ساعت رانندگی ترافیک نرمال ، ماشینم و خاموش کردم بعد از بیست دقیقه روشن کردم و ماشین چندتا چک زد و بدکارکرد اما بعداز چندگازدادن موتور صاف شد و در حین کارکردن هوب بود اما بدازخاموش کردن مجدد تکرار شد. اما اگه ماشین کامل سرد بشه این عمل ایجاد نمیشه. ممنونم.
اویس شکی پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پژو آردی دارم دمای آمپر اب بالای ۱۰۰ میرود ولی فن کار نمیکند ضمنا تمامی شلنگها چک شدواترپمپ تعویض شد شمع آب و شمع رادیات عوض شد واشر سرسیلندر عوض شد فن ها چک شد ولی هنوز مشکل برطرف نشد
علی امارلو پاسخ (5 سال پیش)
سلام. با گرفتن بخاری پراید کاربراتور بعد از طی مسافتی خود به خود دور موتور پایین میاد وماشین خاموش میشه. و بغل در به لرزه درمیاد. ممنون میشم کمک کنید.
جباری پاسخ (5 سال پیش)
با سلام، ال نود مدل ۸۶ دارم. وقتی موتور گرم و فن روشن میشه، تقریبا فن دیگه خاموش نمیشه. ممنونم.
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مجید : با سلام لطفآ ی میکانیک حرفه ای جوابمو بده بخدا خیلی جاها ماشینمو بردم نتونستن عیب یابی کنن. من ماشینم پراید مدل 81 کاربراتوری هستش من در فاصله 3 ماه دوتا استارت عوض کردم برای ماشین برای دفعه سوم که استارتم خراب شد بردم تعمیرش کردم ولی دیگه هرچقدر استارت میخوره ماشین روشن نمیشه ولی باهول دادن روشن میشه. باطری ساز میگفت برق ماشینت خوبه مشکل از برقش نیست احتمالا از کاربراتورته. بردم کاربراتورسازی ام گفت مشکل کاربراتور وسیستم هوا وسیستم برق نداره ماشینت. حالا الان یک ماهه ماشینم استارت میخوره ولی رو... ممنون میشم اگه کمکم کنید مشکلشو پیدا کنم.

جهت چرخش استارت کنترل شود ، دنده فلایویل نیز از نظر درگیر بودن و اتصالش به فلایویل کنترل شود
مجید پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علی : باسلام ماشین من پژوپارس دوگانه مدل 96 هست که در ترافیک در حالت خلاص هم در گاز و هم در بنزین خودبه خود گاز میخوره و دورموتور میره رو 3 . لطفا راهنمایی بفرمایید.

نقل قول از منصور دلفانی : سلام ماشین من پراید مدل۸۹تو دنده ۳هیچ مشکلی نداره دور موتور راحت میره بالا ولی دنده ۴تو سربالایای خیلی ملایم یا حتا صاف با تعداد سرنشین بالای۳نفر دور موتور از گاز تا تهمیچسبونم به‌زور به نزدیکای۳۰۰۰میرسه وسرعت بالای ۱۰۰نمیره

صفحه کلاجت داره تموم میشه مشکل صفحه کلاجته
مجید پاسخ (5 سال پیش)
با سلام لطفآ ی میکانیک حرفه ای جوابمو بده بخدا خیلی جاها ماشینمو بردم نتونستن عیب یابی کنن. من ماشینم پراید مدل 81 کاربراتوری هستش من در فاصله 3 ماه دوتا استارت عوض کردم برای ماشین برای دفعه سوم که استارتم خراب شد بردم تعمیرش کردم ولی دیگه هرچقدر استارت میخوره ماشین روشن نمیشه ولی باهول دادن روشن میشه. باطری ساز میگفت برق ماشینت خوبه مشکل از برقش نیست احتمالا از کاربراتورته. بردم کاربراتورسازی ام گفت مشکل کاربراتور وسیستم هوا وسیستم برق نداره ماشینت. حالا الان یک ماهه ماشینم استارت میخوره ولی روشن نمیشه ولی باهول روشن میشه هرجا هم میبرم مشکلش رو پیدا نمیکنن خستم کرده هرجا میرم ماشین رو خاموش نمیکنم بخاطره اینکه خاموش بشه با استارت روشن نمیشه باید چندنفرباشن هول بدن تا روشن بشه. ممنون میشم اگه کمکم کنید مشکلشو پیدا کنم.
علی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام ماشین من پژوپارس دوگانه مدل 96 هست که در ترافیک در حالت خلاص هم در گاز و هم در بنزین خودبه خود گاز میخوره و دورموتور میره رو 3 . لطفا راهنمایی بفرمایید.
رسول سوری پاسخ (5 سال پیش)
زانتیا مدل ۸۴دارم هرچه استارت می زنم روشن نمی شود برق مثبت از باطری برای سیم شماره سه روی کویل میگیرم روشن می شود تا سویچ باز می کنم هم فن یکسره میشود و امپر کیلومتر رفته تا اخر ایستاده دور متور هم کار نمی کند پمپ یکسره کار می کند سویچ باز باشه یا بسته لطفن راهنمای کنید
پژمان پاسخ (5 سال پیش)
سلام من یه پراید معمولی مدل۸۹ دارم سر شمع ها را در اوردم برای چک کردن سالمی شمع ها کمی جرقه زد الان برق پشت کیلومتر از کار افتاده.مثلا:دور موتور سرعت سنج.امپر بنزین و امپر اب.اینها کار نمیکنن چراغ بزرگ های جلو هم روشن نمیشوند فیوز های جعبه فیوز سالمن مشکل از چیه ممنون میشم راهنمایی کنید
حسینی پاسخ (5 سال پیش)
سلام یه سمند معمولی مدل 83 دارم فن دور تندش کار نمیکنه دمای اب تا 110 هم میره توی سربالایی دما بالا میره واینکه کولر میگیرم فن روی دور تند نمیره خدا خیر بده هرکی که بتونه کمکم کنه یا حق
احسان پاسخ (5 سال پیش)
وقتی وسایل مثلا عینک یا پول خورد در جلوی سرعت شمار و یا داشبورد و یا زیر دستی سمند موتور ملی می زارم هنگام حرکت لرزش ایجاد میشه و وسایل صدا می دن. مشکل از کجاست؟؟؟؟؟
احسان پاسخ (5 سال پیش)
لطفاً هرکی می تونه راهنمایی کنه ........... با سلام . سمند موتور ملی مدل 1393دارم وقتی سرعت بین 102 تا 118 می رسه صدای موتور خیلی زیاد میشه و میزنه تو و انگار یه دنده دیگه می خواد و وقتی سرعت بالا می ره به تدریج کم میشه. دسته موتور ها همگی عوض شده و اگزوز و کاتالیست هم عوض شده ولی هیچ نمایندگی تا حالا نتوسته مورد را حل کنه . چیکار کنم؟؟؟
پیمان پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علی : باسلام، ماشین من RD مدل 84 میباشد نزدیک یک هفته هست آب رادیاتور از درب رادیاتور به اندازه نصف استکان موقع ای که موتور ماشین رو پس از یک ساعت خاموش میکنم سرریز میشه، ضمنا بعضی مواقع لوله بالای رادیاتور داغ هست و لوله پایین رادیاتور سرد هست 4 ماه پیش ترموستات+واتر پمپ +تمامی شیلنگهای ماشین رو عوض و هواگیری کردم ضمنا موقع ای که موتور سرد هست ماشین رو روشن میکنم و درب رادیاتور را باز میکنم آب رادیاتور را میزنه بیرون لطفا راهنمایی بفرمایید.

سلام این بلا سر منم اومده بود مال من از درب رادیات بود مال پژو تازشو گرفتم انداختم درست شد
Rzaaaa پاسخ (5 سال پیش)
بادرود.من یک پراید 92دارم یک مشکل داره که هیچ کس سر درنمیاره.صبح ها یا کلا وقتی که یکی دوروز خاموش باشه بانیش استارت روشن میشه ولی پس از یک یا دوساعت روشن بودن یه مدت خاموش باشه باید سه چهار تا استارت بزنم تا روشن بشه .سنسور اکسیژن سنسور اب شستو شوی سوزن ها صافی بنزین فیلر گیری فلش ecuرله دوبل همه تمیز کاری سنسور دورموتور و مانیوفیلد انجام شد ولی تغییر نکرد.تورو خدا راهنماییم کنید
پرویز پاسخ (5 سال پیش)
سلام . خودرو پراید رو تازه تعمیر کردم . موتور که روشنه آمپر و فن درست کار می کنه ، ولی بعد از خاموش کردن از موتورصدای قل قل به گوش میرسد. ضمنا تست دیگه ای رو انجام دادم و درب رادیاتور رو برداشتم یک مقدار کف و آب از رادیاتور میاد بیرون و زمانی که ترموستات باز میشه آب چرخش داره و سطح آب توی رادیات میره پایین . لطفا ایراد رو بفرمایید .
مصیب پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشینم سمنده مدل 81دوروزه فنش کموزیادمیشه رله هاشوعوض کردم ولی همونجوریه ممنون میشم کمکم کنید
منصور دلفانی پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین من پراید مدل۸۹تو دنده ۳هیچ مشکلی نداره دور موتور راحت میره بالا ولی دنده ۴تو سربالایای خیلی ملایم یا حتا صاف با تعداد سرنشین بالای۳نفر دور موتور از گاز تا تهمیچسبونم به‌زور به نزدیکای۳۰۰۰میرسه وسرعت بالای ۱۰۰نمیره
Iman پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از سهولی : سلام وانت پیکان مدل 91دارم صبح زودبااستارت اول روشن میشودولی اگرپام روگاز بردارم خاموش میشودممنونم میشم راهنماییم کنید

اگه انژکتوریه مشکل استپر موتور اگه کاربراتور باید تنظیم کاربرات بشه
Iman پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از محمد : سلام من پراید مدل 89 دارم هم بنزین داره هم برق میاد هم تسمه تایم سالمه استارت میزنیم ولی روشن نمیشه

شمع چک کن انژکتور چک کن دریچه گاز چک کن تایم چک کن
Iman پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از پیمان : به احتمال زیاد ساق سوپاپ ایراد پیدا کرده در زمانی که ماشین خاموش هست روغن از کنار سوپاپ وارد سیلندر میشه و وقتی استارت میزنین روغن داخل سیلندر میسوزه دود آبی میده باز باید به یک تعمیرکار ماهر نشون بدید

ساق سوپاپ نیست مشکل از لاستیک گاید
مجید پاسخ (5 سال پیش)
سلام من 207دارم.هر وقت نه همیشه بارون میاد خطای ستسور دور موتور داره.دیاگ کار میگه سنسور اب میخوره و بعد دوباره خوب میشه اما چک روشن میمونه تا رفع خطا کنی.راهی هست که اب تخوره؟؟:
رضا پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پراید صبا دوگانه مدل ۸۷ دارم بعضی اوقات در حال حرکت برف پاکن ، بالابر شیشه ها و فن رادیات قطع می شود و با خاموش و روشن کردن دوباره درست میشن . لطفا راهنمایی کنید علت چیست؟ با تشکر.
محمد پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پراید مدل 89 دارم هم بنزین داره هم برق میاد هم تسمه تایم سالمه استارت میزنیم ولی روشن نمیشه
مهدی کریمی پاسخ (5 سال پیش)
آیا داغ شدن فیوزهای جعبه فیوز خودرو ریو طبیعی است؟
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از فرامرز : سلام من یه پراید مدل ۸۵ دارم ماشین زمانی که روشن میکنم خیلی عالی کار میکنه ولی وقتی تا اخر چند بار گاز میدم ماشین تک میشه و دیگه گاز نمیخوره ....اینا رو امتحان کردم ....سوزن .کویل .سنسور دریچه گاز سنسور اکسیژن .ایسیو ....سنسور ضربه .... لطفا کمک کنید ممنون میشم

شمع کنترل شود 2 بررسی خطای سنسور اکسیژن با دیاگ کنترل شود 3-نشتی آب و یا روغن به داخل سیلندر
محمد پاسخ (5 سال پیش)
سلام من کیلومتر ماشینم چراعش نصفه روشن میشه . وقتی چراغ ها رو روشن میکنم دو تا از چراغ های کیلومتر کار میکنه. چطوری میتونم برطرفش کنم؟؟؟
maryam پاسخ (5 سال پیش)
سلام دوماشین در یک محیط بسته پارک شدن و استارت زده روشن کردن ودرحالت سلو دوماشین کارمیکند یه ماشین بوق میزند وماشین دیگر خاموش میشود قطعه خراب در ماشین خاموش شده چیه ؟؟
مصطفی پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پراید مدل نود وپنج دارم روغن از کارتر نمیاد بالا پمپ روغن هم عوض کردم بازم نیومد بالا.سر سیلندر رو هم باز کردیم ولی بازم نیومد بالا ممنون میشم بگید مشکلش چیه و چجوری میشه درستش کرد
اسح پاسخ (5 سال پیش)
ماشین پراید دور یواش لنگ میزند به بالاوپایین..چپ وراست
فرامرز پاسخ (5 سال پیش)
سلام من یه پراید مدل ۸۵ دارم ماشین زمانی که روشن میکنم خیلی عالی کار میکنه ولی وقتی تا اخر چند بار گاز میدم ماشین تک میشه و دیگه گاز نمیخوره ....اینا رو امتحان کردم ....سوزن .کویل .سنسور دریچه گاز سنسور اکسیژن .ایسیو ....سنسور ضربه .... لطفا کمک کنید ممنون میشم
نوید پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : ایراد از چراغهای خطر هست مراجعه به باتری ساز

نه آقا ایراد از دسته راهنماست.. باید عوض شه
احمدی پاسخ (5 سال پیش)
با سلام من سمند مدل 82دارم تعمیر اساسی کردم صبح وقتی هوا سرده نیش استارت روشن میشه اما وقتی خاموش میکنم بعد نیم ساعت 4استارت روشن میشه اگه بلافاصله بعد از خاموش کردن استارت بزنم نیش استارت روشن میشه و وقتی پنجره رو باز میکنم یا هنگام دور زدن بوی بنزین میاد داخل اتاق لطفا راهنمایی کنید
نوید پاسخ (5 سال پیش)
سلام.پژو پارس سال (۱۸۰۰) مدل۹۶دارم.۴۴۰۰۰تا کار کرد.اخیرا یه صدایی به صدای موتور اضافه شده مثل هیس هیس یا خس خس شاید به نحوی هم میشه گفت احساس میکنم صدای موتور کمی خفه شده و یا صدای کشیده شده چیزی ….. برای خودم محسوسه..... چن تا مکانیک بردم متوجه نشدن.ا...حساسم اینه داخل اتاق از زیر فرمون هم بیشتر احساس میشه و راحت تر تا جلو و جلوی موتور با کاپوت باز،،،درجا هم گاز میدم میاد اصلا از استارت بلافاصله این صدا احساس میشه فقط در حال خلاص نمیاد. میتونید راهنمایی بفرمایید؟ ..ضمنا شاید بشه گفت این صدا درترکیب با صدای موتوره و جدا نیست برخلاف صداهات معمول ، یه چیزیه که اضافه شده به صدای اصلی و خیلی کم صدای موتور رو کم یاخفه کرده،لااقل اینطوری احساس میشه..ممنون میشم راهنماییم کنید.
سهولی پاسخ (5 سال پیش)
سلام وانت پیکان مدل 91دارم صبح زودبااستارت اول روشن میشودولی اگرپام روگاز بردارم خاموش میشودممنونم میشم راهنماییم کنید
محمد پاسخ (5 سال پیش)
سلام.پراید 111 دارم وقتی دنده عوض میکنم موقع فشار پدال گاز صدای تق از پدال میشنوم.دسته موتور عوض کردم فایده ای نداشت.لطفا راهنمایی کنید
مجتبی پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پراید مدل ۸۸دارم ماشین بعداز تقریبا یک ساعت کارکردن ناگهان خاموش می شه وبعداز یکی دقیقه دوباره با یک استارت روشن می شه ضمنا فیوز هم ذوب می شه ممنون می شم اگه راهنماییم کنید
شهرام پاسخ (5 سال پیش)
بست های باطری چک کن
امیر پاسخ (5 سال پیش)
با عرض سلام و خسته نباشید. پارس مدل 94 tu5دارم کلاس 13 این ماشین بدجور اذیتم کرده چندین جاهم بردمش ولی کسی ازش سر نیورد ممنون میشم اگه کمک کنید. ماشین صبح زیاد استارت میخوره یعنی بین 15تا18بار استار میزنم تا روشن میشه پمپ بنزین هم عوض کردم نو گذاشتم . ماشین موقعه خاموش شدن حالت هوا کشیدن داره تو حالت روشنی هم این حالت داره اما تو خاموش شدن بیشتر میشه. انژکتورهاروهم دادم سرویس کردن. سنسور map عوض کردم. اما جدیدا متوجه یچیزی شدم که وایر شمع دهانه 2و4 کوتاه تر از وایر شمع دهانه 1و3 است آیا این نرمال؟ روی کویل هم دوپیچ بستن آیا این هم نرمال؟ لطفا راهنمای کنید ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از سعید : سلام پرشیا مدل۹۵دارم صبحا هوا سرده ماشینم توگاز تو سرعت بالا گزو قطع میکنه پس میزنه خاموش میشه ولی تو بنزین نمیشه و ژیگلاتورشم تمیز کردم که خوب گرم بشه ولی درست نمیشه!یکیم شتابش خیلی کمه درحد صفر تسمه تایمش تنظیمه بخدا ۲ماهه بهترین تست میبرم درست نمیشه خودشم هنگ کرده اگه میشه کمکم کنید ممنون میشم !؟

گرفتگی نازلهای گاز روی منیفولد هوا
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از محمد : سلام من یه پراید 93دارم هروقت خاموشش میکنم یا اگه زیر پام خاموش بشه دیگه تا پنج شش دقیقه روشن نمیشه.باید بزارم تا پنج شش دقیقه خنک بشه بعد روشن میشه .لطفاً راهنمایی کنید.

سنسور دور موتور - قلع مردگی ECU-سنسور دمای ECU باید دیاگ بزنید و خطا بررسی شود
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از فاطمه : سلام.یه پراید هاچبک مدل86 دارم.حدود یک ماهه صبحا که ماشینو روشن میکنم و حرکت میکنم چراغ های صفحه کیلومتر خود به خود هر از گاهی روشن خاموش میشن.حالت اتصالی دارن.خیلی رو مخمه.ایراد از چی میتونه باشه؟

ایراد از چراغهای خطر هست مراجعه به باتری ساز
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حجت : سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟

سر باتری شل شده و یا سیم دینام
سعید پاسخ (5 سال پیش)
سلام پرشیا مدل۹۵دارم صبحا هوا سرده ماشینم توگاز تو سرعت بالا گزو قطع میکنه پس میزنه خاموش میشه ولی تو بنزین نمیشه و ژیگلاتورشم تمیز کردم که خوب گرم بشه ولی درست نمیشه!یکیم شتابش خیلی کمه درحد صفر تسمه تایمش تنظیمه بخدا ۲ماهه بهترین تست میبرم درست نمیشه خودشم هنگ کرده اگه میشه کمکم کنید ممنون میشم !؟
فاطمه پاسخ (5 سال پیش)
سلام.یه پراید هاچبک مدل86 دارم.حدود یک ماهه صبحا که ماشینو روشن میکنم و حرکت میکنم چراغ های صفحه کیلومتر خود به خود هر از گاهی روشن خاموش میشن.حالت اتصالی دارن.خیلی رو مخمه.ایراد از چی میتونه باشه؟
ارین اسفندیاری پاسخ (5 سال پیش)
ماکسیما ۸۴ دارم که به علتی مجبور به برداشتن سر باطری شدم والان که وصل کردم استارت میخورد بنزین میارد روشن نمیشود برق برای سر کویل نمیارد ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از رضا : با سلام.من یه سمند ای اف سون مدل نود 95 دارم از وقتی که گرفتمش در حالت توقف که ماشین روشن هست .دور موتور شروع به بازی کردن میکنه و از یک پایین میاد.ماشین الکی گاز میخوره.بعد هم خاموش میشه تا الان دو بار دریچه گاز.سه بار استپر.صفحه کیلومتر.سنسور میل سوپاپ و ای سی یو ماشینم عوض کردم .مشکلش حل شد و الان یکساله که مشکل برطرف شده اما بازم چند وقتی هست که مشکل بازم پیدا شده.کسی هم سر در نمیاره.خسته شدم.کلی قطعات عوض کردم.بنظرت مشکل از کجاست میشه راهنمایی کنید.با تشکر

سیم کشی بررسی شود
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از بابک : سلام مهندس من پژو۴۰۵ مدل ۹۱ دارم وقتی که تقریبا ماشینم یک ساعت کار میکنه یابیشترفرقی نداره موقع خاموش کردن ماشین موقعی که ایست کامل میکنم و موتور ماشین روشنه تق تق شدیدی میکنه و تا خاموش کردن ماشین از صدا نمی افته هر مکانیکی بردم نمیدونن ایراد چیه لطفا راهنمایی کنید

نشتی انژکتور- خرابی کنیستر
majid پاسخ (5 سال پیش)
سلام وققتون بخیر با ماشین یه مسافتی رو رانندگی کردم بعد که خواستم دوباره ماشین رو روشن که ماشین روشن نمیشه و چراغ های پشت آمپر همشون روشن میشه وقتی سویچ رو میچرخونم و خاموش نمیشه میشه دلیلشو بگید ممنون میشم
کاربران میهمانA پاسخ (5 سال پیش)
با سلام خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۹۱ دارم آمپر آب اصلأ بالا نمیاد فن ها طبق روال عادی خاموش و روشن میشوند ولی آمپر آب اصلأ حرکت نمیکند انگار که ماشین سرده میشه لطف کنید راهنمایی بفرمایید.با تشکر
محمد پاسخ (5 سال پیش)
سلام من یه پراید 93دارم هروقت خاموشش میکنم یا اگه زیر پام خاموش بشه دیگه تا پنج شش دقیقه روشن نمیشه.باید بزارم تا پنج شش دقیقه خنک بشه بعد روشن میشه .لطفاً راهنمایی کنید.
پیمان پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از سینا : ممنون دوست عزیز ایا خرجش زیاده؟

سرسیلندر باید باز بشه با این وضع گرونی رو 400 تا 600 هزینه داره
پیمان پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حجت : سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟

قسمت موتور ماشین سمت راست بقل کمک یه جعبه فیوز سه تایی هست که برق اصلی ماشین چراغها از طریق این جعبه فیوز کنترل میشه احتمال زیاد ایراد پیدا کرده یا سیم فیوزها رو عوض کنین یا کلا عوضش کنین
پیمان پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از رضا : با سلام.من یه سمند ای اف سون مدل نود 95 دارم از وقتی که گرفتمش در حالت توقف که ماشین روشن هست .دور موتور شروع به بازی کردن میکنه و از یک پایین میاد.ماشین الکی گاز میخوره.بعد هم خاموش میشه تا الان دو بار دریچه گاز.سه بار استپر.صفحه کیلومتر.سنسور میل سوپاپ و ای سی یو ماشینم عوض کردم .مشکلش حل شد و الان یکساله که مشکل برطرف شده اما بازم چند وقتی هست که مشکل بازم پیدا شده.کسی هم سر در نمیاره.خسته شدم.کلی قطعات عوض کردم.بنظرت مشکل از کجاست میشه راهنمایی کنید.با تشکر

سلام به نظر من مشکل از سیم کشی قسمت موتور هست منظور دسته سیمی که سنسورها ی موجود در قسمت موتور خودرو را به ای سی یو متصل میکنه
حجت پاسخ (5 سال پیش)
سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟
ایوب پاسخ (5 سال پیش)
سلام یه مشکلی برای 405م افتاده اون اینه که تو این ماه دو بار که خواستم ماشینمو روشن کنم تا می خواستم استارت بزنم ماشینم می افتاد رو گاز چراغ گاز روسن میشد وهرچه استارت می زدم دیگه ماشین روشن نمی شد یعنی می رفت رو گاز دیگه اجازه نمی داد تا رو بنزین روشن کنم اما بعد یه نیم ساعتی مشکلش حل میشد و روشن میشد بردمش تعمیرگاه گفتن باید وقتی خاموش شد بیام ببینیم لطفا یکی راهنمایی کنه
پیام بیگی پاسخ (5 سال پیش)
چشمک زدن همزمان همه چراغها پشت کیلومتر در حالت سه لو
عباس پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مجید : با سلام پژو آردی 84 انژکتور دارم در سرعت و مواقعی که ماشین گرم است به شکل ناگهانی چراغ چک و استوپ وروغن و باطری چشمک زیاد می زند ولی زمانی که گاز زیاد داده میشود چراغها خاموش میشود . لطفا راهنمایی بفرمایید

مشکل از فشنگی روغن یا پمپ روغن یا سوکت فشنگی روغن هستش شک نکن اول سوکت بعد فشنگی اگر درست نشد اویل پمپ رو تعویض کن
حسین پاسخ (5 سال پیش)
سلام .من یه پژو ۴۰۵ مدل ۸۲ دارم دو سه روز یکبار یه جوری میشه مثلا اول صبح که موتور سرده میخام از پارکینگ بیارم بیرون عالی روشن میشه ولی یهو گاز بدم یا بزنم دنده و حرکت کنم خاموش میشه.اول صبح ها هم همیشه اینجوری نیست ممکنه چرخی تو شهر زده باشم حدود یکساعت و یه لحظه خاموش کنم بعد استارت بزنم باز اینطوری میشه خوب روشن میشه ولی حرکت نمیکنه میزنم دنده خاموش میشه ولی دو سه روز یکبار اینجوری میشه چند دقیقه ماشینو به حال خودش میزاری درست میشه
رضا پاسخ (5 سال پیش)
با سلام.من یه سمند ای اف سون مدل نود 95 دارم از وقتی که گرفتمش در حالت توقف که ماشین روشن هست .دور موتور شروع به بازی کردن میکنه و از یک پایین میاد.ماشین الکی گاز میخوره.بعد هم خاموش میشه تا الان دو بار دریچه گاز.سه بار استپر.صفحه کیلومتر.سنسور میل سوپاپ و ای سی یو ماشینم عوض کردم .مشکلش حل شد و الان یکساله که مشکل برطرف شده اما بازم چند وقتی هست که مشکل بازم پیدا شده.کسی هم سر در نمیاره.خسته شدم.کلی قطعات عوض کردم.بنظرت مشکل از کجاست میشه راهنمایی کنید.با تشکر
بابک پاسخ (5 سال پیش)
سلام مهندس من پژو۴۰۵ مدل ۹۱ دارم وقتی که تقریبا ماشینم یک ساعت کار میکنه یابیشترفرقی نداره موقع خاموش کردن ماشین موقعی که ایست کامل میکنم و موتور ماشین روشنه تق تق شدیدی میکنه و تا خاموش کردن ماشین از صدا نمی افته هر مکانیکی بردم نمیدونن ایراد چیه لطفا راهنمایی کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علی : باسلام، ماشین من RD مدل 84 میباشد نزدیک یک هفته هست آب رادیاتور از درب رادیاتور به اندازه نصف استکان موقع ای که موتور ماشین رو پس از یک ساعت خاموش میکنم سرریز میشه، ضمنا بعضی مواقع لوله بالای رادیاتور داغ هست و لوله پایین رادیاتور سرد هست 4 ماه پیش ترموستات+واتر پمپ +تمامی شیلنگهای ماشین رو عوض و هواگیری کردم ضمنا موقع ای که موتور سرد هست ماشین رو روشن میکنم و درب رادیاتور را باز میکنم آب رادیاتور را میزنه بیرون لطفا راهنمایی بفرمایید.

ترموستات گیر داردیا جایی نشتی دارید
امیر پاسخ (5 سال پیش)
سلام . من پژو 207 دارم 1000 تا هم نرفته . امروز برای چند دقیقه ماشین رو خاموش کردم و برگشتم در ماشین رو باز کردم نشستم دیگه برق ماشین از کار افتاد و نه سوییچعمل کیرد نه روشن میشد. در هارو باز و بست کردم و بعد چند دقیقه برقش وصل شدو روشن شد. یک بر دیگر هم عصر اینطوز شد. به نظرتون مشکل از کجاست؟
حسینی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام ، مهندس من خودم میخوام واشر سرسیلندر ماشین پارس XU7 رو عوض کنم، آچار ترکمتر چندکیلویی بگیرم + پیچهای واشر سرسیلندر رو روی چه درجه ای سفت کنم. متشکرم
علی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام، ماشین من RD مدل 84 میباشد نزدیک یک هفته هست آب رادیاتور از درب رادیاتور به اندازه نصف استکان موقع ای که موتور ماشین رو پس از یک ساعت خاموش میکنم سرریز میشه، ضمنا بعضی مواقع لوله بالای رادیاتور داغ هست و لوله پایین رادیاتور سرد هست 4 ماه پیش ترموستات+واتر پمپ +تمامی شیلنگهای ماشین رو عوض و هواگیری کردم ضمنا موقع ای که موتور سرد هست ماشین رو روشن میکنم و درب رادیاتور را باز میکنم آب رادیاتور را میزنه بیرون لطفا راهنمایی بفرمایید.
سعید پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حمید رضا نیکخو : سلام سر دنده استارتتیبا روغن زده شده کلاچ هم ضعیفف شده

کاسه نمد ته میل لنگ نشتی دارد
فربد پاسخ (5 سال پیش)
سلام من 530 دارم 2005 تو سر بالایی به مدت چند ثانیه چراغ ارور زرد گیربکس میده بدش قطع میشه دلیلش چیه ماشین تقه و مشکلی هم نداره کارکردش هم که 60 هزار تاس
سینا پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از پیمان : به احتمال زیاد ساق سوپاپ ایراد پیدا کرده در زمانی که ماشین خاموش هست روغن از کنار سوپاپ وارد سیلندر میشه و وقتی استارت میزنین روغن داخل سیلندر میسوزه دود آبی میده باز باید به یک تعمیرکار ماهر نشون بدید

ممنون دوست عزیز ایا خرجش زیاده؟
مجید پاسخ (5 سال پیش)
با سلام پژو آردی 84 انژکتور دارم در سرعت و مواقعی که ماشین گرم است به شکل ناگهانی چراغ چک و استوپ وروغن و باطری چشمک زیاد می زند ولی زمانی که گاز زیاد داده میشود چراغها خاموش میشود . لطفا راهنمایی بفرمایید
پیمان پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از سینا : با سلام من پراید صبا دارم موقع روشن شدن دود ابی از اگزوز میاد ولی به محض گرم شدن موتور دود از بین میره اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید. ممنون

به احتمال زیاد ساق سوپاپ ایراد پیدا کرده در زمانی که ماشین خاموش هست روغن از کنار سوپاپ وارد سیلندر میشه و وقتی استارت میزنین روغن داخل سیلندر میسوزه دود آبی میده باز باید به یک تعمیرکار ماهر نشون بدید
حمید44توانا پاسخ (5 سال پیش)
با سلام.. پراید131 مدل 89 دارم.. چراغ صفحه کیلومتر،لامپ سکن، چراغ صفحه کلیدهای کشویی کولر و بخاری روشن نمیشود ولی وقتی پامو رو پدال ترمز میذارم همه روشن میشن، دلیلش چیه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
سینا پاسخ (5 سال پیش)
با سلام من پراید صبا دارم موقع روشن شدن دود ابی از اگزوز میاد ولی به محض گرم شدن موتور دود از بین میره اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید. ممنون
پیمان پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از پیمان : با سلام پراید 111 صفر کشش ماشین خیلی کم هست حداکثر سرعت 125 تا پدال گاز تا انتها فشار میدم هیچ تاثیری ندارد لطفا راهنمایی کنید

با تعویض روغن ،فیلتر روغن و فیلتر هوا و زدن بنزین سوپر رفع گردید
پیمان پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مجید : سلام من پژو405دارم صبح هاوقتی هواسرده پس ازروشن کردن حدود5ثانیه وقتی کمی گازمیدم صدای تق تق شنیده میشه وپس ازآن صداقطع میشه.لطفا راهنمایی کنید.ممنون

به نظر من روغن ماشین رو تعویض کنین به احتمال زیاد جنس روغنی که استفاده کردین خوب نیست اگر درست نشد به احتمال زیاد اویل پمپتون ایراد داره یا یکی از راه هایی که روغن به بالای سرسیلندر میرسونه دچار گرفتگی شده
مجید پاسخ (5 سال پیش)
سلام من پژو405دارم صبح هاوقتی هواسرده پس ازروشن کردن حدود5ثانیه وقتی کمی گازمیدم صدای تق تق شنیده میشه وپس ازآن صداقطع میشه.لطفا راهنمایی کنید.ممنون
پیمان پاسخ (5 سال پیش)
با سلام پراید 111 صفر کشش ماشین خیلی کم هست حداکثر سرعت 125 تا پدال گاز تا انتها فشار میدم هیچ تاثیری ندارد لطفا راهنمایی کنید
فرشاد پاسخ (5 سال پیش)
سلام سمند معمولی مولتی پلکس ، ریپ میزد سه کار میکرد دیاگ انژکتور 2و 4 رو معیوب میدونس ولی تست انژکتور رفتم سوزنا خوب بود ، شمعا عوض شد ولی بازم ریپ زد آخرین بارداشت سه کار میکرد که دود و بخار سفید با مایعات مث بنزین خام از تو اگزوز زد و زود در حد 20 ثانیه قطع شد .... دیگه خاموشش کردم و روشنش نکردم ینی آب روغن زده یا نه خام سوزی سادس ....ممنون
مهدی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام.چند روز هست عقربه آمپر روغن بعداز چند دقیقه افت میکند وروی اخطار (خط قرمز)قرار میگیرد ولی چراغ اخطار روغن روشن نمیشود حالا من چطور بفهمم ایراد از آمپر است یا ویلپمپ یا فشنگی؟لطفا سریعا راهنمایی بفرمایید
مهرداد پاسخ (5 سال پیش)
باسلام،خودروی پژو۴۰۵درسرعت بالا از۹۵کیلومتربه بالا ریپ ضعیف میزند آیااین مشکل باعث خاموش شدن خودرو مشکل دیگری هم میشود
حمید رضا نیکخو پاسخ (5 سال پیش)
سلام سر دنده استارتتیبا روغن زده شده کلاچ هم ضعیفف شده
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از فرزین : سلام‌ . در خودروی زانتیا مدل ۸۵، به یکباره و پس از تعویض اجباری باطری، صدای پمپ بنزین بصورت مداوم شنیده می شود( حتی وقتی که کاملا سوئیچ خاموش است و سوئیچ را درآورده ام). سپاس

رله دوبل کنترل شود هر چه سریعتر
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از محمد : با سلام من پراید 132 مدل 88 دارم زمانی که ماشین ایست می کند دور موتور زیر 1000 میاید فرمان و بدنه می لرزد وقتی کمی گاز میدهیم دور موتور به 1000 می رسد در حالت ایستاده لرزش قطع می شود استپر تعویض شده ولی مشکل حل نشده ممنون راهنمایی کنید.

سوکت و سیم سنسور سرعت کنترل گردد
فرزین پاسخ (5 سال پیش)
سلام‌ . در خودروی زانتیا مدل ۸۵، به یکباره و پس از تعویض اجباری باطری، صدای پمپ بنزین بصورت مداوم شنیده می شود( حتی وقتی که کاملا سوئیچ خاموش است و سوئیچ را درآورده ام). سپاس
محمد پاسخ (5 سال پیش)
با سلام من پراید 132 مدل 88 دارم زمانی که ماشین ایست می کند دور موتور زیر 1000 میاید فرمان و بدنه می لرزد وقتی کمی گاز میدهیم دور موتور به 1000 می رسد در حالت ایستاده لرزش قطع می شود استپر تعویض شده ولی مشکل حل نشده ممنون راهنمایی کنید.
پبمان صمیمی پاسخ (5 سال پیش)
ماشین من پژوپارس معمولی هست ماشین روشن کروم خامودم وچراغ اخطار بنزین خاموش شد وماشبن هم هرچه اسههر چه استارت مب خوره روسن نمیشه دلیل چیست
حسين قاسمی پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین سراتو2008هتست وقتی سنروف بسته هست قسمت عقب سمت راننده مقداری فاصله دارد ولی سمت شتگرد کاملا بسته می شود ممنون می شوم راهنمایی نمایی
شهرام پاسخ (5 سال پیش)
باسلام و خسته نباشید. ماشین من پراید111 مدل 89 هست. وقتی ماشین سرده روشن که میکنم یکمی لرزش داره و وقتی گاز میدم از گزوز صدای پرت پرت میده اما همین که یکم گرم میشه درست میشه صدا میوفته.ممنون میشم کمکم کنید کلی خرج کردم سوزنهاشو شستشو دادم ،فیلتر بنزین عوض کردم .....
من نفرت انگیز پاسخ (5 سال پیش)
با تشکر فراوان 8)
آرش پاسخ (5 سال پیش)
سلام دوستان ماشین من ام وی ام ۵۳۰ هست، چند وقت پیش کیت کامل تایم عوض کردم ولی از اون موقع به بعد ماشین در حالت درجا بد کار میکنه و هر از چند ثانیه پت پت میکنه، استادکار گفت بخاطر اینه ک وقتی ماشین روشن کردیم کاور روی موتور که لوله متصل به هواکش و سنسور مپ و منتهی به دریچه گاز روی ماشین نبوده و سنسور مپ خطا گرفته و بردم دیاگ گذاشتن روش و دریچه گازم کاملا باز کردن و با اسپری شستنش اما هنوز مشکل پابرجاست، دور موتور تا رد لاین پر میشه و ماشینم تحت هر شرایطی تک استارت روشن میشه اما توی هوای سرد پت پت بیشتر میشه و یه مدت که ماشین کار کنه پت پت یه کوچولو کم میشه اما خیلی مطمئن نیستم شاید بهش عادت میکنم، ممنون کمک میکنید
مجتبی پاسخ (5 سال پیش)
با سلام راهنما و فلاشر من از کار افتاده دلیلش چی میتونه باشه؟
غلامحسین پاسخ (5 سال پیش)
سلام و عرض ادب پژو آردی انژکتوری مدل 84 دارم. ماشین در حالت سلو سه کار میکنه و شتابش فوق العاده کم شده و مصرف بنزین زیاد. شمع و وایر شمع رو عوض کردم و انژکتورها رو هم شستم و از لحاظ پاشش هم مشکلی ندارن. آیا امکان دارد که مشکل از سوپاپ باشد؟ چطور میشود عیب یابی کرد؟ با سپاس از شما
ساسان پاسخ (5 سال پیش)
صبحا موتور سرد نیش استارت روشن میشه اما زمانی که موتور گرم میشه استار نمی خوره مگر با گاز دادن با تاخیر
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از رضا : سلام خدمت دوستان ام وی ام 530دارم موقعی که موتور گرم میشه دور موتور درحالت توقف خودرو کمی بالا تر ازحد نرمال می ایسته وماشین گاز میخوره "آمپر آب که میاد پایین یا ماشین سرده نرماله . جالب تر اینکه موقع دور موتور بالا تو حالت موتور داغ اگه چراغ یا برق زیاد از ماشین بگیرم دور موتور پایین میاد. تشکر میکنم راهنمایی کنید

کثیفی و یا خرابی سوکت و یا خود استپر بررسی شود
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسن نقوی : با سلام مجدد جناب اقای یزدانی متاسفانه کماکان مشکل بنده با فن دور تند همچنان باقی مانده است. در همین هوای سرد، در مسیر تهران - رشت و بلعکس، تقریبا بیش از 50 درصد زمان فن دور تند روشن بود (در صورتیکه دمای آب اصلا بالا نبود) بنده ماشین رو خیلی جاهها نشان دادم و هر استاکار هم دیاگ میزینه و مشکل رو نمی فهمه، امکان داره شما کمکم کنید.

آیا بعد از تعویض ترموستات ماشین درست شد ؟ فشنگی آب را تعویض کردید؟ مشکل هوا گرفتن نداره؟ در رادیاتور یا مخزن آب سالم هست؟ کار کرد خودرو موقعی که سرده و تازه روشن میکنید درست هست ؟ رله های فن عملکرد درست دارند؟
رضا پاسخ (5 سال پیش)
سلام خدمت دوستان ام وی ام 530دارم موقعی که موتور گرم میشه دور موتور درحالت توقف خودرو کمی بالا تر ازحد نرمال می ایسته وماشین گاز میخوره "آمپر آب که میاد پایین یا ماشین سرده نرماله . جالب تر اینکه موقع دور موتور بالا تو حالت موتور داغ اگه چراغ یا برق زیاد از ماشین بگیرم دور موتور پایین میاد. تشکر میکنم راهنمایی کنید
حسن نقوی پاسخ (5 سال پیش)
با سلام مجدد جناب اقای یزدانی متاسفانه کماکان مشکل بنده با فن دور تند همچنان باقی مانده است. در همین هوای سرد، در مسیر تهران - رشت و بلعکس، تقریبا بیش از 50 درصد زمان فن دور تند روشن بود (در صورتیکه دمای آب اصلا بالا نبود) بنده ماشین رو خیلی جاهها نشان دادم و هر استاکار هم دیاگ میزینه و مشکل رو نمی فهمه، امکان داره شما کمکم کنید.
مهدی پاسخ (5 سال پیش)
با سلام و احترام بنده سمند EF7 تک سوز ، مدل 96 دارم ماشین بی دلیل شروع کرده به فلاشر زدن و اینکه کیلومتر شمار ماشین یک دفعه تیک میزنه و میوفته پایین بعد برمیگرده سر جاش، اوایل کمتر بودولی اخیرا خیلی زیاد شده و به نمایندگی بردم تمام دسته سیم ها ام عوض کردن ، ترمز ABS هم چک کردن ، پشت آمپر هم تعویض کردن ECU هم تعویض کردن هنوز متوجه نشدن چی هست کل قاب ستون ها و داشبورد ماشین هم باز کردن ریختن بیرون ولی متاسفانه متوجه نشدن دوستان لطفا درصورت امکان راهنمایی بفرمایید
حمید پاسخ (5 سال پیش)
با سلام خودروی 206 در دور موتور 2250 صدا بدی از موتور می آید ولی در دور موتورهای دیگر نرم و بدون صداست حتی زمانیکه کلاچ رو هم می گیرم این صدادر آن دور موتور هست دلیلش چیست
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مجید : سلام.من ۲۰۶ مدل ۸۴ دارم.موتور تعمیر کردم نیم موتور اروپایی انداختم واسه سال ۲۰۰۴ بود.مشکلی ندارمو نداشت.ولی الان چندوقته صبحها روشن میکنم و تو خیابون میرم وقتی گاز میدم ماشین موتورش مثل جت میشه.دندها با تمام قدرت و پر انرژی پر میشن.و خودرو کشش خیلی صافی داره.خیلی تمیز گاز میخوره شتاب میگیره.ولی گرمه میشه کار میکنه ی ریز انگار خودشو میگیره اونم بطور نامحصوص.و انگار نفس ماشسن گرفتس و دنده های بالاتر ماشین اصلا توان نداره.هیچ کسی هم نمیفهمه چیه.خسته شدم.دستگاه هیچی نشون نمیده.چیکار کنم.

شمع و وایر- کویل
ابوالفضل پاسخ (5 سال پیش)
سلام من یه سمند مدل 85دارم تودنده 1ریپ میزنه بردم مکانیکی گفت مشکل از گیربکسه دادم گیربکسو باز کردبازم درست نشد آگه میشه راهنمایی کنید
اشکان پاسخ (5 سال پیش)
سلام ‌ . ماشین ۴۰۵ tu5 هستش . در حرکت تو دور موتور ۳ تا ۴.۵ ماشین ریپ میزنه . فرقی هم نمی کنه که دنده چند باشه . شمع ها هم تازه عوض کردم . سوزنی انداختم . وایر مایل هم همینطور . ممنون میشم پاسخ بدین
علیرضا پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حجت : سلام.من یه پراید هاچ بک 111 دارم مال اخرای سال 90 می باشد..هر وقت میخوام روشنش کنم استارت میخوره و روشن میشه ولی بعد اگه گاز ندم ماشین نفس نداره و خاموش میکنه.کل برقشو بردم چک کردم گفت مشکل نداره.شمع هاشم عوض کردم تمام انژکتور و سوزناشم شستم ولی باز حل نشد.و بعد ستارت تا پامو از رو پدال گاز بردارم خاموش میشه و چند دقیقه باید گاز بدم تا موتور شارژ بشه..دیگه خستم کرده بخدا.به نظر شما مشکل چیه؟

سنسور دمای اب
وحید پاسخ (5 سال پیش)
با سلام پژو 405 مدل 88 دارم که در مواقعی چراغ داخل کلید مه شکن یا کلید گرم کن عقب به صورت خیلی ضعیف روشن میشد برای برطرف کردن آن یک تکه سیم از بدنه چراغ عقب به بدنه ماشین اتصال دادم این مشکل حل شد ولی شیشه بالابر درب جلو و همچنین ساعت ماشین از کار افتاد. میخواستم بدونم ایراد از کجاست در ضمن فیوزها سالم هستند
پوریا سرتیپی پاسخ (5 سال پیش)
سلام دوستان من ۲۰۶ مدل ۸۸تیپ۳ دارم ایرادی که داره چراغ چک روشن میشه و متشین گاز نمیخوره نهایتا در بعضی اوقات دور موتور تا ۴ بیشتر بالا نمیاد قطعاتی تعویض شده کویل شمعها سنسور اکسیژن سوزن انژکتور سیم کشی قسمت سوخت رسانی ولی بازم این مشکل رو داره ممنون میشم کمکم کنید
مجید پاسخ (5 سال پیش)
سلام.من ۲۰۶ مدل ۸۴ دارم.موتور تعمیر کردم نیم موتور اروپایی انداختم واسه سال ۲۰۰۴ بود.مشکلی ندارمو نداشت.ولی الان چندوقته صبحها روشن میکنم و تو خیابون میرم وقتی گاز میدم ماشین موتورش مثل جت میشه.دندها با تمام قدرت و پر انرژی پر میشن.و خودرو کشش خیلی صافی داره.خیلی تمیز گاز میخوره شتاب میگیره.ولی گرمه میشه کار میکنه ی ریز انگار خودشو میگیره اونم بطور نامحصوص.و انگار نفس ماشسن گرفتس و دنده های بالاتر ماشین اصلا توان نداره.هیچ کسی هم نمیفهمه چیه.خسته شدم.دستگاه هیچی نشون نمیده.چیکار کنم.
کاظم پاسخ (5 سال پیش)
وقتی ماشین سرد است و می خواهم از پارکینگ بیرون بیایم به محض اینکه فرمان را می چرخانم یک صدای سوت مانند وحشتناکی از چرخ جلوی سمت شاگرد می آید ولی بعد از حدود 10-15 ثانیه تمام می شود. علت چیست؟
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از امیر : با سلام و خسته نباشید.ماشین من تا امروز صبح مشکلی نداشت.ولی صبح بعدا از اینکه روشنش کردم بعد از حدودا دو دقیقه دیدم چراغ روغن ماشینم رو شنه و ماشین رو خاموشش کردم و بعد از اینکه گژ روغن رو دیدم متوجه شدم موتور روغن نداره و روغن موتور رفتم ریختم.اما الان ماشین استارت میخوره ولی موتور هیچ گونه حرکتی نمیکنه و ثابته خواهشا یکم سریعترراهنماییم کنید که بد جایی گیر کردم . یک دنیا سپاس

متاسفم با یدک کش هماهنگ کنید و تعمیرگاه اساسی
امیر عباس پاسخ (5 سال پیش)
سلام ماشین من پژو 405 است دیروز در هوای بارانی پس از کاهش دمای موتور در حال رانندگی چراغ اب بهمراه stopروشن شد.به تعمیرگاه رفتم.پس از باز کردن درپوش رله معلوم شد دور کند فن یکسره کار میکندکه با دستکاری تعمیر کار ایراد برطرف شد.درمسیر جاده پس از نیمساعت رانندگی و در سرازیری دومرتبه چراغهای ترمز و stop روشن و دمای موتور کاهش و فن با دور کند شروع به کار یکسره نمود که حتی با خاموش کردن موتور و در اوردن سوییچ نیز کار میکرد که به ناچار سرباطری را باز کردم.لطفا راهنمایی بفرمایید.سپاسگزارم
شهرام عراقی پاسخ (5 سال پیش)
سلام و خسته نباشید. من ام وی ام 315 دارم. بعد از توقف های 6-7 ساعته وقتی استارت میزنم تا 5- 10 ثانیه همه چیز عادیه ولی بعد عدم جرقه زنی سیلندر 1 شروع میشه و ریپ میخوره و چراغ چک چشمک میزنه. با 2-3 بار استارت زدن برطرف میشه و بعد همه چیز نرمال هست. وایر، شمع، کویل تعویض شده. واشر سرسیلندر نشتی نداره و در دیاگ به جز عدم جرقه زنی سیلندر 1 هیچ خطای دیگری نیست. انژکتور ها هم تمیز و جابجا شده اند. این مشکل بعد از تعویض سوپاپ ها به دلیل پاره شدن تسمه تایم ایجاد شده. لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر
امیر پاسخ (5 سال پیش)
با سلام و خسته نباشید.ماشین من تا امروز صبح مشکلی نداشت.ولی صبح بعدا از اینکه روشنش کردم بعد از حدودا دو دقیقه دیدم چراغ روغن ماشینم رو شنه و ماشین رو خاموشش کردم و بعد از اینکه گژ روغن رو دیدم متوجه شدم موتور روغن نداره و روغن موتور رفتم ریختم.اما الان ماشین استارت میخوره ولی موتور هیچ گونه حرکتی نمیکنه و ثابته خواهشا یکم سریعترراهنماییم کنید که بد جایی گیر کردم . یک دنیا سپاس
جمشید پاسخ (5 سال پیش)
سلام جناب استاد بعد از تعویض پمپ بنزین پراید انژکتوری مدل 84 امپر اب بعضی اوقات کار میکنه و بعضی اوقات نه .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
صمد طالبی پاسخ (5 سال پیش)
سلام خسته نباشین من خودرو سمند LXدارم درواقع پزو موتور در هنگام رانندگی پر سرعت وقتی پامو از پدال گاز برمیدارم ماشین تاقه بر میداره بعد میره سرعتشم کم میشه میره علتش چیه
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حمید رحمانی : سلام روز بخیر من یه سمند سورن دارم، چند روز پیش باهاش توی بارون رانندگی کردم و بعد اومدم گذاشتم توی پارکینگ ، امروز که خواستم ماشین رو جابجا کنم دیدم ترمز دستی رو که می خوابونم، آزاد نمیشه و ماشین تکون نمیخوره ، چیکار کنم

یه تقه به رینگ بزن آزاد میشه -اینجا تاپیک مربوط به سوالتون نیست
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حامد محمدی : عرض سلام مجدد در مورد پرایدی که گفتم سرعتش در دور۳.۸به ۱۲۰ میرسه میخواستم بگم زمانی که من این ماشین و خریدم نیاز داشت یه دستگاه دیاگ روش بگذارم چون روشن نمیشد.که سنسور دور موتور و رله دوبل و عوض کردم .جدیدا سنسور میل سوپاپ رو هم عوض کردم میخواستم بگم قبل از تعویض سنسور دور موتور و رله دوبل من باهاش رانندگی نکرده بودم ببینم تو چه دوری به۱۲۰ میرسه خوهشا کمک کنید.واقعا رو اعصابمه

اگر گاز هرز نمیخوره مربوط به خطای سنسور دور موتور ویا خطای عقربه هست باید با دیاگ مقدار سرعت و تعداد دورموتور کنترل شود
حمید رحمانی پاسخ (5 سال پیش)
سلام روز بخیر من یه سمند سورن دارم، چند روز پیش باهاش توی بارون رانندگی کردم و بعد اومدم گذاشتم توی پارکینگ ، امروز که خواستم ماشین رو جابجا کنم دیدم ترمز دستی رو که می خوابونم، آزاد نمیشه و ماشین تکون نمیخوره ، چیکار کنم
حامد محمدی پاسخ (5 سال پیش)
عرض سلام مجدد در مورد پرایدی که گفتم سرعتش در دور۳.۸به ۱۲۰ میرسه میخواستم بگم زمانی که من این ماشین و خریدم نیاز داشت یه دستگاه دیاگ روش بگذارم چون روشن نمیشد.که سنسور دور موتور و رله دوبل و عوض کردم .جدیدا سنسور میل سوپاپ رو هم عوض کردم میخواستم بگم قبل از تعویض سنسور دور موتور و رله دوبل من باهاش رانندگی نکرده بودم ببینم تو چه دوری به۱۲۰ میرسه خوهشا کمک کنید.واقعا رو اعصابمه
حامد محمدی پاسخ (5 سال پیش)
عرض سلام و ادب.بسیار ممنون از این مطالب درمورد عیب یابی خودرو که بسیار کار آمد و کامل است تمامی پراید ها در دورموتور حدودا۳هزار و دنده ۵ سرعتشون به۱۲۰کیلومتر میرسه ولی بنده یه پراید مدل۸۸ صبا جی تی ایکس دارم که در دور۳هزار و دنده۵ سرعتش۱۰۰الی۱۰۵تا میرسه و اگر بخوام باسرعت ۱۲۰کیلومتر حرکت کنم دور موتور به ۳.۸میرسه لطفا کمک کنید عیب ماشینمو بگیرم.
اسماعیل بیگی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام وخسته نباشید خدمت عزیزان وممنون از اطلاع رسانی های خوبتون ماشین من پرایده وچند روزه که چرا باز بودن دربهای پشت امپر قطع نمیشودالبته تمام در بارو یکی یکی باز کردم وچک کردم ولی بازهم روشنه ونمیتونم با دزدگیر ماشین رو قفل کنم لطفا اگه ممکنه راهنمایی کنید
حامد پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : سرباتری شل هست -رله دوبل یا سوکت اون خراب -هست - --خبرش را بذارید لطفا

درود استاد عزیز من اینجا مطرح کردم گفتند مدل v8 رل دوبل ندارد-حالا استاد عزیز اگر دارد در کجا قرار دارد؟ با تشکر
سام پاسخ (5 سال پیش)
با سلام..سمند ۸۵ دارم وقتی روشن میکنم بد روشن میشه ودود آبی میکنه اما زود قطع میشه بهم گفتن عیبش از لاستیک گاید و سوپاپ ها و رینگ و پستان هست منم موتور رو کامل تعمیر کردم اما بازم همون اول کار دود میکنه و مشکلم حل نشد خواستم بدونم من که تعمیر کامل کردم اما جواب نگرفتم آیا علت دیگری برای دود کردن خودرو با شرایط من هست یا نه؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید...
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حامد : سلام خدمت اساتید من یک 206 sd v8 مدل 91 دارم-یک مشکل اساسی دارم و این است البته بگم گاهی اوقات این مشکل و عیب پیش می اید بعد معمولا 13 تا 14 ساعت که خودر خاموش است هنگامی که خودرو را روشن می کنم ماشین به لرزه در می اید و چراغ چک موتور روشن میشه اول ثابت بعد شروع به چشمک زدن می کند بعد یکی دوبار که خودر را روشن و خاموش میکنم چراغ چک خاموش می شود-البته در سربالایی و دنده سنگین مثل 1 و 2 زیر پایم احساس لرزش خیلی کمی می کنم-این اقلام را نیز عوض کردم سنسور اسیژن-کویل-شمع-وایر لطف کنید بفرمایید چه مشکلی دارد چون واقعا کلافه شدم با تشکر

سرباتری شل هست -رله دوبل یا سوکت اون خراب -هست - --خبرش را بذارید لطفا
مهدی پاسخ (5 سال پیش)
سلام خسته نباشید من چند وقته ماشین سمند ef7 دو گانه سوز که سرد هست با سه بار استارت زدن روشن میشه و تا 5 دقیقه خیلی بد کار میکنه و باید منتظر بشم تا گرم بشه تا بتونم حرکت کنم چندبار بردم تعمیرگاه و سوزن انژکتورها و شمع را عوض کردم درست نشد چکار کنم خیلی اذیت میکنه
حامد پاسخ (5 سال پیش)
سلام خدمت اساتید من یک 206 sd v8 مدل 91 دارم-یک مشکل اساسی دارم و این است البته بگم گاهی اوقات این مشکل و عیب پیش می اید بعد معمولا 13 تا 14 ساعت که خودر خاموش است هنگامی که خودرو را روشن می کنم ماشین به لرزه در می اید و چراغ چک موتور روشن میشه اول ثابت بعد شروع به چشمک زدن می کند بعد یکی دوبار که خودر را روشن و خاموش میکنم چراغ چک خاموش می شود-البته در سربالایی و دنده سنگین مثل 1 و 2 زیر پایم احساس لرزش خیلی کمی می کنم-این اقلام را نیز عوض کردم سنسور اسیژن-کویل-شمع-وایر لطف کنید بفرمایید چه مشکلی دارد چون واقعا کلافه شدم با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسن نقوی : با مراجعه به ترموستات اصلی درجه روی اون 83حک شده بود یعنی بین شروع فن و دمای ترموستات حدود 8 درجه اختلاف قرارداره که منطقه است، پس ترموستات 89 باعث تداخل با عملکرد فن شده، این برداشت صحیحه ؟

کاملاً منطقی هست
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسن نقوی : سلام جناب آقای یزدانی بعد از بررسی ها در مورد خودرو مگان، مشخص شد که ترموستات استفاده شده برای این خودرو 89 درجه بوده و فن نیز در دمای 91 درجه شروع می کند و با توجه به تلرانس دمای باز و بسته شدن ترموستات، شرایط بسته شدن ترموستات در بعضی وقتها اتفاق می افتاد. حالا قرار شده ترموستات خوردو رو به 83 درجه (که ظاهرا فابریک اونها هم 83 درجه است) تغییر بدم تا فاصله دمای فن و ترموستات متعادل بشه. امیدوارم با این اصلاح شرایط مشکل حل بشه. نظر شما در مورد دامنه اختلاف دمای ترموستات و دمای شروع فن چیست؟ در مورد دمای ترموستات مگان 2000 اطلاع دارید چون روی فابریکش عددی درج نشده

بله درسته - حداقل بازه بین 5 تا 7 درجه نیاز است -استاندارد
حسن نقوی پاسخ (5 سال پیش)
با مراجعه به ترموستات اصلی درجه روی اون 83حک شده بود یعنی بین شروع فن و دمای ترموستات حدود 8 درجه اختلاف قرارداره که منطقه است، پس ترموستات 89 باعث تداخل با عملکرد فن شده، این برداشت صحیحه ؟
حسن نقوی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : ... توضیحات شما در خصوص مگان کامل بود به هر صورت خودرو میبایست بازدید شود ، ظاهرا همه چیز سالمه و تو وسواس افتادید

سلام جناب آقای یزدانی بعد از بررسی ها در مورد خودرو مگان، مشخص شد که ترموستات استفاده شده برای این خودرو 89 درجه بوده و فن نیز در دمای 91 درجه شروع می کند و با توجه به تلرانس دمای باز و بسته شدن ترموستات، شرایط بسته شدن ترموستات در بعضی وقتها اتفاق می افتاد. حالا قرار شده ترموستات خوردو رو به 83 درجه (که ظاهرا فابریک اونها هم 83 درجه است) تغییر بدم تا فاصله دمای فن و ترموستات متعادل بشه. امیدوارم با این اصلاح شرایط مشکل حل بشه. نظر شما در مورد دامنه اختلاف دمای ترموستات و دمای شروع فن چیست؟ در مورد دمای ترموستات مگان 2000 اطلاع دارید چون روی فابریکش عددی درج نشده
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از مهدی : باسلام 131دوگانه کارخانه مدل 93 دارم ماشین اصلا شتاب نداره ناگفته نماند صدای موتور به نسبت بالاست وقتی موتور روشنه درب تعویض روغنو باز که میکنم هوا میزنه بیرون وقتی ماشین داغه افت شتابش بیشتر مشهوده هر چی گاز میدم راه نمیره و ماشین گاز نمیخره مثلادر سراپایینی ها سرعت ماشین از 80 تا بیشتر نمیشه لطفا راهنماییم کنید باتشکر.

تایم به هم ریخته تایم و تسمه تایم تعویض شود - 2 فیلر گیری سوپاپ شود
مهدی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام 131دوگانه کارخانه مدل 93 دارم ماشین اصلا شتاب نداره ناگفته نماند صدای موتور به نسبت بالاست وقتی موتور روشنه درب تعویض روغنو باز که میکنم هوا میزنه بیرون وقتی ماشین داغه افت شتابش بیشتر مشهوده هر چی گاز میدم راه نمیره و ماشین گاز نمیخره مثلادر سراپایینی ها سرعت ماشین از 80 تا بیشتر نمیشه لطفا راهنماییم کنید باتشکر.
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از محمد : [list][*]با سلام و خسته نباشید پژو ۴۰۵ دارم ماشین حدود هشتاد هزار کار کرده ماشینم شتابش کم شده دیکس و صفحه عوض کردم ولی تغیر نکرد تا دور ۳۰۰۰ کم شتاب و ماشین جون نداره ولی از ۳۰۰۰ به بالا شتاب بهتر میشه لطف میکنید راهنمای کنید[/list]

سنسور دور موتور تمیز - سوپاپها فیلر شود
علی پاسخ (5 سال پیش)
باسلام ، لطفا نام روغن موتور مناسب برای پژوه پارس دوگانه سوز را معرفی کنید.متشکرم
امیر پاسخ (5 سال پیش)
سلام خودرو تندر ۹۰ مدل ۹۰دارم.مدتی است وقتی روشن میکنم به موقع حرکت گاز نمیخورد سخت حرکت میکند اما بعد کاملا خوب است حتی اگر در مسافرت طولانی.تقریبا تمام چیزهای ممکن را عوض کرده ام و بر طرف نشده است.تسم تایم.اورینگ ها.استوپر.صافی بنزین.پمپ بنزین.سنسور دور موتور.سنسور دریچه گاز.شمع.انژکتور.کوویل.سیم گاز و...اما فایده ای نداشته است.چه کسی میتواند مشکل را حل کند.باتشکر
محمد پاسخ (5 سال پیش)
باسلام و خسته نباشید 405دارم حدود 80000کار کرده چند وقتی هست شتاب ماشین کم شده و تا دور موتور 3000شتاب و جان ماشین کمه ولی از 3000به بالا بهتر میشه دیکس و صفحه عوض کردم ولی تغییر نکرد لطف میکنید راهنمایی کنید چند جا نشون دادم میگن عادی هست ولی من خودم میدونم شتابش کم شده
محمد پاسخ (5 سال پیش)
[list][*]با سلام و خسته نباشید پژو ۴۰۵ دارم ماشین حدود هشتاد هزار کار کرده ماشینم شتابش کم شده دیکس و صفحه عوض کردم ولی تغیر نکرد تا دور ۳۰۰۰ کم شتاب و ماشین جون نداره ولی از ۳۰۰۰ به بالا شتاب بهتر میشه لطف میکنید راهنمای کنید[/list]
مهدی پاسخ (5 سال پیش)
سلام ۲۰۶ sd v8 مدل ۹۴ دارم که خوب کار میکرد و مشکلی نداشت باهاش رفتیم مسافرت بعد از ۴۰۰ کیلومتر حرکت تو ترافیک کم کم دنده ماشین سخت جا رفت و بعدش یهو فقط صدای بدی میداد و ماشین حرکت نمیکرد! با بکسل تا تعمیرگاه رفتیم روغن واسکازین رو عوض کردن واستادیم تا ماشین خنک بشه بعدش حرکت کردیم همه چی درست بود اما موتور صدای عجیبی داره انگار ناله میکنه و سر و صدا داره الانم هر جا نشونش میدیم یکی میگه از گیربکسه یکی میگه میل لنگه و... کسی مشکل مشابه داشته یا میتونه راهنمایی کنه؟ممنون
باران پاسخ (5 سال پیش)
سلام من مزدا2 مدل 91 دارم، نمايشگرش علامت چراغ رو نشون نميده، حالت سبز رو. نور بالارو نشون ميده. از اون زمان hold هم كار نميكنه. فيوزها رو چك كردن سالم بودن همه. ممنون ميشم بگين ايراد از كجاس؟
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسن : باسلام مجدد، در صفحه مربوط به "آشنایی با مقاومت فن 206 و رانا" مشکل خودم رو راجع به مگان مطرح کردم، چون با مراجعه به اگزوز ساز، گفتند احتمال زیاد مشکل سیستم احتراق دارید و خروجی اگزوز مناسب است، حالا این مشکل احتراق از سنسور اکسیژن است یا از تایم نبودن، دیاگ چیزی نشان نداد. چند تا فرضیه مطرح است لطفاً کمک بفرمایید. 1- سال پیش سنسور اکسیژن بعد کاتالیست خریدم و روی دیاگ خطا نداشت، 2- رله فن و یا مقاومت فن، جدیدا مشاهده کردم، وقتی ماشین درجا کار میکنه و بعد از مدتی که آمپر به 90 رسید باید فن دور کند قطع بشه این .

... توضیحات شما در خصوص مگان کامل بود به هر صورت خودرو میبایست بازدید شود ، ظاهرا همه چیز سالمه و تو وسواس افتادید
حسن پاسخ (5 سال پیش)
باسلام مجدد، در صفحه مربوط به "آشنایی با مقاومت فن 206 و رانا" مشکل خودم رو راجع به مگان مطرح کردم، چون با مراجعه به اگزوز ساز، گفتند احتمال زیاد مشکل سیستم احتراق دارید و خروجی اگزوز مناسب است، حالا این مشکل احتراق از سنسور اکسیژن است یا از تایم نبودن، دیاگ چیزی نشان نداد. چند تا فرضیه مطرح است لطفاً کمک بفرمایید. 1- سال پیش سنسور اکسیژن بعد کاتالیست خریدم و روی دیاگ خطا نداشت، 2- رله فن و یا مقاومت فن، جدیدا مشاهده کردم، وقتی ماشین درجا کار میکنه و بعد از مدتی که آمپر به 90 رسید باید فن دور کند قطع بشه این اتفاق نمی افته، ولی در حرکت آرام فن کند قطع میشه. 3-کاتالیست (اگزوز ساز گفت خروجی خوبه) 4- تایم نبودن سوال مهم ، آیا میشه رله ها بعد از گرم شدن ماشین خوب عمل نکنه و فن ها رو تو مدار بیاره و دمای آب رو پایین نگه داره و شرایط موتور خنک رو برای ecu ایجاد کنه باشه وتزیق سوخت رو افزایش بده,؟ ضمنا در تابستان آمپر آب همان حدود ۹۰ درجه بود ولی فن دور تند کار میکرد و داخل کاپوت آنقدر داغ بود که کولر (علیرغم گاز کامل و شرایط خوب در نیم ساعت اول) هوای خنک نداشت.
.. حسن.. پاسخ (5 سال پیش)
باسلام و احترام مدتی هست که خودرو 405 دوگانه کارخانه ام روی حالت بنزین خوب کار نمی کند و خود به خود از حالت بنزین به روی گاز میرود و چراغ چک آن روشن میشود فیلتر بنزین زیر در عقب را تعویض کردم برای مدت کوتاهی چراغ چک خاموش شد و خودرو به حالت طبیعی بازگشت دوباره به وضع غیر عادی قبلی برگشت لطفاً برای رفع عیب مرا راهنمایی کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسن : با سلام و احترام مجدد و تشکر از آقای یزدانی منظور از گرفتگی اگزوز ، همون گرفتگی کاتالیست است؟ به چند تا اگزوز ساز نشان دادم گفتند خروجی خوبه، آیا با دیاگ می توان گرفتگی رو تشخیص دارد؟

درود بر شما -بله منظور منابع و کاتالیست هست -با دیاگ طرف باید خیلی وارد باشه و با تجربه تا بفهمه ضمنا تست اون باید با گاز زیاد همراه باشه چون احتمال ریختن توری ها هست بخصوص اگه تصدف و تقه از عقب داشته باشید
حسن پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : گرفتگی اگزوز دارید

با سلام و احترام مجدد و تشکر از آقای یزدانی منظور از گرفتگی اگزوز ، همون گرفتگی کاتالیست است؟ به چند تا اگزوز ساز نشان دادم گفتند خروجی خوبه، آیا با دیاگ می توان گرفتگی رو تشخیص دارد؟
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از حسن : با سلام، مگان 2000 اتومات دارم. مدتی هست آمپر آب در حدود 90 تا 92 بیشتر نمیشه ولی فن دور تند کار میکنه و جدید متنوجه شدم اگزوز هم به شدت داغ شده و حتی یونولیت داخل صندوق عقب رت مقداری ذوب کرده و همچنین در مسافتهای طولانی و در سربالایی ها اگرچه آمپر آب بالا نیست ولی داخل کاپوت و تجهیرات به شدت داغ است و دست را می سوراند و حتی ECU رو هم نمیشه لمس کرد و در همین مواقع سرمای کولر به شدت کم میشه. بعضیا میگن ممکن است از تایم یا سنسور کسیژن باشه . ضمنا ترموستات، فشنگی آب ، شمع و کویل رو عوض کردم . آیا ممکنه گرمای داخل کاپوت باعث وارد مدار کردن دور تند شود (در صورتیکه آمپر اب هیچ وت بالای 93 نشده است)

گرفتگی اگزوز دارید
حسن پاسخ (5 سال پیش)
با سلام مجدد، در برخی از سایتها موضوع وجود سنسور دمای خشک مطرح شده، که به بدنه موتور متصله، آیا این موضوع صحت داره ؟ یا اینکه در همون سنسور آب ،(فشنگی آب) این امکان توأمان لحاظ شده ؟ در مورد پست های قبلی ممکنه ماشین من تحت تاثیر احتراق ناقص به دلیل اشکال در سنسور اکسیژن یا تایم نبودن ، دچار افزایش دمای بدنه موتور شده و فن دور تند وارد مدار بشه؟
حسن پاسخ (5 سال پیش)
با سلام، مگان 2000 اتومات دارم. مدتی هست آمپر آب در حدود 90 تا 92 بیشتر نمیشه ولی فن دور تند کار میکنه و جدید متنوجه شدم اگزوز هم به شدت داغ شده و حتی یونولیت داخل صندوق عقب رت مقداری ذوب کرده و همچنین در مسافتهای طولانی و در سربالایی ها اگرچه آمپر آب بالا نیست ولی داخل کاپوت و تجهیرات به شدت داغ است و دست را می سوراند و حتی ECU رو هم نمیشه لمس کرد و در همین مواقع سرمای کولر به شدت کم میشه. بعضیا میگن ممکن است از تایم یا سنسور کسیژن باشه . ضمنا ترموستات، فشنگی آب ، شمع و کویل رو عوض کردم . آیا ممکنه گرمای داخل کاپوت باعث وارد مدار کردن دور تند شود (در صورتیکه آمپر اب هیچ وت بالای 93 نشده است)
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از محمد : با سلام ماشین پارس 86 تو دنده 1و2 کله میزنه. کلاچ میگیرم دور موتور فورا میاد پایین و موتور ریپ میزنه و گاها خاموش هم میشه.وقتی موتور گرمه خاموش میکنم و بعد چند دقیقه استارت میزنم بد کار میکنه.مصرفش هم یه خورده زیاده.از دیروزم وقتی سوییچ ومیبندم ماشین خاموش نمیشه . اینم بگم ماشین من وقتی گرمه این ایرادا رو داره. شمع و وایرها-باطری -سنسورکیلومتر- سنسور دورموتور-مپ سنسور-سنسور دریچه گاز و عوض کردم.اتصال بدنه روهم بازدیدش کردم ولی ایراد همچنان هست.دیگه کلافم کرده.... ممنونم.....

در پست دیگر شنا هم جواب دادم مجدد پست را تکرار میکنم 1- سوکت استپرو خوداستپر موتور تمیز و کنترل کنید- 2-سوکت و سنسور سرعت را کنترل کنید
محمد پاسخ (5 سال پیش)
با سلام ماشین پارس 86 تو دنده 1و2 کله میزنه. کلاچ میگیرم دور موتور فورا میاد پایین و موتور ریپ میزنه و گاها خاموش هم میشه.وقتی موتور گرمه خاموش میکنم و بعد چند دقیقه استارت میزنم بد کار میکنه.مصرفش هم یه خورده زیاده.از دیروزم وقتی سوییچ ومیبندم ماشین خاموش نمیشه . اینم بگم ماشین من وقتی گرمه این ایرادا رو داره. شمع و وایرها-باطری -سنسورکیلومتر- سنسور دورموتور-مپ سنسور-سنسور دریچه گاز و عوض کردم.اتصال بدنه روهم بازدیدش کردم ولی ایراد همچنان هست.دیگه کلافم کرده.... ممنونم.....
محمودی پاسخ (5 سال پیش)
سلام دوستان ماشین ۲۰۶ دارم وفتی فرمون ماشین رو سمت چپ میچرخونم کولر ضعیف میشه و افت پیدا میکنه و وقتی فرمون صاف یا به سمت راست میچرخونم هیچ تغییری نداره ففط وقتی به سمت چپ میچرخونم افت پیدا میکنه مشکل از چیه؟ با تشکر
فرزاد پاسخ (5 سال پیش)
سلام دوستان. پراید من هنگام عبور از دست اندازها بخصوص دست اندازهای روستایی قسمت جلوی ماشین صدای غریچ میدهد اما کدام چرخ نمیدونم. بردم مکانیکی میگه چیزی مشکل نداره. ولی خو صداش اذیتم میده لطفا کمک کنید. صدای دیگری هم میده بطور مثال وقتی با دنده سه در حال حرکت هستی و گاز رو رها میکنی تا سرعتت بیاد رو حالت سِلوی ماشین بعدش که بخای دوباره گاز بدی صدا از تسمه هاش میاد اما سفت هم هست.
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از لامک : با سلام 206 صندوقدار تازه خریدم و هنوز دو هفته نشده و موقعی که کولر روشن است یه دفعه کولر خاموش میشه و اصلا هوایی بیرون نمیزنه. کولر را خاموش و روشن هم میکنم ولی حل نمیشه. اوایل بعد از 10 دقیقه که روشن بود خاموش میکرد ولی الان به دو دقیقه هم نمیرسه . اوایل صبح خوب کار میکنه ولی ظهرها و وقتی که هوا گرم است حتی در حالت فن هم خاموش میکنه، بردم نمایندگی دستگاه زد و ریست کرد ولی حل نشد. لطفا کسی میدونه مشکل چیه؟

نقل قول از لامک : با سلام 206 صندوقدار تازه خریدم و هنوز دو هفته نشده و موقعی که کولر روشن است یه دفعه کولر خاموش میشه و اصلا هوایی بیرون نمیزنه. کولر را خاموش و روشن هم میکنم ولی حل نمیشه. اوایل بعد از 10 دقیقه که روشن بود خاموش میکرد ولی الان به دو دقیقه هم نمیرسه . اوایل صبح خوب کار میکنه ولی ظهرها و وقتی که هوا گرم است حتی در حالت فن هم خاموش میکنه، بردم نمایندگی دستگاه زد و ریست کرد ولی حل نشد. لطفا کسی میدونه مشکل چیه؟

سوکت اون لق شده یا کمی از جاش در اومده
علیرضا یزدانی پاسخ (5 سال پیش)

نقل قول از رحیم : با سلام من به زانتیا مدل ۸۸ دارم تازگیا تو شهر کولر که روشن میکنم آمپر آب از ۹۰ رد میشه و به ۱۰۰ میرسه و اگه کولر رو خاموش نکنم بالاتر هم میره.کولر رو که خاموش میکنم آمپر آب میاد پایین رو ۸۵ تا ۹۰ و نرمال میشه.یک سال هم‌ نشده واشر سر سیلندر عوض کردم چون واشر زده بود. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید مشکل چیه. متاسفانه چون تو یه شهر کوچیک هستیم تعمیرکار خوب کم گیر میاد. سپاسگزارم

اول شمع و وایر را کنترل کن - سنسور فشار کولر بررسی شود توسط سرویسکار کولر
رضا پاسخ (5 سال پیش)
سلام.خدا خیرتان بدهد هم خیر دنیا و آخرت.من شاگرد مکانیکم و خیلی به عیب یابی کامل نیاز داشتم.با اجازه ی شما دانلود کردم.
لامک پاسخ (5 سال پیش)
با سلام 206 صندوقدار تازه خریدم و هنوز دو هفته نشده و موقعی که کولر روشن است یه دفعه کولر خاموش میشه و اصلا هوایی بیرون نمیزنه. کولر را خاموش و روشن هم میکنم ولی حل نمیشه. اوایل بعد از 10 دقیقه که روشن بود خاموش میکرد ولی الان به دو دقیقه هم نمیرسه . اوایل صبح خوب کار میکنه ولی ظهرها و وقتی که هوا گرم است حتی در حالت فن هم خاموش میکنه، بردم نمایندگی دستگاه زد و ریست کرد ولی حل نشد. لطفا کسی میدونه مشکل چیه؟
مرساد پاسخ (5 سال پیش)
سلام پارس مدل 86 هنگام کولر گرفتن دنده معکوس که دارم میدم کلاجو گرفتم ماشین میره رو امپر یعنی اگه گاز ندم خاموش میکنه میشه گفت چون زمان معکوس دور موتور میاد پایین اینجوری میشه فقط هم با کولر ممنون میشم کمکم کنین
رحیم پاسخ (6 سال پیش)
با سلام من به زانتیا مدل ۸۸ دارم تازگیا تو شهر کولر که روشن میکنم آمپر آب از ۹۰ رد میشه و به ۱۰۰ میرسه و اگه کولر رو خاموش نکنم بالاتر هم میره.کولر رو که خاموش میکنم آمپر آب میاد پایین رو ۸۵ تا ۹۰ و نرمال میشه.یک سال هم‌ نشده واشر سر سیلندر عوض کردم چون واشر زده بود. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید مشکل چیه. متاسفانه چون تو یه شهر کوچیک هستیم تعمیرکار خوب کم گیر میاد. سپاسگزارم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از پیمان : سلام پژو 207 جدید در زمان گرم بودن هوا و یا 1 ساعت بعد از خاموش کردن موتور روشن نمیشه، استارت میخوره اما روشن نمیشه باید گاز رو نگه دارم تا روشن شه و اگر قبل از 1 دقیقه گاز رو رها کنم دور موتور میاد روی 200-300 و خاموش میشه، شمع ها 1 روزه دود میزنن که بهم گفتن به دلیل همین بد کارکردنه، در سایر موارد مشکلی ندارم. دیاگ چیزی نشون نمیشه و ایساکو تا الان متوجه ایراد نشده. لطفا راهنمایی کنید. ممنون

اگر خودرو روغن کم نمی کند 1-سنسور دمای آب بررسی شود 2-گراف عملکرد سنسور اکسیژن در حالت گرم خودرو بررسی گردد این کارها توسط یه نفر حرفه ای انجام شود نتیجه اعلام شود
پیمان پاسخ (6 سال پیش)
سلام پژو 207 جدید در زمان گرم بودن هوا و یا 1 ساعت بعد از خاموش کردن موتور روشن نمیشه، استارت میخوره اما روشن نمیشه باید گاز رو نگه دارم تا روشن شه و اگر قبل از 1 دقیقه گاز رو رها کنم دور موتور میاد روی 200-300 و خاموش میشه، شمع ها 1 روزه دود میزنن که بهم گفتن به دلیل همین بد کارکردنه، در سایر موارد مشکلی ندارم. دیاگ چیزی نشون نمیشه و ایساکو تا الان متوجه ایراد نشده. لطفا راهنمایی کنید. ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از احمد : سلام. 405 مدل 87 دارم.وقتی در زمان بالا بودن گرمای هوا یه مدتی حرکت میکنم ماشین شروع میکنه به پس زدن و در سربالایی ها کم میاره. هرچی میگذره این مشکل بیشتر میشه تا بالاخره مجبور به توقف میشم . یه چند دقیقه ای که ماشین رو خاموش میکنم و بعد روشن میکنم مشکل بر طرف میشه . البته بعد از مدتی باز هم بروز میکنه. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

اول شمعها را تعویض کنید اگه بهتر شد وایرها را تعویض کنید- خبرش را هم بذارید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حسین : سلام جناب مهندس،موتور ریو مدل ۹۰خود را یکسال پیش با کارواش خانگی شستم،بعد از چند روز ماشین با یک استارت روشن نمیشد،شمع،فیلتر بنزین،سنسور اکسیژن(پرایدی)را تعویض کردم ولی هنوز هم گاهی وقتها مخصوصا وقتی موتور داغ هست و یا کولر گرفته ام ماشین با استارت های زیاد باید روشن بشه و به زور روشن میشه ،دو بار هم دیاگ زده ام ولی خطایی نشون نداده،در ضمن فکر میکنم فن هم خیلی دیر خاموش میشه،البته گاهی وقتها صبح ها هم با چند استارت روشن میشه،مصرف سوختمم از پارسال کمی بالا رفته.لطفا راهنمایی کنید سپاسگذارم

وایرها را تعویض کنید - سنسور اکسیژن خودش را بگذارید
حسین پاسخ (6 سال پیش)
سلام جناب مهندس،موتور ریو مدل ۹۰خود را یکسال پیش با کارواش خانگی شستم،بعد از چند روز ماشین با یک استارت روشن نمیشد،شمع،فیلتر بنزین،سنسور اکسیژن(پرایدی)را تعویض کردم ولی هنوز هم گاهی وقتها مخصوصا وقتی موتور داغ هست و یا کولر گرفته ام ماشین با استارت های زیاد باید روشن بشه و به زور روشن میشه ،دو بار هم دیاگ زده ام ولی خطایی نشون نداده،در ضمن فکر میکنم فن هم خیلی دیر خاموش میشه،البته گاهی وقتها صبح ها هم با چند استارت روشن میشه،مصرف سوختمم از پارسال کمی بالا رفته.لطفا راهنمایی کنید سپاسگذارم
احمد پاسخ (6 سال پیش)
سلام. 405 مدل 87 دارم.وقتی در زمان بالا بودن گرمای هوا یه مدتی حرکت میکنم ماشین شروع میکنه به پس زدن و در سربالایی ها کم میاره. هرچی میگذره این مشکل بیشتر میشه تا بالاخره مجبور به توقف میشم . یه چند دقیقه ای که ماشین رو خاموش میکنم و بعد روشن میکنم مشکل بر طرف میشه . البته بعد از مدتی باز هم بروز میکنه. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهدی : سلام من ۲۰۶ sd مدل ۹۰دارم مدتیه تو حرکت چراغ چک روشن میشه ،ماشین یه سکته میخوره بعد از چند کیلومتر خاموش میشه،دیگ خطای برق انژکتوری میده،پمپ بنزین و سنسور دور موتور و اکسیژن هم تعویض کردم ،همچنان مشکل هست ممنون میشم راهنمایی کنید

یکی ازشمعها و یا وایرها و یا انژکتورها ایراد داره و یا سیم اونها
مهدی پاسخ (6 سال پیش)
سلام من ۲۰۶ sd مدل ۹۰دارم مدتیه تو حرکت چراغ چک روشن میشه ،ماشین یه سکته میخوره بعد از چند کیلومتر خاموش میشه،دیگ خطای برق انژکتوری میده،پمپ بنزین و سنسور دور موتور و اکسیژن هم تعویض کردم ،همچنان مشکل هست ممنون میشم راهنمایی کنید
حسن پاسخ (6 سال پیش)
با سلام واحترام خدمت استادان گرامی پراید ۸۸ دارم معمولا اوایل صبح هر وقت ک میخوام ماشین روشن کنم با استارت اولی روشن نمیشه باید دو سه بار استارت بزنم تا روشن بشه مشکلشون از کجا میتونه باشه
تهمتن پاسخ (6 سال پیش)
باسلاlم سمند ال ایکس ، لنت جلو تعویض کردم موقع ترمز میگیرم چراغ چک روشن میشه با رها کردن ترمز چراغ چک خاموش میشه لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکرم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از سینا : سلام دوستان. پژو 405 مدل 83 دارم. دیروز ضبط پایونر و باند فابریک خود پژو رو نصب کردم. اما نمیدونم چرا هر وقت ترمز میگیرم یه لحظه(1ثانیه) صدا قطع میشه بعدش ادامه پیدا میکنه( خاموش نمیشه یه لحظه صدا قطع میشه). هربار ترمز میگیرم اینطور میشه. در حالتی که ترمز نگیرم مشکلی نداره. لطفا راهنمایی کنید

سوکتهای چراغهای عقب را بکش اگه خوب شد مال اوناست اگه نه مجدد بیا
سینا پاسخ (6 سال پیش)
سلام دوستان. پژو 405 مدل 83 دارم. دیروز ضبط پایونر و باند فابریک خود پژو رو نصب کردم. اما نمیدونم چرا هر وقت ترمز میگیرم یه لحظه(1ثانیه) صدا قطع میشه بعدش ادامه پیدا میکنه( خاموش نمیشه یه لحظه صدا قطع میشه). هربار ترمز میگیرم اینطور میشه. در حالتی که ترمز نگیرم مشکلی نداره. لطفا راهنمایی کنید
بهروز پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : دوست من مشکل 1-دینام 2- باتری و3 موارد مربوط به سیمهای شارژ ولقی اتصالات بدنه دارید

ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از بهروز : سلام. پراید132 مدل 89 دارم. در حین حرکت یهو چراغ abs و ترمز دستی با هم روشن میشه و نور چراغهای جلو هم زیاد میشه و تا حالا چندبار چراغها سوخته. کیلومتر و دور موتور هم ثابت میشه. این وضعیت از چند ثانیه تا چند دقیقه ممکنه طول بکشه و در هر سرعتی حتی وقتی ماشین درجا کار میکنه. هم برقکار بردم و هم تعمیرکار abs و هیچکدوم تشخیص دقیق و قاطعی ندادن. ممنون میشم اگر راهنماییم بفرمایید.

دوست من مشکل 1-دینام 2- باتری و3 موارد مربوط به سیمهای شارژ ولقی اتصالات بدنه دارید
بهروز پاسخ (6 سال پیش)
سلام. پراید132 مدل 89 دارم. در حین حرکت یهو چراغ abs و ترمز دستی با هم روشن میشه و نور چراغهای جلو هم زیاد میشه و تا حالا چندبار چراغها سوخته. کیلومتر و دور موتور هم ثابت میشه. این وضعیت از چند ثانیه تا چند دقیقه ممکنه طول بکشه و در هر سرعتی حتی وقتی ماشین درجا کار میکنه. هم برقکار بردم و هم تعمیرکار abs و هیچکدوم تشخیص دقیق و قاطعی ندادن. ممنون میشم اگر راهنماییم بفرمایید.
محمد پاسخ (6 سال پیش)
باسلام ، ضمن تشکر از آقای مهندس یزدانی ، من ماشین RD انژکتور مدل 84 دارم فقط صبحها وقتی موتور سرده دیر روشن میشد. با راهنمایی مهندس سنسور هوای زیر منیفولد (سنسور کمکی MAP) رو عوض کردم ، الان ماشینم درست شده و با تک استارت روشن میشه. لازم به توضیح است که این سنسور در دستگاه دیاک اصلا خطا نمی داد 3 بار دستگاه دیاگ زدم که گفتند سنسور MAP و سنسور آب سالم هس که با راهنمایی مهندس یزدانی سنسور هوای زیر منیفولد رو عوض کردم الان درست شده.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امین : سلام،206 تیپ دو 84 با تک استارت روشن میشه.بعد از حدود پنج دقیقه درجا کار کردن یا حرکت موتور خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه.بوی خام سوزی شدید داره کارهای انجام شده: دیاگ زده شد خطا نداشت.کویل،شمع،فشنگی آب ،فیلتر هوا و بنزین و روغن عوض شده،فشار پمپ بنزین به گفته امداد خودرو نرماله مسیر کاتالیزور بازه ،سنسور دور موتور تمیز شده در ضمن بعد از خاموش شدن ماشین تا دو سه ساعت روشن نمیشه و در صورت روشن شدن دود شدیدی از اگزوز خارج میشه.به دلیل خاموش شدن نمیتونم تا تعمیرگاه ببرمش دیگه ممنون میشم راهنمایی کنید

سنسور اکسیژن خراب شده
داریوش پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از نغمه : تو رو خدا یکی بگه مشکلش چیه؟!کویل هم عوض کردم مشکل حل نشده.

سنسور دور موتور
امین پاسخ (6 سال پیش)
سلام،206 تیپ دو 84 با تک استارت روشن میشه.بعد از حدود پنج دقیقه درجا کار کردن یا حرکت موتور خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه.بوی خام سوزی شدید داره کارهای انجام شده: دیاگ زده شد خطا نداشت.کویل،شمع،فشنگی آب ،فیلتر هوا و بنزین و روغن عوض شده،فشار پمپ بنزین به گفته امداد خودرو نرماله مسیر کاتالیزور بازه ،سنسور دور موتور تمیز شده در ضمن بعد از خاموش شدن ماشین تا دو سه ساعت روشن نمیشه و در صورت روشن شدن دود شدیدی از اگزوز خارج میشه.به دلیل خاموش شدن نمیتونم تا تعمیرگاه ببرمش دیگه ممنون میشم راهنمایی کنید
مهدی پاسخ (6 سال پیش)
سلام ، من دو ماهی هست یه ام وی ام 315 فول صفر خریدم سرعتش خیلی پایین به طوری که وقتی گاز تا آخر فشار میدم حداکثر 150تا بیشتر نمیره ، در ضمن یه ایراد دیگه ای هم که داره جدیدا به سمت راننده می کشه تنظیم فرمون هم بردم ، چرخ ها رو هم ضربدری عوض کردم ولی بازم درست نشد ممنون میشم راهنمایی کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از سیدعلی : سلام..من ماشینم ساینا هست ای ایرادی داره هیچ که درستش نکرده وقتی بهش فشار میارم داغ می کنه باکولر وغیرکولر وقتی می خوام سرعت کم کنم ویا به سرعت گیر میرسم ماشینم خاموش می شه استوپموتورهم تعویض کردم زیر دستگاه هم بردمش روغنشم بهترین روغن رو ریختم دریچه هم دادم فیلیر گیری کردم ولی هنوز درست نشود طورخدا کمکم کنید دیگه خسته شدم

سوکت و سنسور سرعت تعویض شود
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از بهنام : سلام. من تیبا مدل 97 گرفتم. بعد از 700 کیلومتر کارکرد موقع استارت اصلاً گار نمیخورد که روشن شه. بعد از ده تا بیست بار استارت زدن روشن میشه که تو حرکت هم خوب شتاب نمیگیره. کارشناس نمایندگی گفت مدل های 97 پمپ بنزین ال90 دارن که خوب جواب نداده. حالا پمپ بنزینی که گفته پیدا نکردم تا الآن ماشین همش خوابیده. کسی میتونه منو راهنمایی کنه؟

سنسور دور موتور
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از بهنام : سلام.من ی پراید 131 اس ال دارم.میخواستم لامپ فلاشر رو عوض کنم عوض شد و کار میکنه ولی کلا" همه لامپ های معقب از کار افتادن و کار نمیکنن چ کنم؟؟(البته لامپ ترمز هم کار میکنه)

;کثیفی یا نصب اشتباه سوکت
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهدی : با سلام ماشینم پراید 86 بعد از 20 دقیقه رانندگی از دنده دو به یک خاموش می شود. شیلنگ منیفولد برمیدارم مشکلی ندارد. ضمنا بوی دود میاد داخل ماشین و ماشین دود سباه می دهد ممنون میشم راهنمایی کنید .

اگزوز کیپ شده
سیدعلی پاسخ (6 سال پیش)
سلام..من ماشینم ساینا هست ای ایرادی داره هیچ که درستش نکرده وقتی بهش فشار میارم داغ می کنه باکولر وغیرکولر وقتی می خوام سرعت کم کنم ویا به سرعت گیر میرسم ماشینم خاموش می شه استوپموتورهم تعویض کردم زیر دستگاه هم بردمش روغنشم بهترین روغن رو ریختم دریچه هم دادم فیلیر گیری کردم ولی هنوز درست نشود طورخدا کمکم کنید دیگه خسته شدم
بهنام پاسخ (6 سال پیش)
سلام. من تیبا مدل 97 گرفتم. بعد از 700 کیلومتر کارکرد موقع استارت اصلاً گار نمیخورد که روشن شه. بعد از ده تا بیست بار استارت زدن روشن میشه که تو حرکت هم خوب شتاب نمیگیره. کارشناس نمایندگی گفت مدل های 97 پمپ بنزین ال90 دارن که خوب جواب نداده. حالا پمپ بنزینی که گفته پیدا نکردم تا الآن ماشین همش خوابیده. کسی میتونه منو راهنمایی کنه؟
محمد پاسخ (6 سال پیش)
سلام.پژو ۲۰۶ آریان دوگانه سوز دارم.در حال رانندگی با ماشین روی حالت گاز بودم که یهو ماشین از حالت گاز خارج شد و روی بنزین رفت و چراغ عیب یاب موتور روشن شد و چراغ زرد رنگ که سمت راست بالای صفحه کیلومتر شمار است روشن شد.در ضمن به نظرم ماشین در حالت ایستاده کمی گاز میخوره .لطفا راهنمایی کنید مشکل چی هست؟
بهنام پاسخ (6 سال پیش)
سلام.من ی پراید 131 اس ال دارم.میخواستم لامپ فلاشر رو عوض کنم عوض شد و کار میکنه ولی کلا" همه لامپ های معقب از کار افتادن و کار نمیکنن چ کنم؟؟(البته لامپ ترمز هم کار میکنه)
مهدی پاسخ (6 سال پیش)
با سلام ماشینم پراید 86 بعد از 20 دقیقه رانندگی از دنده دو به یک خاموش می شود. شیلنگ منیفولد برمیدارم مشکلی ندارد. ضمنا بوی دود میاد داخل ماشین و ماشین دود سباه می دهد ممنون میشم راهنمایی کنید .
mecanik پاسخ (6 سال پیش)
اقای محترم لطفا به سوالات جوب نده سایت خوبی دارید ولی این‌کارتون اشتباه چون مشتری رو راهنمایی میکنید میاد جلو در مغازه بری ما مکانیکا شاخ میشه نون ما هم اجر میشه☹
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حسینی : باسلام، مهندس جان ماشین RD انژکتور من وقتی موتور سرده دیر روشن میشه میگن سنسور دمای آب رو عوض کنم. آیا سنسور دمای آب باتوجه به مدل ECU متفاوته یا فرقی نمی کنه کدام مارک رو بندازم روش. متشکرم

مارک سام فر بخرید - فقط به رنگ اون دقت کنید :-)
حسینی پاسخ (6 سال پیش)
باسلام، مهندس جان ماشین RD انژکتور من وقتی موتور سرده دیر روشن میشه میگن سنسور دمای آب رو عوض کنم. آیا سنسور دمای آب باتوجه به مدل ECU متفاوته یا فرقی نمی کنه کدام مارک رو بندازم روش. متشکرم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)
.....و گاز مایع کردم و چراغ چک روشن شده و دیاگ زدم....کد را پاک میکنم دوباره بعد از حدود400 کیلومتر چراغ چک روشن می شود دلیلش چیست؟

ببر نمایندگی ایران خودرو با کامپیوتر یا لپ تاب اونا بزن دقیق میگه چیه - با تجربه و علم کم من مربوط به سنسور فشار منیفولد یا مپ سنسور هست
محمد محمدی پاسخ (6 سال پیش)
سلام من پژو 405 اس ال ایکس دارم و گاز مایع کردم و چراغ چک روشن شده و دیاگ زدم کد خطای p2177 وp2192 می دهد و کد را پاک میکنم دوباره بعد از حدود400 کیلومتر چراغ چک روشن می شود دلیلش چیست؟
عماد پاسخ (6 سال پیش)
سلام سلام پژو پارس تیو فایو ۹۶ گرفتم وقتی ماشین رو میشوریم تا یکی دو ساعت وقتی ماشین ماشین و قفل میکنیم چراغ و بوق میزنه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)
وایرها جابجاست
مجید بیگی نژاد پاسخ (6 سال پیش)
با سلام سمند RF7دارم تعمیر کامل کردن وقتی روشن میکنم سیلندر 2و1کار میکنه سیلندر 3و4کار نمی کنه انژکتورها پاشش میکنند و کویلهاها هم جرقه میزنند اما فقط دو و یک کار میکنه سه وچهار هیچ عکس‌العمل نشون نمیدهد برق هست پاشش هم هست اما جرقه و پاشش با هم همخوانی ندارن خواهشمندم اگر کسی میدونه بگه علت چیست؟[i]برق سمند[/i]
Jamshid پاسخ (6 سال پیش)
ماشین من پراید ۱۳۱مدل۹۳ هست وقتی ماشین سرده وآمپر آب پایین هست ۱۰۰ مبر که حرکت میکنم ماشین یک دفعه گاز نمی خوره و تا وقتی آمپر آب تا وسط نرسیده گاز نی خوره بعد چند تا ریپ مزنه و درست میشه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حمید : با سلام و خسته نباشید از سایت خوبتون جناب من یک خودرو 206 سال 86 با موتور 1600 دو هفته پیش خودرو بردم تعمیرگاه و تعویض تسمه تایم کردم وقتی ماشین روشن کرد همونجا لرزید جوری که در خلاص می خواست خاموش بشه بعد ای سی و رو دیاگ کرد مشکل برطرف شد دوباره امروز زمانی که می خواستم دنده دو حرکت کنم ماشین لرزید چراغ چک روشن و بوق زد ماشین با لرزش آوردم خونه لرزش مثل زمانی که با دنده ی 3و 4 بخوای از سربالایی بری بالا و شتاب نداشته باشی وقتی هم در خلاصی موتور انگار میخواد خاموش بشه و حالت لرزش و رپ رپ میزنه بنظرتون مشکل چیه چیکار کنم

دیاگ بزنید خطا را ببینید چی هست اول -دوم اینکه طبق تعریف شما هم ممکنه از تایم نبودن و هم سنسور اکسیژ ن باشه
حمید پاسخ (6 سال پیش)
با سلام و خسته نباشید از سایت خوبتون جناب من یک خودرو 206 سال 86 با موتور 1600 دو هفته پیش خودرو بردم تعمیرگاه و تعویض تسمه تایم کردم وقتی ماشین روشن کرد همونجا لرزید جوری که در خلاص می خواست خاموش بشه بعد ای سی و رو دیاگ کرد مشکل برطرف شد دوباره امروز زمانی که می خواستم دنده دو حرکت کنم ماشین لرزید چراغ چک روشن و بوق زد ماشین با لرزش آوردم خونه لرزش مثل زمانی که با دنده ی 3و 4 بخوای از سربالایی بری بالا و شتاب نداشته باشی وقتی هم در خلاصی موتور انگار میخواد خاموش بشه و حالت لرزش و رپ رپ میزنه بنظرتون مشکل چیه چیکار کنم
علیرضا پاسخ (6 سال پیش)
سلام، ال 90 مدل 87 با 91 هزار کیلومتر کار کرد دارم مدتی است در مواقعی که موتور گرم هست بخصوص در سفر یا مناطق شمالی که رطوبت زیاد است در هنگام استارت روشن نمی شود ، در حالی که برق پشت آمپر می‌آید و باطری نو هست.در ضمن ماشین در هیچ حالتی ریپ نمی زند و در آب و هوای سرد با تک استارت روشن می‌شود.بنزین همیشه سوپر زده می‌شود و روغن موتور همیشه در زمان کوتاه تعویض می‌گردد.شمع‌ها هر 20 هزارتا تعویض می‌گردد و در هر دوره تعویض روغن فیلتر بنزین تعویض می‌گردد.سپاسگزار خواهم شد راهنمایی فرمایید.
Milad پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : نرم افزار ECUآپدین شود به نمایندگی مجاز ایرانخودرو مراجعه شود بگید آپدیت نرم افزار کنن براتون ، مصرف هم میاد پایین

مرسی ممنون از راهنمایتون اقا یزدانی
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از Milad : سلام خدمت دوستان عزیز ماشین سمند LXمدل ۹۳ تنها مشکلی که داره موقع عوض کردن دنده دور موتور بین ۲۰۰۰یا ۲۵۰۰یه گاز اصافی میخوره با یه مکث سه ثانیه ای بعد میاد پایین استپ موتور عوض کردم درچه گاز هرچی که مربوط میشه بهش چک شده ولی مشکل حل نشده ممنون میشم راهنماییم کنید

نرم افزار ECUآپدین شود به نمایندگی مجاز ایرانخودرو مراجعه شود بگید آپدیت نرم افزار کنن براتون ، مصرف هم میاد پایین
Milad پاسخ (6 سال پیش)
سلام خدمت دوستان عزیز ماشین سمند LXمدل ۹۳ تنها مشکلی که داره موقع عوض کردن دنده دور موتور بین ۲۰۰۰یا ۲۵۰۰یه گاز اصافی میخوره با یه مکث سه ثانیه ای بعد میاد پایین استپ موتور عوض کردم درچه گاز هرچی که مربوط میشه بهش چک شده ولی مشکل حل نشده ممنون میشم راهنماییم کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از Mehrdad : سلام خدمت دوستان ماشین سوناتا ۲۰۰۹ دارم از اول دست خودم بوده ولی در ۶ ماه گذشته دو بار گاز ماشین گیر کرده است و هر دوبار باعث خسارت زیاد به ماشین خود و ماشینهای دیگر شده است . دفعه آخر ۱۳۹۶۱۲۲۲ صبح اتفاق افتاد و روز قبل معاینه فنی هم گرفته بودم. در داخل.... لطفا اگر می توانید راهنمایی نمایید .

دوست من 1- مشکل از سیم کشی فرمان گیربکس به دریچه گاز هست برای خاموش نشدن هست که اشتباها دور بالا میره 2-خرابی سیستم دریچه گاز هست 3- مشکل نرم افزاری و برنامه داره باید دیاگ زده بررسی و ریست شود امیدوارم موفق باشید -خبرش را بده
Mehrdad پاسخ (6 سال پیش)
سلام خدمت دوستان ماشین سوناتا ۲۰۰۹ دارم از اول دست خودم بوده ولی در ۶ ماه گذشته دو بار گاز ماشین گیر کرده است و هر دوبار باعث خسارت زیاد به ماشین خود و ماشینهای دیگر شده است . دفعه آخر ۱۳۹۶۱۲۲۲ صبح اتفاق افتاد و روز قبل معاینه فنی هم گرفته بودم. در داخل پارکی نگ ماشین رو روشن کردم پام روی ترمز بود ترمز دستی بالا بود – دنده رو از حالت P به حالت D بردم – ماشین شروع به حرکت با سرعت زیاد مانند فیلمها ی اکشن کرد (با اینکه ترمز دستی بالا بود و پای من همر روی ترمز بود) دود و بوی بسیار زیادی از حرکت چرخ ماشین در پارکینگ ایجاد شد و با سرعت بسیار بسیار زیادی بدون کنترل حرکت کرد و به ماشین پارک روبرو برخورد کرد . بعد از برخورد هنوز ماشین جلوی را رو به عقب حول میداد مجبور به خاموش کردن ماشین شدم . دفعه اول گفتد مشگل کفی ماشن بود ولی قبل از حرکت خودم کفی رو این دفعه کنترل کردم . لطفا اگر می توانید راهنمایی نمایید .
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا : با سلام و شادباش سال نو پژو ۴۰۵ مدل ۸۷ دارم زمان جرقه و احتراق روی دیاگ ۳/۳ و ۴/۱ میشه که طبق اطلاعاتی که من دارم باید زمان هر دو کویل ۳/۳ باید باشه ، به خاطرهمین اشکال هم موتور شتاب خوبی نداره وقتی پا رو از رو پدال گاز بر میدارم شتاب بهتر میشه ،ضمنا همه سنسور های موجود رو نو تعویض کردم ممنونم از استید باسواد راهنمایی بفرمایند

بنظرم خوبه ماشینت، اگه ایرادی داری بگو ، اگه مشکلت فقط شتابه مربوط به نظافت دریچه گاز و شمعها ، و ایرها ،فیلر ، سنسور اکسیژن و سنسور وضعیت دریچه گاز یا عدم همخوانی سنسور ها ی تعویض شده شما با ECU
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد یاقوت : سلام من پارس مدا1380دارم که وقتی آمپر بنزین روی نصف میرسه،ماشین ریپ میزنه و وقتی خاموش بشه دیگه روشن نمیشه!ولی اگه برم باک رو پر از بنزین کنم درست میشه!لطفا راهنمایی بفرمایید

صافی بنزین تعویض شود ، فشار ریل سوخت کنترل شود ، احتمالاً پمپ یا رگولاتور سوخت خرابه
محمد یاقوت پاسخ (6 سال پیش)
سلام من پارس مدا1380دارم که وقتی آمپر بنزین روی نصف میرسه،ماشین ریپ میزنه و وقتی خاموش بشه دیگه روشن نمیشه!ولی اگه برم باک رو پر از بنزین کنم درست میشه!لطفا راهنمایی بفرمایید
علیرضا پاسخ (6 سال پیش)
با سلام و شادباش سال نو پژو ۴۰۵ مدل ۸۷ دارم زمان جرقه و احتراق روی دیاگ ۳/۳ و ۴/۱ میشه که طبق اطلاعاتی که من دارم باید زمان هر دو کویل ۳/۳ باید باشه ، به خاطرهمین اشکال هم موتور شتاب خوبی نداره وقتی پا رو از رو پدال گاز بر میدارم شتاب بهتر میشه ،ضمنا همه سنسور های موجود رو نو تعویض کردم ممنونم از استید باسواد راهنمایی بفرمایند
س ایرانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از س ایرانی : سلام نمایشگر ساعت ماشین ۲۰۶ چند ساعت بعد از خاموش بودن هنوز روشن هست ضمنا هشدار جاگذاشتن سوئیچ که عکس کلید کوچک در سمت چپ صفحه آمپر هست روشنه و در حال چشمک زدن . درصورتیکه سوییچ بیرون هست و ماشین رو با دزدگیر روی خود سوئیچ قفل کردم! تیپ ۵ مدل ۹۵ هست. درطول هفته بیشتر در پارکینگ هست و کم استفاده میکنم. خواهشا کمک کنید. آیا باتری رو ضعیف نمیکنه؟

باتری رو ریست کردم درست شد
س ایرانی پاسخ (6 سال پیش)
سلام نمایشگر ساعت ماشین ۲۰۶ چند ساعت بعد از خاموش بودن هنوز روشن هست ضمنا هشدار جاگذاشتن سوئیچ که عکس کلید کوچک در سمت چپ صفحه آمپر هست روشنه و در حال چشمک زدن . درصورتیکه سوییچ بیرون هست و ماشین رو با دزدگیر روی خود سوئیچ قفل کردم! تیپ ۵ مدل ۹۵ هست. درطول هفته بیشتر در پارکینگ هست و کم استفاده میکنم. خواهشا کمک کنید. آیا باتری رو ضعیف نمیکنه؟
setare پاسخ (6 سال پیش)
سلام علت روشن بودن نمایشگر ساعت باتوجه به خاموش بودن چه می تواند باشد؟ باتوجه به اینکه سوئیچ هم داخل ماشین نیست ولی چشمک زن هشدار جا گذاشتن سوئیچ داخل ماشین همچنان فعال هست. ماشینم 206 تیپ 5 مدل 95 هست نظر شما کارشناسان محترم چیست؟ یعنی چون قطع بودن سوئیچ را تشخیص نداده نمایشگر ساعت هم روشن مانده؟ علت تشخیص ندادن خروج سوئیچ از مغزی چیست؟ من هیچی از ماشین نمیدونم خواهش میکنم قبل از اینکه به دست تعمیرکار یا نمایندگی بسپرم کمکم کنید. ممنون
عارف پاسخ (6 سال پیش)
سلام ، پراید 75 کاربرات دارم چند وقته بد روشنی میکرد مجبور بودم باتری به باتری روشنش کنم یه باتری نو روش گذاشتم همون لحظه خوب بود ولی بعد دوروز باز روشن نشد وفروشنده باتری گفت که باتری اولی خراب بوده پس الان مشکلش چیه ممنون از راهنمایی شما
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد : سلام ماشین من تیبا 95 هست تازه خریدم متوجه شدم فرمان سفت هستش ودر دور زدن بر نمی گرده با مراجعه به نمایدگی مجاز طبق ها بوش ها جعبه فرمان وحتی پمب هیدرو لیک راهم عوض کردم ولیکن هیچ نتیجه مطلوبی نگرفتم خواهشمندم بفرمایید چکار باید بکنم متشکر

1 - پهنای لاستیک ها چه شماره ای هستند؟ 2 - آیا هر دو سمت که میپیچید این طور هست ؟ 3 - آیا تصادف داشته خودرو؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد نسیمی : سلام و خسته نباشید بنده ماشین ۲۰۶ مدل ۸۴ رو دو هفتس که خریدم و موقع خ 1- هواکشیدن موتور از ناحیه دریچه گاز و استپر 2- قطعی سیم استپر 3- خرابی سیم و یا پتانسیو متر دریچه گاز 4- سیم کشی را عوض نکن و سنسور مپ خودت را بگیر وبنداز

محمد نسیمی پاسخ (6 سال پیش)
سلام و خسته نباشید بنده ماشین ۲۰۶ مدل ۸۴ رو دو هفتس که خریدم و موقع خرید چراغ چک روشن بود و طرف فروشنده گفت از سنسور اکسیژنش هست و دستگاه هم همونو نشون دادو بنده یه سنسور خریدم و عوضش کرد مکانیک و چراغ خاموش شد و از نیم ساعت بعد ماشینم گاز که میدادم هرازگاهی از زور میافتاد و دوباره گاز میخورد خودبخود(در همان فشاری که گاز دادم) ماشین هی از زور میافتاد و دوباره جون میگرفت که برگردوندم به مکانیک و گفتم جریانو و انداخت دستگاهش و گفت این ایراد نداره و منم گفتم سنسور قبلیمو بنداز ببینم همین ایراد هست یا نه که سنسور قبلیمو انداخت و چراغ چک روشن نشد و همین ایراد گاز نخوردن باز اتفاق افتاد که من بردمش باطری ساز و گفت از سیم کشی موتوره و ۳۰۰ تومن عوضش کردن و بعد گفت از سنسور مپه و عوض کرد و بازم همون مشکلو دارم و کلافه شدم اینم بگم تست موتوریه گفت از ای سی یو جریان برق به سنسوز اکسیژنت قطعه و ولتاژش کمه و بده قسمت سنسور اکسیژن تو ای سی یو رو نگا کنن و تعمیر کنن بنظرتون ایرادش همین میتونه باشه؟تورو خدا راهنماییم کنین
محمد پاسخ (6 سال پیش)
سلام ماشین من تیبا 95 هست تازه خریدم متوجه شدم فرمان سفت هستش ودر دور زدن بر نمی گرده با مراجعه به نمایدگی مجاز طبق ها بوش ها جعبه فرمان وحتی پمب هیدرو لیک راهم عوض کردم ولیکن هیچ نتیجه مطلوبی نگرفتم خواهشمندم بفرمایید چکار باید بکنم متشکر
یزدان پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علی : سلام دوستان ماشین پراید توی روغن ماشین بنزین میزنه کسی تا بحال بهش برخورده؟

بله البته فقط این اتفاق برای کاربراتوری میوفته.نه انژکتور[s]بله البته فقط این اتفاق برای خودروهای کاربراتوری میافته[/s]
Reza پاسخ (6 سال پیش)
سلام آقای یزدانی، ما یه ۲۰۶ مدل ۸۱ تو خونه داریم چراغ جلو اسپورت ولی لامپ میسوزونه، لامپ ال ای دی یخی، اگه ممکنه کمکم کنید مشکلش چیه ممنونم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علی : باسلام، آقای مهندس یزدانی لطفا علل دیر روشن شدن خودرو اول صبح + یه ربع پس از خاموش شدن موتورچی میتونه باشه آیا ربطی به وایرها + شمع ها داره ضمنا ماشین من پیکان وانت انژکتوری هس هیچ مشکلی نداره بغیر دیر روشن شدن + ریپ هم نمیزنه.

سلام - بله 1-شمعها کارکرد بالا دارند تعویض شوند 2-دریچه گاز و استپر تمیز شود
علی پاسخ (6 سال پیش)
باسلام، آقای مهندس یزدانی لطفا علل دیر روشن شدن خودرو اول صبح + یه ربع پس از خاموش شدن موتورچی میتونه باشه آیا ربطی به وایرها + شمع ها داره ضمنا ماشین من پیکان وانت انژکتوری هس هیچ مشکلی نداره بغیر دیر روشن شدن + ریپ هم نمیزنه.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مسلمان : زمانی که دستگاه میزنم مینویسه خطادرتنظیم فشار خسته شدم دیگه خواهشا کمکم کنید پیام اولم بالاست پژو 206اتومات سال نود دارم چن سال هستش این مشکل اساسی حل نمیشه روغن گیربکس عوض کردم تا چن روز مشکل حل میشد دوباره سلکتور عوض کردم بازمشکل یه مدت رفع میشد ووو تشخیص مهمه نمیدانم چیجوری مدرک میگیرن بعضی ازمکانیک ها ماشینو بردم باطری سازی راهنما رادرست کنم حالا راهنما میزنم بوق میزنه چی بگم دیگه اقایونی که مدرک میدن به استادها باید خودشان فنی کارماهری ...

سلام بنظرم کد خطا را بررسی کنید ، احتمالش هست که سنسور فشار روغن ایراد داشته باشه اگه کد خطا مربوط به گیر بکس اشه اگه نه که مربوط به روغن موتورهست 2- در خصوص بوق و راهنما ، دیاگ بزنید و خطاها را پاک کنید 3- اگه مطمئن هستید سیم کشی درست بسته شده و اتصال نکرده ور داشتن سرباتری مدت 15 دقیقه و یا فلش نرم افزار چاره ساز هست اما جای مطمئن ببرید
مسلمان پاسخ (6 سال پیش)
زمانی که دستگاه میزنم مینویسه خطادرتنظیم فشار خسته شدم دیگه خواهشا کمکم کنید پیام اولم بالاست پژو 206اتومات سال نود دارم چن سال هستش این مشکل اساسی حل نمیشه روغن گیربکس عوض کردم تا چن روز مشکل حل میشد دوباره سلکتور عوض کردم بازمشکل یه مدت رفع میشد ووو تشخیص مهمه نمیدانم چیجوری مدرک میگیرن بعضی ازمکانیک ها ماشینو بردم باطری سازی راهنما رادرست کنم حالا راهنما میزنم بوق میزنه چی بگم دیگه اقایونی که مدرک میدن به استادها باید خودشان فنی کارماهری باشند الان که هرکه یک سال شاگردی کرد میادمغازه بازمیکنه مسول محترم شمارا بخداوندی خدا دراین مورد راهنمایی کنید( یک سوال دیگه هم دارم زمانی که دستگاه میزنم مینویسه( خطادرتنظیم فشار)ایا میتونه ربطی به روغن.موتور هم داشته.باشه یانه پژو 206اتومات سال نود دارم باتشکرممنون میشم جواب دهید
مسلمان پاسخ (6 سال پیش)
سلام من پژو 206مدل نوداتومات دارم ماشینم یه مشکل داره چراغ اخطار سین وبرفی روشن میشه اسم دقیقشو نمیدونم سلکتورراعوض کردم روغن گیربکس عوض کردم شیربرقی راعوض کردم ازهمان اول که ماشینو دیاگ دستگاه میزدم تنظیم فشار مینویسه الان هم دیاگ میزنم بازمیگه تنظیم فشار نمیدونم دیگه چکارکنم ممنون میشم جواب دهید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از Masod : با سلام ماشین من پرایده وقتی که بخاری یا کولر میگیرم بد دکمه شیشه هامو میزنم کولر یا بخاری ضعیف میشه مشکل از چیه؟

مربط به باتری هست - اما این مورد عادیست و مشکل نداره
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد :

نقل قول از مهدي يوسفي : در زمستان خودرو استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا به محض روشن شدن خاموش مي شود وبايد چندين بار استارت زد و همزمان بايد گاز را كمي فشار دادو پا را روي گاز نگه داشت تا ماشين روشن شود وسپس گاز را بيشتر كرد تا روشن بماند بعد از 10 تا 15 ثانيه ديگر ماشين خاموش نمي شود( البته در موقع استارت خوردن اگر گاز را زياد فشار دهي ماشين حالت خفگي پيدا كرده)بعد از راه افتادن ماشين ، خودرو حالت ريپ زدن پيدا كرده انگار ماشين داره از اختيار راننده خارج مي شود بعد از يكي دوتا دنده عوض كردن مشكل حل شده و در مواقعي كه موتور گرم است ماشين با تك استارات روشن مي شود بدون مشكل .بدوا پيش برق كار بردم باطري نو انداخت مشكل حل نشد واير را تعويض كرد و شمع ها را تميز كرد مشكل حل نشده سنسور مپ (مربوط به تنظيم دما وميزان هواي ورودي ) سنسور دريچه .... نوع خودرو؟

محمد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهدي يوسفي : در زمستان خودرو استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا به محض روشن شدن خاموش مي شود وبايد چندين بار استارت زد و همزمان بايد گاز را كمي فشار دادو پا را روي گاز نگه داشت تا ماشين روشن شود وسپس گاز را بيشتر كرد تا روشن بماند بعد از 10 تا 15 ثانيه ديگر ماشين خاموش نمي شود( البته در موقع استارت خوردن اگر گاز را زياد فشار دهي ماشين حالت خفگي پيدا كرده)بعد از راه افتادن ماشين ، خودرو حالت ريپ زدن پيدا كرده انگار ماشين داره از اختيار راننده خارج مي شود بعد از يكي دوتا دنده عوض كردن مشكل حل شده و در مواقعي كه موتور گرم است ماشين با تك استارات روشن مي شود بدون مشكل .بدوا پيش برق كار بردم باطري نو انداخت مشكل حل نشد واير را تعويض كرد و شمع ها را تميز كرد مشكل حل نشده سنسور مپ (مربوط به تنظيم دما وميزان هواي ورودي ) سنسور دريچه گاز واستوپر بنزين وصافي بنزين را عوض كردم مشكل حل نشده حتي دياگ نيز زدم كه خطاي دريچه گاز را نشان داده كه سنسور دريچه گاز را عوض كردم بازهم مشكل حل نشده است. لطفا راهنمايي كنيn.البته سنسور دمای اب و سنسور دورموتور هم عوض کردم

حسینی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : 1- شمع ها تعویض شود - 2- دهانه شمع ها میزان شود

باتشکر - با تعویض شمع ها مشکل برطرف شد.
محمد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد : ضمن تشکر از راهنمایی جنابعالی ، مهندس جان پس از تمیز کردن سنسور دور موتور حالا وقتی که موتور گرمه و تا یه ربع با تک استارت روشن میشه ، ضمنا من تا حالا سنسور مپ رو با اسپری نشستم یه موقع خراب نشه اونی که من با بنزین شستم یه چیزی شبیه مقاومت عدسی مانند زیر مانیفولد بود نه سنسور مپ حالا نمی دونم اون مقاومت چیه؟ اگه میشه روش شستشوی مپ سنسور رو هم بگید. ممنونم

مهندس کمال تشکر را از جنابعالی دارم بنده مپ سنسور را با ناهید شستم مشکل حل شد. ممنون
Masod پاسخ (6 سال پیش)
با سلام ماشین من پرایده وقتی که بخاری یا کولر میگیرم بد دکمه شیشه هامو میزنم کولر یا بخاری ضعیف میشه مشکل از چیه؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حسینی : باسلام ، ماشین من RD انژکتوری فقط بنزین سوز هست چندوقتیه برا روشن کردن صبح ها باید 2 یا 3 بار استارت بزنم تا روشن بشه(وقتی موتور سرده) ، 3روزپیش شمع هاشو باز و تمیز کردم با تک استارت روشن شد امروز متوجه شدم هرموقع شمع هارو باز میکنم و دوباره میبندم ماشین با تک استارت روشن میشه ، کسی از دوستان دراین مورد نظری داره لطفا بفرماید علت چی میتونه باشه؟؟؟ ضمنا سرشمعها خشک ،خشک و دوده سفید رنگ داشت. وبعد روشن شدن موتور ماشین میزان کار میکنه هیچ ریپی نداره.

1- شمع ها تعویض شود - 2- دهانه شمع ها میزان شود
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهدی نعیمی : با عرض سلام خدمت استاد گرامی پژو 206 تیپ 5 من با علائم روغن سوزی در دور بالا و فشار زیاد اقدام به باز کردن موتور برای بار اول و تعویض به اصلاح بالا و پایین موتور و تعویض لاستیک سوپاپ و اب بندی سر سیلندر کردیم و بعد یک هفته دو باره دود ابی داشت .... برای بار دوم تعمیر اساسی کردیم و سیلندر و پیستون ها 0/25 شد .ولی باز هم دود ابی پا برجاست ..لوازم معتبر استفاده شد ..راهنمایی کنید ممنون. در ضمن میتواند از نشت انژکتور باشد چون دود سیا هم دارد با وجود کارکرد خوب تمام سنسورها

مقدار کارکرد و مدل ماشین لطفا ؟
مهدی نعیمی پاسخ (6 سال پیش)
با عرض سلام خدمت استاد گرامی پژو 206 تیپ 5 من با علائم روغن سوزی در دور بالا و فشار زیاد اقدام به باز کردن موتور برای بار اول و تعویض به اصلاح بالا و پایین موتور و تعویض لاستیک سوپاپ و اب بندی سر سیلندر کردیم و بعد یک هفته دو باره دود ابی داشت .... برای بار دوم تعمیر اساسی کردیم و سیلندر و پیستون ها 0/25 شد .ولی باز هم دود ابی پا برجاست ..لوازم معتبر استفاده شد ..راهنمایی کنید ممنون. در ضمن میتواند از نشت انژکتور باشد چون دود سیا هم دارد با وجود کارکرد خوب تمام سنسورها
حسینی پاسخ (6 سال پیش)
باسلام ، ماشین من RD انژکتوری فقط بنزین سوز هست چندوقتیه برا روشن کردن صبح ها باید 2 یا 3 بار استارت بزنم تا روشن بشه(وقتی موتور سرده) ، 3روزپیش شمع هاشو باز و تمیز کردم با تک استارت روشن شد امروز متوجه شدم هرموقع شمع هارو باز میکنم و دوباره میبندم ماشین با تک استارت روشن میشه ، کسی از دوستان دراین مورد نظری داره لطفا بفرماید علت چی میتونه باشه؟؟؟ ضمنا سرشمعها خشک ،خشک و دوده سفید رنگ داشت. وبعد روشن شدن موتور ماشین میزان کار میکنه هیچ ریپی نداره.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علی مقدس : سلام جناب مهندس ماشین من پراید 84 انژکتور هست صبح که استارت زدم روشن نشد دیشب هوا13- درجه بود ماشین هم توی پارکینگ نبود باطری شم چراغش سبز و فول هست باید چکارکنم؟دور و اطراف خونه هم تعمیرگاه نیست لطفا راهنمایی کنید

احتمالاً یخ زده روزهای سرد باید بیشتر مراقب خودرو بود - موقع روشن کردن دنده خلاص و حتما کلاچ بگیرید تا ماشین راحت روشن شود -ضد یخ ماشین هم اندازه بریزید تا یخ نزنه ;-)
علی مقدس پاسخ (6 سال پیش)
سلام جناب مهندس ماشین من پراید 84 انژکتور هست صبح که استارت زدم روشن نشد دیشب هوا13- درجه بود ماشین هم توی پارکینگ نبود باطری شم چراغش سبز و فول هست باید چکارکنم؟دور و اطراف خونه هم تعمیرگاه نیست لطفا راهنمایی کنید
محمد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : امکانش هست اما با توجه به شستشوی mapسنسور شما با بنزین احتمال اون بیشتر هست باز کنید و با اسپری ناهید بشورید

ضمن تشکر از راهنمایی جنابعالی ، مهندس جان پس از تمیز کردن سنسور دور موتور حالا وقتی که موتور گرمه و تا یه ربع با تک استارت روشن میشه ، ضمنا من تا حالا سنسور مپ رو با اسپری نشستم یه موقع خراب نشه اونی که من با بنزین شستم یه چیزی شبیه مقاومت عدسی مانند زیر مانیفولد بود نه سنسور مپ حالا نمی دونم اون مقاومت چیه؟ اگه میشه روش شستشوی مپ سنسور رو هم بگید. ممنونم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از taheri : سلام خدمت دوستان. کسی هست یه راهنمایی درست بکنه . من ماشینم ساینا هست وفقط صبحها یا بعد از 10 12ساعت خاموشی وقتی استارت میزنم یه صدای تقه شدید ازمتور میاد دقیقا همراه استارت .این صدارو فقط موقع استارت اول میده رو بعدی ها صدا نمیده .برای همین 3 بار فلایول و 3 بار استارتو دوبار روغن و واسکازین رو عوض کردم اما درست نشد که نشد .کسی میدونه چه مرگشه؟

تایمینگ کنترل شود
taheri پاسخ (6 سال پیش)
سلام خدمت دوستان. کسی هست یه راهنمایی درست بکنه . من ماشینم ساینا هست وفقط صبحها یا بعد از 10 12ساعت خاموشی وقتی استارت میزنم یه صدای تقه شدید ازمتور میاد دقیقا همراه استارت .این صدارو فقط موقع استارت اول میده رو بعدی ها صدا نمیده .برای همین 3 بار فلایول و 3 بار استارتو دوبار روغن و واسکازین رو عوض کردم اما درست نشد که نشد .کسی میدونه چه مرگشه؟
حسن پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از عبدالله : سلام ماشین من پارس 95 دوگانه سوزه امپر ماشین بعد از 10 دقیقه میرسه به وسط مشکلش چیه

مشکلی نداره گرم شده امپر رسیده وسط
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد : سلام مهندس ، برق رله دوبل + کویل هارو تست کردم مشکلی از نظر دزدی برق نبود + به نظر شما ممکن از رگلاتور ریل سوخت یا فیلرها باشه اینهارو چه جوری تست کنم . ممنون از راهنماییتان

امکانش هست اما با توجه به شستشوی mapسنسور شما با بنزین احتمال اون بیشتر هست باز کنید و با اسپری ناهید بشورید
محمد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : سیم کشی مشکل نداره و تعویض نیاز نیست - شما در تاریکی خودرو را روشن کنید و داخل موتور را نگاه کنید از کویل وایرها تا سر شمع ببینید جرقه و برق دزدی نداشته باشه

سلام مهندس ، برق رله دوبل + کویل هارو تست کردم مشکلی از نظر دزدی برق نبود + به نظر شما ممکن از رگلاتور ریل سوخت یا فیلرها باشه اینهارو چه جوری تست کنم . ممنون از راهنماییتان
نادر پاسخ (6 سال پیش)
سلام خدمت جناب یزدانی. من 206 تیپ 2 مدل 86 دارم. تو اکثر 206 ها تاخیر در گاز خوردن ماشین هست ولی مشکل من دقیقا برعکسه یعنی عملکرد پدال گاز خیلی سریع شده. هنگام گاز دادن(یعنی وقتی پا رو روی پدال گاز فشار میدم) ماشین پرش به سمت جلو داره و هنگامیکه پدال گاز رو رها میکنم برعکس همین عملکرد( ماشین کله میکنه) البته تو دنده 1 و 2 بیشتر محسوسه تو دنده های 3 و 4 و 5 کمتر و در ضمن تو دنده های 3 و 4 و 5 که سرعت ماشین بیشتره وقتی پدال گاز رو رها میکنم ماشین کمی خودش گاز میخوره(مثل اینکه هنوز پام روی پدال گازه) و بعد ول می کنه. تو دنده 1 هم این حالت هست یعنی وقتی پر میکنم میخام برم 2 کلاج رو که میگیرم گاز رو ول میکنم ماشین 2 ثانیه خودش گاز میخوره و بعد دور موتور آروم آروم میاد پایین سر جاش. ماشین بغیر از این موارد درجا خوب کار میکنه، بدون مشکل روشن میشه و خوب گاز میخوره. ممنون میشم راهنماییم کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد : مهندس از راهنمایی واقعا کمال تشکر را دارم ، مهندس جان موتور ماشین بعد روشن شدن میزان کار میکنه فقط دیر روشن میشه موتور چه سرد باشه و چه گرم باشه یعنی به نظرتان برق اش مشکل داره بدم سیم کشی رو عوض کنن؟؟

سیم کشی مشکل نداره و تعویض نیاز نیست - شما در تاریکی خودرو را روشن کنید و داخل موتور را نگاه کنید از کویل وایرها تا سر شمع ببینید جرقه و برق دزدی نداشته باشه
محمد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : برق انژکتورها(سوکتها)و سیمهای رله دوبل به انژکتور کنترل شود - احتمال برق دزدی وایریا کویل دوبل هم هست کنترل کنید

مهندس از راهنمایی واقعا کمال تشکر را دارم ، مهندس جان موتور ماشین بعد روشن شدن میزان کار میکنه فقط دیر روشن میشه موتور چه سرد باشه و چه گرم باشه یعنی به نظرتان برق اش مشکل داره بدم سیم کشی رو عوض کنن؟؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد : سنسور دور موتور تمیز شد ولی مشکل برطرف نگردید.

برق انژکتورها(سوکتها)و سیمهای رله دوبل به انژکتور کنترل شود - احتمال برق دزدی وایریا کویل دوبل هم هست کنترل کنید
محمد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : سنسور دور موتور تمیز شود -

سنسور دور موتور تمیز شد ولی مشکل برطرف نگردید.
حسین پاسخ (6 سال پیش)
سلام (مزدا 3 مدل 87) من دو مشکل دارم میشه کسی راهنمایی کنه ۱، وقتی ماشین رو میندازم توی جاده یا مسیر آزاد وقتی برمیگردم به شلوغی، در اولین توقف در حالت درایو، با کمی لرزش چراغ چک روشن میشه ( سنسور اکسیژن بالا خطا میده، ولی ۳ ماه پیش عوض کردمش)، البته روشن موندن چراغ چک، موقتیه، دیر یا زود خودش خاموش میشه ۲، دوباره مثل شرایط فوق مثلا درجاده از سرعت بالا که میام پایین نزدیک میدون ها یا سرعت گیرها، یه صدای خش خش میشنوم نمیدونم از کجا ولی احتمالا از زیر ماشین یا لاستیک... انگار که یه کارتن روی زمین کشیده بشه...
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد : باسلام، امداد ، امداد، امداد@@@@@@ لطفا راهنمایی بکنید.، چند وقت پیش ماشین من RD1600i ، سه کار میکرد سوزنهای انژکتور + منیفولد دادم بیرو ن با دستگاه شستند و خودم نیز سنسور هوا IAT زیر منیفولد را با بنزین تمیز کردم که مشکل 3 کار کردن درست شد ولی حالا ماشین چه موتور گرم و چه سرد باشه به سختی روشن میشه دادم دیاگ زدند گفتند هیچ مشکلی نداره بخاطر این موضوع استپ موتور + پمپ بنزین +شمع هارو عوض کردم ولی باز مشکل برطرف نشد . ضمنا قبل شستشوی سوزن انژکتور با تک استارت موتور روشن میشد ولی فقط 3 کار میکرد. لطفا دوستان راهنمایی بکنید. متشکرم

سنسور دور موتور تمیز شود -
محمد پاسخ (6 سال پیش)
باسلام، امداد ، امداد، امداد@@@@@@ لطفا راهنمایی بکنید.، چند وقت پیش ماشین من RD1600i ، سه کار میکرد سوزنهای انژکتور + منیفولد دادم بیرو ن با دستگاه شستند و خودم نیز سنسور هوا IAT زیر منیفولد را با بنزین تمیز کردم که مشکل 3 کار کردن درست شد ولی حالا ماشین چه موتور گرم و چه سرد باشه به سختی روشن میشه دادم دیاگ زدند گفتند هیچ مشکلی نداره بخاطر این موضوع استپ موتور + پمپ بنزین +شمع هارو عوض کردم ولی باز مشکل برطرف نشد . ضمنا قبل شستشوی سوزن انژکتور با تک استارت موتور روشن میشد ولی فقط 3 کار میکرد. لطفا دوستان راهنمایی بکنید. متشکرم
سعید سعادتی پاسخ (6 سال پیش)
سلام به همه اساتید من یه پژو پارس سال مدل نودوشش دارم زمانی که خودرو گرم میشه و ترموستات باز میشه از پشت داشبرد صدای خفیف چکه آب میاد . بردم نمایندگی میگه مهم نیست . آب هم کم نمیکنه. هواگیری هم کردم 1
احمد پاسخ (6 سال پیش)
سلام و خسته نباشید خودروی من ۴۰۵ مدل ۸۸ دوگانه دستی هستش من وقتی خریدمش فلکه گاز رو بسته بودن و گاز هم نداشت با بنزین عالی کار میکرد تا اینکه بردم و شیلنگ cng رو وصل کردم و امادش کردم با cng کار بکنه خیلی خوب کار کرد تا ۱ روز بعدش وقتی میزدم بنزین ماشین خوب کار نمیکرد و زیاد گاز میدادی ماشین خفه میشه و سرعتش کم میشه ولی گاز رو کم فشار بدی خوب کار میکنه توی cng هم هیچ مشکلی نداره بردم تعمیرکار وصل کرد دستگاه گفت از سنسوز اکسیژن هستش یه سنسور دیگه هم گرفتم بازم همون اتفاق افتاد و همون خطا رو داد اینو هم بگم وقتی خطاهاشو پاک میکنیم تا یکی دو روز خوب کار میکنه و ایرادش فقط توی بنزین هست
امیررضا پاسخ (6 سال پیش)
خیلی ممنون جناب یزدانی راهنمایی کردید. بنده با سایت آشنایی کمی دارم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امیررضا : هفته پیش رفتم مه شکن واسه پژو GLX مدل 93 نصب کردم که با رله به دسته راهنما و کلید مه شکن سیم کشی شد. ولی اصلا اصلا نور نداره و در حد دیلایت است نه مه شکن. اما امروز دیگه روشن نمیشه (شاید کلا 3 ساعت از زمان نصب روشن نشده) موقعی که کلید مه شکن وصل می کنم یه صدای زوزه بسیار ضعیف میاد که در حالت خاموشی ماشین قابل شنیدن است. این مشکل برای کسی از دوستان اتفاق افتاده؟ بقیه لامپ ها سالم هستند و کار می کننند

جای این مطلب اینجا نیست اما به هر حال :-) احتمالا از رله روشنایی یا اگه از دسته راهنمای متفرغه و غیر فابریکی استفاده کردین از کنتاک داخل دسته راهنما هست
امیررضا پاسخ (6 سال پیش)
هفته پیش رفتم مه شکن واسه پژو GLX مدل 93 نصب کردم که با رله به دسته راهنما و کلید مه شکن سیم کشی شد. ولی اصلا اصلا نور نداره و در حد دیلایت است نه مه شکن. اما امروز دیگه روشن نمیشه (شاید کلا 3 ساعت از زمان نصب روشن نشده) موقعی که کلید مه شکن وصل می کنم یه صدای زوزه بسیار ضعیف میاد که در حالت خاموشی ماشین قابل شنیدن است. این مشکل برای کسی از دوستان اتفاق افتاده؟ بقیه لامپ ها سالم هستند و کار می کننند
سعید سعادتی پاسخ (6 سال پیش)
سلام به همه اساتید من یه پژو پارس سال مدل نودوشش دارم زمانی که خودرو گرم میشه و ترموستات باز میشه از پشت داشبرد صدای خفیف چکه آب میاد . بردم نمایندگی میگه مهم نیست . آب هم کم نمیکنه. هواگیری هم کردم
حامد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حامد : آقا من 2 روزه زانتیام دقیقا همینجوری شده! سنسور دور موتور کجاست؟ میتونم موقت راه بندازمش؟

سنسور دور موتور رو تمیز کردم، درست شد. سنسور هم دقیقا زیر ترموستات روی فلایویل هست
حامد پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : گرم برید تعمیر گاه و همون حالت که میگید روشن نمیشه دیاگ بزنید ، ابتدا سنسور دمای اون را قبل استارت و سپس سنسور دور موتور را کنترل کنید در حین استارت زدن کنترل کنید احتمال خرابی سنسور دور موتور میباشد

آقا من 2 روزه زانتیام دقیقا همینجوری شده! سنسور دور موتور کجاست؟ میتونم موقت راه بندازمش؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از اسماعیل : سلام جناب استاد یزدانی ، بنده ۲۰۶تیپ دو دارم ، چند مدت بود استارت میخورد و صدای درگیری خفیفی میداد اما روشن نمیشد ، باتریش نو هست ، بعد از چند بار هرهر‌هر کردن ، سویچ رو میبندم و باز میکنم تک استا ورهمیخوره ومیشه ، امروز بعد سه روز متوجه شدم موتور در دور بالای ۳ احساس سکته یا افت قدرت میکنه ، موتور رو چک‌کردم صداش تا حدودی نرمال کار‌میکنه اما حس میکنم نزدیک به سه کار میکنه و البته اطراف واشر بدنه موتور انگار باز شده و یکم روغن پاشیده بیرون، مشکل موتوری داره بنظرتون؟ راستی اول صبح که‌موتور سرده یکم ریپ احساس میکنم موقع حرکت بعد گرم میشه درست میشه! لطفا راهنمای کنید

دوست من شما اول شمع ها را بازدید کنید رنگ شمعها را در نظر داشته باشید و و در صورت خرابی تعویض کنید بعد برید سراغ وایرها و بعد سراغ نضافت استپر و دریچه گاز و در انتها اگه روبراه نشد ...... سنسور دور موتور نظافت کنید و نتیجه و خبرش را بذارید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از سید محمد نیری : با سلام من سمند ef7 پایه گازسوز مدل ٩٥ دارم. ٢تا مشکل دارم. اولی اینه که چند وقتیه صبح که میخام روشن کنم وقتی ماشین گرم میشه و میخاد بره روی گاز خاموش میشه. بردم نمایندگی و دیاگ زدن گفتن موردی نداره دوم اینکه تازگی وقتی روی گاز هستم و پدال گاز رو فشار میدم و دور موتور میاد تا ٥وی خونه گاز دارم ماشین ی کپ میکنه و چراغ چکش روشن میشه تا زمانیکه کپسول گاز رو پر کنم ممنون میشم علتش رو بگین

ecu گاز را باید با دیاگ خودش چک کنین احتمالاً تو مدار رگولاتور فشار و یا دما خطا وجود داره
اسماعیل پاسخ (6 سال پیش)
سلام جناب استاد یزدانی ، بنده ۲۰۶تیپ دو دارم ، چند مدت بود استارت میخورد و صدای درگیری خفیفی میداد اما روشن نمیشد ، باتریش نو هست ، بعد از چند بار هرهر‌هر کردن ، سویچ رو میبندم و باز میکنم تک استا ورهمیخوره ومیشه ، امروز بعد سه روز متوجه شدم موتور در دور بالای ۳ احساس سکته یا افت قدرت میکنه ، موتور رو چک‌کردم صداش تا حدودی نرمال کار‌میکنه اما حس میکنم نزدیک به سه کار میکنه و البته اطراف واشر بدنه موتور انگار باز شده و یکم روغن پاشیده بیرون، مشکل موتوری داره بنظرتون؟ راستی اول صبح که‌موتور سرده یکم ریپ احساس میکنم موقع حرکت بعد گرم میشه درست میشه! لطفا راهنمای کنید
ناصر پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : دور موتور تا چه حد بالاست ؟ اگه تا 1400 هست عادیست اگه بیشتره دو ایراد داره 1 یکجا هوا میکشه وقتی که بدنه دریچه گاز سرده 2- سنسوردمای هوای ورودی (T MAP)

بالاتر از این حرفاس دور موتور و متغیره و گاز بالا و پایین میره دور موتور تا 3000 راحت میره بالا
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ناصر : سلام. خسته نباشید ماشینم l90 هست موقع روشن کردن ماشین ماشین یه ده دقیقه ای گاز میخوره خودبخود مخصوصا هر چقد هوا سردتر باشه بیشتر طول میکشه تا عادی بشه و گاز نخوره. هم تعمیرکار هم تو لیست اینجا زده مال استپ موتوره ولی استپ موتور رو عوض کردم هیچ فرقی نکرد. بنظرتون چیکار کنم دیگه؟ با تشکر

دور موتور تا چه حد بالاست ؟ اگه تا 1400 هست عادیست اگه بیشتره دو ایراد داره 1 یکجا هوا میکشه وقتی که بدنه دریچه گاز سرده 2- سنسوردمای هوای ورودی (T MAP)
سید محمد نیری پاسخ (6 سال پیش)
با سلام من سمند ef7 پایه گازسوز مدل ٩٥ دارم. ٢تا مشکل دارم. اولی اینه که چند وقتیه صبح که میخام روشن کنم وقتی ماشین گرم میشه و میخاد بره روی گاز خاموش میشه. بردم نمایندگی و دیاگ زدن گفتن موردی نداره دوم اینکه تازگی وقتی روی گاز هستم و پدال گاز رو فشار میدم و دور موتور میاد تا ٥وی خونه گاز دارم ماشین ی کپ میکنه و چراغ چکش روشن میشه تا زمانیکه کپسول گاز رو پر کنم ممنون میشم علتش رو بگین
ناصر پاسخ (6 سال پیش)
سلام. خسته نباشید ماشینم l90 هست موقع روشن کردن ماشین ماشین یه ده دقیقه ای گاز میخوره خودبخود مخصوصا هر چقد هوا سردتر باشه بیشتر طول میکشه تا عادی بشه و گاز نخوره. هم تعمیرکار هم تو لیست اینجا زده مال استپ موتوره ولی استپ موتور رو عوض کردم هیچ فرقی نکرد. بنظرتون چیکار کنم دیگه؟ با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ابراهیم محمودی : باعرض سلام وخسته نباشید پیچ های پایه کمپرسور وانت مزدا ۲۰۰۰همیشه بریده میشه ولرزش بدی به کاپوت میدهد لطفا دلیل بردن وراه حل جلوگیری را بهم توضیح بدین

1- بلبرینگ کمپرسور ویا دیگر متعلقات خرابه - 2-تسمه پله داره
ابراهیم محمودی پاسخ (6 سال پیش)
باعرض سلام وخسته نباشید پیچ های پایه کمپرسور وانت مزدا ۲۰۰۰همیشه بریده میشه ولرزش بدی به کاپوت میدهد لطفا دلیل بردن وراه حل جلوگیری را بهم توضیح بدین
حسین پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : گرم برید تعمیر گاه و همون حالت که میگید روشن نمیشه دیاگ بزنید ، ابتدا سنسور دمای اون را قبل استارت و سپس سنسور دور موتور را کنترل کنید در حین استارت زدن کنترل کنید احتمال خرابی سنسور دور موتور میباشد

الان دیگه اصلا روشن نمیشه... یکی رو آوردم سر ماشین چک کرد که از شلنگ ورودی بنزین نمیاد... میگه از پمپه؟ ترسیدم دوباره بگم عوض کن...آخه 2 هفته نمیشه که پمپ عوض کردم!!! ممکنه سنسور یا چیزی باشه که دستور کم زور آمدن بنزین بده؟ این مغزی پمپ بنزین رو شنیدم میشه مال ماشین های دیگه رو هم گذاشت. مثلا مال پراید رو میذارن روی ماکسیما یا پژو.. حقیقت داره؟
مازیار پاسخ (6 سال پیش)
من یک 405 مدل 83 دارم آمپر آبش تا نهایت یک چهارم میاد بالا دیروز رفتم ترموستاتشو عوض کردم بازم درست نشد ترموستات ایساکویی گرفتم 83 درجه ولی بازم آمپر آب بالاتر از یک چهارم نمیاد ممنون میشم اگر کسی تجربه داره راهنمایی کنه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حسین : سلام خودرو مزدا ۳ در شرایط زیر استارت خوبی میخورد ولی روشن نمیشود از خاموش کردن خودرو حدود ۲۰ دقیقه گذشته باشد لطفا راهنمایی کنید در حالت فوق تنها راه روشن شدن اینه که ۱ ساعت بذارم بمونه... بعد با استارت دوم یا سوم روشن میشه اگر تازه خاموش کرده باشم، سریع روشن میشه مثل زمان توقف برای بنزین زدن اما مثلا توقف برای خرید از سوپر مارکت که ممکنه بیشتر طول بکشه دیگه روشن نمیشه پمپ بنزین را هفته پیش فابریک نو انداختم ولی بازهم ایراد پا بر جاست

گرم برید تعمیر گاه و همون حالت که میگید روشن نمیشه دیاگ بزنید ، ابتدا سنسور دمای اون را قبل استارت و سپس سنسور دور موتور را کنترل کنید در حین استارت زدن کنترل کنید احتمال خرابی سنسور دور موتور میباشد
حسین پاسخ (6 سال پیش)
سلام خودرو مزدا ۳ در شرایط زیر استارت خوبی میخورد ولی روشن نمیشود از خاموش کردن خودرو حدود ۲۰ دقیقه گذشته باشد لطفا راهنمایی کنید در حالت فوق تنها راه روشن شدن اینه که ۱ ساعت بذارم بمونه... بعد با استارت دوم یا سوم روشن میشه اگر تازه خاموش کرده باشم، سریع روشن میشه مثل زمان توقف برای بنزین زدن اما مثلا توقف برای خرید از سوپر مارکت که ممکنه بیشتر طول بکشه دیگه روشن نمیشه پمپ بنزین را هفته پیش فابریک نو انداختم ولی بازهم ایراد پا بر جاست
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از میلاد : سلام 206 تیپ ۵ دارم. وقتی دور موتور چه در حالت ایستاده یا حرکت میره بالا چراغ stop به همراه چراغ باتری روشن میشن و تا دور موتور میاد پایین خاموش میشن! هیچ مشکلی هم نیست. دلیلش چی میتونه باشه؟ ببرم تعمیرگاه؟!

احتمالا آفتامات دینام کار نمیکنه و ولتاژ بالا دارید، ببرید باتریساز و خروجی دینام کنترل شود ادامه پیدا کنه ecuخراب میشه
پیام پاسخ (6 سال پیش)
سلام من یه تیبای مدل 92 دارم که هنگام سردی هوا (فقط سرما موقع برداشتن محفضه در روغن سفید رنگ میشه و بعد از یه مدت که موتور کار می کنه و درجاست چراغ روغن روشن میشه و هنگام گاز دادن چراغ خاموش میشه ممنون میشم راهنمایی کنید
میلاد پاسخ (6 سال پیش)
سلام 206 تیپ ۵ دارم. وقتی دور موتور چه در حالت ایستاده یا حرکت میره بالا چراغ stop به همراه چراغ باتری روشن میشن و تا دور موتور میاد پایین خاموش میشن! هیچ مشکلی هم نیست. دلیلش چی میتونه باشه؟ ببرم تعمیرگاه؟!
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امیر پایا : ماشین پراید مدل 91 دارم . حدود 40 هزار کارکرده.امروز در حین حرکت خاموش شد و دیگه استارت نخورد . چرخ راستش هم قفل کرده و نمی چرخه.(دنده یک) باتری ظاهرا ولتاژ داره.مکانیک توی نگاه اول گفت که ممکنه میل لنگ و یا پیستون مشکل داشته باشه و پمپ روغن خوب کار نکرده باشه.قبل از خاموشی هیچ علامت هشداری در در پنل ظاهر نشده بود. ضمنا من سه روز پیش واتر پمپ و تسمه تایم را عوض کردم. منتها قاب تسمه تایم با تسمه دینام اصصکاک داشت و کمی صدا داشت و حتی بو می داد.

اگه موتور گیر کرده و نمی چرخه ممکنه موتور ویا واتر پمپ و یا موتور جام کرده باشه اما اگه موتور میچرخه تایم رد کرده و باید تسمه تعویض و تاین تنظیم شود
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از milad : سلام خودرو مدل 95 رانا دارم که چند روزه گاز که میدم تو دنده پایین گاز نمی خوره بعد یهو بعد از دور 3000 موتور آزاد می کنه و گاز می گیره با سرعت بالا ، چراغ چک هم بعد از چند مدت که گرم میشه روشن میشه ، شمع ها رم تعویض کردم اوکی نشد ، ممنون میشم راهنمایی کنید

دیاگ بزنید و خطا و پارامترها بررسی شود
mehdI پاسخ (6 سال پیش)
سلام ، یه 206 tu5 مدل 88 دارم که یه هفته ای که شبها در ماشینو با ریموت قفل میکنم ولی صبحها با ریموت در رو باز نمیکنه و ماشین استارت نمیخوره ، سرباطری که کشیده میشه و دویاره وصل میشه هم ریموت کار میکنه هم ماشین روشن میشه
milad پاسخ (6 سال پیش)
سلام خودرو مدل 95 رانا دارم که چند روزه گاز که میدم تو دنده پایین گاز نمی خوره بعد یهو بعد از دور 3000 موتور آزاد می کنه و گاز می گیره با سرعت بالا ، چراغ چک هم بعد از چند مدت که گرم میشه روشن میشه ، شمع ها رم تعویض کردم اوکی نشد ، ممنون میشم راهنمایی کنید
امیر پایا پاسخ (6 سال پیش)
ماشین پراید مدل 91 دارم . حدود 40 هزار کارکرده.امروز در حین حرکت خاموش شد و دیگه استارت نخورد . چرخ راستش هم قفل کرده و نمی چرخه.(دنده یک) باتری ظاهرا ولتاژ داره.مکانیک توی نگاه اول گفت که ممکنه میل لنگ و یا پیستون مشکل داشته باشه و پمپ روغن خوب کار نکرده باشه.قبل از خاموشی هیچ علامت هشداری در در پنل ظاهر نشده بود. ضمنا من سه روز پیش واتر پمپ و تسمه تایم را عوض کردم. منتها قاب تسمه تایم با تسمه دینام اصصکاک داشت و کمی صدا داشت و حتی بو می داد.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حامد : با سلام یک خودروی رانا اخر 94 دارم از روز اول با دو استارت روشن میشه بیشتر نمایندگی های تهران هم بردم درست نشد .باید چیکار کنم ممنون

با کلید یدکی امتحان کن ببین چطوره
حامد پاسخ (6 سال پیش)
با سلام یک خودروی رانا اخر 94 دارم از روز اول با دو استارت روشن میشه بیشتر نمایندگی های تهران هم بردم درست نشد .باید چیکار کنم ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ررضا : سلام و ادب و سپاس از مشکلگشایی شما من یک سمند اف سون ۸۹ دارم که کلن استارت نمیخوره، البته باتری نو هست و برقرسانی به خوبی انجام میشه و چراغهای جلو با نور معمول روشن میشوند، ممنون میشم علت را بفرمایید

1- قطعی سیم پشت مغزی سوئیچ شل شدن سیم برق و یا خرابی اتوماتیک استارت 2-کوتاه شده ذغال استارت
ررضا پاسخ (6 سال پیش)
سلام و ادب و سپاس از مشکلگشایی شما من یک سمند اف سون ۸۹ دارم که کلن استارت نمیخوره، البته باتری نو هست و برقرسانی به خوبی انجام میشه و چراغهای جلو با نور معمول روشن میشوند، ممنون میشم علت را بفرمایید
امیر پاسخ (6 سال پیش)
سلام خیلی ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امیر : سلام خسته نباشید من سمندef7مدل 90دارم چند وقتی که ماشین سرده موتور بعدازروشن شدن درجا خاموش میشه وبعد 2یا3بار تکراراین حالت روشن میشه ودورموتوراز 500 شروع میشه وموتور پرت پرت میکنه بعدازحدودا 20 ثانیه خوب میشه ضمنا دراین زمان موتور گاز نمی خوره وحالت خفه گی داره وقتی موتور گرم این حالت پیش نمیاددرضمن شدت این حالت بستگی به مدت سرد بودن ماشین دارد

1- مپ سنسور کنترل شود 2 احتمال خرابی گرمکن سنسور اکسیژن وجود دارد
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از اکبر : سلام ی پراید دارم مدل ۸۷ چند روزی که صبح بد روشن میشه حدود ۵ثانیه باید استارت بگیری تاروشن شه موقعی که روشن شد ۳ثانیه که کار کرد خاموش کن باتک استارت روشن میشه باطری شمع استپ موتور و زغال دبنام هم براس تعویض کردم وقتی که برم توشهر بیام ۴ساعت که گذاشته باشه باز هم بد روشن میشه اگه امکان داره راهنمایی کنید مرسی

1-صافی بنزین تعویض شود 2- پمپ بنزین و فشار آن کنترل شود (با مانومتر)، احتمال خرابی پمپ هست 3- نشتی از انژکتورها بررسی شود (با مانومتر)
امیر پاسخ (6 سال پیش)
سلام خسته نباشید من سمندef7مدل 90دارم چند وقتی که ماشین سرده موتور بعدازروشن شدن درجا خاموش میشه وبعد 2یا3بار تکراراین حالت روشن میشه ودورموتوراز 500 شروع میشه وموتور پرت پرت میکنه بعدازحدودا 20 ثانیه خوب میشه ضمنا دراین زمان موتور گاز نمی خوره وحالت خفه گی داره وقتی موتور گرم این حالت پیش نمیاددرضمن شدت این حالت بستگی به مدت سرد بودن ماشین دارد
اکبر پاسخ (6 سال پیش)
سلام ی پراید دارم مدل ۸۷ چند روزی که صبح بد روشن میشه حدود ۵ثانیه باید استارت بگیری تاروشن شه موقعی که روشن شد ۳ثانیه که کار کرد خاموش کن باتک استارت روشن میشه باطری شمع استپ موتور و زغال دبنام هم براس تعویض کردم وقتی که برم توشهر بیام ۴ساعت که گذاشته باشه باز هم بد روشن میشه اگه امکان داره راهنمایی کنید مرسی
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهدی درخشانی : با سلام راهنمائی بفرمائید ممنون میشم بنده سمند دوگانه سوز کارخانه ef7- 87 دارم فقط درجاده موقعیکه کولر می گیرم چراغ چک روشن وماشین سنگین کارمیکنه شمع ووایرهارو عوض کردم فایده ای نداشته چیکارکنم

دیاگ بزنید و خطای موقت را بررسی کنید -احتمالا سنسور میل سوپاپ و یا استپر باشه
مهدی درخشانی پاسخ (6 سال پیش)
با سلام راهنمائی بفرمائید ممنون میشم بنده سمند دوگانه سوز کارخانه ef7- 87 دارم فقط درجاده موقعیکه کولر می گیرم چراغ چک روشن وماشین سنگین کارمیکنه شمع ووایرهارو عوض کردم فایده ای نداشته چیکارکنم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از سجاد حایری : سلام من یه سمند ef7 دارم مدل91 وقتی که در جا گاز ماشینو تخت میکنم و دور موتور روی 5 میاد مقداری دود سیاه میکنه دلیلش چیه؟صافی بنزینو خیلی وقته تعویض نکردم میتونه از اون باشه؟

مال صافی نیست اما از فیلتر هوا میتونه باشه
سجاد حایری پاسخ (6 سال پیش)
سلام من یه سمند ef7 دارم مدل91 وقتی که در جا گاز ماشینو تخت میکنم و دور موتور روی 5 میاد مقداری دود سیاه میکنه دلیلش چیه؟صافی بنزینو خیلی وقته تعویض نکردم میتونه از اون باشه؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : فیلتر روغن را عوض کنید (سرکان بنداز)ببینید درست میشه اگه نه مراجه به مکانیکتون

دوست من مشکل منیفولد اگزوز و یا شل بودن گلویی اگزوز هم میتواند باشه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از بهنام : هرگاه بلافاصله پس از گرفتن کلاچ صدای اضافه ایجاد شود ویا صدای اضافه از داخل موتور قطع شود نشانگر معیوب بودن کدام قسمت است؟

تست هوشه :lol: مال بلبرینگ کلاچ یا گیربکس هست
بهنام پاسخ (6 سال پیش)
هرگاه بلافاصله پس از گرفتن کلاچ صدای اضافه ایجاد شود ویا صدای اضافه از داخل موتور قطع شود نشانگر معیوب بودن کدام قسمت است؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امین : با سلام. لطفا من را راهنمایی بفرمایید. من یک پژو پارس مدل ۸۶ دارم که چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم و کل لوازم حتی میل بادامی را عوض کردم. مشکل اینجاست هنگامی که ماشین سرده استارت میزنم موتور صداش زیاد میشه و بد کار میکنه یکم گرمتر که شد ماشین را خاموش و دوباره استارت میزنم موتور عادی میکنه. مثل اینکه روغن موتور که داغ بشه مشکلش حل میشه. علت چیه و چکار کنم؟

فیلتر روغن را عوض کنید (سرکان بنداز)ببینید درست میشه اگه نه مراجه به مکانیکتون
امین پاسخ (6 سال پیش)
با سلام. لطفا من را راهنمایی بفرمایید. من یک پژو پارس مدل ۸۶ دارم که چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم و کل لوازم حتی میل بادامی را عوض کردم. مشکل اینجاست هنگامی که ماشین سرده استارت میزنم موتور صداش زیاد میشه و بد کار میکنه یکم گرمتر که شد ماشین را خاموش و دوباره استارت میزنم موتور عادی میکنه. مثل اینکه روغن موتور که داغ بشه مشکلش حل میشه. علت چیه و چکار کنم؟
رامين پاسخ (6 سال پیش)
با سلام مشكل ماشين من(206 تيپ 5 مدل 89 90000تا كاركرد) اينه كه صبح ها كه هوا سرد ميشه صداي كمپرس از موتور موقع استارت زدن ميدهد ولي بعد از يك دقيقه گرم شدن اگر مجددا استارت بزني اين صدا نمي ايد. لطف كنيد راهنمايي كنيد
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امیر : با سلام، بنده یک ۲۰۶ تیپ ۵ دارم که ۲۰هزارتا راه رفته، وقتی ماشین سرده راحت روشن میشه ولی وقتی گرم میشه اگه کوتاه مدت خاموش کنم ماشینو، موقع روشن کردن مجدد به محض روشن شدن خاموش میکنه، اگرم گاز بدم روشن میمونه ولی به محض رها کردن گاز، خاموش میشه. و گاهی اوقاتم خودبخود گاز میخوره. سنسور اکسیژن و استپر تعویض شده و دریچه گازم شستشو شده ولی همچنان مشکل پا برجاست. لطفا رانماییم کنید. با سپاس

به ظاهر ماشین خفه میکنه - احتمال سنسور دمای ecuهست با دیاگ دمای حالت گرم را کنترل کنید یعنی ماشین را که گم هست را خاموش کنید و تو دیاگ دمای آب را کنترل کنید میبایست بالای 85 (تا97 )باشد اگه زیر 75 نشان دهد خراب هست 2- شمعها بازدید شود اگه دوده داره و سیاه شده وایرها را کنترل کنید
امیر پاسخ (6 سال پیش)
با سلام، بنده یک ۲۰۶ تیپ ۵ دارم که ۲۰هزارتا راه رفته، وقتی ماشین سرده راحت روشن میشه ولی وقتی گرم میشه اگه کوتاه مدت خاموش کنم ماشینو، موقع روشن کردن مجدد به محض روشن شدن خاموش میکنه، اگرم گاز بدم روشن میمونه ولی به محض رها کردن گاز، خاموش میشه. و گاهی اوقاتم خودبخود گاز میخوره. سنسور اکسیژن و استپر تعویض شده و دریچه گازم شستشو شده ولی همچنان مشکل پا برجاست. لطفا رانماییم کنید. با سپاس
es hagh پاسخ (6 سال پیش)
سلام 206 تیپ 2 مدل 86 دارم کیلومتر شمار ماشین قطع شده سم کشی و سنسور سرعت رو چک کردم سالم بود ... فیوز زده بود 2 بار فیوز عوض کردم در حد 5 یا 6 ثانیه مجدد فیوز میزنه فیوز خودش 15 بود 20 هم تست کردم بازم سوخت ... میشه لطفا راهنمایی کنین ؟ سپاس
Erfanbqz پاسخ (6 سال پیش)
سلام خدمت دوستان عزیز من یک 111یورو ۴ مدل ۹۶ دارم وقتی کولر روشن میکنم موتور میلرزه به طور شدید استپر موتور و دسته موتور هم سالمه میشه راهنمایی کنید ممنون میشم
زارع پاسخ (6 سال پیش)
سلام .ماشين ٤٠٥ دارم يك دفعه در شب صفحه نمايشگر پشت فرمان به طور كامل خاموش شد و ديگر روشن نشدو همچنين موقع ترمز گرفتن علامت راهنماي سمت چپ شروع به كار كردن ميكند .با تشكر از جواب دهيتون
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمد : با سلام خدمت دست اندرکاران سای خوب کارگیک و سایر دوستان ال ۹۰ مدل ۹۵ دارم ۱۵۰۰۰ کارکرد اخیراً و در بعضی مواقع هنگام شروع به حرکت مجدد و جا زدن دنده ی یک یا از دنده ی یک به دو، صدای مختصر (تق) به گوش می رسه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

لیور دنده هست و مشکلی ندارد
محمد پاسخ (6 سال پیش)
با سلام خدمت دست اندرکاران سای خوب کارگیک و سایر دوستان ال ۹۰ مدل ۹۵ دارم ۱۵۰۰۰ کارکرد اخیراً و در بعضی مواقع هنگام شروع به حرکت مجدد و جا زدن دنده ی یک یا از دنده ی یک به دو، صدای مختصر (تق) به گوش می رسه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از قاسم خزایی : سلام پراید132 مدل 90دارم بعضی مواقع درحرکت چراغ ای بی اس وچراغ ترمز دستی روشن میشود و ماشین خاموش وروشن میشود تا حالا هم هر چه به تعمیرگاها متعدد مراجعه کردم عیب یابی نشده .

لقی سیم سنسور ABS چرخها بازدید شود و مقدار روغن ترمز
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از فرهاد : سلام من 207i دارم وقتی توی رنج سرعت بین 130 به بالا هستم چراغ stop بدون هیچ چراغی دیگه روشن میشه مشکل از کجا میتونه باشه.فشنگی اب هم عوض کردم بازم همونطوره

مقدار روغن موتور کم نیست ؟
قاسم خزایی پاسخ (6 سال پیش)
سلام پراید132 مدل 90دارم بعضی مواقع درحرکت چراغ ای بی اس وچراغ ترمز دستی روشن میشود و ماشین خاموش وروشن میشود تا حالا هم هر چه به تعمیرگاها متعدد مراجعه کردم عیب یابی نشده .
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علی : سلام یه ریو دارم اخیرا صبحها با دو بار استارت زدن ماشین روشن میشه اما بمحض گاز دادن ماشین ریپ میزنه و خاموش میشه. بعد از چند دقیقه تقریبا خوب میشه. در ادامه هنگام حرکت ماشین شتابش کم شده و تقریبا با شروع دنده 1 ریپ میزنه

مپ سنسور و سنسور کیلومتر امانی بذارید کنترل کنید
علی پاسخ (6 سال پیش)
سلام یه ریو دارم اخیرا صبحها با دو بار استارت زدن ماشین روشن میشه اما بمحض گاز دادن ماشین ریپ میزنه و خاموش میشه. بعد از چند دقیقه تقریبا خوب میشه. در ادامه هنگام حرکت ماشین شتابش کم شده و تقریبا با شروع دنده 1 ریپ میزنه
فرهاد پاسخ (6 سال پیش)
سلام من 207i دارم وقتی توی رنج سرعت بین 130 به بالا هستم چراغ stop بدون هیچ چراغی دیگه روشن میشه مشکل از کجا میتونه باشه.فشنگی اب هم عوض کردم بازم همونطوره
مکانیک پاسخ (6 سال پیش)
دلیل سوختن فیوز سیمی پراید چیه؟؟ دینام هم تازه تعویض کردم
میلاد پاسخ (6 سال پیش)
ممنون از سایت خوبتون واقعا عالیهیییییییییییییییه مطالبش هم کامله هم خیلی کارایی داره فدات :-) :-) :-)
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امیر ناصری : آقای یزدانی از اویل پمپ که نیست انشالله؟

شما اول فشنگی را عوض کن به ظاهر که تعریف کردین و بعد از 4 ساعت روشن کردین ... اگر موقع استارت چراغ خاموش شده و 20 ثانیه بعد روشن شده از اویل پمپ نیست ، ضمناً معقول این هست که ابتدا فشنگی را تعویض کنید
امیر ناصری پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : فشنگی روغن را عوض کن

آقای یزدانی از اویل پمپ که نیست انشالله؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امیر ناصری : سلام و عرض ادب به دوستان محترم من حدود 10 روزه که ی پژو 206 مدل 1385 تیپ 2 خریدم ، دیروز بود که چراغ هشدار روغن و استاپ روشن شد و رفتم تعویض روغنی و روغن ، فیلتر هوا ، فیلتر روغن رو عوض کردم و مشکل برطرف شد ، امروز ی مقدار شیطنت کردم و توی آزاد راه با دنده 2 بقدری گاز دادم که دور موتور روی 5 رفت و وقتی که ماشین رو داشتم پارک میکردم چراغ روغن و استاپ روشن شده و جالبه بگم که حدود 4 ساعت ماشین خاموش بود رفتم دوباره استارت زدم بعد از 20 ثانیه دوباره روشن میشه ولی اولی که ماشین گرفتم حتی حدود 130 تا سرعتم باهاش رفتم و این مشکل رو اصلا نداشت بیشتر احساس میکنم اون فشاری که توی دنده 2 بهش اوردم باعث این موضوع شده میخواستم دوستان اگر تجربه ای دارن راهنمایی کنن که به بیراهه نرم ممنونم ازتون.

فشنگی روغن را عوض کن
Hadi پاسخ (6 سال پیش)
سلام و عرض ادب یه پراید ۹۳دارم چندوقتیه چراغ چک روشن میشه بعد یه مدت خاموش میشه و هی تکرار میشه دیاگ ردم ارور ناشناخته p3167میاد کسی میتونه کمکم کنه مشکلش چیه؟ باتشکر
امیر ناصری پاسخ (6 سال پیش)
سلام و عرض ادب به دوستان محترم من حدود 10 روزه که ی پژو 206 مدل 1385 تیپ 2 خریدم ، دیروز بود که چراغ هشدار روغن و استاپ روشن شد و رفتم تعویض روغنی و روغن ، فیلتر هوا ، فیلتر روغن رو عوض کردم و مشکل برطرف شد ، امروز ی مقدار شیطنت کردم و توی آزاد راه با دنده 2 بقدری گاز دادم که دور موتور روی 5 رفت و وقتی که ماشین رو داشتم پارک میکردم چراغ روغن و استاپ روشن شده و جالبه بگم که حدود 4 ساعت ماشین خاموش بود رفتم دوباره استارت زدم بعد از 20 ثانیه دوباره روشن میشه ولی اولی که ماشین گرفتم حتی حدود 130 تا سرعتم باهاش رفتم و این مشکل رو اصلا نداشت بیشتر احساس میکنم اون فشاری که توی دنده 2 بهش اوردم باعث این موضوع شده میخواستم دوستان اگر تجربه ای دارن راهنمایی کنن که به بیراهه نرم ممنونم ازتون.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهران : سلام من يه تندر اتومات دارم بتازگي روغن هوا و فيلتر روغن و فيلتر هوا و فيلتر بنزين عوض كردم يك مشكلي كه وقتي با خودرو گاز مي دهم در دور موتور حدود سه هزار حين گاز دادن يك صداي زوزه مياد انگار كه سر اگزوز زنبوري وصل كرده باشي ... لطفا راهنمايي كنيد

دریچه ها ورودی هوای فیلتر هوا میکشه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از yooyoo : با سلام خودروی من پراید دوگانه فابریک مدل 89 صباست، چند وقتیه که وقتی که ماشینو خاموش می کنم و دزدگیرو می زنم بعد یه مدتی خود به خود چراغ های صفحه روشن میشه(مثل حالتی که سوئیچ در حالت on قرار داره و هنوز استارت نزدیم) و دزدگیر عمل نمی کنه و مجبورم با سوئیچ درو باز کنم و ماشین هم روشن نمیشه. باید چند باری سوئیچو خاموش و روشن کنم تا ماشین روشن بشه لطفا راهنمایی بفرمائید مشکل مربوط به چه قسمتیه در ضمن مغذی سوئیچ هم دو ماه قبل عوض شده

شما دزد گیر را نزن و با کلید قفل کن ببین چطور میشه اگه اوکی بود دزد گیر خرابه یا بد نصب شده
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مقدم : با درود وسلام من يه ٢٠٦ مدل ٨٩دارم حدود يك ماه هست كه با يه استارت روشن نميشه أوايل فقط صبحها اين اتفاق ميافتاد ولي الان به محض اينكه ماشين جند ساعت خاموش ميمونه اينطوري ميشه يعني جند بار بايد استارت بزنم .دياكم زدم كه خرابي سنسور اكسيزن رو نشون داد و عوضش كردم حل نشد ،علاوه بر اون باطري و شمعها و شستشوي انزكتور رو هم انجام دادم ولي مشكل حل نشده ميشه لطفا راهنمايي كنيد

شما یکبار هم با سوئیچ یدک ماشین را روشن کن ببین چطور میشه
yooyoo پاسخ (6 سال پیش)
با سلام خودروی من پراید دوگانه فابریک مدل 89 صباست، چند وقتیه که وقتی که ماشینو خاموش می کنم و دزدگیرو می زنم بعد یه مدتی خود به خود چراغ های صفحه روشن میشه(مثل حالتی که سوئیچ در حالت on قرار داره و هنوز استارت نزدیم) و دزدگیر عمل نمی کنه و مجبورم با سوئیچ درو باز کنم و ماشین هم روشن نمیشه. باید چند باری سوئیچو خاموش و روشن کنم تا ماشین روشن بشه لطفا راهنمایی بفرمائید مشکل مربوط به چه قسمتیه در ضمن مغذی سوئیچ هم دو ماه قبل عوض شده
مقدم پاسخ (6 سال پیش)
با درود وسلام من يه ٢٠٦ مدل ٨٩دارم حدود يك ماه هست كه با يه استارت روشن نميشه أوايل فقط صبحها اين اتفاق ميافتاد ولي الان به محض اينكه ماشين جند ساعت خاموش ميمونه اينطوري ميشه يعني جند بار بايد استارت بزنم .دياكم زدم كه خرابي سنسور اكسيزن رو نشون داد و عوضش كردم حل نشد ،علاوه بر اون باطري و شمعها و شستشوي انزكتور رو هم انجام دادم ولي مشكل حل نشده ميشه لطفا راهنمايي كنيد
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ابراهیم : سلام ماشین من سمنده مشکل ماشین اینه که کیلومترشما هردفعه عددای مختلفی نشون میده دلیلش چیه

خرابی سنسور کیلومتر
مهران پاسخ (6 سال پیش)
سلام من يه تندر اتومات دارم بتازگي روغن هوا و فيلتر روغن و فيلتر هوا و فيلتر بنزين عوض كردم يك مشكلي كه وقتي با خودرو گاز مي دهم در دور موتور حدود سه هزار حين گاز دادن يك صداي زوزه مياد انگار كه سر اگزوز زنبوري وصل كرده باشي ... لطفا راهنمايي كنيد
ابراهیم پاسخ (6 سال پیش)
سلام ماشین من سمنده مشکل ماشین اینه که کیلومترشما هردفعه عددای مختلفی نشون میده دلیلش چیه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از دلسا علیپور : سلام وخسته نباشید من پرایدمدل ۹۴یورو۴دارم از کنارکویل جرقه میزنه وماشین ریپ میزنه ,بعضی وقتها چراغ چک هم روشن میشه وبعضی وقتها ماشین روی دستانداز خاموش مبشه .وایر شمع وکویل ومیله سوپاپ عوض کردم هر کدوم چند با عوض کردم ۶تا وایر ۳تاشمع ۳تا کویل اما باز درست نمیشه باید چکار کنم خواهشن کمکم کنید دیگه بریدم کل شهر ماشین ونشون داذم درست نمیشه

چرا کنار کویل جرقه میزنه ؟دنبال این ایراد باشید - یا موقع جا زدن کویل سهل انگاری میشود و یا محل قرار گیریش خرابی داره و تحت فشار بسته میشود و نتیجه اینکه پوسته کویل ترک میخورد - مشکل جرقه کنار کویل را حل کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از نادر : خیلی ممنون، در ضمن وقتی دنده یک پر میکنم پامو از رو پدال گاز بر می دارم که دنده تعویض کنم، ماشین خودش گاز میخوره و دور موتور دیر برمی گرده.

اگر قبلاً اینطور نبوده و تازه شده و فقط دنده 1 هست دریچه گاز اگه که برقیه اما اگه سیمی هست استپر - اما اگراز قبل اینطور بوده نرم افزار ecu شما به همین شکل میباشد و با فلش آن و نرم افزارمجدد تا حدودی برطرف میگردد .
نادر پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : 1- شمع و وایر چک شود 2-استپر یا دریچه گاز کنترل شود

خیلی ممنون، در ضمن وقتی دنده یک پر میکنم پامو از رو پدال گاز بر می دارم که دنده تعویض کنم، ماشین خودش گاز میخوره و دور موتور دیر برمی گرده.
دلسا علیپور پاسخ (6 سال پیش)
سلام وخسته نباشید من پرایدمدل ۹۴یورو۴دارم از کنارکویل جرقه میزنه وماشین ریپ میزنه ,بعضی وقتها چراغ چک هم روشن میشه وبعضی وقتها ماشین روی دستانداز خاموش مبشه .وایر شمع وکویل ومیله سوپاپ عوض کردم هر کدوم چند با عوض کردم ۶تا وایر ۳تاشمع ۳تا کویل اما باز درست نمیشه باید چکار کنم خواهشن کمکم کنید دیگه بریدم کل شهر ماشین ونشون داذم درست نمیشه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از نادر : سلام، 206 مدل 86 دارم، موقع حرکت و زمانی که پا رو از روی پدال گاز برمیدارم ماشین دل دل میزنه. ممنون میشم راهنمایی کنید.

1- شمع و وایر چک شود 2-استپر یا دریچه گاز کنترل شود
نادر پاسخ (6 سال پیش)
سلام، 206 مدل 86 دارم، موقع حرکت و زمانی که پا رو از روی پدال گاز برمیدارم ماشین دل دل میزنه. ممنون میشم راهنمایی کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از کیارش : با سلام نشاندهنده آمپر اب در پراید مدل91 خراب است آمپر اب رانشان نمیدهد اما فن و خنکننده کار میکند مشکل از کجاست؟

یه فشنگی مربوط به ecuهست و دیگری مربوط به آمپر شما فقط فشنگی آمپر تعویض کنید یا سیم کشی را کنترل کنید قطع نشده باشد
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از فرشاد : سلام.ضمن تشکر و خسته نباشید من یه پراید دوگانه صبا مدل 86 دارم.از دیشب ،هر وقت خواستم ماشین رو خاموش کنم خاموش نمیشه و باید برم فیوز برقش رو قطع بکنم وگرنه با سوییچ امکانش نیست.میشه راهنمایی بفرمایید.با تشکر مجدد.

1- رله دوبل 2-نرم افزار3-قبل از روشن کردن ماشین سوئیچ را باز و بسته کنید ببینید برق پشت آمپر قطع و وصل میشه یا اونهم خرابه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امید : باسلام من ال 90 مدل 96 با 4 هزار تا کارکرد دارم . موقعی که کولر گرفته میشه وکلاچ برقی کولر درگیر میشه یه صدایی شبیه زوزه تو دور موتور 3 از دینام میاد و وقتی که کلاچ برقی قطع میکنه صدا هم دیگه از دینام نمیاد .این صدا موقع شتاب گیری تو دنده 3 و دور موتور3 هم این صدا میاد.بعضی میگن صدا ممکنه بخاطر شل بودن تسمه دینام باشه . ممنون میشم راهنمایی کنید

اگر مختصر باشه عادیست و مربوط به بلبرینگ های کمپرسورهست اگه بیشترشد ایرا د دارد تو 30000معلوم میشه
امید پاسخ (6 سال پیش)
باسلام من ال 90 مدل 96 با 4 هزار تا کارکرد دارم . موقعی که کولر گرفته میشه وکلاچ برقی کولر درگیر میشه یه صدایی شبیه زوزه تو دور موتور 3 از دینام میاد و وقتی که کلاچ برقی قطع میکنه صدا هم دیگه از دینام نمیاد .این صدا موقع شتاب گیری تو دنده 3 و دور موتور3 هم این صدا میاد.بعضی میگن صدا ممکنه بخاطر شل بودن تسمه دینام باشه . ممنون میشم راهنمایی کنید
فرشاد پاسخ (6 سال پیش)
سلام.ضمن تشکر و خسته نباشید من یه پراید دوگانه صبا مدل 86 دارم.از دیشب ،هر وقت خواستم ماشین رو خاموش کنم خاموش نمیشه و باید برم فیوز برقش رو قطع بکنم وگرنه با سوییچ امکانش نیست.میشه راهنمایی بفرمایید.با تشکر مجدد.
کیارش پاسخ (6 سال پیش)
با سلام نشاندهنده آمپر اب در پراید مدل91 خراب است آمپر اب رانشان نمیدهد اما فن و خنکننده کار میکند مشکل از کجاست؟
محمدشریف پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمدرضا : دوست عزیز به احتمال زیاد مشکل از باطری هست و باید عوض کنید.

سلام. اگه بست باتری سفت است، پیچهای نگهدارنده کابل به بست رو چک کن. هم تمیز و هم محکم باشند. اتصال بدنه را تمیز و محکم کن.
محمدشریف پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علی اصغر : سلام به همه. میدونم جای سوالم اینجا نیست، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. زمانیکه ماشین خاموشه بوق نمیزنه ولی به محض روشن روشن بوق کار میکنه. زمانی هم که کولر بگیرم باز از کار می افته. اتصالات رو هم چک کردم اوکی بود

با سلام جعبه فیوز رو چک کن و از فیوز استاندارد استفاده کنید. ممکنه جا فیوز شل یک کثیف شده باشه. نگفتی ماشینت چیه...
علی اصغر پاسخ (6 سال پیش)
سلام به همه. میدونم جای سوالم اینجا نیست، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. زمانیکه ماشین خاموشه بوق نمیزنه ولی به محض روشن روشن بوق کار میکنه. زمانی هم که کولر بگیرم باز از کار می افته. اتصالات رو هم چک کردم اوکی بود
محمدرضا پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از سلمان : استارت میزنم ولی فقط چراغهای پشت آمپر خاموش مشود.رها میکنم آمپر درست میشود.صدا تغ میدهد.بست باطری را چک کردم

دوست عزیز به احتمال زیاد مشکل از باطری هست و باید عوض کنید.
سلمان پاسخ (6 سال پیش)
استارت میزنم ولی فقط چراغهای پشت آمپر خاموش مشود.رها میکنم آمپر درست میشود.صدا تغ میدهد.بست باطری را چک کردم
میثم پاسخ (6 سال پیش)
سلام.ی سوال داشتم از اساتید.ی پراید 89 دارم، یگانه... جدیدا گاز که میدم از سرعت 50 به بالا صدای اگزوزش زیاد میشه... بنظرم قدرت ماشین یخورده (و نه زیاد) کم شده... ی بار که ازش کولر گرفته بودم این صدا توش بوجود اومد و الان هی داره بیشتر میشه.مشکل از کجا میتونه باشه؟ ممنون از راهنماییتون.
مرتضی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از رامین : سلام یه خودرو 405دارم یهویی در حال حرکت خاموش شد الانم چراغ چکش روشن نمیشه اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

3تا فیوز داخل محفظه ecu رو تست کن ، اگر در حالت سوئیچ باز برق نداشتند با یک سیم از باطری برق مستقیم بهشون بده.
رامین پاسخ (6 سال پیش)
سلام یه خودرو 405دارم یهویی در حال حرکت خاموش شد الانم چراغ چکش روشن نمیشه اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
Sina پاسخ (6 سال پیش)
Iسلام پژو پارس مدل ۹۴ موتور tu5 دارم ۲ بار سنسور اکسیژن بالا رو عوض کردم الان دوباره سنسور اکسیژن خراب کرده ماشین هم دچار خام سوزی بنزین شده قبلا که سنسور خراب میشد ماشین دود نمیکرد ولی الان دود میکنه و دچار خام سوزی شده بهم گفتن ecu مشکل داره باید تعمیر یا عوض شه دوستانی که این مشکل رو تجربه کردن راهنمایی کنن لطفا ،دریچه گاز هم برقیه، با تشکر.
علی پاسخ (6 سال پیش)
خورد سمند معمولی دارم وقتی روشن می شود چه در حالت توقف یا حرکت صدای شر شر آب از زیر دانلود به گوش می رسد می رسد لطفا علت آن را بفرمائید با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امحمدحمیدرضا : سلام پرایدمن 89دوگانه س سربالایها قدرتش کمه پراید های دیگران راحت باشتاب ازکنارم ردمیشن کفه 150 راحت میره هیج مشکلی هم ندارد لطفا رهنمای کنید متشکرم

شمع ها تعویض شوند و مپ سنسور هم امانی بذارید ببینید درست میشه درست نشد فیلر گیری کنید
علی پاسخ (6 سال پیش)
سلام یه پراید۱۳۲مدل ۸۹ پایه گاز سوز در سربالایی ها شتاب لازم رو نداره و یه ال۹۰ مدل ۸۶ کیلومتر شمارش قطع و وصل میشه. لطفا راهنمایی کنید متشکر
امحمدحمیدرضا پاسخ (6 سال پیش)
سلام پرایدمن 89دوگانه س سربالایها قدرتش کمه پراید های دیگران راحت باشتاب ازکنارم ردمیشن کفه 150 راحت میره هیج مشکلی هم ندارد لطفا رهنمای کنید متشکرم
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مجید : با سلام و دعای خیر . من پراید مدل ۸۶ انژکتوری دارم . توی حرکت بعضی مواقع ماشین قزع و وصل میکند و شتاب ندارد . ممنون میشوم برایم عیب یابی کنید.

ابتدا دیاگ بزنید و خطاها را بررسی کنید -احتمال خرابی شمع - وایر - یا انژکتور وجود دارد
مجید پاسخ (6 سال پیش)
با سلام و دعای خیر . من پراید مدل ۸۶ انژکتوری دارم . توی حرکت بعضی مواقع ماشین قزع و وصل میکند و شتاب ندارد . ممنون میشوم برایم عیب یابی کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از میلاد : سلام.ببحشید من ال ۹۰ مدل 86 دارم.همگام استارت زدن باید چند بار گاز بدم تا روشن بشه و اولش یکم بد کار می‌کنه تا اینکه درست بشه.نکته ای که هست اینکه بعد از کار کردن اگر مجدد خاموش کنم و استارت بزنم سریع روشن میشه.انژکتورهام رو چند ماهی میشه شستم و سنسور آب رو هم تازگی عوض کردم.لطفا راهنمایی بفرمایید

از مپ سنسور میتواند باشد و پمپ و مسیر سوخت ابتدا برید فشار سوخت را هنگام باز کردن سوئیچ و بستن سوئیچ کنترل کنید احتمال نشتی انژکتور و خرابی رگولاتور سوخت و شیر فشار لوله برگشتی هست - اگه همه چیز روبراه بود مپ سنسور کنترل شود
نادر پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : مپ سنسور را کنترل کنید

سلام و عرض ادب، مپ سنسور کنترل و تمیز شد ولی مشکل حل نشد. با تعویض سوزن انژکتورها مشکل حل شد.
میلاد پاسخ (6 سال پیش)
سلام.ببحشید من ال ۹۰ مدل 86 دارم.همگام استارت زدن باید چند بار گاز بدم تا روشن بشه و اولش یکم بد کار می‌کنه تا اینکه درست بشه.نکته ای که هست اینکه بعد از کار کردن اگر مجدد خاموش کنم و استارت بزنم سریع روشن میشه.انژکتورهام رو چند ماهی میشه شستم و سنسور آب رو هم تازگی عوض کردم.لطفا راهنمایی بفرمایید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهدی : دوستان سلام دوتا بوق حلزونی رو پرایدم نصب گردم با آفتامات ولی به محض اینکه اتصال بدنه رو وصل میکنم بوق یکسره میشه و بوق میزنه !!! راهنماییم کنید مشکل از چیه ؟؟؟،،

جای سیم برق مستقیم با برق بوق را جابجا نصب کردی - ضمناً اینجا محل تاپیک های تنظیم موتور هست :-*
محمدرضا پاسخ (6 سال پیش)
با عرض سلام و خسته نباشید. پراید 89. در حالت هایی که موتور سرد هستش، شتاب خوبی داره و خوب دور میگیره، اما بعد از گذشت نیم ساعت توان موتور کم شده و شتاب هم پایین میاد. فن به موقع روشن میشه، همچنین واتر پمپ رو هم به تازگی عوض کردم. ممنون میشم راهنمایی کنید.
مهدی پاسخ (6 سال پیش)
دوستان سلام دوتا بوق حلزونی رو پرایدم نصب گردم با آفتامات ولی به محض اینکه اتصال بدنه رو وصل میکنم بوق یکسره میشه و بوق میزنه !!! راهنماییم کنید مشکل از چیه ؟؟؟،،
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ناصر : اقا مشکل حل شد ..شمعها دو کونتاکت بود شمع معمولی انداختم حل شد

خدا را شکر دوست عزیز
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ناصر : باسلام ...دوستان ممکنه راهنماییم کنید پیکان وانت ۸۴ انژکتور دوگانه سوز دارم در حالت درجا خوب و سالم کار میکنه ولی در حرکت وقتی سرگاز میرم و پام رو گاز ثابته دل دل میزنه ولی تو سرعت نه .هم رو گاز هم رو بنزین اینطوریه ...مکانیکم دیاگ زده میگه مشکل نداره ولی چراغ چک روشنه بدجوری درگیرم کرده ...از متخصصان و صاحبان تجربه تقاضا میکنم راهنماییم کنن لطفا .در ضمن ماشینو تازه خریدم و خودم تجربه ندارم مکانیکا هم که ..... صاحبش کامپیوترو از کاپوت انتقال داده به داخل ماشین سمت شاگرد

قبلاً اعلام شده در تاپیکها مربوط به شمع و وایر میباشد
ناصر پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ناصر : باسلام ...دوستان ممکنه راهنماییم کنید پیکان وانت ۸۴ انژکتور دوگانه سوز دارم در حالت درجا خوب و سالم کار میکنه ولی در حرکت وقتی سرگاز میرم و پام رو گاز ثابته دل دل میزنه ولی تو سرعت نه .هم رو گاز هم رو بنزین اینطوریه ...مکانیکم دیاگ زده میگه مشکل نداره ولی چراغ چک روشنه بدجوری درگیرم کرده ...از متخصصان و صاحبان تجربه تقاضا میکنم راهنماییم کنن لطفا .در ضمن ماشینو تازه خریدم و خودم تجربه ندارم مکانیکا هم که ..... صاحبش کامپیوترو از کاپوت انتقال داده به داخل ماشین سمت شاگرد

اقا مشکل حل شد ..شمعها دو کونتاکت بود شمع معمولی انداختم حل شد
ناصر پاسخ (6 سال پیش)
باسلام ...دوستان ممکنه راهنماییم کنید پیکان وانت ۸۴ انژکتور دوگانه سوز دارم در حالت درجا خوب و سالم کار میکنه ولی در حرکت وقتی سرگاز میرم و پام رو گاز ثابته دل دل میزنه ولی تو سرعت نه .هم رو گاز هم رو بنزین اینطوریه ...مکانیکم دیاگ زده میگه مشکل نداره ولی چراغ چک روشنه بدجوری درگیرم کرده ...از متخصصان و صاحبان تجربه تقاضا میکنم راهنماییم کنن لطفا .در ضمن ماشینو تازه خریدم و خودم تجربه ندارم مکانیکا هم که ..... صاحبش کامپیوترو از کاپوت انتقال داده به داخل ماشین سمت شاگرد
hds پاسخ (6 سال پیش)
سلام. من 405 بنزینی دارم... در حال حرکت یک دفعه ماشین خاموش شد و دیگه روشن نشد تا ماشین رو هل دادن کنار خیابون... بعد دوباره چند دفعه که استارت زدم بالاخره روشن شد... همیشه هم بنزین سوپر میزنم... میشه بگید اشکالش از کجاست؟ قبلا ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از سما : با سلام خسته نباشین ببخشین ماشین من چراغ انژکتورش بعضی وقتا روشن میشه.پراید 131 مدل 94 لازم به توضیحه که یه بارم تست شده و انژکتورشو عوض کردن

سلام دیاگ بزنید و خطای اون را بخونید
سما پاسخ (6 سال پیش)
با سلام خسته نباشین ببخشین ماشین من چراغ انژکتورش بعضی وقتا روشن میشه.پراید 131 مدل 94 لازم به توضیحه که یه بارم تست شده و انژکتورشو عوض کردن
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امین : سلام لطفا اگه کسی این تجربه رو داشته بگه. پراید 87 دوگانه کارخانه دارم. ماشین در حالت عادی هیچ مشکلی نداره ولی وقتی درجا کار میکنه، مثل ترافیک یا چراغ قرمز، آمپر میره بالا ولی فن روشن نمیشه. دستگاه زدم، توی دستگاه، دمای آب به 86 میرسه بعد دیگه بالا نمیره اما آمپر ماشین بالا میره. تا وقتی که یکی دوتا گاز میدم، توی دستگاه بعد از گاز دادن دمای آب به درجه واقعی میرسه و فن به کار میفته... مکانیک میگه مشکل از سیمکشه. سیمکش میگه از مکانیک... رله های فن عوض شده، فشنگی پشت عوض شده، فشنگی سنسور دمای آب(کنار ترموستات) عوض شده، فن هم هیچ مشکلی نداره. بنظرم مشکل از گردش آب هست که انگار توی درجا کار کردن ... یا اساتید اگه کمکی میتونن بکنن ممنونشون میشم...

1- تو قسمت گردش آب رگولاتور گاز ممکنه خراب یا گیر داشته باشه : از رگولاتور یک سره کن نتیجه راببین 2- سیستم گردش آب هوا میکشه یکجا ، بستهای رگولاتور گاز و سه راهیها بررسی شود3- شاید داخل سیستم ، خورده چسب مزدا تو محل فشنگی گیر کرده باشه
میلاد یزدی پاسخ (6 سال پیش)
با عرض سلام مزدا 323 fl دارم امروز خود به خود چراغ abs روشن شد و سیستم abs کار نمیکنه لطفا راهنمایی کنید چه کار کنم. با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از نادر : با عرض سلام پژو 206 مدل 86 تیپ 2 وقتی ماشین سرد باشه مخصوصا صبح ها چندین بار باید استارت زده بشه تا روشن بشه، در سربالایی ماشین کم میاره و اصلا توان نداره، ولی مسیر صاف یا سرپایینی خیلی خوب کار میکنه و اصلا کم نمیاره. مصرف ماشین هم زیاد شده. (بنزین معمولی استفاده می کنم) سرسیلندر حدود 6 ماهه تعمیر شده ولی قبل از تعمیر هم همین حالت بود. ممنون میشم راهنمایی کنید.

مپ سنسور را کنترل کنید
نادر پاسخ (6 سال پیش)
با عرض سلام پژو 206 مدل 86 تیپ 2 وقتی ماشین سرد باشه مخصوصا صبح ها چندین بار باید استارت زده بشه تا روشن بشه، در سربالایی ماشین کم میاره و اصلا توان نداره، ولی مسیر صاف یا سرپایینی خیلی خوب کار میکنه و اصلا کم نمیاره. مصرف ماشین هم زیاد شده. (بنزین معمولی استفاده می کنم) سرسیلندر حدود 6 ماهه تعمیر شده ولی قبل از تعمیر هم همین حالت بود. ممنون میشم راهنمایی کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ایمان : با عرض سلام پژو پارس سال مدل ۹۴ یکم فشار میارم به ماشین داغ میکنه امپر از وسط هم میگذره قبلا یه خط مونده بود به وسط ماشین واقعا موتورش داغ میشه رادیات دولول بستم ترموستات۷۴ واشرسرسیلندرم میگفتن از اونه عوض کردم ماشین نه آب روغن قاطی کرده بود نه چیزی واشرم عوض کردم کوچکترین تعغیری نکرد فشنگی های اب هم عوض کردم دوتا بودن که یکیشو پرایدی بسته بودن ولی عوص کردم درست نشد واترپمپ هم چک شد مشکلی نداشت دیاگ هم بیست باری زدم مشکلی نشون نمیده درب رادیاتم عوض کردم عقلم به جایی دیگه قد نمیده ماشین دوگانه سوز هست رو گاز بنزین همینطوره ایسیو زیمنس هم هست روعن عوض کردم

دوست من - تصادف داشتید یا خیر؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از امید : در ضمن بگم که بابت اون صدا چند جا ماشینو بردم نشون دادم اول نماینگی گفت از انگشتی وتایپیتاته بعد بیرو پیش مکانیک بردم گفت که سالمن انگشتیات جایی دیگه گفت که شاید از اویل پممپت باشه ضعیف شده روغن خوب نمیرسه اوایلش به انگشتیات درضمن این صدا تا موقعی که موتور سرده هست هرچی موتور گرمتر میشه صدا هم کمتر میشه تا کلا قطع میشه اینو بگم که از وقتی دور موتورم نوسان پیدا کرده این صدا هم شروع شده این پست مربوط به پست تیباست که بالا زدم ممنون میشم اگه راهنمتیی کنید یادم رفت بگم دستگاه زدم ارور سنسور میل سوپاپ میداد عوض کردم بازم همونطوری نوسان داره با لرزش

با توجه به توضیحات ، شما از منیفولد هوای ورودی نشتی دارید بگردید پیدا کنید -ممکنه نشتی از دریچه گازهم باشه
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محسن احمدی : سلام دوستان عزیز من ی کیا اپتیما دارم که ماشین کم جون شده.دور موتور خیلی بالا میره ولی شتاب زیادی حس نمیشه.دیاگ زدم خطای P0171 SYSTEM TOO LEAN میده.ولی نفهمیدن مشکل چیه.اسم سنسورو فک کنم نمیدونن چیه.ممنون میشم راهنماییم کنید.

کد خطا را نمایندگیها میدونن - بنظر فشار سوخت کم باشه یا اگه دور موتور بالا میره ماشین را ه نمیره مربوط به لاغر شدن صفحات انتقال نیروی گیربکس هست
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مجید حسین زاده : با سلام پزو 405 دارم که چند بار است به فاصله های 20 روز یک با کویل می سوزونه سیم کش، سیم کشی اون رو چک کرده ودیاگ هم ایرادی از سیم کشی نگرفته وایر، شمع و استپر رو هم عوض کردم. تو رو خدا بگید چکار کنم؟

از کجا متوجه میشین کویل میسوزه ؟
ایمان پاسخ (6 سال پیش)
با عرض سلام پژو پارس سال مدل ۹۴ یکم فشار میارم به ماشین داغ میکنه امپر از وسط هم میگذره قبلا یه خط مونده بود به وسط ماشین واقعا موتورش داغ میشه رادیات دولول بستم ترموستات۷۴ واشرسرسیلندرم میگفتن از اونه عوض کردم ماشین نه آب روغن قاطی کرده بود نه چیزی واشرم عوض کردم کوچکترین تعغیری نکرد فشنگی های اب هم عوض کردم دوتا بودن که یکیشو پرایدی بسته بودن ولی عوص کردم درست نشد واترپمپ هم چک شد مشکلی نداشت دیاگ هم بیست باری زدم مشکلی نشون نمیده درب رادیاتم عوض کردم عقلم به جایی دیگه قد نمیده ماشین دوگانه سوز هست رو گاز بنزین همینطوره ایسیو زیمنس هم هست روعن عوض کردم ضدیخ اب رادیات .این مشکل اول که نمیدونم چیه اگه راهنمایی کنید مشکل دومم ماشین درب رادیات رو شل بسته بودم اب خالی کرد زود متوجه شدم اب ریختم ماشینم هر بیست ثانیه استارت میزدم چون داغ بود اب ریختم نشون دادم واشر نسوخته ولی صبح ها با اولین استارت روشن میشه یک دیقه ای بد کار میکنه بعدش صاف اینم مشکل دوم که بهش اضافه شد خواهش میکنم اگه میدونید بگید دیگه منو عاجز کرد جرات ندارم باهاش تا جایی برم ۵۰ هزارتا هم کارکرده ممنون
میثم پاسخ (6 سال پیش)
سلام پراید 87دارم رو بنزین تو دنده یک دو سه تا دور بگیره کر کر میکنه تو سر بالایی شتاب نداره رو گاز ال پی جی تا خوراک زیاد نکنم سر بالایی نمیره ولی کفی عالیه علت چیست کمکم کنید لطفا
Reza پاسخ (6 سال پیش)
ماشین سمند مولتی پلکس مدل ۹۱ شب خوابیدم ساعت ۳ شب خود به خود دزد گیز زد در صندوق باز شد چراغا روشن شد برفپاکنا کار کردن درا بازو بسته میشه
امید پاسخ (6 سال پیش)
در ضمن بگم که بابت اون صدا چند جا ماشینو بردم نشون دادم اول نماینگی گفت از انگشتی وتایپیتاته بعد بیرو پیش مکانیک بردم گفت که سالمن انگشتیات جایی دیگه گفت که شاید از اویل پممپت باشه ضعیف شده روغن خوب نمیرسه اوایلش به انگشتیات درضمن این صدا تا موقعی که موتور سرده هست هرچی موتور گرمتر میشه صدا هم کمتر میشه تا کلا قطع میشه اینو بگم که از وقتی دور موتورم نوسان پیدا کرده این صدا هم شروع شده این پست مربوط به پست تیباست که بالا زدم ممنون میشم اگه راهنمتیی کنید یادم رفت بگم دستگاه زدم ارور سنسور میل سوپاپ میداد عوض کردم بازم همونطوری نوسان داره با لرزش
امید پاسخ (6 سال پیش)
سلام خسته نباشید ماشین من تیباست دور موتورم نوسان داره مخصوصا اول صبح که استارت میزنم بیشتر نشون میده نوسانو بعد صدای موتور هم نورمال نیست میشه راهنمایی کنید ممنون
محمدرضا پاسخ (6 سال پیش)
سلام دوستان. ماشینم پراید مدل 89 هستش. مشکل اینه که وقتی ماشین روشن میشه، دور موتور زیر 1000 هستش و با تک گاز خاموش میشه. توی حرکت هم موتور کشش نداره. از شستن سوزن ها تا تعویض شمع و ... هم انجام دادم ولی درست نشد. نکته ی جالب اینه، اگه یکی از وایرها رو از کوئل جدا کنم و دوباره وصل کنم موتور به حالت عادی برمیگرده و درست کار میکنه. چند بار امتحان کردم و جواب داده. کسی نظری نداره؟ :oops:
امین پاسخ (6 سال پیش)
سلام لطفا اگه کسی این تجربه رو داشته بگه. پراید 87 دوگانه کارخانه دارم. ماشین در حالت عادی هیچ مشکلی نداره ولی وقتی درجا کار میکنه، مثل ترافیک یا چراغ قرمز، آمپر میره بالا ولی فن روشن نمیشه. دستگاه زدم، توی دستگاه، دمای آب به 86 میرسه بعد دیگه بالا نمیره اما آمپر ماشین بالا میره. تا وقتی که یکی دوتا گاز میدم، توی دستگاه بعد از گاز دادن دمای آب به درجه واقعی میرسه و فن به کار میفته... مکانیک میگه مشکل از سیمکشه. سیمکش میگه از مکانیک... رله های فن عوض شده، فشنگی پشت عوض شده، فشنگی سنسور دمای آب(کنار ترموستات) عوض شده، فن هم هیچ مشکلی نداره. بنظرم مشکل از گردش آب هست که انگار توی درجا کار کردن ماشین آب گیر میکنه و با گاز دادن فشار آب برای حرکت زیاد میشه و مشکل حل میشه... برای گردش آب هم رادیات و ترموستات و واترپمپ عوض کردم فایده نداشت. حتی ترموستات رو کلا برداشتم. رادیات بخاری رو هم یکسره کردم بازم مشکل همچنان باقی هست... امکان داره از سرسیلندر باشه؟ لطفا دوستان اگه تجربه ای دارن در اختیار بذارن. یا اساتید اگه کمکی میتونن بکنن ممنونشون میشم...
محسن احمدی پاسخ (6 سال پیش)
سلام دوستان عزیز من ی کیا اپتیما دارم که ماشین کم جون شده.دور موتور خیلی بالا میره ولی شتاب زیادی حس نمیشه.دیاگ زدم خطای P0171 SYSTEM TOO LEAN میده.ولی نفهمیدن مشکل چیه.اسم سنسورو فک کنم نمیدونن چیه.ممنون میشم راهنماییم کنید.
محسن احمدی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمود : با سلام من یک سمند 89 دارم که چند وقتی است با یک مشکل برخورده ام به این صورت که در دنده 5و با سرعت 110 کیلومتر ، دور موتور 3000 یا بیشتر می شود و یک صدای ریز مثل صدای لاستیک نیز دارم (لاستیک ها را عوض نمودم، استپر موتور را تمیز کردم ، شمع ها را عوض کردم ) اما صدا رفع نشده و دور موتور نیز به همان حالت می باشد لازم به ذکر است که به جلوبندی نشان دادم و گفتند که از بلبرینگ ها نیست و روی جک نیز ماشین حرکت کرد اما صدایی از ماشین شنیده نشد و گفتند که گیربکس، دیفرانسیل و موتور سالم است !! البته تمام این موارد بعد از تعویض باتری رخ داده (پس از تعویض باتری دیاگ هم زده ام )،با این اوصاف آیا می توانید مرا راهنمایی فرمایید . ممنون

پولی و تسمه دینامتو چک کن
محسن احمدی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مجید : دیاگ خوب نزده برات وگرنه اینهایی که می گی از پارامترها قشنگ مشخص می شه، هر کدوم از سنسورها و خود ECU می تونه باشه.

دوست عزیز جدیدا متوجه شدم تسمه تایمهای توی بازار بعضیاشون مشکل دارن.باعث کپ کردن و خفه شدن موتور میشن.
مجید حسین زاده پاسخ (6 سال پیش)
با سلام پزو 405 دارم که چند بار است به فاصله های 20 روز یک با کویل می سوزونه سیم کش، سیم کشی اون رو چک کرده ودیاگ هم ایرادی از سیم کشی نگرفته وایر، شمع و استپر رو هم عوض کردم. تو رو خدا بگید چکار کنم؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ایمان احمدزاده : سلام خیلی عالی بود مطالب خداقوت خسته نباشید اما من یک خودروی MVM سه سیلندر دارم که یکبار یهویی بین راه چراغای جلو کم نور شد و بعد خودرو خاموش شد ...... بعد از این اتفاق خوردو هربار روشن میشه چند دقیقه بعد مجدد خاموش میشه ودیگه روشن نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید

مشکل دینام و شارژ دارید
ایمان احمدزاده پاسخ (6 سال پیش)
سلام خیلی عالی بود مطالب خداقوت خسته نباشید اما من یک خودروی MVM سه سیلندر دارم که یکبار یهویی بین راه چراغای جلو کم نور شد و بعد خودرو خاموش شد ...... بعد از این اتفاق خوردو هربار روشن میشه چند دقیقه بعد مجدد خاموش میشه ودیگه روشن نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از رضا : سلام ماشین من پارس tu5 دریچه گاز برقی- دور موتور وقتی پدال گاز رها شده است نوسان دارد دریچه گاز نو خریدم مشکلم حل نشد- گفتن از باطری هست اونم نو کردم بازم حل نشد -شمع و وایر هم نو کردم- کولر میگیرم نوسان زیاد میشه-تودنده حرکت هم ماشین ریپ داره(دل دل میکنه)-به نظر میاد برق کم میاره -دینام خوب عمل میکنه 14 ولت میده - به نظر شما مشکل از چیه؟

برنامه ecuفلش شود
رضا پاسخ (6 سال پیش)
سلام ماشین من پارس tu5 دریچه گاز برقی- دور موتور وقتی پدال گاز رها شده است نوسان دارد دریچه گاز نو خریدم مشکلم حل نشد- گفتن از باطری هست اونم نو کردم بازم حل نشد -شمع و وایر هم نو کردم- کولر میگیرم نوسان زیاد میشه-تودنده حرکت هم ماشین ریپ داره(دل دل میکنه)-به نظر میاد برق کم میاره -دینام خوب عمل میکنه 14 ولت میده - به نظر شما مشکل از چیه؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از فرشید قلی پور : سلام من ۱ پژو ۴۰۵ مدل ۹۵ دارم گه گاهی فن ها دل بخواهی کارمیکند امپر از وسطم رد میشه هم فشنگی هم رله هارو باترموستات عوض کردم واترم نگاه کردم سالمه میشه راهنماییم کنید

هوا میگیره - از یکجا شیلنگ ها یا اتصالات هوا میکشه -اگه گاز سوز هست که احتمال بیشتری دارد -اگر ecu مارک ssat هست باید فشنگی خودش را بندازید (مشکی رنگ هست )
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از نورالدین : سلام.من سمند ای اف سون مدل ۸۹ دارم.زمانی که برق زیادی ازش میگیری چراغ چک روشن میشه و موتور شروع میکنه به تک کار کردن.خاموش که میکنی بعد از دو یا سه دقیقه که روشن میکنی درست میشه.میشه راهنمایی کنین لطفا

برق زیادی یعنی چی ؟ بیشتر توضیح بدین - اگه مالتی پلکس هست باید در برنامه مصرف کننده براش تعریف کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از علی : سلام من یه 405مدل 95دارم وقتی روشن میشه حدود 1ثانیه طول میکشه تا چراغ روغن موتور و استپ خاموش بشه لطفا راهنمایی کنید

1ثانیه عادیست
جهانشاه پاسخ (6 سال پیش)
۲۰۶ تیپ ۵وقتی روشن میکنی درحدود ۱۰دقیقه بعد ازخاموش کردن چراغ آمپر آب روشن میشه ودوباره با روشن شدن فن تند به حالت عادی بر میگرده.
علی پاسخ (6 سال پیش)
سلام من یه 405مدل 95دارم وقتی روشن میشه حدود 1ثانیه طول میکشه تا چراغ روغن موتور و استپ خاموش بشه لطفا راهنمایی کنید
نورالدین پاسخ (6 سال پیش)
سلام.من سمند ای اف سون مدل ۸۹ دارم.زمانی که برق زیادی ازش میگیری چراغ چک روشن میشه و موتور شروع میکنه به تک کار کردن.خاموش که میکنی بعد از دو یا سه دقیقه که روشن میکنی درست میشه.میشه راهنمایی کنین لطفا
فرشید قلی پور پاسخ (6 سال پیش)
سلام من ۱ پژو ۴۰۵ مدل ۹۵ دارم گه گاهی فن ها دل بخواهی کارمیکند امپر از وسطم رد میشه هم فشنگی هم رله هارو باترموستات عوض کردم واترم نگاه کردم سالمه میشه راهنماییم کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از محمدمحمدی : با سلام آردی85 ال پی جی دارم :1.در کفی بنزین با گاز تفوتی از لحاظ قدرت ندارد چه بسا که گاز بهتر نیز هست؛با این وجود در سربالائی های تند(خصوصآ جاده شوسه) اصلآ قدرت کشش ندارد و ماشین می ماند(حتی دنده یک)2.ماشین ریپ میزند (در حالتی که با دنده سنگین و گاز یکسان می باشد قابل فهم است)3.بعضی مواقع عطسه میزند،که هواکش پاره کرد و مجبور شدم هواکش اسپورت انداختم.با تشکر

شمع و وایر تعویض شود دوست عزیز - نتیجه گرفتی خبرش را بده
مهدی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از نغمه : تو رو خدا یکی بگه مشکلش چیه؟!کویل هم عوض کردم مشکل حل نشده.

سوخت رسانیش و چک کن احتمالا از پمپ بنزینته
محمدمحمدی پاسخ (6 سال پیش)
با سلام آردی85 ال پی جی دارم :1.در کفی بنزین با گاز تفوتی از لحاظ قدرت ندارد چه بسا که گاز بهتر نیز هست؛با این وجود در سربالائی های تند(خصوصآ جاده شوسه) اصلآ قدرت کشش ندارد و ماشین می ماند(حتی دنده یک)2.ماشین ریپ میزند (در حالتی که با دنده سنگین و گاز یکسان می باشد قابل فهم است)3.بعضی مواقع عطسه میزند،که هواکش پاره کرد و مجبور شدم هواکش اسپورت انداختم.با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از مهدی : سلام خسته نباشید من یه ال۹۰ صفر خریدم چراغ چکش روشنه

دیاگ بزنید - یا ببرید نمایندگی مجاز رایگان انجام میدن
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از Heidar Maleki : با درود خدمت دوستان یه ماشین اوپل دارم وقتی سرد هست خوب روشن میشه و کار می کنه ولی وقتی آمپر آب میاد وسط ماشین خاموش میشه و تا وقتی خنک نشه روشن نمیشه فن رادیاتور کار نمی کنه ولی وقتی کولر می گیرم فن درست استارت استاپ می کنه البته قبل از گرم شدن موتور وقتی موتور گرم شد باز خاموش میشه موتور ماشین . سنسور دور موتور رو عوض کردم ولی باز جواب نداد. خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید.

فشنگیهای آب را کامل تعویض کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از حمید : سلام خسته نباشید ماشین من الان یه دوماهی میشه که شلنگ رادیاتورش وقتی ماشین روشن شدو گرم میشه سفت میشه نمیشه فشارداد ولی باد نمیکنه!هیچ علایمی از واشردیده نمیشه نه بدکار کردن نه دود بیرون میادصبححا،نه روغنش شیری شده هیچی!ولی با این همه میگن کمپرس داره اینطوری میشه واشر نیم سوزه!واشرم ۵ ماهه عوض کردم بل سرسیلندر نو..هرمکانیک نشون میدم همینو میگه هی میگن دیگه این هفته علایم بروز میده میبینی الان نیمسوزه فعلا بدنر نشده!!ولی من قبول ندارم کمپرس توی رادیات دارم فقط چیکار کنم بدادم برسد میخان ۶۰۰،۷۰۰ بگیرن بازکنن تازشم بعدتعمیر اونطور بشه چیکارکنم آخه؟! .......... اگر آمپر درست کار میکنه و از وسط رد نمیشه و جوش نمیارید ، بنظر بنده شیلنگهای آب از محلهای اتصال سه راهی به رگولاتور نشتی آب و هوا دارید اول 2.5 لیتر ضد یخ قاطی با آب بریز تو ماشین یکروز کار کنید ، بعد ماشین خاموش و تمام شیلنگ ها و بستها را از نظر نم دادن یا نشتی کنترل کنید حتی درب رادیاتور هم ممکنه خراب باشه :lol:

Heidar Maleki پاسخ (6 سال پیش)
با درود خدمت دوستان یه ماشین اوپل دارم وقتی سرد هست خوب روشن میشه و کار می کنه ولی وقتی آمپر آب میاد وسط ماشین خاموش میشه و تا وقتی خنک نشه روشن نمیشه فن رادیاتور کار نمی کنه ولی وقتی کولر می گیرم فن درست استارت استاپ می کنه البته قبل از گرم شدن موتور وقتی موتور گرم شد باز خاموش میشه موتور ماشین . سنسور دور موتور رو عوض کردم ولی باز جواب نداد. خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید.
حمید پاسخ (6 سال پیش)
سلام خسته نباشید ماشین من الان یه دوماهی میشه که شلنگ رادیاتورش وقتی ماشین روشن شدو گرم میشه سفت میشه نمیشه فشارداد ولی باد نمیکنه!هیچ علایمی از واشردیده نمیشه نه بدکار کردن نه دود بیرون میادصبححا،نه روغنش شیری شده هیچی!ولی با این همه میگن کمپرس داره اینطوری میشه واشر نیم سوزه!واشرم ۵ ماهه عوض کردم بل سرسیلندر نو..هرمکانیک نشون میدم همینو میگه هی میگن دیگه این هفته علایم بروز میده میبینی الان نیمسوزه فعلا بدنر نشده!!ولی من قبول ندارم کمپرس توی رادیات دارم فقط چیکار کنم بدادم برسد میخان ۶۰۰،۷۰۰ بگیرن بازکنن تازشم بعدتعمیر اونطور بشه چیکارکنم آخه؟! روش تست مكانيك اين بود كه بعدهواگیری کامل رادیاتو پر کردو گفت یسره استارت بزن نباید آب بیاد از رادیات بیرون تو حالت استارت یسره که ماشین روشن نمیشد آب از رادیات به آرومی خیلی آهسته داشت سرریز مبکرد گفت واشر نیم سوزه! اینه تسته واشر زدن پژو۴۰۵؟ ماشینم ۴۰۵،دوگانه ۸۸ هست :cry:
مهدی پاسخ (6 سال پیش)
سلام خسته نباشید من یه ال۹۰ صفر خریدم چراغ چکش روشنه
مهدی پاسخ (6 سال پیش)
سلام خسته نباشید من به تازگی ماشین ال ۹۰ صفر خریدم چراغ چکش روشنه راهنمایی کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از ali : با سلام سمند بنزین سوز مدل 89 دارم بعضا دور موتور به قدری کم می شود تا موتور کامل خاموشی می شود حتی هنگام تعویض دنده خصوصا در زمان روشن بودن کولر لطفا راهنمایی نمایید.

شستشوی دریچه گاز و استپر انجام شود
ali پاسخ (6 سال پیش)
با سلام سمند بنزین سوز مدل 89 دارم بعضا دور موتور به قدری کم می شود تا موتور کامل خاموشی می شود حتی هنگام تعویض دنده خصوصا در زمان روشن بودن کولر لطفا راهنمایی نمایید.
اميرحسين پاسخ (6 سال پیش)
سلام بر دوستان سنسور عقب رنو سيمبل رو تازه نصب كردم، حالا يه وقتايي ميزنه يه وقتايي نميزنه در واقع بگير نگير داره، علت چيه به نظر شما؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از فريد : البته دیاگ زده میگه موتور تو فشاره بار اضافی میکشه واسه همین واشر سوزوندی!یعنی دیاگ مشخص میکنه؟ آخه هیچ علایمی از واشرسوزوندن نیس نه داغ میکنه،نه آب کم میکنه،نه روغن ،صبحام هیچ دود یا آبی از اگزوز نمیاد! دوسه بارم پامو که از گاز برداشتم دور موتور اومد پایین ماشین بالرزش خاموش شده اواخر!توحالت درجام كه هي ريپ میزنه و میلرزه بعد درست میشه استپر هم دوبار شستشوداده .نمیدونم بدم سرسیلندرو پیاده کنن یعنی؟

نه سر سیلندر باز نکن - تو حالت درجا عدد سنسور اکسیژن را تو دیاگ چک کن باید متغییر باشه از 0.4 تا 1 سالم بود مپ سنسور را عوض کن - بعد استپر هم عوض کن اگر خام سوزی نداری (اگه کیلومتر شمار سالمه و درست کار میکنه اگه نه که مال اونه )
مسعود پاسخ (6 سال پیش)
سلام دوستان یه پرشیا ۸۸ اتو مات دارم چراغ وقتی درب ماشین بازه علامت روشن نمیشه علامت کمر بند هم قطع شده مشکل کجاس ممنون میشم بگید سپاس
فريد پاسخ (6 سال پیش)
البته دیاگ زده میگه موتور تو فشاره بار اضافی میکشه واسه همین واشر سوزوندی!یعنی دیاگ مشخص میکنه؟ آخه هیچ علایمی از واشرسوزوندن نیس نه داغ میکنه،نه آب کم میکنه،نه روغن ،صبحام هیچ دود یا آبی از اگزوز نمیاد! دوسه بارم پامو که از گاز برداشتم دور موتور اومد پایین ماشین بالرزش خاموش شده اواخر!توحالت درجام كه هي ريپ میزنه و میلرزه بعد درست میشه استپر هم دوبار شستشوداده .نمیدونم بدم سرسیلندرو پیاده کنن یعنی؟
علیرضا یزدانی پاسخ (6 سال پیش)

نقل قول از فريد : باسلام ماشين ۴۰۵ مدل ۸۸ دوگانه دارم الان ۳،۴ ماهه ماشین توحالت سکون وایساده چن ثانیه بالرزش کار میکنه دوباره نرمال میشه دور موتورم درحد ۱ سانت تکون میخوره،یا اواخرم بعضا دورموتور میخاد بیفته پایین ولی باز برمیگرده بالا،صبحام که تازگی روشن میکنم سرحال نیس یه ۵،۶ ثانیه نامیزان بالرزش کار میکنه بعد نرمال میشه!کشش ماشین سربالاییا بده خفه میکنه!دریچه گاز،صافی،وایر شمع عوض کردم!تست مآتورم بردم میگه هیچی نشون نمیده،احتمالا واشر سوزوندی!!!!موتور درحالت فشاره ٥ ماه پیش واشرو سرسیلندر تعویض شده!!!تورو خدا الان چند ماهه الافم‌پس چیکار کنم

احتمال واشر هست اما سنسور اکسیژن هم ممکنه خراب باشه عدد هاش را در دیاگ کنترل کنید -قبلش از سالم بودن استپر و عدم وجود نشتی از دریچه گاز مطمئن شوید -اگر سنسور سرعت سالم هست ، سنسور دور موتور را هم چک کنید
فريد پاسخ (6 سال پیش)
باسلام ماشين ۴۰۵ مدل ۸۸ دوگانه دارم الان ۳،۴ ماهه ماشین توحالت سکون وایساده چن ثانیه بالرزش کار میکنه دوباره نرمال میشه دور موتورم درحد ۱ سانت تکون میخوره،یا اواخرم بعضا دورموتور میخاد بیفته پایین ولی باز برمیگرده بالا،صبحام که تازگی روشن میکنم سرحال نیس یه ۵،۶ ثانیه نامیزان بالرزش کار میکنه بعد نرمال میشه!کشش ماشین سربالاییا بده خفه میکنه!دریچه گاز،صافی،وایر شمع عوض کردم!تست مآتورم بردم میگه هیچی نشون نمیده،احتمالا واشر سوزوندی!!!!موتور درحالت فشاره ٥ ماه پیش واشرو سرسیلندر تعویض شده!!!تورو خدا الان چند ماهه الافم‌پس چیکار کنم
رسول پاسخ (6 سال پیش)
سلام خسته نباشید 206 تیپ 5 مدل 84 دارم موتور فن بخاریش رو باز کردم بستم کیلومترش از کار افتاده.موتور رو از لابلای سیم های جهبه فیوزی در اوردم ممکنه سیمی قط شده باشه لطفا راهنمایی کنین متشکرم
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از جواد : سلام یه ال 90 مدل 90 دوگانه کارخانه دارم در مسافتهای طولانی معمولا چراغ هشدار گرمای بالای دیزل روشن میشه ماشین ریپ می زنه سرعتش کم کم میشه دیاگ هیچی نشون نیده مکانیکها نمی تونن عیب یابی کنن شمع و کویل وتسمه تایم وایسی یو تعمیر شده ولی هیچ کدوم جواب نداده دو ماهه خریدیم مدام تو تعمیر گاهه 5 روز دستمون نبوده خواهشا راهنمایی فرمایید.

دوست من سنسور دما در دیاگ کنترل گردد - احتمالش هست که حساس شده باشد- گرم شدن و ریپ زدن مربوط به وایرها هم میشود . ;-)
جواد پاسخ (7 سال پیش)
سلام یه ال 90 مدل 90 دوگانه کارخانه دارم در مسافتهای طولانی معمولا چراغ هشدار گرمای بالای دیزل روشن میشه ماشین ریپ می زنه سرعتش کم کم میشه دیاگ هیچی نشون نیده مکانیکها نمی تونن عیب یابی کنن شمع و کویل وتسمه تایم وایسی یو تعمیر شده ولی هیچ کدوم جواب نداده دو ماهه خریدیم مدام تو تعمیر گاهه 5 روز دستمون نبوده خواهشا راهنمایی فرمایید.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا : ضمن عرض سلام خودروی ال ایکس دارم بعضی وقتا وقتی دزدگیرماشین رومیزنم دربازمیشه وقتی ماشین رو میخام روشن کنم استارت نمیخوره یعنی چراغ قفل پشت آمپر وفلاشرها روشن خاموش میشن بعد ازچندباربازوبسته کردن در استارت میخوره واقعا این قضیه کلافه ام کرده ممنون میشم جواب بدیدالیته لازم به ذکره

مدل را نگفتین ! ایندفعه شما به محض زدن دزد گیر درب شاگرد را اول باز کنید بعد ببندین از در راننده برید داخل اگه درست شد خبر بدین تا بگم
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حسام : سلام ماشين من زانتيا مدل ٨٥ اولين ايراد اينه كه در دنده يك هنگام شتابگيري رو دور موتور ٣ يا ٤ ي لحظهشتاب كم ميشه بعد دوباره ب حالت عادي برميگرده دومين ايراد اينه ك بعضي وقتا وقتي پدال گاز رو ول ميكني يا وقتي فشار ميدي صداي موتور ي لحظه زياد ميشه و تغيير صدا ميده ممنون ميشم راهنمايي كنين

ایراد اول -بنظرم سنسور موقعیت میل سوپاپ -ایراد دوم شل بودن و یا خرابی واشر منیفولد
علیرضا پاسخ (7 سال پیش)
ضمن عرض سلام خودروی ال ایکس دارم بعضی وقتا وقتی دزدگیرماشین رومیزنم دربازمیشه وقتی ماشین رو میخام روشن کنم استارت نمیخوره یعنی چراغ قفل پشت آمپر وفلاشرها روشن خاموش میشن بعد ازچندباربازوبسته کردن در استارت میخوره واقعا این قضیه کلافه ام کرده ممنون میشم جواب بدیدالیته لازم به ذکره
مسعود پاسخ (7 سال پیش)
سلام به متخصصین عزیز وانت اریسان من وقتی بنزین تموم میکرد چراغ زرد روشن میشد و بعدش که دیگه بنزینی نداشت شروع میکرد چراغ به چشمک زدن!!! وقتی هم که خالی میشد اتوماتیک بدون دخالت راننده میفتاد رو گازز!! ولی الان دیگه فقط چراغ زرد روشن میشه بنزینم تموم شد چشمک نمیزنه بلکه خاموش میشه؟؟ چیکارش کنم؟؟ بردم نمایندگی مجاز سر در نیاوردن
حسام پاسخ (7 سال پیش)
سلام ماشين من زانتيا مدل ٨٥ اولين ايراد اينه كه در دنده يك هنگام شتابگيري رو دور موتور ٣ يا ٤ ي لحظهشتاب كم ميشه بعد دوباره ب حالت عادي برميگرده دومين ايراد اينه ك بعضي وقتا وقتي پدال گاز رو ول ميكني يا وقتي فشار ميدي صداي موتور ي لحظه زياد ميشه و تغيير صدا ميده ممنون ميشم راهنمايي كنين
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رضا ذوالفقاری : با سلام ماشین 206 مدل 93 است چند وقتی است در حالت موتور گرم در زمان استارت زدن ماشین روشن میشود ولی اگر پا روی گاز نباشد بلافاصله خاموش میشود باید پا مدتی روی گاز باشد بعد خاموش نمیشود ضمنا همیشگی نیست و ممکن است هفته ای دو یا سه بار رخ دهد ممنون

1- کثیفی دریچه گاز و مجموعه متقلقات آن 2- کثیفی یا خرابی مپ سنسور
رضا ذوالفقاری پاسخ (7 سال پیش)
با سلام ماشین 206 مدل 93 است چند وقتی است در حالت موتور گرم در زمان استارت زدن ماشین روشن میشود ولی اگر پا روی گاز نباشد بلافاصله خاموش میشود باید پا مدتی روی گاز باشد بعد خاموش نمیشود ضمنا همیشگی نیست و ممکن است هفته ای دو یا سه بار رخ دهد ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از سیاوش : سلام ،روا در حین استارت برق وایر شمع حدودا سه چهار ثانیه دورتر میاد و ماشین استاترت زیادی میخوره رله دوبل و دور موتور و ای سی یو تست شده

اول نرم افزار فلش شود و مجدد برنامه ریزی شود 2- تو دیاگ از عملکرد مپ سنسور و سنسور دمای ECU هم مطمئن شوید 3- پیش مکانیک برده و از تایم موتور هم مطمئن شوید
سیاوش پاسخ (7 سال پیش)
سلام ،روا در حین استارت برق وایر شمع حدودا سه چهار ثانیه دورتر میاد و ماشین استاترت زیادی میخوره رله دوبل و دور موتور و ای سی یو تست شده
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از عباسی : با سلام خودرو سمندef7دارم،تو مسیرهای طولانی و وقتی که کولر میگیرم چراغ چک روشن،و موتور اصطلاحا سه کار میکنه.ممنون میشم راهنمایی کنید

بنظر اتصالی تو مدارابتدا وایرها و سپس کویل دارید -بهتره که چون چراغ چک داشته اید یه دیاگ بزنید و خطای موقت را بخوانید
عباسی پاسخ (7 سال پیش)
با سلام خودرو سمندef7دارم،تو مسیرهای طولانی و وقتی که کولر میگیرم چراغ چک روشن،و موتور اصطلاحا سه کار میکنه.ممنون میشم راهنمایی کنید
mili پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مسعود : با عرض سلام و خسته نباشید. در خودرو 206 بنده وقتی کولرروشن می شود فن دور کند روشن میشود و دیگر تا زمانیکه ماشین خاموش شود، فن کار میکند حتی اگر مدتها قبل از خاموش شدن ماشین کولر خاموش شود. حتی اگر با فاصله کم از خاموش شدن ماشین، استارت بزنم نیز بدون کولر دور کند فن کار میکند. ایراد از کجاست و چه باید بکنم؟ ممنون

طبیعی هست . امپر ماشین باید زیر 90 تا باشه
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حسینی : سلام دوست عزیز. من هم همین مشکل رو دارم. ماشینم صفره. خواستم بدونم تونستی حلش کنی؟ مشکلش چی بود؟

تو تنظیمات از حالت اتوماتیک خارج کنید - سنسور فشار و دمای گاز کولر بررسی شود - فشار گار کولر هم کنترل گردد
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از امین : سلام وقتی ماشینم رو آروم گاز می دم ریب می زنه ولی پر گاز که می رم کم نمی یاره کمکم کنید

لقی شفت یا پولکی دریچه گاز ، نشتی از دریچه گاز و یا اتصالات بالای استپر -خرابی سنسور دریچه گاز هم احتمال دارد
امین پاسخ (7 سال پیش)
سلام وقتی ماشینم رو آروم گاز می دم ریب می زنه ولی پر گاز که می رم کم نمی یاره کمکم کنید
حسینی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از محمد نیک : با سلام و عرض ادب و احترام به تمامی دوستان من یک ماه پیش سورن elx با موتور ef7 صفر کیلومتر از ایران خودرو تحویل گرفتم . زمانی که کولر میزنم و حرکت میکنم با بالا رفتن دور موتور مرتبا کولر روشن و خاموش میشه درجه ترموستات را هم به حداقل رسوندم ولی باز این مشکل حل نشده حدودا در یک دقیقه 5 تا 6 بار کمپرسور روشن و خاموش میشه ضمنا وقتی خاموش میشه ظرف دوثانیه مجددا کولر میره روی کمپرسور

سلام دوست عزیز. من هم همین مشکل رو دارم. ماشینم صفره. خواستم بدونم تونستی حلش کنی؟ مشکلش چی بود؟
مسعود پاسخ (7 سال پیش)
با عرض سلام و خسته نباشید 1- با روشن شده کولر ماشین بنده (206 تیپ 2 مدل 84) فن دورکند آن نیز روشن شده و حتی اگر کولر نیز خاموش شود، تا پیش از خاموش شدن ماشن این فن روشن میماند. ایراد از کجاست؟ 2- در زمانهایی که هوا گرم است و از کولر استفاده مینمایم حالاتی پیش میاید که ماشین به یکباره از جان میافتد و گاز نمیخورد و باید به دنده یک بروم و با گاز دادن زیاد دوباره ماشین گاز بخورد. آیا کولر به موتور یا پمپ بنزین فشار آورده یا مشکل دیگری دارد؟ ممنون
علیرضا پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : شما مشکل سنسور اکسیژن دارید در صورتی که کارکرد خودرو بالاست اما قبلش از سیمکشی و سوکتها مطمئن شوید -شمعها و وایرها هم میبایست کنترل شود بنظر نوسان مربوط به اون باشد

با تشکر از شما دوست عزیز نتیجه رو حتما به اشتراک میزارم با شما
محمد پاسخ (7 سال پیش)
سلام زمان روشن شدن چراغ خطر و ترمز همچنان روشن است عیبش چه میتونه باشه؟؟؟ ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از سینا : سلام . یه پراید مدل 95 دارم ، اول بعضی اوقات کیلومترشمار کار نمیکرد و فقط دور موتور بالا پایین می رفت. ( با خاموش روشن کردن ماشین حل می شد بین 1 تا 3 بار ) حالا مدتیه چراغ abs روشن میشه ، فک کردم برای لنته عوض کردم اما بازم هر از گاهی روشن میشه . جدیدا دستی هم میکشم بالا ، علامت هشدار میاد و تا خاموش روشن نکنی نمیره ( حتی اگه دستی پایین باشه ) ممنون میشم راهنمایی کنید

سنسور کیلومتر و میزان روغن ترمز کنترل شود - سنسور absهم کنترل شود بخصوص برای چرخهای عقب
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا : با سلام من پراید ۸۸ دارم ماشین بدون مشکل با تک استارت روشن میشه ولی در حالت سکون دور موتور نوسان داره و وقتی ترمز میکنم و ماشین می ایسته تازه دور موتور به ارامی بر میگرده روی یک مشکل بعدی اینه که بعد از این که دو سه ساعت ماشین کار میکنه تو حرکت یهو دیگه گاز نمیخوره ماشین خاموش نمیشه ولی گاز نمیخوره و دور موتور میاد پایین در حد خاموش شدن بعدم با معکوس دادن دنده دوباره جون میگیره و تقه میزنه و گاز میخوره انگار هل بدی و روشن کنی ماشینو روزا بیشتر اینجوریه الانم که هوا خیلی گرمه بدتر شده ولی شبا اینجوری نیست واسم معما شده کلا البته روزا کولر هم میگیرم از ماشین دیاگ خطای میل سوپاپ رو نشون داد فقط ولی قبلا خطای سنسور اکسیژن هم داشت ممکنه مشکل از ضعف پمپ بنزین باشه یا از جای دیگه هستش ؟ با تشکر

شما مشکل سنسور اکسیژن دارید در صورتی که کارکرد خودرو بالاست اما قبلش از سیمکشی و سوکتها مطمئن شوید -شمعها و وایرها هم میبایست کنترل شود بنظر نوسان مربوط به اون باشد
علیرضا پاسخ (7 سال پیش)
با سلام من پراید ۸۸ دارم ماشین بدون مشکل با تک استارت روشن میشه ولی در حالت سکون دور موتور نوسان داره و وقتی ترمز میکنم و ماشین می ایسته تازه دور موتور به ارامی بر میگرده روی یک مشکل بعدی اینه که بعد از این که دو سه ساعت ماشین کار میکنه تو حرکت یهو دیگه گاز نمیخوره ماشین خاموش نمیشه ولی گاز نمیخوره و دور موتور میاد پایین در حد خاموش شدن بعدم با معکوس دادن دنده دوباره جون میگیره و تقه میزنه و گاز میخوره انگار هل بدی و روشن کنی ماشینو روزا بیشتر اینجوریه الانم که هوا خیلی گرمه بدتر شده ولی شبا اینجوری نیست واسم معما شده کلا البته روزا کولر هم میگیرم از ماشین دیاگ خطای میل سوپاپ رو نشون داد فقط ولی قبلا خطای سنسور اکسیژن هم داشت ممکنه مشکل از ضعف پمپ بنزین باشه یا از جای دیگه هستش ؟ با تشکر
سینا پاسخ (7 سال پیش)
سلام . یه پراید مدل 95 دارم ، اول بعضی اوقات کیلومترشمار کار نمیکرد و فقط دور موتور بالا پایین می رفت. ( با خاموش روشن کردن ماشین حل می شد بین 1 تا 3 بار ) حالا مدتیه چراغ abs روشن میشه ، فک کردم برای لنته عوض کردم اما بازم هر از گاهی روشن میشه . جدیدا دستی هم میکشم بالا ، علامت هشدار میاد و تا خاموش روشن نکنی نمیره ( حتی اگه دستی پایین باشه ) ممنون میشم راهنمایی کنید
سیدجلال موسوی پاسخ (7 سال پیش)
باسلام علت ا ستارت خوردن موتور وروشن نشدن چیست زیرا موتور ماشین رو سه روز قبل شستم ولی همان روز ویک روز بعد روشن شد اما حال روشن نمی شود گاز هم دارد ولی درجه گاز نشان نمی دهد سمند پایه گاز سوز ای اف سون می باشد
مسعود پاسخ (7 سال پیش)
با عرض سلام و خسته نباشید. در خودرو 206 بنده وقتی کولرروشن می شود فن دور کند روشن میشود و دیگر تا زمانیکه ماشین خاموش شود، فن کار میکند حتی اگر مدتها قبل از خاموش شدن ماشین کولر خاموش شود. حتی اگر با فاصله کم از خاموش شدن ماشین، استارت بزنم نیز بدون کولر دور کند فن کار میکند. ایراد از کجاست و چه باید بکنم؟ ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از Reza : باسلام و خسته نباشید. من یک خودرو پژو405دوگانه سوزکارخانه ای مدل1389دارم که مدتیه وقتی روی گاز cng میندازمش رو دور پایین عادیه به محض دنده 3 رفتن و دور موتور روی 3 میرسه دیگه گاز نمیخوره و یا بهتر بگم ریپ شدید میزنه ،البته بعضی وقتا بهتر میشه و بعضی وقتا بدتر ولی چیزی که مشخصه اینه تو سربالایی یا وقتی فشار بش میاد بدتر میشه(خودرو وقتی روی بنزین کار میکنه مشکلی نداره و فقط روی گاز cngاینطور میشه) سنسور دریچه گاز عوض کردم، شمع و وایرعوض کردم ،انژکتورهارو شستشو دادم،با دیاگ خطا گیری کردم بیفایده بود،حالا با عرض معذرت که زیادی نوشتم خواستم کمکم کنید واسه رفع این مشکل.ممنون و اینشالله همیشه سلامت باشید

دوست من سلام ، خطایی که افتاده بود چی بوده که خطاش را گرفتین
Reza پاسخ (7 سال پیش)
باسلام و خسته نباشید. من یک خودرو پژو405دوگانه سوزکارخانه ای مدل1389دارم که مدتیه وقتی روی گاز cng میندازمش رو دور پایین عادیه به محض دنده 3 رفتن و دور موتور روی 3 میرسه دیگه گاز نمیخوره و یا بهتر بگم ریپ شدید میزنه ،البته بعضی وقتا بهتر میشه و بعضی وقتا بدتر ولی چیزی که مشخصه اینه تو سربالایی یا وقتی فشار بش میاد بدتر میشه(خودرو وقتی روی بنزین کار میکنه مشکلی نداره و فقط روی گاز cngاینطور میشه) سنسور دریچه گاز عوض کردم، شمع و وایرعوض کردم ،انژکتورهارو شستشو دادم،با دیاگ خطا گیری کردم بیفایده بود،حالا با عرض معذرت که زیادی نوشتم خواستم کمکم کنید واسه رفع این مشکل.ممنون و اینشالله همیشه سلامت باشید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از بهرام : سلام من یه 206 تیپ 2 مدل 81 دارم هر وقت تو دست انداز میوفتم یا فرمون رو یهویی میگیرم صدای بوق هشدار میده. میشه بفرمایید مشکل از کجاست. ممنون

اگر همراه با راهنما و فلشر هست عادیست
بهرام پاسخ (7 سال پیش)
سلام من یه 206 تیپ 2 مدل 81 دارم هر وقت تو دست انداز میوفتم یا فرمون رو یهویی میگیرم صدای بوق هشدار میده. میشه بفرمایید مشکل از کجاست. ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از طاهری : سلام خسته نباشید. 206 دارم هر وقت استارت میزنم ماشین که روشن میشه چراغ ABS و STOP روشن میمونه و خاموش نمیشه دیگه و بعضی وقتها هم کیلومتر شمار هم از کار می افته. چند جا بردم تشخیص ندادند مشکل کجاست.لطفا اگه میدونید راهنمایی کنید.سپاسگزارم

سنسور ABSلقی دارد و یا خراب است اصلاح یاتعویض گردد
طاهری پاسخ (7 سال پیش)
سلام خسته نباشید. 206 دارم هر وقت استارت میزنم ماشین که روشن میشه چراغ ABS و STOP روشن میمونه و خاموش نمیشه دیگه و بعضی وقتها هم کیلومتر شمار هم از کار می افته. چند جا بردم تشخیص ندادند مشکل کجاست.لطفا اگه میدونید راهنمایی کنید.سپاسگزارم
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از فرشید : باسلام ماشین من پراید یورو 4 مدل 94 هستش موقعی که در حال حرکت دور موتور بالای 2.5 میرود چراغ چک روشن میشود وقتی میاد زیر 2.5 خاموش میشود دیاگ زدم عیب سنسور میل بادامک زد عوض کردم اما باز چراغ چک روشن میشود خواهشمندم راهنماییم کنید تشکر

اگه از اول همینطور بوده نرم افزار آپدیت شود اما اگه جدید اینطور شده مارک سنسور باید با نوع ECUهمنام باشد
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علی : سلام . من پژو 206 مدل 90 دارم خیلی هم کارکردش پایین هستش 23000 تا کارکرده ، هر موقعه میرم پمپ بنزین و بنزین میزنم و بعدش میخوام ماشین رو روشن کنم استارت میزنم ماشین روشن میشه و درجا خاموش میشه دو سه بار باید روشن و خاموش میشه بعدش دیگه خاموش نمیشه و میشه حرکت کرد به نظر شما علتش چی میتونه باشه ممنون از راهنمایی شما ؟

اگه هروقت پمپ بنزین میرید اینطور هست مربوط به سنسور فشار سوخت هست
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مرتضی : سلام وقتی ماشینو اول صبح روشن میکنم دور موتور کم و زیاد میشه و در بیشتر مواقع گاز میخوره تا 2000 هم میره درجه. به نظر شما مشکل از .... بنظر استپر میاد اما شما موقعی که دور موتور بالاست سوکت سنسور دریچه گار را بکشید اگه پایین اومد مال اونه

فرشید پاسخ (7 سال پیش)
باسلام ماشین من پراید یورو 4 مدل 94 هستش موقعی که در حال حرکت دور موتور بالای 2.5 میرود چراغ چک روشن میشود وقتی میاد زیر 2.5 خاموش میشود دیاگ زدم عیب سنسور میل بادامک زد عوض کردم اما باز چراغ چک روشن میشود خواهشمندم راهنماییم کنید تشکر
علی پاسخ (7 سال پیش)
سلام . من پژو 206 مدل 90 دارم خیلی هم کارکردش پایین هستش 23000 تا کارکرده ، هر موقعه میرم پمپ بنزین و بنزین میزنم و بعدش میخوام ماشین رو روشن کنم استارت میزنم ماشین روشن میشه و درجا خاموش میشه دو سه بار باید روشن و خاموش میشه بعدش دیگه خاموش نمیشه و میشه حرکت کرد به نظر شما علتش چی میتونه باشه ممنون از راهنمایی شما ؟
مرتضی پاسخ (7 سال پیش)
سلام وقتی ماشینو اول صبح روشن میکنم دور موتور کم و زیاد میشه و در بیشتر مواقع گاز میخوره تا 2000 هم میره درجه. به نظر شما مشکل از چیه؟؟؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رضا : ممنون از راهنماییتان دررابطه بارانا93دیاگ زدم چیزی رانشون نمیده این عیب همیشگی نیست بعضی زمانهابرطرف می شوددرجاده وقتی که پرگازمیروم مشکل برطرف می شودوچراغهای چک وای بی اس خاموش وآمپرهابه حالت معمولی برمی گردندهمین که گازراکم می کنم دوباره همین حالت پیش می آیددرابتداچراغ بنزین دوسه بارروشن می شودوبوق می زندسپس چراغهای چک وای بی اس روشن می شودوآمپرهامی افتند لطفاراهنمایی بفرمایید .

الان که عیب را کامل گفتین اگر مشکل تو عملکرد موتور مثلاً کم شدن شتاب و یا ریپ زدن ندارید مشکل قطعی و شلی سوکت و دسته سیمهای نود کیلومتر دارید و یا نرم افزار باید فلش شود و به کسی مراجعه که تخصصش مالتی پلکس باشد
رضا پاسخ (7 سال پیش)
ممنون از راهنماییتان دررابطه بارانا93دیاگ زدم چیزی رانشون نمیده این عیب همیشگی نیست بعضی زمانهابرطرف می شوددرجاده وقتی که پرگازمیروم مشکل برطرف می شودوچراغهای چک وای بی اس خاموش وآمپرهابه حالت معمولی برمی گردندهمین که گازراکم می کنم دوباره همین حالت پیش می آیددرابتداچراغ بنزین دوسه بارروشن می شودوبوق می زندسپس چراغهای چک وای بی اس روشن می شودوآمپرهامی افتند لطفاراهنمایی بفرمایید .
رضا پاسخ (7 سال پیش)
دررابطه بارانا بالا که توضیح دادم دیاگ چیزی را نشون نمی دهدلازم به یادآوری است که درجاده گازراتاآخرفشارمیدهم چراغهای چک وای بی اس خاموش وآمپرهابه حالت خودبرمی گرددهنگامی که کاز کم می شود دوباره همان حالت اتفاق می افتد درضمن بعضی روزها ماشین بدون عیب کارمیکندوهیچ گونه مشکلی نداردلطفاراهنمایی فرمایید .
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رضا : رانا93دارم چراغ چک وای بی اس آن روشن می شودوپس ازمدتی چراغ بنزین آن هم روشن می شودسپس دوچراغ ذکرشده خاموش می شودبعدازچندثانیه اینموارد دوباره تکرارمی شودزمانی که دوچراغ روشن می شودکولرخاموش می شود علت چیست ؟

دیاگ بزنید تا مشخص شود ، بنظر سنسور دمای سوخت باشد
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علی : سلام من یه پژو پارس دارم که تابستون ها با روشن کردن کولر و گرم شدن ماشین بعد از خاموش کردن دیگه روشن نمیشه برق پشت آمپر هست ولی استارت نمیخوره و فقط یه صدای تق میده، ولی ماشین که خنک میشه خودش درست میشه چند بار هم جعبه فیوز کالسکه ای آب شده عوض کردم باتشکر

مشکل شما از اتصالات استارت ، ذغال استارت و یا اتوماتیک آن میباشد
رضا پاسخ (7 سال پیش)
رانا93دارم چراغ چک وای بی اس آن روشن می شودوپس ازمدتی چراغ بنزین آن هم روشن می شودسپس دوچراغ ذکرشده خاموش می شودبعدازچندثانیه اینموارد دوباره تکرارمی شودزمانی که دوچراغ روشن می شودکولرخاموش می شود علت چیست ؟
علی پاسخ (7 سال پیش)
سلام من یه پژو پارس دارم که تابستون ها با روشن کردن کولر و گرم شدن ماشین بعد از خاموش کردن دیگه روشن نمیشه برق پشت آمپر هست ولی استارت نمیخوره و فقط یه صدای تق میده، ولی ماشین که خنک میشه خودش درست میشه چند بار هم جعبه فیوز کالسکه ای آب شده عوض کردم باتشکر
علی پاسخ (7 سال پیش)
سلام لطفا سریع جواب بدین من یک لیفان 620 به تازگی خریدم ولی به محض اینکه ماشین رو زوشن می کنم جی پی اس روشن میشه و وقتی هم که رو رادیو هست باکلید های روی فرمون نمیشه کم یا موجدرو عوض کرد علتش چیه؟ ممنون اگه زود تر جواب بدین
وحید پاسخ (7 سال پیش)
با سلام خودرو مزدا 6 دارم که با استارتر روشن و خاموش میشود، در هنگام خاموش کردن دستگاه پخش خاموش نمیشود و هنگام خارج شدن از ماشین بوغ میزند و در نتیجه در قف نمیشود
علی قائم پناه پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : باید بصورت نرم افزاری اصلاح گردد نمایندگی درست و حسابی ببرید

با تشکر از شما دوست عزیز ماشین الان تو نمایندگی ... هست
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علی قائم پناه : سلام ماشین سمند ef7 مالتی پلکس دوگانه مدل 96 از زمان تحویل آمپر آب قطع هستش سیستم کولینگ مشکلی ندارد تاکنون سه مرتبه پشت آمپر ، فشنگی و یک مرتبه دسته سیم عوض شده درست نشده لطفا کمکم کنید

باید بصورت نرم افزاری اصلاح گردد نمایندگی درست و حسابی ببرید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علی : سلام.در مورد روآهست.وقتی کولر میگیرم آمپر آب از وسط هم بالاترمیره و مشکل بعد اینکه مدتی حرکت میکنم و ماشین گرمه زمانی که چند دقیقه توقف میکنم و دوباره میخام حرکت کنم آمپر آب میره تا آخر و با باز کردن سوییچ فن با دور آخر کار میکنه و آمپر پایین میادو فن زمان خاموشی ماشین خاموش میشه.ماشین های دیگه با خاموش کردن ماشین فن روشن میمونه اما الان اینطور نیست.مشکل از کجاست؟

ماشین را در حالات داغ و وقتی فن کار میکنه ، خاموش نکنید بذارید خنک بشه - بنظرم همه چیز عادیست
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از اصغر : با سلام و خسته نباشید من یک ماشین ال 90 مدل 87 دارم به تازگی امپر اب بالا میرود و ماشین خاموش میشود فن هم روشن نمیشد تعویض فن و رله و فشنگی اب و ترموستات و شستشو رادیاتور و موتور هم انجام شده ولی مشکل برطرف نشده است... علت چیست؟ با تشکر

واشر سرسیلندر بررسی شود - اگه اوکی بود فلش نرم افزار ecu و برسی سیمکشی
علی قائم پناه پاسخ (7 سال پیش)
سلام ماشین سمند ef7 مالتی پلکس دوگانه مدل 96 از زمان تحویل آمپر آب قطع هستش سیستم کولینگ مشکلی ندارد تاکنون سه مرتبه پشت آمپر ، فشنگی و یک مرتبه دسته سیم عوض شده درست نشده لطفا کمکم کنید
اصغر پاسخ (7 سال پیش)
با سلام و خسته نباشید من یک ماشین ال 90 مدل 87 دارم به تازگی امپر اب بالا میرود و ماشین خاموش میشود فن هم روشن نمیشد تعویض فن و رله و فشنگی اب و ترموستات و شستشو رادیاتور و موتور هم انجام شده ولی مشکل برطرف نشده است... علت چیست؟ با تشکر
علی پاسخ (7 سال پیش)
سلام.در مورد روآهست.وقتی کولر میگیرم آمپر آب از وسط هم بالاترمیره و مشکل بعد اینکه مدتی حرکت میکنم و ماشین گرمه زمانی که چند دقیقه توقف میکنم و دوباره میخام حرکت کنم آمپر آب میره تا آخر و با باز کردن سوییچ فن با دور آخر کار میکنه و آمپر پایین میادو فن زمان خاموشی ماشین خاموش میشه.ماشین های دیگه با خاموش کردن ماشین فن روشن میمونه اما الان اینطور نیست.مشکل از کجاست؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از عليرضا : سلام كويل و شمع وواير كلا تعويض كردم مشكل حل شد ممنون از راهنماييتان فقط سؤال ديگه آنكه آمپر آب اين خودرو روي ٩٠ الي نزديك نقطه جوش در حال بالا وپايين است و فن درست كار ميكند آيا اين مشكل نيست

یادم رفت بگم تو آمپرهای سیاه که 6 خط سفید دارد یک خط بالای 90 مجاز است و درآمپرهای زمینه نقره ای که 5 خط سیاه دارد از 90 حدود 2 میلیمتر بالاتر مجاز است
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از عليرضا : سلام كويل و شمع وواير كلا تعويض كردم مشكل حل شد ممنون از راهنماييتان فقط سؤال ديگه آنكه آمپر آب اين خودرو روي ٩٠ الي نزديك نقطه جوش در حال بالا وپايين است و فن درست كار ميكند آيا اين مشكل نيست

دوست من ، در شرایش عادی و بدون فشار مثلا سربالایی تو روز گرم باید رو 90 و حداکثر 1خط بالاتر باشد اگر بیشتر هست باید بررسی گردد
عليرضا پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی :

نقل قول از عليرضا : سلام من 206 تيپ ٦ sD اتومات دارم دو روزي است كه بعد از نيم ساعت رانندگي چرا غ چك روشن شده و موتور ماشين شروع به ارزش كرده و ماشين زور نداره راه بره و بعد ا. يك ربع ايستادن و دوباره ماشين را روشن ميكنم و درست ميشه ولي باز هم طَي مسافتي دوباره همان مثل اول ميشه چراغ چك روشن و..... دوست من همیشه عایق وایرها و پوسته کویل در اثر گرمای موتور دچار ضعف میشوند و اتصال میکنند لذا امکانش هست کویل باشه

سلام كويل و شمع وواير كلا تعويض كردم مشكل حل شد ممنون از راهنماييتان فقط سؤال ديگه آنكه آمپر آب اين خودرو روي ٩٠ الي نزديك نقطه جوش در حال بالا وپايين است و فن درست كار ميكند آيا اين مشكل نيست
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علی : با سلام من پراید مدل 94 دارم 131SE دیروز که از ماشین استفاده کردم وقتی به نزدیکی منزل رسیدم بعد از توقف و حرکت مجدد ماشین روشن نشد ، به مکانیکی که مراجعه کردم گفتن رو پمپ چند تقه بزن راه میوفته ، این کار هم انجام شد ولی ماشین روشن نشد با تماس با امداد خودرو و بررسی که گفت برق داری ماشین استارت میخوره چراغای پشت آمپر روشن میشه رله را عوض و جای فیوز ها را هم عوض کردن و ماشین با ی استارت روشن شد - امروز که خواستم از ماشین استفاده کنم همون حالت بود یعنی با باز کردن کلید صدایی از پمپ بنزین نبود . اگه امکان داره راهنمایی کنید

مشکل لقی پایه فیوزهاست مربوط به پمپ
علی پاسخ (7 سال پیش)
با سلام من پراید مدل 94 دارم 131SE دیروز که از ماشین استفاده کردم وقتی به نزدیکی منزل رسیدم بعد از توقف و حرکت مجدد ماشین روشن نشد ، به مکانیکی که مراجعه کردم گفتن رو پمپ چند تقه بزن راه میوفته ، این کار هم انجام شد ولی ماشین روشن نشد با تماس با امداد خودرو و بررسی که گفت برق داری ماشین استارت میخوره چراغای پشت آمپر روشن میشه رله را عوض و جای فیوز ها را هم عوض کردن و ماشین با ی استارت روشن شد - امروز که خواستم از ماشین استفاده کنم همون حالت بود یعنی با باز کردن کلید صدایی از پمپ بنزین نبود . اگه امکان داره راهنمایی کنید
مهدی پاسخ (7 سال پیش)
سلام خوروی من تیبا است. هنگام روشن کردن کولر هر دو فن به طور همزمان و مداوم به کار می‌افتد. مشکل از چیست؟؟ ممنون از راهنماییتون
ali bagh پاسخ (7 سال پیش)
سلام.من یه پژو آردی مدل ۸۳ دارم.چراغ ترمز دستی چراغ استوپ.چراغ روغن. و کیلومترم خیلی از وقط ها کار نمیکنه نمیفهمم چقدر با ماشین رفتم که بدونم کی باید روغن ماشین رو باید عوض کنم گاهی موقع کار میکنه.اگه میشه به من بگین ایرادش چیه یا بگین من کجا برم تا برام درستش کنن.البته من باطری سازی بردمش نتونسته ایرادش چیه.سنسور کیلیومتر رو عوض کردم فیوضها رو هم چک کردم ایراد از اونجا نیست.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از عليرضا : سلام من 206 تيپ ٦ sD اتومات دارم دو روزي است كه بعد از نيم ساعت رانندگي چرا غ چك روشن شده و موتور ماشين شروع به ارزش كرده و ماشين زور نداره راه بره و بعد ا. يك ربع ايستادن و دوباره ماشين را روشن ميكنم و درست ميشه ولي باز هم طَي مسافتي دوباره همان مثل اول ميشه چراغ چك روشن و..... دوست من همیشه عایق وایرها و پوسته کویل در اثر گرمای موتور دچار ضعف میشوند و اتصال میکنند لذا امکانش هست کویل باشه

عليرضا پاسخ (7 سال پیش)
سلام من 206 تيپ ٦ sD اتومات دارم دو روزي است كه بعد از نيم ساعت رانندگي چرا غ چك روشن شده و موتور ماشين شروع به ارزش كرده و ماشين زور نداره راه بره و بعد ا. يك ربع ايستادن و دوباره ماشين را روشن ميكنم و درست ميشه ولي باز هم طَي مسافتي دوباره همان مثل اول ميشه چراغ چك روشن و..... دو بار دياگ زدم نشان داد سيستم جرقه و سيلند يك وسه درست كار نميكندشمع ها نو هستند برق خوب به سر وايرها ميرسد نميدونم مشكل أر كجاست هر كي يك چيزي ميگهً يكي ميگه كويلته يكي ميگه روغن شور بريز و سيستم روغن را تميز كنه كارتر را تا رسوب نداشته باشي لطفا راهنمايي كنيد با تشكر
ali bagh پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از ali bagh : سلام.من یه پژو آردی مدل ۸۳ دارم.چراغ دستی.چراغ استوپ.و کیلومترم خیلی از وقط ها کار نمیکنه نمیفهمم چقدر با ماشین رفتم که بدونم کی باید روغن ماشین رو باید عوض کنم گاهی موقع کار میکنه.اگه میشه به من بگین ایرادش چیه یا بگین من کجا برم تا برام درستش کنن.البته من باطری سازی بردمش نتونسته ایرادش چیه.

سنسور کیلومترو هم برام عوض کردن .فیوض ها رو هم چک کردن.
ali bagh پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از ali bagh : سلام.من یه پژو آردی مدل ۸۳ دارم.چراغ دستی.چراغ استوپ.و کیلومترم خیلی از وقط ها کار نمیکنه نمیفهمم چقدر با ماشین رفتم که بدونم کی باید روغن ماشین رو باید عوض کنم گاهی موقع کار میکنه.اگه میشه به من بگین ایرادش چیه یا بگین من کجا برم تا برام درستش کنن.البته من باطری سازی بردمش نتونسته ایرادش چیه.

سنسور کیلومترم عوض کردن برام.
ali bagh پاسخ (7 سال پیش)
سلام.من یه پژو آردی مدل ۸۳ دارم.چراغ دستی.چراغ استوپ.و کیلومترم خیلی از وقط ها کار نمیکنه نمیفهمم چقدر با ماشین رفتم که بدونم کی باید روغن ماشین رو باید عوض کنم گاهی موقع کار میکنه.اگه میشه به من بگین ایرادش چیه یا بگین من کجا برم تا برام درستش کنن.البته من باطری سازی بردمش نتونسته ایرادش چیه.
آرش پاسخ (7 سال پیش)
سلام روز بخیر..چراغهای راهنما و فلاشر خطر ماشینم پراید دو روز بودکار نمیکرد..جعبه فیوز رو چک کردم و فیوزهای مربوط رو بازدید کردم..هیچ فیوزی نسوخته بود..بعد از جا زدن مجدد فیوز ها همه چی درست شد و مشکل حل شد..میشه بگید مگه همچین چیزی امکان داره؟؟؟؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از rezapower : مپ سنسور را عوض کردم باز هم مشکل داره دیروز هم بردم نمایندگی با دیاگ ساده ریست کرددر صورتی که دیاگ اصلی رنو کلیپ است نداشتند با هم دیاگ ساده ایرانی گفت پروگرام کردمش سردرنیاوردن چیزهایی که تا الان عوض نکردم سنسور دریچه گاز سنسور اکسیژن وسنسور کیلومتر وفشنگی هیدرولیک است لطفا راهنمایی فرمایید

ببینید در حالت گرم تو دیاگ عدد سنسور اکسیژن بررسی شود مدت دو دقیقه ، اگرحین کار کردن تو یه عدد قفل کرد حدود 3-4 ثانیه و بیشتر ، سنسور ایراد دارد و بنظرم سنسور اکسیژن میتونه باشه اما سنسور گرانیست و مطمئن بشو بعد عوض کن
rezapower پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : بنظر تی - مپ ، سنسور میباشد - موقعی گرم هست سوکت آنرا بکشید و ببینید دیگه نبایدخاموش بشه ؟اگه مال اون نبود سیمها و سوکتهای استپر کنترل گردد- همه چیز اوکی بود نرم افزار فلش شود

مپ سنسور را عوض کردم باز هم مشکل داره دیروز هم بردم نمایندگی با دیاگ ساده ریست کرددر صورتی که دیاگ اصلی رنو کلیپ است نداشتند با هم دیاگ ساده ایرانی گفت پروگرام کردمش سردرنیاوردن چیزهایی که تا الان عوض نکردم سنسور دریچه گاز سنسور اکسیژن وسنسور کیلومتر وفشنگی هیدرولیک است لطفا راهنمایی فرمایید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مهدي : سلام من امرو كولرو روشن كردم تو ترافيك بودم ديدم از كنار چراغا ١ دودي مياد بيرون كاپوتو دادم بالا از زير دينام بود ميخواستم ببينم مشكلش چيه ممنون ماشين ٢٠٦ مدل ٨٦

بنظر دود تسمه است ، بلبرینگ دینام یا هرز گردها و کیفیت تسمه کنترل گردد .
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از rezapower : با سلام ال90 بنده ی مشکلی دارد درترافیک وقتی ماشین گرم میشه موتوروقتی دنده را خلاص می کنم موتورریپ میزنه ودور موتورنزدیک صفر میشه وپس ازمدتی که ریپ میزنه خاموش میشه وباید مجددا روشن کنم ماشین روشن میشه وبازاگرخلاص کنم بازماشین خاموش میشه وباید ماشین را درجایی پارک نمایم وپس ازاینکه ماشین سرد شدبه حالت عادی برمی گردد تا حالا قطعات استپ موتور پمپ بنزین کویلها شمعها اورینگ منیفولد سنسور دورموتور فشنگی آب ترموستات تسمه تایم تسمه دینام شستن انژکتورها دیاگ خطا نشون نمیده ولی مشکل برطرف نشده لطفا راهنمایی فرماییید

بنظر تی - مپ ، سنسور میباشد - موقعی گرم هست سوکت آنرا بکشید و ببینید دیگه نبایدخاموش بشه ؟اگه مال اون نبود سیمها و سوکتهای استپر کنترل گردد- همه چیز اوکی بود نرم افزار فلش شود
rezapower پاسخ (7 سال پیش)
با سلام ال90 بنده ی مشکلی دارد درترافیک وقتی ماشین گرم میشه موتوروقتی دنده را خلاص می کنم موتورریپ میزنه ودور موتورنزدیک صفر میشه وپس ازمدتی که ریپ میزنه خاموش میشه وباید مجددا روشن کنم ماشین روشن میشه وبازاگرخلاص کنم بازماشین خاموش میشه وباید ماشین را درجایی پارک نمایم وپس ازاینکه ماشین سرد شدبه حالت عادی برمی گردد تا حالا قطعات استپ موتور پمپ بنزین کویلها شمعها اورینگ منیفولد سنسور دورموتور فشنگی آب ترموستات تسمه تایم تسمه دینام شستن انژکتورها دیاگ خطا نشون نمیده ولی مشکل برطرف نشده لطفا راهنمایی فرماییید
مهدي پاسخ (7 سال پیش)
سلام من امرو كولرو روشن كردم تو ترافيك بودم ديدم از كنار چراغا ١ دودي مياد بيرون كاپوتو دادم بالا از زير دينام بود ميخواستم ببينم مشكلش چيه ممنون ماشين ٢٠٦ مدل ٨٦
مریم پاسخ (7 سال پیش)
با سلام و خسته نباشید سوالم اینه که ماشینم ال 90 ای دو مدل 87 هستش و در حین حرکت گاهی جدیدا سه تا بوق متوالی میزنه و هیچ کدوم از چراغای آمپرها روشن نمیشه و هیچ خطایی هم توی ای سی یو نداشت. دو جا هم بردم هیچ نتیجه ای نداشت. فکر میکنید ایرادش چی میتونه باشه ممنون از راهنماییتون
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از ali : با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان خواهشمندم اگر کسی اطلاعات داره کمک کند چون واقعا کلافه شدم هیچ مکانیکی از این درد ماشین ما سر در نمی آره ( مرض لا علاج گرفته ) بنده 206 تیپ 6 اتوماتیک مدل 84 دارم چند وقتی است که در حین حرکت و زیاد در هنگام کم کردن سرعت یهویی دنده عوض نمکند و در d گاز هرز میخورد چراغ چک روشن میشود بعد از یکبار خاموش و روشن شدن سالم میشود تا زمانی که دوباره اینطور بشه ممکنه 2 کیلومتر بعد یا 2 روز بعد و... معلوم نمکند کی اینطور میشود ولی در زمانی که اینطور میشود موتور بد کار میکند لرزش کمی دارد دیاگ میزنم میگه سنسور دریچه گاز یا سنسور اکسیژن ولی مکانیک کارها میگویدبه احتمال ممکن باشه

طبق خطای اعلام شده در دیاگ عمل کنید
ali پاسخ (7 سال پیش)
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان خواهشمندم اگر کسی اطلاعات داره کمک کند چون واقعا کلافه شدم هیچ مکانیکی از این درد ماشین ما سر در نمی آره ( مرض لا علاج گرفته ) بنده 206 تیپ 6 اتوماتیک مدل 84 دارم چند وقتی است که در حین حرکت و زیاد در هنگام کم کردن سرعت یهویی دنده عوض نمکند و در d گاز هرز میخورد چراغ چک روشن میشود بعد از یکبار خاموش و روشن شدن سالم میشود تا زمانی که دوباره اینطور بشه ممکنه 2 کیلومتر بعد یا 2 روز بعد و... معلوم نمکند کی اینطور میشود ولی در زمانی که اینطور میشود موتور بد کار میکند لرزش کمی دارد دیاگ میزنم میگه سنسور دریچه گاز یا سنسور اکسیژن ولی مکانیک کارها میگویدبه احتمال ممکن باشه
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : تا حدود 5000 تا کار کن با هاش - برا دنده دادن دور موتور را 3500 عوض کن بعد نتیجه را بگو - نوسان دور موتور کم مشکلی نیست

نوسان دور موتور 8) هم 8) مشکلی نیست - :lol: نه کم
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از جواد : من پژو 405 دارم وقتی صبح موتور سرده خوب استارت میخوره ولی وقتی موتور رو خاموش کردم بیست یا سی دقیقه بعد استارت میخوره ولی بعد از ده الی پانزده ثانیه روشن میشه سوزن انژکتور عوض کردم سنسور مپ سنسور دور موتور عوض کردم و خیلی از چیزهارو خطا هم نداره چیکار کنم مشکلش حل بشه با تشکر

در خودرو های جدید ایران خودرو پاسخ فرکانسی سنسورها با نوع ecuهم خوانی نداره - شما استارت زدی نگرفت ، سوییچ را ببند و دوباره استارت بزن حتما روشن میشه یعنی دو استارت
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از Ab : ماشین روشنه بعد یه دفه دیگه هرچه پدال گاز رو فشار میدم گاز نمیخوره و چراغ چک هم روشن میشه باید ماشین خاموش کنم و دوباره روشنش کنم...ماشین پژو 405slx

احتمال سنسور اکسیژن هست - اما دیاگ بزنید و خطا را کنترل کنید ممکنه از نرم افزار هم باشه
جواد پاسخ (7 سال پیش)
من پژو 405 دارم وقتی صبح موتور سرده خوب استارت میخوره ولی وقتی موتور رو خاموش کردم بیست یا سی دقیقه بعد استارت میخوره ولی بعد از ده الی پانزده ثانیه روشن میشه سوزن انژکتور عوض کردم سنسور مپ سنسور دور موتور عوض کردم و خیلی از چیزهارو خطا هم نداره چیکار کنم مشکلش حل بشه با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حمید : سلام من وقتی 206 تیپ دو رو از دنده 1 به 2 میزنم خاموش میشه. ممون از راهنمایی تون

مدل خودرو ؟؟؟سنسور سرعت بصورت امانی تعویض گرددو نتیجه بررسی گردد
Ab پاسخ (7 سال پیش)
ماشین روشنه بعد یه دفه دیگه هرچه پدال گاز رو فشار میدم گاز نمیخوره و چراغ چک هم روشن میشه باید ماشین خاموش کنم و دوباره روشنش کنم...ماشین پژو 405slx
حمید پاسخ (7 سال پیش)
سلام من وقتی 206 تیپ دو رو از دنده 1 به 2 میزنم خاموش میشه. ممون از راهنمایی تون
سمند ال ایکس پاسخ (7 سال پیش)
سلام وقتی با پدال گاز سمند ال ایکس بازی میکنم صدای زنگ خوردن یا صدای حرکت چند قاشق در یک سینی میاد !! گاهی این صدا قطع میشه اما دوباره میاد،البته این صدا در هنگام ترافیک که مرتب پدال گاز رو فشار میدم و یا در هنگام تعویض دنده ها ، بیشتره اما در اتوبان وقتی ماشین در یک دنده قرار داره هرچقدر هم با پدال گاز بازی کنم صدایی نداره، یکی بهم میگفت این ایراد از سیستم اگزوز ماشینه!! تازگی ها هم هنگام رد شدن از دست اندازها صدایی از زیر ماشین میاد به نظر میرسه چیزی در زیر ماشین شل شده باشه ممنون میشم راهنمایی کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رضا : عرض کنم . یکیش سنسور منیفولد اتصال بدنه دارد دومی اشکال در سیستم خنک کنندگی ای سی یو. لازمه اینو بگم فشار هوای منیفولد تو دستگاه دیاگ تو رنج 400 تا 450 ماشین خوبه ولی بعد از دو سه دقیقه فشار هوا کمکم میره بالا تو رنج 600 تا 700 که ماشین شروع به ریپ زدن میکنه .در صورتی که سنسور منیفولد ماشینم رو یه ماشین دیگه درست کار میکنه.و سنسورنوهم رو ماشینم جواب نمیده . مشکل از کجاست؟

همون که اتصال داره باعث اون اشکال شده باید سیم کشی را بررسی کرد از سوکت تا ecu و حتی سوکت اتصال به ecu - اما قبلش بگم که مارک سنسور و ecu هم باید همخوانی داشته باشه
رضا پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : اون خطاها چی بودن ؟ اونها را باید بررسی و رفع کرد نه پاک

عرض کنم . یکیش سنسور منیفولد اتصال بدنه دارد دومی اشکال در سیستم خنک کنندگی ای سی یو. لازمه اینو بگم فشار هوای منیفولد تو دستگاه دیاگ تو رنج 400 تا 450 ماشین خوبه ولی بعد از دو سه دقیقه فشار هوا کمکم میره بالا تو رنج 600 تا 700 که ماشین شروع به ریپ زدن میکنه .در صورتی که سنسور منیفولد ماشینم رو یه ماشین دیگه درست کار میکنه.و سنسورنوهم رو ماشینم جواب نمیده . مشکل از کجاست؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حامد : سلام من برلیانس h230دارم امروزوقتی کولرمیگرم ازداخل موتورصدای ویز ویزصدای کلیدبهم خوردن میده اول حرکت بعدخوب میشه عیبش چی میتونه باشه .درضمت اتومات هستش ممنون راهنمایی کنید.

پیچ جایی شل و یا در اثر ارتعاش صفحات (کاپوت یا سینی زیر موتور) میتواند باشد
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رضا : باسلام و ممنون از مطالب مفیدتون. ماشین 405 مدل88 دارم که وقتی روشن میکنم بعد از چند دقیقه شروع به ریپ زدن میکنه وحالت سه کار میکنه و اصطلاحا دل میزنه . موقع حرکت تو دنده یک ریپ داره وقتی گاز که میدم ودنده 2میزنم کمی بهتر میشه ولی باز به ریپ میفته شتاب هم نداره . تعمیرگاه بردم دیاگ زد چند خطا دادکه پاک کرد ،سوزنها رو شستشو داد ،سنسور دور موتور رو عوض کرد،سنسور استپر رو تمیز کرد ، شمع و وایر نو انداخت، ای سی یو رو فلش کرد درست نشد. لطفا راهنمایی کنید . ممنوم میشم

اون خطاها چی بودن ؟ اونها را باید بررسی و رفع کرد نه پاک
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا : با سلام سمند lx موتور معمولی مدل 96دارم مشکلی دارم که امیدوارم شما حلش کنید وقتی ماشین سرد هست روشن میکنم از حالت سکون شروع به حرکت میکنم مشکلی نداره وقتی بعد یه مدت که دمای موتور بالا میره میخام از حالت سکون حرکت کنم میزنم دنده یک کلاج رو ول میکنم همون لحظه ی استار تق تق میکنه و وقتی از یک میرم به دو به محض این که پامو از کلاج بر میدارم باز تق تق میکنه بقیه دندها رو متوجه نشدم اینم اضافه کنم ماشین هیچگونه مشکلی نداره و نه ریپ میزنه نه صدای اضافه ای هنگام حرکت میده دندها هم به راحتی جا میرن .اول فک کردم اگزوز شله ولی از اگزوز نیست ممنون میشم اگه کمکم کنید باهاش حدود 5000 تا راه برو تا کاملاً عیب خودش را نشون بده - حدث بنده همون اگزوز از ناحیه قبل کاتالیزور میتونه باشه - حالا برا اگزوز ، امتحان کن وقتی گرمه خاموش کن و درب صندوق عقب را باز کن و محکم ببند و نتیجه را ، ببین صدایی میاد

علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حسین : با سلام و ممنون از سایت مفیدتون خودروی سمند سال صفر امروز تحویل گرفتم بدون گارانتی وقتی روشن میکنم دور موتور نوسان داره هی کم و زیاد میشه ولی نوساناتش زیاد نیست مشکلش رو چه جوری رفع کنم در کل موتور مثل موتورهای دیزلی کار میکنه ایا با دیاگ رفع میشه

تا حدود 5000 تا کار کن با هاش - برا دنده دادن دور موتور را 3500 عوض کن بعد نتیجه را بگو - نوسان دور موتور کم مشکلی نیست
حسین پاسخ (7 سال پیش)
با سلام و ممنون از سایت مفیدتون خودروی سمند سال صفر امروز تحویل گرفتم بدون گارانتی وقتی روشن میکنم دور موتور نوسان داره هی کم و زیاد میشه ولی نوساناتش زیاد نیست مشکلش رو چه جوری رفع کنم در کل موتور مثل موتورهای دیزلی کار میکنه ایا با دیاگ رفع میشه
علیرضا پاسخ (7 سال پیش)
با سلام سمند lx موتور معمولی مدل 96دارم مشکلی دارم که امیدوارم شما حلش کنید وقتی ماشین سرد هست روشن میکنم از حالت سکون شروع به حرکت میکنم مشکلی نداره وقتی بعد یه مدت که دمای موتور بالا میره میخام از حالت سکون حرکت کنم میزنم دنده یک کلاج رو ول میکنم همون لحظه ی استار تق تق میکنه و وقتی از یک میرم به دو به محض این که پامو از کلاج بر میدارم باز تق تق میکنه بقیه دندها رو متوجه نشدم اینم اضافه کنم ماشین هیچگونه مشکلی نداره و نه ریپ میزنه نه صدای اضافه ای هنگام حرکت میده دندها هم به راحتی جا میرن .اول فک کردم اگزوز شله ولی از اگزوز نیست ممنون میشم اگه کمکم کنید نوضیحات تکمیلی بدم شاید کمکی کنه.مثلا رو دنده دو اروم دارم حرکت میکنم یه دفعه میزنم رو گاز باز همون صدارو میده انگار یه چیز شله داره میفته هرچی دمای موتور بیشتر باشه صدا بیشتره ،موقعی که موتور سرده اصلا اون صدا رو نمیده دنده خلاص باشه یا پام رو گلاجه هرچقدر گاز میدم اتفاقی نمیفته فقط زمانی که میخام حرکت کنم یا یه شک به ماشین میدم که سرعتش یه دفعه زیاد بشه اون صدارو میده اضافه کنم ماشین کلا۲۷۶ کیلومتر کار کرده
رضا پاسخ (7 سال پیش)
باسلام و ممنون از مطالب مفیدتون. ماشین 405 مدل88 دارم که وقتی روشن میکنم بعد از چند دقیقه شروع به ریپ زدن میکنه وحالت سه کار میکنه و اصطلاحا دل میزنه . موقع حرکت تو دنده یک ریپ داره وقتی گاز که میدم ودنده 2میزنم کمی بهتر میشه ولی باز به ریپ میفته شتاب هم نداره . تعمیرگاه بردم دیاگ زد چند خطا دادکه پاک کرد ،سوزنها رو شستشو داد ،سنسور دور موتور رو عوض کرد،سنسور استپر رو تمیز کرد ، شمع و وایر نو انداخت، ای سی یو رو فلش کرد درست نشد. لطفا راهنمایی کنید . ممنوم میشم
حامد پاسخ (7 سال پیش)
سلام من برلیانس h230دارم امروزوقتی کولرمیگرم ازداخل موتورصدای ویز ویزصدای کلیدبهم خوردن میده اول حرکت بعدخوب میشه عیبش چی میتونه باشه .درضمت اتومات هستش ممنون راهنمایی کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از دارستانی : سلام یه ef7 مدل ۹۱ دارم چند روزه تک کار می‌کنه یکی از شمع ها بنزینی میشه ظاهراً خام سوزی هم داره شمع ها رو عوض کردم سوزن ها هم شسته شده با دستگاه چک شده دیاگ هم بردم خطا نداشت ممنون میشم راهنمایی کنید

نشتی از اورینگ انژکتور همان شمع که بنزینی میشود -اورینگ تعویض شود
دارستانی پاسخ (7 سال پیش)
سلام یه ef7 مدل ۹۱ دارم چند روزه تک کار می‌کنه یکی از شمع ها بنزینی میشه ظاهراً خام سوزی هم داره شمع ها رو عوض کردم سوزن ها هم شسته شده با دستگاه چک شده دیاگ هم بردم خطا نداشت ممنون میشم راهنمایی کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از جواد : باعرض سلام:دوستان من تا حالا سه ماشین عوض کردم همشون یه مشکل رو داشتن دیگه خسته شدم راننده تاکسی هستم الانم 405صفر آوردم بازم همون مشکل رو داره ماشین یه بار تک روشن میکنه یه باد دیر روشن میکنه بعد یه وقت پدال گاز زیر پا نرم میشه ماشین سرحال گاز میخوره بعداز چند لحظه دوباره هرچی فشار به پدال گاز میزنم به زور راه میره به ماشین فشار میاد آمپر میاد بالا در کل ماشین لحظه ایه دیاگ هم میزنم مشکل نداره تورو خدا اگه میشه راهنمایی کنید

فلش کنید و نرم افزار بروز شده بریزید -تو نماینگی مجاز - نوع ای سی یو هم بگید -اگه تو آپدیت درست نشد مپ سنسور تعویض شود و هم مارک ecuخریداری گردد البته گارانتی دارد ببرید نمایندگی
جواد پاسخ (7 سال پیش)
باعرض سلام:دوستان من تا حالا سه ماشین عوض کردم همشون یه مشکل رو داشتن دیگه خسته شدم راننده تاکسی هستم الانم 405صفر آوردم بازم همون مشکل رو داره ماشین یه بار تک روشن میکنه یه باد دیر روشن میکنه بعد یه وقت پدال گاز زیر پا نرم میشه ماشین سرحال گاز میخوره بعداز چند لحظه دوباره هرچی فشار به پدال گاز میزنم به زور راه میره به ماشین فشار میاد آمپر میاد بالا در کل ماشین لحظه ایه دیاگ هم میزنم مشکل نداره تورو خدا اگه میشه راهنمایی کنید
امین پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از امین : سلام . یه سوال داشتم . کولر ماشینم روشن نمیشه یهویی. پارس سال . اون نوشته ی off هم موقع خاموش بودن کولر نمیاد . اصلا صفحش خاموش شده . راهنمائیم کنید .

فیوز رو چک کردم سالمه.!
امین پاسخ (7 سال پیش)
سلام . یه سوال داشتم . کولر ماشینم روشن نمیشه یهویی. پارس سال . اون نوشته ی off هم موقع خاموش بودن کولر نمیاد . اصلا صفحش خاموش شده . راهنمائیم کنید .
عباس پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از نغمه : پژو موتور 2000 دارم. جدیدا وقتی روشن میشه به مدت 3 تا 5 دقیقه خوب کار میکنه اما بعدش شروع میکنه به دل زدن یا همون ریپ میزنه و اصلا هم نمیشه گاز داد و خاموش میشه.بعد اون که روشن کنم بلافاصله خاموش میشه و دیگه روشن نمیمونه. شمع ها و وایر عوض کردم درست نشده. اگر میشه بگید مشکلش چیه؟!

اگر تا حالا از آب دارای املاح در رادیاتور استفاده کرده اید، احتمالا مهره فن خراب شده است. به نظرم مهره فن و آب رادیاتور را باید عوض کنید. اگر بتوانید قبلش رادیاتور و مجاری خنک کننده را شستشو دهید که خیلی خوب است، البته با رعایت اصول برای آب رادیاتور هم بهتر است آب دو بار تقطیر از لوازم آزمایشگاهی ها تهیه کنید و آن را بجوشانید. بعد از جوشاندن و به نسبت یک به یک، ضد یخ-ضد جوش به آن اضافه کنید و داخل رادیاتور بریزید. به این دلیل میگویم آب را بجوشانید که اکسیژن محلول در آب از آن خارج شود و با اضافه کردن ضد یخ-ضد جوش، دمای آن به سرعت کاهش می یابد و به اجزای ماشین آسیب نمیزند.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از صادق آزریون : سلام من از برج پنج نودو پنج 405 گرفتم از اون اول باک جمع میشد باک،گلویی باک،درب باک نمایندگی عوض کرد درست نشد کنیستر و شیر برقی رو هم عوض کردیم درست نشد شلنگهای هوا رو چک کردیم باز بود فقط شیر برقی دایم در حال کشیدن هواست خواهشن راهنمایی کنید چیه دیگه بریدم

نوع ای سی یو را بفرمایید -روی در موتور یا سوئیچتون نوشته نوع سیستم سوخت رسانی را ، مثلا زیمنس بنزینی یا کاور ایسیو را کنار بزنید روش را بخونید ، مثلا نوشته کروز
صادق آزریون پاسخ (7 سال پیش)
سلام من از برج پنج نودو پنج 405 گرفتم از اون اول باک جمع میشد باک،گلویی باک،درب باک نمایندگی عوض کرد درست نشد کنیستر و شیر برقی رو هم عوض کردیم درست نشد شلنگهای هوا رو چک کردیم باز بود فقط شیر برقی دایم در حال کشیدن هواست خواهشن راهنمایی کنید چیه دیگه بریدم
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از بابک : سلام تیبا مدل 94دارم1- سه بار دیسک وصفحه کلاچ عوض کردم هنوز مشکل داره 2- خودرو در دور زیاد حالت گیر دارد و در دور کم دل می زند و ماشین تکان دارد و انگار موتور تنظیم نیست پمپ بنزین،سنسورهای اکسیژن، سنسور مپ،دریچه کامل گاز ،وایر وشمعها عوض شدند در نوبت آخر کویل سوخته و یکی از دو کوئل تویض شد لیکن موتور هم صدای تق تق دارد و هم کشش ندارد و دل زدن وگیر موتور همچنان باقیست.چراغ چک روشن نمی شود.

بنظرم مشکل انژکتور یا نشتی از اورینگهای اون دارید بدید بازکنن و کنترل با دستگاه مقدار پاشش را کنترل کنند اما قبل از هرچیز نرم افزار ECUآپدیت و وبروز شود اگر روبراه نشد مراحل فوق انجام شود
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از ن- فرنیا : سلام روزتون بخیر خیلی اتفاقی این صفحه رو دیدم برام جالب بود که دوستان و راهنمایی کرده بودین خواستم ازتون یه سوال بپرسم : من لیفان X50 دنده ای دارم حدود 9000 کارکرد داره خداروشکر مشکلی ندارم باهاش فقط یکی دوماهه که قسمت جلوبندیش تو حرکت آرام یه صداهایی مثل برخوذد قطعات فلزی با هم حس میکنم که تو سرعت بالای 50 دیگه صدا نمیاد جایی نشون دادم گفتن که از اگزوز یا منیفیلد دوده ، میخوام ببرم نمایندگی ، به نظر شما از چی میتونه باشه ؟ آیا اگزوز مشکل داره ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

دوست من این صفحه مربوط به تنظیم موتور هست - بنده یک کاربر هستم نه ادمین ، بازرس کیفیت و رشتم برق هست در حد سوادم و محض رضای خدا و از کفر مکانیکها تا بتوانم خدمت میکنم - بگذریم شما هم اگه صدای سایش دارید از لنت هست و مشکلی نیست ام اگه تق تق میکنه و انگار چیزی به جایی میکوبه مربوط به اگزوز و یا زیر بندیست ببرید نمایندگی
بابک پاسخ (7 سال پیش)
سلام تیبا مدل 94دارم1- سه بار دیسک وصفحه کلاچ عوض کردم هنوز مشکل داره 2- خودرو در دور زیاد حالت گیر دارد و در دور کم دل می زند و ماشین تکان دارد و انگار موتور تنظیم نیست پمپ بنزین،سنسورهای اکسیژن، سنسور مپ،دریچه کامل گاز ،وایر وشمعها عوض شدند در نوبت آخر کویل سوخته و یکی از دو کوئل تویض شد لیکن موتور هم صدای تق تق دارد و هم کشش ندارد و دل زدن وگیر موتور همچنان باقیست.چراغ چک روشن نمی شود.
ن- فرنیا پاسخ (7 سال پیش)
سلام روزتون بخیر خیلی اتفاقی این صفحه رو دیدم برام جالب بود که دوستان و راهنمایی کرده بودین خواستم ازتون یه سوال بپرسم : من لیفان X50 دنده ای دارم حدود 9000 کارکرد داره خداروشکر مشکلی ندارم باهاش فقط یکی دوماهه که قسمت جلوبندیش تو حرکت آرام یه صداهایی مثل برخوذد قطعات فلزی با هم حس میکنم که تو سرعت بالای 50 دیگه صدا نمیاد جایی نشون دادم گفتن که از اگزوز یا منیفیلد دوده ، میخوام ببرم نمایندگی ، به نظر شما از چی میتونه باشه ؟ آیا اگزوز مشکل داره ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مجید : قفل خودکار سمند ef7 که بعد از راه افتادن درب ها رو قفل میکنه رو چطور میشه غیرفعالش کرد

اگر مالتی پلکس هست نرم افزاری میشه غیر فعال کرد
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از Saeedmess10 : سلام من یک مشکلی با تیباصندوقدارم دارم، از چند روز.پیش کولر که میگیرم، دور موتور کم و زیاد میشه، بعد دنده میلرزه حالا کولر هم که نمیگیرم ماشین رو.که روشن میکنم میزنم تو دنده خاموش میشه، مثلاً میخوام سر کوچه که برسم، برم دنده یک ماشین خاموش میشه! مشکلش چیه!!!

استپر تمیز شود اگه نشد تعویض شود
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از محمدرضا : باسلام خودروی بنده سمند موتور ملی پایه گازسوز است در سرعت بالای 120 کیلومتر ماشین از کار میوفته و چراغ چک روشن میشه و بعد از یه ربع چراغ چک خاموش میشه و چند دقیقه بعدش مجدد کیلومتر کار میکنه ممنون میشم راهنمایی کنین

خرابی سنسور سرعت - تعوبض شود
Saeedmess10 پاسخ (7 سال پیش)
سلام من یک مشکلی با تیباصندوقدارم دارم، از چند روز.پیش کولر که میگیرم، دور موتور کم و زیاد میشه، بعد دنده میلرزه حالا کولر هم که نمیگیرم ماشین رو.که روشن میکنم میزنم تو دنده خاموش میشه، مثلاً میخوام سر کوچه که برسم، برم دنده یک ماشین خاموش میشه! مشکلش چیه!!!
محمدرضا پاسخ (7 سال پیش)
باسلام خودروی بنده سمند موتور ملی پایه گازسوز است در سرعت بالای 120 کیلومتر ماشین از کار میوفته و چراغ چک روشن میشه و بعد از یه ربع چراغ چک خاموش میشه و چند دقیقه بعدش مجدد کیلومتر کار میکنه ممنون میشم راهنمایی کنین
مجید پاسخ (7 سال پیش)
قفل خودکار سمند ef7 که بعد از راه افتادن درب ها رو قفل میکنه رو چطور میشه غیرفعالش کرد
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حسن : پیرو شماره ۴۱۸#سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبوده ecu.ssat هستش.اولش که خریدمش اینجوری نبود ولی بعداز یه مدت دچار این مشکل شدم

مپ سنسور هم اگه کثیف باشه همین شکل میشه - بازکن وتمیز کن - دیاگ زدی؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حسن : پیرو شماره ۴۱۸#سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبوده ecu.ssat هستش.اولش که خریدمش اینجوری نبود ولی بعداز یه مدت دچار این مشکل شدم

آیا شستشوی استپر انجام دادین و بعد از اون خراب شده ؟ اگه نه سیم استپر را بیرون بکش و رانندگی کن ببین بهتر میشه اگه خوب شدشستشو شود و اگه نه استپر امانی بذار ببین رفع میشه اگه نه سنسور سرعت -مطمئن شوید نشتی از دریچه گاز و یا
حسن پاسخ (7 سال پیش)
پیرو شماره ۴۱۸#سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبوده ecu.ssat هستش.اولش که خریدمش اینجوری نبود ولی بعداز یه مدت دچار این مشکل شدم
حسن پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : دوست من از صفر دست شما بوده ؟ قبلاً خوب بوده و بعداً اینطور شده ؟ آیا مدل ecu - ssatهست ؟

سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبود.e cu هم ssat هستش.تورو خدا کمک کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حمید : سلام فن رادیاتور اپتیما مدل 2010 با حجم موتور2700 یکسره کار می کنه حتی پس از خاموش کردن لطفا بگید علت ان چیه و چکار باید بکنم

والا تخصص ندارم - حتما دیاگ بزنید اما بصورت عمومی بنظرم فشنگی و یا سنسور دمای ecu یا خراب است
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حميد : باسلام در سربالايي ها وسر پيچ بصورت نامنظم چراغ stop روشن وخاموش ميشود وبوق ميزند٢٠٦تيپ٥

کمبود آب یا روغن یا روغن ترمز داری
حمید پاسخ (7 سال پیش)
سلام فن رادیاتور اپتیما مدل 2010 با حجم موتور2700 یکسره کار می کنه حتی پس از خاموش کردن لطفا بگید علت ان چیه و چکار باید بکنم
حميد پاسخ (7 سال پیش)
باسلام در سربالايي ها وسر پيچ بصورت نامنظم چراغ stop روشن وخاموش ميشود وبوق ميزند٢٠٦تيپ٥
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از صالح : سلام. از دست اندرکاران این سایت خواهش میکنم قابلیت کپی برداری از روی کامنتهای کاربران رو هم فعال کنن. چون از این کامنتها هم استفاده های زیادی میشه کرد و خیلی مفیده و میتونه در وقت و هزینه خیلی موثر باشه چون خیلی چیزارو دوستان تجربه کردن و دیگه لازم نیست ما هم با وجود مشکل مشابه همون وقت و هزینه را بکنیم بلکه سریع عیب رو پیدا میکنیم... الان خیلی کلافه شدم هر کار کردم نشد از کامنتها کپی بگیرم

اونم راه داره بگردین پیدا میکنین البته اگه نیت پاک باشه حتما پیداش میکنین
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از صالح : سلام. از دست اندرکاران این سایت خواهش میکنم قابلیت کپی برداری از روی کامنتهای کاربران رو هم فعال کنن. چون از این کامنتها هم استفاده های زیادی میشه کرد و خیلی مفیده و میتونه در وقت و هزینه خیلی موثر باشه چون خیلی چیزارو دوستان تجربه کردن و دیگه لازم نیست ما هم با وجود مشکل مشابه همون وقت و هزینه را بکنیم بلکه سریع عیب رو پیدا میکنیم... الان خیلی کلافه شدم هر کار کردم نشد از کامنتها کپی بگیرم

:eek:
صالح پاسخ (7 سال پیش)
سلام. از دست اندرکاران این سایت خواهش میکنم قابلیت کپی برداری از روی کامنتهای کاربران رو هم فعال کنن. چون از این کامنتها هم استفاده های زیادی میشه کرد و خیلی مفیده و میتونه در وقت و هزینه خیلی موثر باشه چون خیلی چیزارو دوستان تجربه کردن و دیگه لازم نیست ما هم با وجود مشکل مشابه همون وقت و هزینه را بکنیم بلکه سریع عیب رو پیدا میکنیم... الان خیلی کلافه شدم هر کار کردم نشد از کامنتها کپی بگیرم
مسعود پاسخ (7 سال پیش)
سلام.یک ماکسیمای مدل 83دنده اتومات دارم دنده عقب Rان ازکارافتاده ولی دیگردندهاوP ان سالم هست ایا ایراداساسی دارد.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علی : درودبرشما مشکل خودرو موقعی درجا کارمی کنه اگه چندبارپدال ترمز فشار بیارم از اگزوز دود سفید رنگ به مدت 5-10 دقیقه خارج می شه بوی خیلی بدی داره خودرو آوانته-باسپاس ازشما

مشکل الکترونیکی هست دیاگ زده شود
علی پاسخ (7 سال پیش)
درودبرشما مشکل خودرو موقعی درجا کارمی کنه اگه چندبارپدال ترمز فشار بیارم از اگزوز دود سفید رنگ به مدت 5-10 دقیقه خارج می شه بوی خیلی بدی داره خودرو آوانته-باسپاس ازشما
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از احمد : سلام و تشکر از اطلاعات و سایت مفیدتون. من پراید یگانه مدل 87 دارم که بعد از مدتی رانندگی وقتی ماشینو خاموش می کنم، صدایی شبیه قل قل قلیان از باک بنزین میاد و ماشینو پیش چندین تعمیرکار بردم و بعد از تعویض سه تا لوله ی بنزین و هوایی که در صندق عقبه، باز هم همون صدا میاد! اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.

بنظرو شیر کنیستر خراب شده یا سیم برقش قطع شده و بخار بنزین بر میگرده تو باک خودرو
احمد پاسخ (7 سال پیش)
سلام و تشکر از اطلاعات و سایت مفیدتون. من پراید یگانه مدل 87 دارم که بعد از مدتی رانندگی وقتی ماشینو خاموش می کنم، صدایی شبیه قل قل قلیان از باک بنزین میاد و ماشینو پیش چندین تعمیرکار بردم و بعد از تعویض سه تا لوله ی بنزین و هوایی که در صندق عقبه، باز هم همون صدا میاد! اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از آقای اسمعیل زاد : با سلام پژو 405 مدل 85 بنده در دور موتور پایین دنده 1 و دنده 2 زمانی که دنده را کم میکنم دور موتور ماشین پایین آمده در حالت خلاص حتی و چراغ های هشدار و استوپ همگی روشن شده به طوری که ماشین داره خاموش میشه .علت چی میتونه باشه ؟

کثیفی و یا خرابی استپر -اگر دود دارین یا کشش کمه مپ سنسور
محمد پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : 1-کم شدن توان مربوط به ریگلاتور و یا کثیفی فیلتر گاز ویا گرفتگی مسیر گاز میباشد2- اول دیاگ بزنید ، میتونه از خرابی سنسور اکسیژن یا مپ سنسور یا نشتی انژکتور باشه و اگر بد کارمیکنه میتواند گرفتگی انژکتور و خرابی شمع باشد - در مرحله آخر در رانا 94 نرم افزار هم میتواند باشد اگر آمپر بنزین هم حالی به حالیست آپ دیت کنید

فقط این حالت کم آوردن بیشتر در دنده دو دیده میشه با دور آرام بطور مثال موقعی که از مانع و یا سرعتگیر با دور کم و دنده دو رد میکنم و بیشتر موقعی که کولر میگیرم! مورد شمع احتمال قوی هست. اما ولتاژ زیاد یا آمپر کشیدن در حالت سوخت گاز و همزمان استفاده از کولر مشکلم هست.
آقای اسمعیل زاد پاسخ (7 سال پیش)
با سلام پژو 405 مدل 85 بنده در دور موتور پایین دنده 1 و دنده 2 زمانی که دنده را کم میکنم دور موتور ماشین پایین آمده در حالت خلاص حتی و چراغ های هشدار و استوپ همگی روشن شده به طوری که ماشین داره خاموش میشه .علت چی میتونه باشه ؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رامین : سلام من یه سمندef7 مدل ۹۶ دارم الان چند روزه وقتی حرکت میکنم وسرعته ماشین از 80 بالاتر میره چراغ abs روشن میشه و سیستم abs از کار می افته، بعداز اینکه ماشین رو خاموش و روشن میکنم چراغ خاموش میشه ولی دوباره سرعت به ۸۰ میرسه چراغ روشن میشه. لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنم یا ایراد از کجاست؟

اول دیاگ - اگر خصای سنسوری نداشت ریست و آپدیت نرم آفزار
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از محمد : آقای یزدانی خدا قوت رانا مدل 94 دارم از هشت ماه پیش دوگانه اش کردم ب روش سکونشیال خدا رو شکر عالیه . اما چند وقتی که در حالت گازکه هست و موتور گرم و هنگامی که کولر میگیرم توان و شتاب ماشین خیلی خیلی افت پیدا کرده البته روی بنزین همچی مرتبه. صبحها هم ی بوی تندی از اگزوز ب مشام میرسه ک توی میحط پارکینگ مشخص تره ولی بوی بنزین یا تخم مرغ گندیده .. نیست ی بوی تند ک بینی رو میسوزونه. گفتم شاید ربطی داشته باشه به هم. راهنمایی بفرمایید.ممنون

1-کم شدن توان مربوط به ریگلاتور و یا کثیفی فیلتر گاز ویا گرفتگی مسیر گاز میباشد2- اول دیاگ بزنید ، میتونه از خرابی سنسور اکسیژن یا مپ سنسور یا نشتی انژکتور باشه و اگر بد کارمیکنه میتواند گرفتگی انژکتور و خرابی شمع باشد - در مرحله آخر در رانا 94 نرم افزار هم میتواند باشد اگر آمپر بنزین هم حالی به حالیست آپ دیت کنید
رامین پاسخ (7 سال پیش)
سلام من یه سمندef7 مدل ۹۶ دارم الان چند روزه وقتی حرکت میکنم وسرعته ماشین از 80 بالاتر میره چراغ abs روشن میشه و سیستم abs از کار می افته، بعداز اینکه ماشین رو خاموش و روشن میکنم چراغ خاموش میشه ولی دوباره سرعت به ۸۰ میرسه چراغ روشن میشه. لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنم یا ایراد از کجاست؟
محمد پاسخ (7 سال پیش)
آقای یزدانی خدا قوت رانا مدل 94 دارم از هشت ماه پیش دوگانه اش کردم ب روش سکونشیال خدا رو شکر عالیه . اما چند وقتی که در حالت گازکه هست و موتور گرم و هنگامی که کولر میگیرم توان و شتاب ماشین خیلی خیلی افت پیدا کرده البته روی بنزین همچی مرتبه. صبحها هم ی بوی تندی از اگزوز ب مشام میرسه ک توی میحط پارکینگ مشخص تره ولی بوی بنزین یا تخم مرغ گندیده .. نیست ی بوی تند ک بینی رو میسوزونه. گفتم شاید ربطی داشته باشه به هم. راهنمایی بفرمایید.ممنون
علی پاسخ (7 سال پیش)
سلام من یه پراید131 دارم ماشینم با استارت زیاد روشن میشه یعنی باید چند ا استارت بزنم تاروسن شه فرق نمی کنه موتر گرم باشه یاسرد البته تو هوای رد کمی بدتره شمع و صافی بنزین و سنسور دمت اب عوض کردم نتیجه ای نداشت دیاگ هم زدم خطایی نداره و همه چی نرماله لطفا راهنمایی کنید ممکنه از ایتپر باشه هر چند وق ماشین روشن میشه دور موتو و همه چی نرماله ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مجتبی : سلام و عرض ادب 405مدل 88 دارم مدتی هست صبح ها یا مدت زمانی که از روشن شدن موتور (بیشتر از 10 ساعت)که بگذرد با حداقل 10 بار استارت خوردن به سختی روشن میشود و اگر دوساعت دیگر مثلا استارت بزنم سریع روشن میشود فیلتر بنزین و باطری عوض کردم عیب از پمپ بنزین میتونه باشه یا مورد دیگری هست

سنسور دمای ecu میتونه با شه عددش را تو دیاگ میشه کنترل کرد اما اول رله دوبل امانی بذار نتیجه را ببین جواب نداد برو سراغش -ضمنا از تمیزی استپر و مپ سنسور هم مطمئن شوید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مهدی59 : سلام ضمن سلام و خسته نباشید ماشین من پراید وقتی موتور گرم میشه یعنی وقتی یکی دوتا فن میگیره خاموش میشه ولی بعد از بیت تا 30 دقیقه که خنک میشه روشن میشه . رله دوبل رو عوض کردم نشده هم روی گاز و هم روی بنزین خاموش میشه

سنسور دور موتور را امانی عوض کن خبرش را بده
مجتبی پاسخ (7 سال پیش)
سلام و عرض ادب 405مدل 88 دارم مدتی هست صبح ها یا مدت زمانی که از روشن شدن موتور (بیشتر از 10 ساعت)که بگذرد با حداقل 10 بار استارت خوردن به سختی روشن میشود و اگر دوساعت دیگر مثلا استارت بزنم سریع روشن میشود فیلتر بنزین و باطری عوض کردم عیب از پمپ بنزین میتونه باشه یا مورد دیگری هست
مهدی59 پاسخ (7 سال پیش)
سلام ضمن سلام و خسته نباشید ماشین من پراید وقتی موتور گرم میشه یعنی وقتی یکی دوتا فن میگیره خاموش میشه ولی بعد از بیت تا 30 دقیقه که خنک میشه روشن میشه . رله دوبل رو عوض کردم نشده هم روی گاز و هم روی بنزین خاموش میشه
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از جواد : سلام یه ماشین 206 تیپ 2مدل 83 دارم . مدتی است که وقتی ماشین خاموش میشه و چند دقیقه ای می گذره ، وقتی که درب ماشینو باز میکنم یا دکمه ریموت رو می زنم یا هر کار دیگه ای که مربوط به ماشین باشه ، فورا عقربه های کیلومتر با یه شوک سریع بطرف پایین تقه می زنن و بعد سرجاشون برمی گردن بطوری که عقربه های بنزین و نمایشگر آب ماشین در اثر این تقه ها ، از محل اصلی خود خارج شدن و کمی پایین تر از حد معمول قرار گرفتن . چند بار قاب کیلومتر رو باز کردم و عقربه ها رو سر جاشون برگردوندم ولی دوباره همین مشکل تکرار میشه . لطفا یکی از دوستان راهنمائی کنه که مشکل از چیه ؟ با تشکر

سوکت چراغهای عقب را کامل در بیار ببین درست میشه
جواد پاسخ (7 سال پیش)
سلام یه ماشین 206 تیپ 2مدل 83 دارم . مدتی است که وقتی ماشین خاموش میشه و چند دقیقه ای می گذره ، وقتی که درب ماشینو باز میکنم یا دکمه ریموت رو می زنم یا هر کار دیگه ای که مربوط به ماشین باشه ، فورا عقربه های کیلومتر با یه شوک سریع بطرف پایین تقه می زنن و بعد سرجاشون برمی گردن بطوری که عقربه های بنزین و نمایشگر آب ماشین در اثر این تقه ها ، از محل اصلی خود خارج شدن و کمی پایین تر از حد معمول قرار گرفتن . چند بار قاب کیلومتر رو باز کردم و عقربه ها رو سر جاشون برگردوندم ولی دوباره همین مشکل تکرار میشه . لطفا یکی از دوستان راهنمائی کنه که مشکل از چیه ؟ با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از امین : بعرض سلام من ماشینم سمند lxمدل 88دارم الان مشکل من آینه ماشین رو که خاموش میکنم دور موتور و امپر آب و بنزین سر جاش میمونه پایین نمیاد. مگه دوباره سویچ رو باز کنم. اگه لطف کنید باید مشکل از چیه تا خرج الکی نکنم

به نظرم مغزی سوئیچ هست
امین پاسخ (7 سال پیش)
بعرض سلام من ماشینم سمند lxمدل 88دارم الان مشکل من آینه ماشین رو که خاموش میکنم دور موتور و امپر آب و بنزین سر جاش میمونه پایین نمیاد. مگه دوباره سویچ رو باز کنم. اگه لطف کنید باید مشکل از چیه تا خرج الکی نکنم
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از وحید : سلام خدمت دوستان عزیز ماشین من ۲۰۶ هست چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم که از اون موقع ماشین به صورت درجا بد کار میکنه.هر جا هم بردمو دستگاه هم زدن نتونستن درستش کنن.هیچکس نمیتونه مشکلشو پیدا کنه.شمع و وایرو سنسور اکسیژن عوض کردم اما درست نشد کسی میتونه راهنمایی کنه؟ممنون میشم.

اگه مشکل کشش ندارید و شتاب و قدرت موتور درست هست ، یکی از انژکتورها و یا وایرها و شمع خرابی دارید - احتمال هم هست نشتی از دریچه گاز یا منیفولد هوا داشته باشید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از سعید : سلام و خسته نباشید.مطالبتون خیلی عالی و دقیقه.واقعا باید احسنت گفت به شما دوست عزیز. ببخشید مشکل عجیبی واسه 206 من پیدا شده،چراغ که خاموشه همه چیز اکیه ولی به محض روشن کردن چراغ کوچک،نور پایین هم روشن میشه و راهنما و بوق قطع میشه.احتمالا از دسته راهنما نیست؟BSI و کام2000 نو هستن...ممنون میشم راهنمایی کنی دوست عزیزم.

نرم افزار فلش و از نو بریز
محمد پاسخ (7 سال پیش)
باعرض سلام وخسته نباشید علت فیوز پمپ بنزین سمندef7 ایرادتش چیه
سعید پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از وحید : سلام خدمت دوستان عزیز ماشین من ۲۰۶ هست چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم که از اون موقع ماشین به صورت درجا بد کار میکنه.هر جا هم بردمو دستگاه هم زدن نتونستن درستش کنن.هیچکس نمیتونه مشکلشو پیدا کنه.شمع و وایرو سنسور اکسیژن عوض کردم اما درست نشد کسی میتونه راهنمایی کنه؟ممنون میشم.

فکر میکنم تایم دقیق نیست ماشینتون.
وحید پاسخ (7 سال پیش)
سلام خدمت دوستان عزیز ماشین من ۲۰۶ هست چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم که از اون موقع ماشین به صورت درجا بد کار میکنه.هر جا هم بردمو دستگاه هم زدن نتونستن درستش کنن.هیچکس نمیتونه مشکلشو پیدا کنه.شمع و وایرو سنسور اکسیژن عوض کردم اما درست نشد کسی میتونه راهنمایی کنه؟ممنون میشم.
سعید پاسخ (7 سال پیش)
سلام و خسته نباشید.مطالبتون خیلی عالی و دقیقه.واقعا باید احسنت گفت به شما دوست عزیز. ببخشید مشکل عجیبی واسه 206 من پیدا شده،چراغ که خاموشه همه چیز اکیه ولی به محض روشن کردن چراغ کوچک،نور پایین هم روشن میشه و راهنما و بوق قطع میشه.احتمالا از دسته راهنما نیست؟BSI و کام2000 نو هستن...ممنون میشم راهنمایی کنی دوست عزیزم.
نوید پاسخ (7 سال پیش)
سلام اغلب هنگام روشن کردن خودروی سمندسورن مدل 94 فلاشر بی دلیل روشن شده و خاموش نمی شود راهکار چیه؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مهران معروفی : با سلام من خودروی 405دارم که هنگام ایستادن پس از گرم شدن تمام چراغهای امپرها روشن خاموش میشه فشنگی روغن با فیلتر روغن رو عوض کردم ولی درست نشده میشه راهنمایی کنید ممنون

اگه مدل پایین هست اویل پمپ خراب است برای اطمینان کامل روغن بهران پیشتاز بریز ببین تغییر میکنه یا نه اگه نه که :cry:
مهران معروفی پاسخ (7 سال پیش)
با سلام من خودروی 405دارم که هنگام ایستادن پس از گرم شدن تمام چراغهای امپرها روشن خاموش میشه فشنگی روغن با فیلتر روغن رو عوض کردم ولی درست نشده میشه راهنمایی کنید ممنون
داودامینی پاسخ (7 سال پیش)
متشکرم جناب یزدانی
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از داودامینی : سلام جناب یزدانی،من ام وی ام۵۵۰ مدل۹۵ دارم سه ماهی میشه که دراولین استارت روزانه بعدازروشن شدن موتورچراغ روغنم یک الی دوچشمک میزنه وخاموش میشه وتا فرداکه اولین استارت رامیزنم دیگه تکرار نمیشه،فشنگی روغن هم عوض کردم اما افاقه نکرد،ممنونت میشم اگرراهنمایی بفرمایید

فیلتر روغن خراب هست
داودامینی پاسخ (7 سال پیش)
سلام جناب یزدانی،من ام وی ام۵۵۰ مدل۹۵ دارم سه ماهی میشه که دراولین استارت روزانه بعدازروشن شدن موتورچراغ روغنم یک الی دوچشمک میزنه وخاموش میشه وتا فرداکه اولین استارت رامیزنم دیگه تکرار نمیشه،فشنگی روغن هم عوض کردم اما افاقه نکرد،ممنونت میشم اگرراهنمایی بفرمایید
بهروز پاسخ (7 سال پیش)
با سلام من یه 405 مدل 91 دارم . صبح ها با یک نیش استارت روشن میشهحتی در هوای سرد اما در حالت گرم بودن موتور با یک یا دوباراستارت زدن بزور روشن میشه . لطفا مشکلش رو توضیح بدین ممنون
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رامين : سلام آقاي يزداني ، من تسمه تايم را روي 80000 كيلومتر اوايل سال 95عوض كردم ،الانم كيلومتر روي 88000 كيلومتر است.يعني مكانيكم بعد تنظيم كرده؟

اول دیاگ بزنید ببین خطا داره یا خیر بعد از کویل مطمئن شوید ، اگه سالم بودن تایم هست
رضا کیوان منش پاسخ (7 سال پیش)
سلام مطالب بسیار عالی و کاربردی هست از همه شما متشکرم
رامين پاسخ (7 سال پیش)
سلام آقاي يزداني ، من تسمه تايم را روي 80000 كيلومتر اوايل سال 95عوض كردم ،الانم كيلومتر روي 88000 كيلومتر است.يعني مكانيكم بعد تنظيم كرده؟
حدیث پاسخ (7 سال پیش)
با سلام من یه پراید 93دارم دیروز غروب خوبه خود ماشین روشن شده بود یعنی برق اومده بود پشت آمپر چراغها هم روشن بودن طوری که باتریشین خالی شده بود وبه سختی بعدش استارت خورد و روشن شد الانم که باهاش میرمت بیرون مث اول جون نداره لطفا راهنمایی کنید دیروز که بردمش پیش تعمیر کار اصلا نفهمید مشکلش چیه گفت مگه میشه ماشین خود به خود روشن بشه میترسم دوباره خود به خود روشن بشهمشکل ماشین من چی میتونه باشه؟ممنون وسپاسگزارم
ناصر پاسخ (7 سال پیش)
سلام. من پراید 132 دارم ماشین هنگام حرکت خاموش میشه سه بار استپر عوض کردم و سنسور دریچه گازم عوض کردم ولی درست نشد
Navid پاسخ (7 سال پیش)
سلام خدمت شما دوستان. من ماشین پارس lxدارم که متاسفانه وقتی ماشین سرد است. واستارت می زنم چراغ جلو چشمک می زند لطفا مرا رهنمایی بفر مایید با تشکر
مرتضى پاسخ (7 سال پیش)
با سلام خودروى تندر بنده استارت ميزنه مشكل بنزين هم نداره ولى اصلا روشن نميشه ولى با يه نيم تقه روشن ميشه و تا وقتى كه روشنه اصلا ايرادى نداره ممنون ميشم راهنماييم كنيد
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رامين : سلام آقاي يزداني، منظورتان تسمه تايم است؟چطوري بايد كنترل كرد؟

بله مکانیک باید باز کند و تایم را کنترل کند اگه کیلومتر خودرو بالاست به یکباره تعویض کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از فردین دارابخانی : دلیل خاموش شدن پژو206تیپ2 هنگام ترمز کردن

اول مپ سنسور - احتمال کم استپر و یا کثیفی استپر
فردین دارابخانی پاسخ (7 سال پیش)
دلیل خاموش شدن پژو206تیپ2 هنگام ترمز کردن
رامين پاسخ (7 سال پیش)
سلام آقاي يزداني، منظورتان تسمه تايم است؟چطوري بايد كنترل كرد؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از احمدی : مشکل بوی بنزین مربوط به شلنگ کنیستر بود که پاره شده بود و درستش کردم. اما همچنان مشکل گاز خوردن ماشین رو دارم. وقتی پا رو از رو گاز برمیدارم، هر چند ثانیه یک بار ماشین به اندازه 500 تا گاز میخوره. هیچ اروری هم نداره و مشکلی تو دور آرام نداره. ممنون میشم راهنماییم بکنید.

شما فرمودین شمع خیس میشود ! در خصوص گاز خوردن اول از نرم افزار(برنامه) مطمئن شوید و سپس سیستم دریچه گاز میباشد(درنوع دریچه سیمی استپرو و نوع برقی موتور دریچه گاز)
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از جواد : سلام آقای یزدانی،من یه ۲۰۶مدل آخر ۸۵دارم و مشکلش اینه که وقتی در حال حرکت دنده رو خلاص میکنم دور موتور بین ۱۰تا۲۰میمونه و به محض ایست کامل دور موتور عادی میشه خوشحال میشم راهنمایی کنید،با تشکر

دوست من سلام اگر حدود 12 تا 13 هست یعهنی 1200 تا 1300 مشکل خاصی نیست و مربوط به نوع ecu و برنامه اون میشه اگه بیشتر هست باید نرم افزار آپدیت و بروز رسانی شود
جواد پاسخ (7 سال پیش)
سلام آقای یزدانی،من یه ۲۰۶مدل آخر ۸۵دارم و مشکلش اینه که وقتی در حال حرکت دنده رو خلاص میکنم دور موتور بین ۱۰تا۲۰میمونه و به محض ایست کامل دور موتور عادی میشه خوشحال میشم راهنمایی کنید،با تشکر
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از Abbas : سلام خسته نباشید..... من ی مشکل دارم که پیش هر تعمیر کاری میبرم میفهمه از پمپ بنزینه اما نمیتونه عیب پمپ بنزینو بفهمه. مشکل من اینه که وقتی خودرو گرم میشه پمپ بنزین از کار میفته و ماشین خاموش میشه اما بعد از حداکثر نیم ساعت وقتی ماشین سرد میشه خود به خود درس میشه بدون هیچ دست کاری کردنی.. پمپ بنزینو عوز کردم اما بازم درست نشده ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

دوست من شما رله دوبل را تعویض کنید
احمدی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : نشتی از اورینگ انژکتورها هست اگه با تعویض اورینگ آب بندی نشد و درست نشد باید تعویض کنید

مشکل بوی بنزین مربوط به شلنگ کنیستر بود که پاره شده بود و درستش کردم. اما همچنان مشکل گاز خوردن ماشین رو دارم. وقتی پا رو از رو گاز برمیدارم، هر چند ثانیه یک بار ماشین به اندازه 500 تا گاز میخوره. هیچ اروری هم نداره و مشکلی تو دور آرام نداره. ممنون میشم راهنماییم بکنید.
Abbas پاسخ (7 سال پیش)
سلام خسته نباشید..... من ی مشکل دارم که پیش هر تعمیر کاری میبرم میفهمه از پمپ بنزینه اما نمیتونه عیب پمپ بنزینو بفهمه. مشکل من اینه که وقتی خودرو گرم میشه پمپ بنزین از کار میفته و ماشین خاموش میشه اما بعد از حداکثر نیم ساعت وقتی ماشین سرد میشه خود به خود درس میشه بدون هیچ دست کاری کردنی.. پمپ بنزینو عوز کردم اما بازم درست نشده ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مسعود : سلام.اگرماشینی چه ایرانی باشه یاخارجی اگرشش سال درپارکینک روباز باشد احتمال فرسودگی درچه قسمتهایی هست

بالای بلوکه موتور تحت شرایط خاصی باید کنترل وبازدید و درصورت سالم بودن استارت زده شود - اگر آب رادیاتور خالی شده باشد و یا داخل آن ضد یخ وجود داشته یا آب هم شرایط فرق میکنه
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از احسان مرودشتی : با عرض سلام امروز شمعهای پیکان کاربراتور باز کردم و تمیز کردم وایر شمع به درستی جا زدم بعد هرچه استارت زدم ماشین روشن نشد درضمن کویل خشک دلکو وایر شمع وشمعها همگی نو میباشد ممنون

دوست من اگه مطمئنی وایرها درست هست پلاتین را خوب تنظیم نکردی و دهانش باز نمیشه ضمناً دلکو هم باید تنظیم بشه
احسان مرودشتی پاسخ (7 سال پیش)
با عرض سلام امروز شمعهای پیکان کاربراتور باز کردم و تمیز کردم وایر شمع به درستی جا زدم بعد هرچه استارت زدم ماشین روشن نشد درضمن کویل خشک دلکو وایر شمع وشمعها همگی نو میباشد ممنون
مسعود پاسخ (7 سال پیش)
سلام.اگرماشینی چه ایرانی باشه یاخارجی اگرشش سال درپارکینک روباز باشد احتمال فرسودگی درچه قسمتهایی هست
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از Reza : سلام آقای یزدانی چند روزیه که اینجا هوا سرد شده من سمند ef7 صفر دارم ۱۷۰۰ تا راه رفته بعد از مدتی کار کردن میزارم رو گاز خاموش میکنه البته ۲ بار این اتفاق افتاده. بعد با یه استارت روشن میشه. امروز یه چیز جدید دیدم این بود که رو بنزین بودن و چراغ چک و cng روشن شد. چند روز پیش با اینکه رو بنزین بودم چراغ cng چشمک میزد و با خاموش کردن حذف نشد یه شب تا صبح خاموش بود حذف شد. راهنمایی فرمایید. ممنون

اول ببینید فلکه گاز کامل باز هست تو صندوق و داخل اتاق موتور سپس نمایندگیهایی که کار گاز انجام میدن و دیاگ بزنید احتمالاً کیت گاز خراب و یا فشار گاز رگلاتور کم هست
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رامین : سلام, 206 تیپ 5 مدل 89, یکسالی است که موقع روشن کردن ,موقع سرد بودن هوا ,صدای کمپرس یا به عبارتی مثل عطسه کردن می باشد, شمع ها رو عوض کردم ولی فرق چندانی نکرد, لطفا راهنمایی کنید

تایم خودرو کنترل شود
امیری پاسخ (7 سال پیش)
ال90دوگانه سوز دارم وقتی چراغی که به شکل سیم پیچ(المنت) روشن می ماند ماشین دیگر روشن نمی شود وپس ازحدود یک ساعت خودبخود رفع میشود لطفا مراراهنمائی کنید.
رامین پاسخ (7 سال پیش)
سلام, 206 تیپ 5 مدل 89, یکسالی است که موقع روشن کردن ,موقع سرد بودن هوا ,صدای کمپرس یا به عبارتی مثل عطسه کردن می باشد, شمع ها رو عوض کردم ولی فرق چندانی نکرد, لطفا راهنمایی کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از پوریا : با سلام من یه خودرو 206 مدل 95 گرفتم وقتی که بارندگی شدیده یا رطوبت بالاس سیستم نمایشگر یا بالابر شیشه واسه چند ساعتی غیرفعال میشه که یا خودش بعد چندساعت درست میشه یا باید سرباطری رو بردارم و بذارم تا درست شه. ممنون میشم اگه در مورد دلیلش راهنمایی کنید.

نشتی آب داری به داخل پیش باتری ساز ببر و بده منطقه ای که سوکتها هستند را از نظر نشتی آب کنه
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از احمدی : سلام علت بنزینی بودن شمع عای ماشین چی میتونه باشه؟ انژکتورها رو رو دستگاه چک کردم، سالم بود. کوئل و شمع ها و پمپ بنزین رو هم عوض کردم. ماشین 206 اتومات هستش. بعضی وقتا هم که تو سرپایینی پام رو از رو گاز برمیدارم، دور موتور ماشین میاد پایین و هی به اندازه ی 500 تا گاز میخوره و ول میکنه. ماشین هیچ خطایی نداره و پارامترهای جرقه و سوخت هم چک شده و مشکلی نداره. مصرف ماشین حدود 10 شده و وقتی خاموش میکنم بوی بنزین میاد از سمت موتور.

نشتی از اورینگ انژکتورها هست اگه با تعویض اورینگ آب بندی نشد و درست نشد باید تعویض کنید
Reza پاسخ (7 سال پیش)
سلام آقای یزدانی چند روزیه که اینجا هوا سرد شده من سمند ef7 صفر دارم ۱۷۰۰ تا راه رفته بعد از مدتی کار کردن میزارم رو گاز خاموش میکنه البته ۲ بار این اتفاق افتاده. بعد با یه استارت روشن میشه. امروز یه چیز جدید دیدم این بود که رو بنزین بودن و چراغ چک و cng روشن شد. چند روز پیش با اینکه رو بنزین بودم چراغ cng چشمک میزد و با خاموش کردن حذف نشد یه شب تا صبح خاموش بود حذف شد. راهنمایی فرمایید. ممنون
احمدی پاسخ (7 سال پیش)
سلام علت بنزینی بودن شمع عای ماشین چی میتونه باشه؟ انژکتورها رو رو دستگاه چک کردم، سالم بود. کوئل و شمع ها و پمپ بنزین رو هم عوض کردم. ماشین 206 اتومات هستش. بعضی وقتا هم که تو سرپایینی پام رو از رو گاز برمیدارم، دور موتور ماشین میاد پایین و هی به اندازه ی 500 تا گاز میخوره و ول میکنه. ماشین هیچ خطایی نداره و پارامترهای جرقه و سوخت هم چک شده و مشکلی نداره. مصرف ماشین حدود 10 شده و وقتی خاموش میکنم بوی بنزین میاد از سمت موتور.
پوریا پاسخ (7 سال پیش)
با سلام من یه خودرو 206 مدل 95 گرفتم وقتی که بارندگی شدیده یا رطوبت بالاس سیستم نمایشگر یا بالابر شیشه واسه چند ساعتی غیرفعال میشه که یا خودش بعد چندساعت درست میشه یا باید سرباطری رو بردارم و بذارم تا درست شه. ممنون میشم اگه در مورد دلیلش راهنمایی کنید.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مسعود : عرض سلام وتشکر.405مدل84دارم مدتیست که بادنده یک درسربالایی باشیب کم بلرزش میافتد لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست

اگه موقع ول کردن کلاچ هست دیسک و اگه تو حرکت هست پلوس
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از اکبر فرجامی : عرض سلام وتشکر.405مدل87. مدتیست خودرو یک خط درمیان استارت میخورد ولی روشن نمیشود و باید چند دقیقه صبر کنم تا روشن شود در ضمن باطری و شمعها نوع بوده و استارت سالم است لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست.با تشکر

اگر چند دقیقه صبر میکنید روشن میشود مپ سنسور (سنسور دمای هوای ورودی) خراب است
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مهدی : با سلام پارس مدل 86 دارم که دوگانه دستی هستش. حدود 2 ماه پیش واشر سرسیلندر سوخت که تعویض شد. آبندی سوپاپ و اینا هم انجام شد. بعد از تعمیر وقتی ماشین سرده با تک استارت و خیلی خوب روشن میشه. اما وقتی موتور ماشین گرم میشه (حداقل باید 100 کیلومتری باهاش برم) وقتی ماشین رو خاموش میکنم بعد از حدود 10 دقیقه، روشنش که میکنم موتور به شدت بد کار میکنه و دود غلیظی از اگزور در میاد. تا حالا کلی تنظیم موتوری رفتم. گیت سوپاپ، سنسور دمای آب، استپر و حتی رگلاتور گاز و امولاتور مکانیک برام تعویض کرده ولی درست نشد. موتور هم روی گاز و هم روی بنزین این مشکل رو داره. حتی روی گاز سیم انژکتورها رو هم قطع کردم ولی مشکل حل نشد. دیگه موندم چیکارش کنم. ممنون

سنسور اکسیژن (خراب یا با ecuتطابق نداره)
مهدی پاسخ (7 سال پیش)
با سلام پارس مدل 86 دارم که دوگانه دستی هستش. حدود 2 ماه پیش واشر سرسیلندر سوخت که تعویض شد. آبندی سوپاپ و اینا هم انجام شد. بعد از تعمیر وقتی ماشین سرده با تک استارت و خیلی خوب روشن میشه. اما وقتی موتور ماشین گرم میشه (حداقل باید 100 کیلومتری باهاش برم) وقتی ماشین رو خاموش میکنم بعد از حدود 10 دقیقه، روشنش که میکنم موتور به شدت بد کار میکنه و دود غلیظی از اگزور در میاد. تا حالا کلی تنظیم موتوری رفتم. گیت سوپاپ، سنسور دمای آب، استپر و حتی رگلاتور گاز و امولاتور مکانیک برام تعویض کرده ولی درست نشد. موتور هم روی گاز و هم روی بنزین این مشکل رو داره. حتی روی گاز سیم انژکتورها رو هم قطع کردم ولی مشکل حل نشد. دیگه موندم چیکارش کنم. ممنون
محسن حیدری پاسخ (7 سال پیش)
با عرض سلام و تشکر فراوان بابت سایت فوق العادتون پژو پارس tu5 مدل 94 دارم که بعد از 60 هزارتا کارکرد تسمه تامشو عوض کردم . بعد از یه هفته صدای موتور بصورت خیلی محسوسی زیاد شد . کار به جایی رسید که آمپر آب تا دمای 100 110 بالا رفت .بعد از اون بعضی وقتا خیلی بد روشن میشد یا اصلا روشن نمیشد . جالب اینجاست که بعد از اون موتور حتی با دراوردن سوییچ خاموش نمیشد و باید دندرو رو حالت عقب میذاشتی تا خاموش بشه . بردمش نمایندگی بعد کلی ور رفتن و دیاگ زدن ecu رو کلا عوض کردن .بعد تعوض ecu چراغ abs روی صفحه کیومتر روشن موند و گفتن مشکلی نداره . الان همچنان موتور خاموش نمیشه و بعد دراوردن سوییچ و دنده عقب زدن و خاموش شدن موتور فن رادیات با سرعت کم شروع میکنه به کار کردن و انقد کار میکنه تا باطری بخوابه. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید . با تشکر .
اکبر فرجامی پاسخ (7 سال پیش)
عرض سلام وتشکر.405مدل87. مدتیست خودرو یک خط درمیان استارت میخورد ولی روشن نمیشود و باید چند دقیقه صبر کنم تا روشن شود در ضمن باطری و شمعها نوع بوده و استارت سالم است لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست.با تشکر
مسعود عقیلی پاسخ (7 سال پیش)
با سلام.من یک پژو 206 عادی مدل 8 6 دارم،موقع صبح ماشین استارت میخوره ولی روشن نمیشه،بعد از چند ساعت با چند بار استارت زدن روشن و خاموش میشه بعد روشن میشه و تا آخر روز مشکلی نداره و با تک استارت روشن میشه
مسعود پاسخ (7 سال پیش)
عرض سلام وتشکر.405مدل84دارم مدتیست که بادنده یک درسربالایی باشیب کم بلرزش میافتد لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست
رضا پاسخ (7 سال پیش)
سلام وقتی سویچ 207 اتوماتم را باز میکنم تمام چراغهای آمپر روشن میشود و استارت که میزنم ماشین استارت میخورد ولی روشن نمیشود، در ضمن دزدگیر مجیکار و ریموت سویچ هم هیچکدام کار نمیکنند.
کریم پاسخ (7 سال پیش)
با سلام خدمت همه عزیزان ماشین پژو پارس مدل 86 هست وقتی سرد دو سه بار استارت میخورد وقتی هم روشن شد اگه پدال چن لحظه نداشته باشی خاموش میشه در حال حرکت هم به هنگام دادن دنده حالت خلاص دور موتورش خیلی میاد پایین میخواهد خاموش بش بد کار میکنند ممنون میشم راهنماییم کنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از m : سلام سمند مدل 83 در هنگام برداشتن پا از روی پدال گاز در دور موتور زیر 3 موتور کپ میکنه عقربه دور موتور گیر کم میکنه و بعد دور موتور میاد پایین.(استپر رو عوض کردم درس نشد)

نشتی از دریچه گاز ، سنسور موقعیت دریچه گاز و شمعها هم کنترل شود -اما قبل از همه دیاگ بزنید
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حمید از مشهد : سلام استاد یزدانی. تیبای من اخیرا وقتی از جلو سمت شاگرد توی دست اندازهای ریز میفتم یا حتی دست اندازهای ریز خیابون یک صدای لوق لوق یا شبیه این از داخل اتاق میاد و انگاری مثلا یک قمقه تو اتاق به جایی میخوره. مدل 95 با 7000 کارکرد. از چی میتونه باشه؟ یک مشکل دیگه هم دارم. اینکه وقتی در حال حرکت گازو فشار میدم بین دور 2000 تا 3000 یک صدایی از سمت جلوی پام میاد شبیه اینکه مثلا یک کاغذو بزاری لای پره های پنکه و بعدشم تو دور بالاتر قطع میشه. ضمن اینکه وقتی پامو به گاز فشار نمیدم و وود موتور به آرامی بالا میره صدا نمیده. ممنون میشم بگید مشکل از چیه. ضمن اینکه صداش با حالت دنده مرده رفتن فرق داره و تازگی هم این صدارو مشنوم. قبلا از راهنماییتون سپاسگزارم.

دوست من ایراد اول مربوط به بوشهای کالیپر ترمز هست و کاریش نمیشه کرد مگر لاتون گذاری دور پیچ بوشها و یا تراشکار بوش جدید بتراشه ایرادهای بعدی بذار بیشتر بشه تا عیب در بیاد
m پاسخ (7 سال پیش)
سلام سمند مدل 83 در هنگام برداشتن پا از روی پدال گاز در دور موتور زیر 3 موتور کپ میکنه عقربه دور موتور گیر کم میکنه و بعد دور موتور میاد پایین.(استپر رو عوض کردم درس نشد)
حمید از مشهد پاسخ (7 سال پیش)
سلام استاد یزدانی. تیبای من اخیرا وقتی از جلو سمت شاگرد توی دست اندازهای ریز میفتم یا حتی دست اندازهای ریز خیابون یک صدای لوق لوق یا شبیه این از داخل اتاق میاد و انگاری مثلا یک قمقه تو اتاق به جایی میخوره. مدل 95 با 7000 کارکرد. از چی میتونه باشه؟ یک مشکل دیگه هم دارم. اینکه وقتی در حال حرکت گازو فشار میدم بین دور 2000 تا 3000 یک صدایی از سمت جلوی پام میاد شبیه اینکه مثلا یک کاغذو بزاری لای پره های پنکه و بعدشم تو دور بالاتر قطع میشه. ضمن اینکه وقتی پامو به گاز فشار نمیدم و وود موتور به آرامی بالا میره صدا نمیده. ممنون میشم بگید مشکل از چیه. ضمن اینکه صداش با حالت دنده مرده رفتن فرق داره و تازگی هم این صدارو مشنوم. قبلا از راهنماییتون سپاسگزارم.
سعید پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از حسن : سلام علت صدای زوزه سمند صفر هنگام روشن کردن اول صبح چیه؟ بعد از 5 دقیقه دور میاد زیر 1 و صدا نداره

خرابی پمپ هیدرولیک فرمان
سعید پاسخ (7 سال پیش)
فیلتر بنزین رو عوض کردین؟ فشار پمب بنزین چک شود آگه ماشین در حالتی که گفتید خفه کار میکنه کاربراتور چک شود. استپر موتور هم ممکنه ایراد داشته باشه
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از احمدي : سلام، ممنون از راهنماييتون، من استپر ندارم چون دريچه گازم برقيه و دريچه گاز و اي سي يو رو هن عوض كردم اما مشكل رفع نشد.اورينگ ساق سوپاپ همون گايده سوپاپه؟ مشكل اين اورينگها باعث بد روشن شدن ماشين ميشه؟ ممنونم

باید ببخشید جواب شما با کس دیگه مشابه بوده و بخاطر همین برای هردو زدم - اما با توجه به اینکه شما همه چیز را تعویض کردید لازم به ذکر میدونم تمام موارد میبایست مطابق با مارکECU باشد - شما شیر کنیستر را هم بدید چک کنن ببینید نشتی دارید یا خیر تنها دلیل باقیمانده همین میباشد
احمدي پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا یزدانی : سنسور دمای ecu باید چک و تعویض گردد و استپر هم تمیز و در صورت خرابی تعویض گردد ، اگر دود آبی باشد مربوط به اورینگ ساق سوپاپهاست که مشکلی براش پیش نمیاد و باهاش کار کن فعلاً

سلام، ممنون از راهنماييتون، من استپر ندارم چون دريچه گازم برقيه و دريچه گاز و اي سي يو رو هن عوض كردم اما مشكل رفع نشد.اورينگ ساق سوپاپ همون گايده سوپاپه؟ مشكل اين اورينگها باعث بد روشن شدن ماشين ميشه؟ ممنونم
نصیر پاسخ (7 سال پیش)
سلام. من 405 مدل 89 دارم. ماشین کلیومترش بعضی وقتها از کار میوفته, صافی بنزین عوض کردم و پمپ بنزینش هم کار میکنه (صداش میاد) برق پشت کیلومتر دارم. استارت میخوره ولی روشن نمیشه!!!!! دلیلش چیه؟؟؟؟؟؟؟
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از احمدی : سلام، من یه 206 TU5 دارم. وقتی 10 دقیقه از خاموش کردن ماشین میگذره خیلی استارت میخوره تا روشن بشه و وقتی روشن شد چند ثانیه بد کار میکنه و یکم دود میکنه که بعضی ها میگن مشکیه و بعضی ها میگن آبیه.(اما اگر به محض خاموش کردن استارت بزنم بدون مشکل روشن میشه) کارهایی که رو ماشین انجام دادم: تعویض سنسور دور موتور، پمپ بنزین، فیلتر بنزین، شستو شو و تست نشتی و پاشش سوزن انژکتور با دستگاه، مپ سنسور، کوئل، شمع، ای سی یو، سنسور آب روی ترموستات، باز کردن موتور و شستشوی استکان تایپیت و تعویض 2 تا از آن، تعویض واشر سر سیلندر، رینگ،پیستون،یاتاقان، روغن 5-40 هم ریختم توش اما هنوز مشکل پا بر جاست. ماشین 200000 تا کار کرده.ممنون میشم راهنماییم کنید و بفرمایید مشکل از کجا میتونه باشه؟ موتور یا برق؟

سنسور دمای ecu باید چک و تعویض گردد و استپر هم تمیز و در صورت خرابی تعویض گردد ، اگر دود آبی باشد مربوط به اورینگ ساق سوپاپهاست که مشکلی براش پیش نمیاد و باهاش کار کن فعلاً
احمدی پاسخ (7 سال پیش)
در ادامه سوالم هم بگم که ماشین هیچ خطایی هم نداره و سنسور اکسیژن هم عوض کردم. سپاسگزارم
احمدی پاسخ (7 سال پیش)
سلام، من یه 206 TU5 دارم. وقتی 10 دقیقه از خاموش کردن ماشین میگذره خیلی استارت میخوره تا روشن بشه و وقتی روشن شد چند ثانیه بد کار میکنه و یکم دود میکنه که بعضی ها میگن مشکیه و بعضی ها میگن آبیه.(اما اگر به محض خاموش کردن استارت بزنم بدون مشکل روشن میشه) کارهایی که رو ماشین انجام دادم: تعویض سنسور دور موتور، پمپ بنزین، فیلتر بنزین، شستو شو و تست نشتی و پاشش سوزن انژکتور با دستگاه، مپ سنسور، کوئل، شمع، ای سی یو، سنسور آب روی ترموستات، باز کردن موتور و شستشوی استکان تایپیت و تعویض 2 تا از آن، تعویض واشر سر سیلندر، رینگ،پیستون،یاتاقان، روغن 5-40 هم ریختم توش اما هنوز مشکل پا بر جاست. ماشین 200000 تا کار کرده.ممنون میشم راهنماییم کنید و بفرمایید مشکل از کجا میتونه باشه؟ موتور یا برق؟
حسن میرزایییییی پاسخ (7 سال پیش)
سلام یه پراید ۹۳دارم وقتی ماشینو روشن میکنم استارت طولانی میخوره بعد که خاموش کردم با تک روشن میشه وقتی که برم یه مسیریو هر جا که خاموش کنم تا نیم ساعت خوب روشن میشه با تک استارت ولی نیم ساعت گذشت دوباره استارت طولانی میخوره لطفا کمک کنید
منصوری پاسخ (7 سال پیش)
سلام ماشین پژو پارس مدل۹۴استپر چند بار عوض کردم ولی هنوز دور موتور بالا می ماند میگم احتمال از دریچه گاز هست
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از عقیل : سلام. من یک سمند سورن مدل 87 دارم. موتور پژو مدتی است که صدای موتور خیلی زیاد شده. صدای چق چق در دور آرام. و درو موتور بیشتر از 30 که میشه صدای زوزه شدید و کمی لرزش موتور... دسته موتور. شمع هاف سنسور ها ، سینی زیر، اگزوز را چک کردند ولی مشکل حل نشد . لطفا راهنمایی کنید

هرز گردها و دینام و تسمه دینام کنترل شود .صدای زیاد از پر شدن منبع اگزوز هم میتواند باشد
عقیل پاسخ (7 سال پیش)
سلام. من یک سمند سورن مدل 87 دارم. موتور پژو مدتی است که صدای موتور خیلی زیاد شده. صدای چق چق در دور آرام. و درو موتور بیشتر از 30 که میشه صدای زوزه شدید و کمی لرزش موتور... دسته موتور. شمع هاف سنسور ها ، سینی زیر، اگزوز را چک کردند ولی مشکل حل نشد . لطفا راهنمایی کنید
رضا پاسخ (7 سال پیش)
با سلام من یه پارس داشبورد جدید مدل ۹۳ دارم.دیر استارت میخوره و بد روشنی میکنه پیش مکانیک بردم کویا ۱و ۴ را عوض کرد تا دو روز خوب بود بعدش شد مثل قبل.بردم پیش برق کار اونم میگه شاید از ecu باشه الان فن دور کند رو با سوئیچ کرده .لطفا راهنمایی کنید ایراد از چیه.
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا : سلام من یه پراید مدل۸۳انژکتوری دارم عقربه های کیلومتر هیچ کدامشان کار نمیکند لطفا راهنمایی کنید

نقل قول از مسعود : سلام.من پژو405 مدل 83دارم مدتی هست ماشین بعدازکارکردحدود 20 دقیقه بیکباره چراغ امپر اب واستپ ان روشن میشه وفنها شروع بکار میکنن درصورتی که امپر اب پایین هست ووقتی سرباطری راباز میکنم ومجدد میبندم همه چیزدرست میشودتا20 دقیقه لطفا راهنمایی کنید اشکال ازکجاست.

سنسور دمای اب ECU خراب است اول دیاگ بزنید و بررسی کنید باید دما اون با دمای فشنگی آب یکی باشد اگر نه تعویض کنید
مسعود پاسخ (7 سال پیش)
سلام.من پژو405 مدل 83دارم مدتی هست ماشین بعدازکارکردحدود 20 دقیقه بیکباره چراغ امپر اب واستپ ان روشن میشه وفنها شروع بکار میکنن درصورتی که امپر اب پایین هست ووقتی سرباطری راباز میکنم ومجدد میبندم همه چیزدرست میشودتا20 دقیقه لطفا راهنمایی کنید اشکال ازکجاست.
علیرضا پاسخ (7 سال پیش)
سلام من یه پراید مدل۸۳انژکتوری دارم عقربه های کیلومتر هیچ کدامشان کار نمیکند لطفا راهنمایی کنید
سروش پاسخ (7 سال پیش)
سلام دوستان من یک پیکان مدل ۸۳ دارم , یه مدته مه چراغ روغن با چراغ ترمز دستی همزمان روشن شدن و در دور موتور پایین یعنی وقتی که گاز نمیدم روشنن ولی وقتی گاز میدم و در دور موتر بالا چراغها خاموش میشن , روغن هم عوض کردم و همینطور گیجی روغن هم عوض کردم ولی کارساز نبوده لطفا اگه کسی مشکلشو میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم نون آور خانوادس جای دوری نمیره. ممنون از سایت خوبتون
حسن پاسخ (7 سال پیش)
سلام علت صدای زوزه سمند صفر هنگام روشن کردن اول صبح چیه؟ بعد از 5 دقیقه دور میاد زیر 1 و صدا نداره
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از فرهاد : خداخیرت بده مال من برج 2 /95 هست بیشتراز170 نمیره.بهترین کاراینه که دردنده های 3و4 بیشترین سرعت رابهشون بده مثلا با دنده 4 باید130-140 برونی

مجید سوال را پیدا نکردم دوباره بپرس
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از فرهاد : سلام چیزمهمی نیست.مربوط به میل عرضی هست

دوست من قبلاً گفتم مربوط به فنرهای صفحه کلاچ هست و ایراد نیست هرموقع خواستی دسیک و صفحه را پیاده کنی فلایویل را هم بده تراش و ساعت
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از سجاد : سلام جفت شیشه های عقب سمند از کلید های جلو و عقب کار نمیکنن،میتونین راهنماییم کنین؟! فیوزها و کلید ها چک شدند

احتمالاً به دلیل سیم کشی اشتباه برق را از دکمه قفل شیشه های عقب گرفته شده شما دکمه را در حالت بدون قفل قرار دهید .
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از علیرضا : سلام.اطلاعاتتون خیلی خوبه. یه پیکان وانت دارم مدل ۹۳.باردو گاهی اوقات یعنی اکثر وقتا موتور مزبنده ینی کاز میدم به خودش فشار میاره و قدت کافی برای حرکت نداره.و صدای موتور هم عوض میشه دیسکو صفحه رو عوض اسپر رو عوض کردم.دنده فراویل رو عوض کردم شمعو وایر هم عوض کردم.سافی بنزینم عوض کردم

زنجیر تایم اون را کنترل کنید احتمالاً تایم نیست
فرهاد پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مجید : کسی سوال منو نمیخواد جواب بده خدایی علت رو نمیدونیین

خداخیرت بده مال من برج 2 /95 هست بیشتراز170 نمیره.بهترین کاراینه که دردنده های 3و4 بیشترین سرعت رابهشون بده مثلا با دنده 4 باید130-140 برونی
فرهاد پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از رسول : سلام ،پارس تیوفایو دارم مدل ۹۴از روز اول یه صدای خفیف شبیه قرقر به هنگام حرکت در همه دندها مخصوصا دنده دو و سه شنیده میشه البته در شیبهای ملایم کمتر و در شیبهای تند صدا بیشتره وقتی خلاص میکنم یا کلاج میگیرم صدا قطع میشه وقتی ماشین حرکت نمی کنه صدا نمیاد،به نمایندگی بردم اصلا متوجه نشدند ولی کاملا معلومه یه صدایی علاوه بر صدای موتور از سمت راست ماشین به گوش میرسه،خواهشا اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید متشکرم.

سلام چیزمهمی نیست.مربوط به میل عرضی هست
علیرضا پاسخ (7 سال پیش)
سلام.اطلاعاتتون خیلی خوبه. یه پیکان وانت دارم مدل ۹۳.باردو گاهی اوقات یعنی اکثر وقتا موتور مزبنده ینی کاز میدم به خودش فشار میاره و قدت کافی برای حرکت نداره.و صدای موتور هم عوض میشه دیسکو صفحه رو عوض اسپر رو عوض کردم.دنده فراویل رو عوض کردم شمعو وایر هم عوض کردم.سافی بنزینم عوض کردم
سجاد پاسخ (7 سال پیش)
سلام جفت شیشه های عقب سمند از کلید های جلو و عقب کار نمیکنن،میتونین راهنماییم کنین؟! فیوزها و کلید ها چک شدند
علیرضا یزدانی پاسخ (7 سال پیش)

نقل قول از مهدیه فروغی : با سلام.من یه پراید 131دارم . چند وقت دچار مشکل شده و هیچ کس علتش رونمی دونه. اوایل وقتی روشن می کردم عادی بود و حتی موتور در حالت خلاص کار می کرد اما بعد از این که شروع به حرکت می کردم (دنده 1) گاز نمی خورد و یا اگه گاز می خورد دوست من شما تمام قطعات که تعویض کردین بجز شمع و فیلتر برگردونین سرجاش اگه مشکل روشن شدن خودرو برطرف شد دیاگ بزنید و خطاهای افتاده را با تعویض و بررسی اونها برطرف کنید نه با پاک کردن خطا -نتیجه را اطلاع بدید من حدث میزنم سنسور سرعت خودرو خراب است یا اتصال دارد

مهدیه فروغی پاسخ